Класифікація фінансування бюджету за типом кредитораМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація фінансування бюджету за типом кредитораКод Найменування
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок коштів державних фондів
Позики, одержані з державних фондів
Одержано позик
Погашено позик
Фінансування за рахунок позик банківських установ
Фінансування за рахунок позик Національного банку України
Одержано позик
Погашено позик
Фінансування за рахунок інших банків
Одержано позик
Погашено позик
Інше внутрішнє фінансування
Позики інших фінансових установ
Одержано позик
Погашено позик
Зміна обсягів вимог до інших фінансових установ, що використовуються для управління ліквідністю
Позики нефінансових державних підприємств
Одержано позик
Погашено позик
Зміна обсягів цінних паперів нефінансових державних підприємств, що використовуються для управління ліквідністю
Позики нефінансового приватного сектора
Одержано позик
Погашено позик
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
Одержано
Повернено
Інше внутрішнє фінансування
Одержано позик
Погашено позик
Надходження від приватизації державного майна
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ
На початок періоду
На кінець періоду
Інші розрахунки
Курсова різниця
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету
Інші розрахунки
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів
Коригування
Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового випуску зобов'язань
Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при погашенні зобов'язань
Переоцінка вартості в національній валюті
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів
На початок періоду
На кінець періоду
Інші розрахунки
Курсова різниця
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету
Інші розрахунки
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей
На початок періоду
На кінець періоду
Зовнішнє фінансування
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку
Одержано позик
Погашено позик
Позики, надані органами управління іноземних держав
Одержано позик
Погашено позик
Позики, надані іноземними комерційними банками
Одержано позик
Погашено позик
Позики, надані постачальниками
Одержано позик
Погашено позик
Позики, не віднесені до інших категорій
Одержано позик
Погашено позик
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів
Коригування
Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового випуску зобов'язань
Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при погашенні зобов'язань

 

Директор департаменту державного бюджету В. П. Лозицький

(Класифікація фінансування бюджету із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2011 р. N 50)

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 14.01.2011 N 11

Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

Код Найменування
  Загальне фінансування
Фінансування за борговими операціями
Запозичення
Внутрішні запозичення
Довгострокові зобов'язання
Середньострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання та векселі
Інші зобов'язання
Зовнішні запозичення
Довгострокові зобов'язання
Середньострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання та векселі
Інші зобов'язання
Погашення
Внутрішні зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
Середньострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання та векселі
Інші зобов'язання
Зовнішні зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
Середньострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання та векселі
Інші зобов'язання
Надходження від приватизації державного майна
Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств
Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми
Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України
Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету
Фінансування за активними операціями
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів
Зміни обсягів бюджетних коштів
На початок періоду
На кінець періоду
Інші розрахунки
Курсова різниця
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету
Інші розрахунки
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей
На початок періоду
На кінець періоду

 

Директор департаменту державного бюджету В. П. Лозицький

(Класифікація фінансування бюджету із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2011 р. N 50)

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 14.01.2011 N 11

Класифікація боргу за типом кредитора

Код Найменування
Внутрішній борг
Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів
Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів
Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів
Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів
Заборгованість перед банківськими установами
Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України
Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків
Заборгованість перед іншими органами управління
Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ
Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств
Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектора
Інша внутрішня заборгованість
Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій
Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей
Зовнішній борг
Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку
Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав
Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків
Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників
Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій
Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей

 

Директор департаменту державного бюджету В. П. Лозицький

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 14.01.2011 N 11


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.011 с.)