Мета заняття і порядок виконання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета заняття і порядок виконання.1. По зразкам, плакатам і підручнику ознайомитися з призначенням і конструкцією двухколодкового гальма з короткоходовим електромагнітом і електрогідравлічним штовхачем, а також із конструкцією стрічкового гальма.

2. Відзначити у звіті призначення і класифікацію гальм.

3. Замалювати схему двухколодкового гальма (рис.6.1) і схеми стрічкових гальм (рис.6.2), вказати назву основних елементів, позначених на схемах цифрами.

4.Розрахувати гальмівний момент двухколодкового гальма за даними таблиці 6.1 і визначити зусилля на важелі простого стрічкового гальма згідно таблиці 6.2.

 

аб

 

Рис.6.1. Конструкції колодкових гальм:

а - з короткоходовим електромагнітом; б - з електрогідравлічним штовхачем.

 

 

Рис.6.2.Схеми стрічкових гальм:

а - просте; б - диференційне; в - підсумовуюче.

Призначення і класифікація

Гальма є механізмами для уповільнення або повної зупинки рухомих частин машини або всієї машини в цілому. Дії гальм засновано на перетворенні енергії руху в теплову енергію тертя. Опір, необхідний для уповільнення руху або зупинки вантажу, поворотного або ходового механізму, створюється в гальмах за рахунок тертя між рухомими деталями (шківами і дисками) і притискуваними до них нерухомими деталями. У будівельних машинах найчастіше застосовуються колодочні, стрічкові та дискові гальма в яких елементами ,що притискаються є відповідно колодки, стрічки і диски.

 

Розрахунок колодкового гальма

Гальма двох колодкові широко застосовуються у вантажопідйомних машинах. Вони часто встановлюються на з’єднувальній муфті між двигуном і редуктором. Гальма вантажопідйомних машин виконуються нормально замкнутими. Розмикання гальм виконується переважно короткоходовими або довгоходовими електромагнітами змінного або постійного струму, а також електрогідравлічним штовхачами.

Гальмо колодочне з короткоходовим магнітом (рис.6.1,а) складається з чавунного або сталевого шківа ( ), гальмівних колодок ( ) з фрикційними накладками ( ), стійок (важелів) ( ) шарнірно закріплених на основі ( ), магніту ( ), закріпленого на стійці і якорі ( ) шарнірно з’єднаного із стійкою, на тій же стійці кріпиться скоба ( ), усередині якої розташовано шток ( ) з гайками ( і ). Усередині скоби ( ) на штоку ( ) розташована основна пружина ( ), а зовні допоміжна пружина ( ). Замикання гальма здійснюється основною пружиною ( ). Тиск лівого кінця пружини передається скобою ( ) на праву стійку ( ), потім на колодку ( ) і шків ( ). Правий кінець пружини діє на гайки ( ), на шток ( ) і на гайки ( ), що передають зусилля на стійку 4 і колодку ( ). Допоміжна пружина ( ) служить для відведення стійкі ( ) і колодки ( ) ліворуч від шківа ( ) при розмиканні гальма.

Сила притиснення колодки до гальмівного шківа

 

,H (6.1)

 

де Р0 – зусилля основної пружини, Н;

РВ – зусилля допоміжної пружини;

η – ККД важільної системи гальма;

l1 і l2 – відповідно відстані від осі штока та осі колодки до

шарніра, м.

Гальмівний момент двох колодкового гальма

 

, (6.2)

де – коефіцієнт тертя між прокладкою колодки і гальмовим шківом;

N – сила притиснення колодки до гальмового шківа, H;

D – діаметр гальмового шківа,м.

Двохколодкове гальмо з пружинним замиканням і електрогідравлічним штовхачем (рис. 6.1,б) складається з шківа ( ), гальмових колодок ( ) з фрикційними накладками ( ), стійкий ( і ) шарнірно закріплених на основі ( ), тяги ( ), важеля ( ), пружини ( ) і електрогідравлічного штовхача ( ), корпус якого шарнірно з’єднаний з основою, а шток ( ) з важелем ( ). Замикання гальма відбувається під дією зусилля пружини ( ). Плавне розгальмовування (розмикання гальма) проводиться включенням електрогідравлічного штовхача. При цьому шток ( ) штовхача, що переміщається вгору, впливає на важіль ( ) і повертає його проти годинникової стрілки відносно шарніра ( ) долаючи момент створюваний пружиною ( ). Важіль , що повертається ( ) впливає на тягу ( ) внаслідок чого верхні частини стійок ( і ) відхиляючись від вертикалі розходяться і колодки ( і ) відходять від шківа ( ) .

Стрічкове гальмо (рис. 6.2) складається з шківа ( ), гнучкої сталевої стрічки ( ), що охоплює його зовнішню поверхню і забезпечуваний стрічковим обкладанням з фрикційного матеріалу ( ) і гальмового важеля ( ). Гальмування здійснюється затягуванням гальмової стрічки під дією вантажу ( ) або при додатку до важеля зовнішніх сил (при натиску на важіль). Залежно від схеми закріплення кінців стрічки на гальмовому важелі стрічкові гальма розділяються на прості, диференціальні і підсумовуючі (рис. 6.2,а,б,в).

При відомому моменті М окружне зусилля на ободі гальмового шківа

 

,H (6.3)

 

де М – розрахунковий гальмовий момент, Нм;

D – діаметр гальмівного шківа, м.

 

Зусилля в збігаючому кінці гальмової стрічки

 

,H (6.4)

 

де е = 2,718 – основа натуральних логарифмів;

μ – коефіцієнт тертя;

α – кут обхвату шківа в радіанах.

 

. (6.5)

 

У простому стрічковому гальмі (рис. 6.2,а) необхідне для гальмування зусилля, що прикладається до гальмового важеля

 

, H (6.6)

 

де l1 – довжина плеча від нерухомого шарніра до точки кріплення

стрічки на важелі, м;

l2 – плече додатку зусилля, м.

 

Таблиця 6.1

 

Варіанти завдань

 

Варіант Позначення
Р0, Н РВ, Н η l1, мм l2, мм D, мм 0,94 0,3 0,93 0,32 0,92 0,33 0,91 0,34 0,9 0,3 0,91 0,35 0,92 0,36 0,93 0,37 0,94 0,34 0,95 0,32
Варіант Позначення
Р0, Н РВ, Н η l1, мм l2, мм D, мм 0,9 0,33 0,91 0,34 0,92 0,35 0,93 0,36 0,94 0,37 0,95 0,32 0,9 0,31 0,91 0,3 0,92 0,34 0,93 0,35
Варіант Позначення
Р0, Н РВ, Н η l1, мм l2, мм D, мм 0,93 0,32 0,92 0,34 0,9 0,37 0,91 0,36 0,92 0,35 0,93 0,34 0,94 0,3 0,95 0,33 0,94 0,32 0,93 0,3

 

Таблиця 6.2

 

Варіанти завдань

 

Варіант Позначення
М, Нм D, мм α , град. μ l1, мм l2, мм 0,35 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37 0,35
Варіант Позначення
М, Нм D, мм α, град. μ l1, мм l2, мм 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37 0,35 0,36
Варіант Позначення
М, Нм D, мм α, град. μ l1, мм l2, мм 0,37 0,35 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37 0,35 0,36 0,37

 

Й варіант розрахунків

 

Мета заняття й порядок виконання.

1. По натурних зразках, плакатам і підручнику ознайомитися із призначенням і конструкцією двоколодкових гальм з короткоходовим електромагнітом і електрогідравлічним штовхачем, а також із пристроєм стрічкового гальма.

2. Відзначити у звіті призначення і коротку класифікацію гальм.

3. Замалювати схеми двоколодкових гальм (рис. 6.1.) і схеми стрічкових гальм (рис. 6.3.),указати назву основних елементів, позначених на схемах цифрами.

4. Розрахувати гальмівний момент двоколодкового гальма за даними таблиці 6.1. і визначити зусилля на важелі простого стрічкового гальма відповідно до таблиці 6.2.

Призначення, класифікація.

Гальма являють собою механізми для уповільнення руху або повної зупинки частин, що рухаються, або всієї машини в цілому. Дія гальм основується на перетворенні енергії руху в теплову енергію тертя. Опір , необхідний для сповільнення руху або зупинки вантажу, поворотного або ходового механізму, створюється в гальмах за рахунок тертя між рухливими ( шківами або дисками ) і нерухомими деталями, що притискаються до них. У будівельних машинах найбільше часто застосовуються колодкові, стрічкові й дискові гальма в які притискаються елементами( колодки, стрічки й диски).

 

Розрахунок колодкового гальма

Двоколодкові гальма широко застосовуються у вантажопідйомних машинах. Вони часто встановлюються на сполучній муфті між двигуном і редуктором. Гальма вантажопідйомних машин виконуються нормально замкнутими. Розмикання гальм виробляється переважно короткоходовими або длиноходовими електромагнітами змінний або постійний токи, а також електрогідравлічними штовхачами.

Колодкове гальмо з короткоходовим магнітом (рис.6.1 ) складається із чавунного або сталевого шківа 1, гальмівних колодок 2 із фрикційними накладками 3, стійок ( важелів ) 4 і 5 шарнірно закріплених на основі 6, магніту 7, закріпленого на стійці і якоря 8 шарнірно з'єднаного зі стійкою, на тій же стійці кріпиться скоба 9, усередині якої розміщений шток 10 з гайками 11 і 12. Усередині скоби 9 на штоку 10 розташована основна пружина 13, а зовні допоміжна пружина 14. Замикання гальма здійснюється основною пружиною 13. Тиск лівого кінця пружини передається скобою 9 на ліву стійку 4, потім на колодку 2 і шків 1. Правий кінець пружини діє на гайки 11, на шток 10, що передають зусилля на стійку 5 і колодку 15. Допоміжна пружина 14 служить для відводу стійки 4 і колодки 2 вліво від шківа 1 при розмиканні гальма.

Сила притискання колодки до гальмового шківа

 

, Н, (1)

 

де - зусилля основної пружини, Н;

- зусилля допоміжної пружини;

– к. п. буд. важільної системи гальма;

і - відповідно відстані від осі штока до шарніра, м.

Гальмовий момент двоколодкового гальма:

 

Нм, (2)

 

де - коэф. тертя між прокладкою колодки й гальмовим шківом;

N - сила притискання колодки до гальмового шківа, Н;

D - діаметр гальмового шківа.

Двоколодкове гальмо із пружинним замиканням і електрогідравлічним штовхачем ( рис. 6.3.) складається зі шківа 1, гальмових колодок 2 і 13 із фрикційними накладками 3, стійок 4 і 5 шарнірно закріплених на підставі 6, тяги 7, важеля 8, пружини 9 і електрогідравлічного штовхача 10, корпус якого шарнірно з'єднаний з основою, а шток 11 з важелем 8. Замикання гальма відбувається під дією зусилля пружини 9. Плавне розгальмовування (розмикання гальма) виконується включенням електрогідравлічного штовхача. При цьому шток 11 переміщається нагору, штовхач впливає на важіль 8 і повертає його проти годинникової стрілки щодо шарніра 12 переборюючи момент створюваний пружиною 9. Важіль що повертається 8 впливає на тягу 7 у результаті чого верхні частини стійок 4 і 5 відхиляючись від вертикалі, розходяться й колодки 2 і 13 відходять від шківа 1.

 

Рис.6.1. Колодкове гальмо с коротходовим електромагнітом.

 

 

 

Рис. 6.2. Гальмо з електрогідравлічним штовхачем.

 

Рис.6.3. Схема колодкового гальма з електрогідравлічним штовхачем.

 

Стрічкове гальмо ( рис. 6.4.) складається зі шківа 1, гнучкої сталевої стрічки 2, що охоплює його зовнішню поверхню і стрічкову обкладку, що виконана, із фрикційного матеріалу 3 і гальмового важеля 4. Гальмування здійснюється затягуванням гальмової стрічки під дією вантажу 5 або при додатку важелю зовнішніх сил (при натиску на важіль). Залежно від схеми закріплення кінців стрічки на гальмовому важелі стрічкові гальма розділяються на прості, диференціальні й підсумовуючі (Рис. 6.4 а, б, в).

При відомому моменті М окружне зусилля на обіді гальмового шківа:

 

Н, (3)

 

де М - розрахунковий гальмовий момент, Нм;

D - діаметр гальмового шківа, м.

Зусилля в кінці, що зберігає, гальмової стрічки:

 

Н, (4)

 

де е=2,718 – підстава натуральних логарифмів;

- коэф. тертя; - кут обхвату шківа в ряд.

 

(5)

 

У простому стрічковому гальмі (рис. 6.4а) необхідне для гальмування зусилля прикладається до гальмового важеля:

 

Н, (6)

 

де - довжина плеча від нерухомого шарніра до крапки кріплення стрічки на важелі, м; - плече зусилля, м.

 

 

а б в

Рис.6.4. Стрічкові гальма:

а – простий; б- диференціальний; в- сумірний.

 

Таблиця 6.1

 

Варіанти завдань

 

 

Таблиця 6.2

 

 

3.3.Практична робота №9: „ Вибір стріловогоПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.022 с.)