ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поясніть основні положення інструкції з охорони праці,безпеки життєдіяльності під час проведення музичних занять. 

1.2. Музичний керівник входить до дошкільного навчального підрозділу закладу і зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р. і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан учбових місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.3. Музичний керівник в процесі участі у виховному процесі:

- не має права використовувати музичні інструменти та технічні засоби отримання музикального супроводу без погодження з вихователем;

- зобов’язаний повідомляти директора закладу або вихователя-методиста про кожний нещасний випадок, що стався з учасниками навчально-виховного процесу, організовувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхід­ності організувати надання спеціалізованої медичної допомоги;

- організовувати евакуацію вихованців з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій, чи стихійного лиха.

1.4. Музичний керівник один раз на три роки проходить обов'язкове навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

1.5. При оформленні на роботу музичний керівник проходить первинний медичний профілактичний огляд, а в подальшому 1 раз на рік повторні медичні профілактичні огляди, з відміткою в санітарній книжці та (за необхідністю) у посвідченні з електробезпеки про допуск до роботи.

1.6. Після підписання наказу про зарахування на роботу музичний керівник зобов’язаний ознайомитись з вступним інструктажем та первинним інструктажем на робочому місці, в подальшому 1 раз в три місяці проходити навчання у вигляді повторних інструктажів. В разі організації в закладі навчання з перевірки знань з курсу «Охорона праці та безпека життєдіяльності» музичний керівник 1 раз на 3 роки проходить зазначене навчання і перевірку знань і в подальшому вивільняється наказом по закладу від проходження повторних інструктажів в період між перевірками знань.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Музичний керівник до початку участі проведенні навчання, повинен:

- перевірити справність музичних інструментів, чи технічних засобів отримання музичного супроводу, допомогти вихователю перевірити обладнання вентиляції та системи електричного живлення. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небез­пеку, проведення занять звернутись до заступника з господарчої роботи про усунення виявлених недоліків;

- впевнитись у наявності засобів надання першої медичної (долікарської) допомоги (аптечка) та протипожежного інвентарю;

- чітко визначитися у порядку і безпечності проведення навчальних занять.

 

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Для проведення занять із використанням музичних інструментів, чи технічних засобів проводити заняття дозволяється за умов, якщо:

- забезпечено вільний вихід з приміщення в коридор або на сходовий марш;

- проходи до дверей між рядами столів не захара­щені крамом і прохід становлять 0,8 м.;

- у приміщенні присутні вихованці тільки однієї групи (до 25 вихованців);

- електропроводка в приміщенні стаціонарна і виконана відповідно до вимог техніки безпеки та промислової санітарії. Забороняється використання електричних подовжувачів;

- виконується інструкція з експлуатації інструменту;

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Музичний керівник допомагає забезпечити:

- організований вихід вихованців з приміщення у коридор;

- провітрювання приміщення до початку наступних занять;

- вологе прибирання раз на добу після закінчення виховного процесу.

- закриття приміщення по закінченню занять. Ключ здається охороннику, чи черго­вому адміністратору закладу.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні ознак горіння необхідно негайно повідомити про це адміністрацію закладу і викликати пожежну охорону по телефону - 101. В разі необхідності викликати інші рятувальні служби.

5.2. Евакуювати дітей з приміщення та перевірити всіх по списку вихованців, які були присутні на заняттях.

5.3. При прибутті на пожежу пожежних підрозділів, забезпечити вільний доступ на територію закладу (в тому числі і в закриті приміщення).

5.4. При можливості вчитель бере участь у допомозі по гасінню пожежі, надає консультації про конструктивні і технологічні особли­вості об'єкта, організовує залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, із застосуванням сил та засобів закладу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.007 с.)