Критерії відбору платників податків до податкової перевіркиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії відбору платників податків до податкової перевіркиПочатковим етапом контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби є планування документальних перевірок згідно з відповідними наказами ДПА України. Процес планування полягає в проведенні відбору платників податків до перевірки, визначенні термінів, обсягів і категорій платників податків, трудових ресурсів, необхідних для проведення перевірок. 1.3. Для забезпечення планування фінансово-промислових груп на базі основних виробників певних галузей економіки департаменти, головні управління готують і подають за 2 місяці до закінчення року, Департаменту податкового аудиту та валютного контролю аналіз діяльності окремих галузей економіки, у яких виявлені негативні тенденції у сплаті податків, встановлені найпоширеніші приклади порушень податкового законодавства підприємствами цих галузей, обґрунтовані пропозиції щодо доцільності формування фінансово-промислових груп тієї чи іншої галузі економіки. 1.4. На підставі отриманої інформації Департамент податкового аудиту та валютного контролю визначає галузі економіки, по ключових суб’єктах яких будуть формуватися фінансово-промислові групи для включення до плану-графіку перевірок на наступний рік. 1.5. Відбір платників податків здійснюється на підставі критеріїв ризику, аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації з урахуванням висновків, що надаються підрозділами оподаткування юридичних осіб, стягнення податкової заборгованості, економічного аналізу, податкової міліції та інших підрозділів районних державних податкових інспекцій, що здійснюють попередній аналіз масиву інформації про платників податків.и1.6. Підрозділи стягнення податкового боргу щоквартально надають підрозділам податкового аудиту і валютного контролю, підрозділам податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків списки платників податків, які мають податковий борг і відносно яких господарськими судами порушені справи про банкрутство та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, з метою обмеження включення таких платників податків до планів – графіків проведення документальних перевірок. Включення таких платників податків до плану-графіка проведення документальних перевірок проводиться за обов’язковим погодженням з ДПА України. щодо включення платників податків до плану перевірок і в разі потреби забезпечують участь своїх співробітників у проведенні перевірок. 1.10. Виходячи з попереднього аналізу отриманої інформації відділом, відповідальним за складання відповідних розділів плану-графіка проведення перевірок, приймається рішення щодо включення того чи іншого суб'єкта до плану перевірок. 1.11. Відбір великих платників податків СДПІ ВПП здійснюється на підставі оцінки платника за фіскальною важливістю та групою ризиків податкового супроводження, визначених відповідно до наказу від 05.02.2004 №76 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування інтегрованого образу клієнта – великого платника податків”, аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації, результатів податкового супроводження за минулі звітні періоди з урахуванням пропозицій, що надаються підрозділами стягнення податкової заборгованості, економічного аналізу, податкової міліції та інших підрозділів інспекції, що здійснюють попередній аналіз масиву інформації про платників податків, за підписом керівника відповідного підрозділу. Підготовка проектів планів-графіків проведення документальних перевірок великих платників податків у СДПІ ВПП здійснюється підрозділами податкового супроводження.

В першу чергу підлягають перевірці платники які невчасно надають необхідні документи для нарахування та сплати податків

1) П, що відображають у звітності збитки або незначні прибутки протягом кількох звітних періодів, при значних розмірах майна та потенціальних прибуткових видах діяльності займаючих благодійністю або спонсорством.

2) П, що допускають різкі коливання розміру податкових платежів у різні звіти періоду за приблизно однакові обсяги реалізації

3) Платники які збільшили споживання матеріальних ресурсів при зменшенні обсягів продукції що відображається у звітності

4) Платники які претендують на значні суми відшкодув ПДВ при невеликому терміні існування П, малих активах, невеликій чисельності працівників, різноспрямованості госп діяльності.

5) Платників в яких виявлені істотні порушення законодавства за останню перевірку

6) П, щодо яких є документи й інформація, які ставлять під сумнів походження коштів платника податку

7) П, які в запланованому періоді підлягають ліквідації або реорганізації

8) Платники, необхідність перевірки яких випливає із мотивованих заходів із контролюючих органів (КРУ, СБУ, миті органи)

 

Класифікація податкових перевірок

 

Камеральні

Документальні

А) Планові та позапланові

Періодичність проведення планових перевірок, залежить від ступеня ризику діяльності платника:

ü Висока ступінь – 1 раз/рік

ü Середня ступінь – 1 раз/2роки

ü Незначна ступінь – 1 раз/3 роки

Б) Виїзні та невиїзні

В результаті проведення невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок фін госп діяль-ті оформлюється 1) акт; 2) довідка.

Акт –носій доказової інформації про виявлені порушення вимог суб’єкт господар-ня.

Довідка – носій доказової інформації про не встановлення факт порушень, вимог податкового, валютного та інш законодавств суб’єктів господарювання

3. Фактичні –перевірка, яка здійснюється по місту факт здійснення платником податку госп діяльністю, розташув госп об’єктів права власності такого платника. Проводиться 2-ма і більше посадовими особами, органом ДПС, у присутності посадових осіб (гл бух) або його представника та особи, що фактично здійснює розрахункові операції (бухгалтер). Якщо перевіряючий не пред’являє наказ або його оформлено з порушеннями, то можлива відмова посадовій особі у перевірці.

ид перевірки Суть
 
Документальна Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівникам. Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану – графіка перевірок. Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин визначених цим Кодексом.Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевіркаДокументальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби
Камеральна Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податку
Фактична Перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення суб’єктами господарювання розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 188; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.006 с.)