Мета заняття і порядок виконання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета заняття і порядок виконання1. Ознайомитися з призначенням і конструкцією гвинтового, рейкового і гідравлічного домкратів (по натурних зразках, підручниках, конспектах лекцій).

2. Відзначити в звіті призначення і основні параметри трьох основних типів домкратів.

3. Замалювати схеми домкратів (рис. 3,а – 3,в) і вказати назву основних елементів домкратів, позначених на схемах цифрами.

4. Підрахувати вантажопідйомність домкратів відповідно до заданого варіанту завдання (табл. 3.1).

5. Вказати якими цифрами на рис 3,а – 3,в позначені чотири елементи домкратів, зазначених в завданні (табл. 3.2). Відповідь повинна бути представлена у вигляді п'яти цифр відокремлених один від одного комами. Перша цифра відповідає номеру завдання, наступні чотири цифри питанням завдання в тому порядку, якому вони задані для кожного варіанту.

 

Призначення, класифікація

Домкрати – це пристрої з ручним приводом, призначені для підйому вантажів на невелику висоту. Застосовуються домкрати при монтажних і ремонтних роботах. Основна їхня відмінність полягає в тому, що людина, прикладаючи порівняно невелике зусилля (160Н) може піднімати значні вантажі. В основному застосовуються гвинтові, рейкові і гідравлічні домкрати.

Гвинтовий домкрат (рис. 3,а) складається із чавунного або сталевого корпусу () із бронзовою гайкою (), вантажного гвинта () із прямокутною або трапецеїдальною різьбою, вантажної голівки або коронки () із стопором.

При обертанні рукоятки зусиллям Р вантажний гвинт переміщається уздовж осі з посиленням, що відповідає вантажопідйомності домкрата.

 

Q , Н (3.1)

 

де Q – вантажопідйомність, Н;

Р – зусилля на рукоятці, Н;

– ККД гвинтової пари (гвинт – гайка);

r – середній радіус гвинта, м;

– кут підйому гвинтової лінії, град;

– кут тертя, град.

Рейковий домкрат (рис. 3,б) складається з корпусів (), в якому переміщається рейка (), що має нагорі вантажну поворотну голівку (коронку) (), а внизу лапу (черевик) для підйому низько розташованих вантажів. Рейка переміщається в корпусі за допомогою рейкової шестірні, що одержує обертання від рукоятки () за допомогою однієї або двох зубчатих передач (). Для утримання піднятого вантажу на валу приводної рукоятки встановлюють храповик () із собачкою ().

 

Вантажопідйомність рейкового домкрата підраховують по формулі

 

Q ,Н (3.2)

 

де Q – вантажопідйомність, Н;

Р – зусилля на приводній рукоятці, Н;

l – довжина приводної рукоятки, м;

u – передавальне число зубчатої передачі;

= (0,8÷0,82) – ККД зубчатої передачі;

d0 – діаметр початкового кола шестерні, що знаходиться в зачеп-

ленні із зубчатою рейкою, м.

 

 

 

 

Рис.3. Домкрати:

а - гвинтовий; б - рейковий; в - гідравлічний з ручним приводом.

 

Таблиця 3. 1

 

Варіанти до розрахунку

 

  Одиниці Десятки                    
Гвинтовою   Р, H                    
l, мм                    
0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
r, мм                    
α, град                    
ρ, град                    
Рейковий   Р, H                    
l, мм                    
u                    
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
d0, мм                    
Гідравлічний   Р, H                    
D, мм                    
l2, мм                    
0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.8 0.75 0.76 0.78 0.8
d, мм                    
l1, мм                    

Примітка. У кожному стовпці завдання зазначені:

для гвинтового домкрата: P, l, η, r, α, ρ

для рейкового домкрата: P, l, u, η, d

для гідравлічного домкрата: P, D, l1, η, d0, l2.

 

Таблиця 3. 2

 

№ варіанту Питання: Укажіть (один по одному) якими цифрами на рис. 3 а, б, в позначені наступні елементи домкратів?
  Вантажний гвинт? Храпове колесо? Рукоятка? Зливний кран? Гайка? Рукоятка? Зубчата передача? Всмоктуючий клапан? Корпус? Коронка? Поршень? Нагнітальний клапан? Рукоятка? Собачка? Робоча камера? Плунжер? Рейка? Всмоктуючий клапан? Вантажний гвинт? Рукоятка? Нагнітальний клапан? Храповик? Гайка? Плунжер? Вантажний гвинт? Храпове колесо? Поршень? Собачка? Зливний кран? Зубчата передача? Корпус? Гайка? Плунжер? Рейка? Нагнітальний клапан? Гайка? Рейка? Робоча камера? Храпове колесо? Плунжер? Зубчата передача? Плунжер? Гайка? Рукоятка? Рукоятка? Вантажний гвинт? Собачка? Плунжер? Корпус? Нагнітальний клапан? Рукоятка? Гайка? Вантажний гвинт? Зливний кран? Храпове колесо? Гайка? Собачка? Рукоятка? Корпус? Робоча камера? Поршень? Гайка? Храпове колесо? Плунжер? Рейка? Корпус? Вантажний гвинт? Зливний кран? Рукоятка? Зубчата передача? Корпус? Гайка? Гайка? Рейка? Храпове колесо? Поршень? Храповик? Вантажний гвинт? Рейка? Поршень? Рейка? Поршень? Гайка? Нагнітальний кран? Плунжер? Рейка? Поршень? Вантажний гвинт? Робоча камера? Корпус? Рейка? Гайка? Гайка? Поршень? Храпове колесо? Рукоятка? Всмоктуючий клапан? Рукоятка? Гайка? Собачка? Рейка? Циліндр? Гайка? Зубчата передача? Корпус? Робоча камера? Рейка? Гайка? Циліндр? Поршень? Рейка? Вантажний гвинт? Зубчата передача? Рукоятка? Гайка? Собачка? Храповик? Зливний кран? Собачка? Рукоятка?

 

Примітка: Заняття вважається відпрацьованим, якщо воно виконане повніс-

тю, правильно вирішене завдання і дані правильні відповіді на три

(з чотирьох) питання.

 

Гідравлічний домкрат (рис. 3.в) складається із циліндра (), що є одночасно його корпусом, поршня домкрата (), насоса (),клапан, що всмоктує () і нагнітального () клапанів, зливного крана () і резервуару (бака) для рідини.

За допомогою рукоятки () плунжеру насоса повідомляється зворотно-поступальний рух. При русі плунжера вправо рідина з бака через всмоктувальний клапан надходить у циліндр насоса, а при русі вліво рідина під тиском через нагнітальний клапан надходить у робочу камеру () і діє на поршень та піднімає його.

Вантажопідйомність гідравлічного домкрата підраховується по формулі:

 

Q , Н (3.3)

 

де Q – вантажопідйомність, Н;

D – діаметр поршня домкрата, м;

l2 – довжина рукоятки, м;

– ККД механізму домкрата;

d – діаметр плунжера насоса, м;

l1 – довжина хвостовика рукоятки, м.

 

Й варіант розрахунків

Гвинтовий домкрат (рис. 3.1а) складається із чавунного або сталевого корпусу 2 із бронзовою гайкою 3, вантажного гвинта 1 із прямокутної або трапецеидальной різьбленням, вантажної голівки або коронки 5 і рукоятки 4 із тріскачкою.

При обертанні рукоятки із зусиллям Р вантажний гвинт переміщається уздовж осі із зусиллям, що відповідає вантажопідйомності домкрата.

 

, (1)

 

де Q – вантажопідйомність, Н;

η -ККД гвинтової пари (гвинт - гайка);

r – середній радіус гвинта, м;

α- кут підйому гвинтової лінії, град;

ρ – кут тертя, град.

Рейковий домкрат (рис. 3.1б)складається з корпуса 9, у якому переміщається рейка 8, що має нагорі вантажну поворотну голівку (коронку) 4, а внизу лапу (черевик) 6 для підйому низько розташованих вантажів. Рейка переміщається в корпусі за допомогою шестірні, що одержує обертання від рукоятки
1за допомогою однієї або двох зубчастих передач. Для втримання піднятого вантажу на валу приводної рукоятки встановлюють храповик із собачкою 7.

Вантажопідйомність рейкового домкрата підраховується по формулі:

 

, Н, (2)

 

деQ – вантажопідйомність, Н;

Р – зусилля в приводній рукоятці, Н;

- довжина приводної рукоятки, м;

U – передаточне число зубчастої передачі;

η =(0,8÷0,82) - ККД зубчастої передачі;

– діаметр початкової окружності шестірні, що перебуває в

зачепленні із зубчастою рейкою.

Гідравлічний домкрат (рис. 3.1в) складається із циліндра 1, що є одночасно його корпусом, поршня домкрата 8, насоса 3, всмоктувального 7 і нагнітального 2 клапанів, зливального крана 9 і резервуара (бака) 6 для рідини. За допомогою рукоятки 5 плунжеру 4 насоса повідомляється зворотно-поступальний рух. При русі плунжера вправо рідина з бака через всмоктувальний клапан насоса надходить у циліндр, а при русі вліво рідина під тиском через нагнітальний клапан - у робочу камеру і впливаючи на поршень, піднімає його.

Вантажопідйомність гідравлічного домкрата підраховується по формулі:

 

, Н (3)

 

деQ – вантажопідйомність, Н; D – діаметр поршня домкрата, м;

𝜂 – ККД механізму домкрата;

.

 

 

А б

 

 

б

в

 

Рис.3.1. Домкрати:

а - гвинтовий; б - рейковий; в - гідравлічний.

 

Таблиця 3.1

 

Варіанти до розрахунку

 

 

 

Таблиця 3.2

 

№ вар. Схема рис3.1 Позиції № вар. Схема рис3.1 Позиції № вар. Схема рис3.1 Позиції
  А 1,2,3,4,5   А 1,2,3,4,5   А 1,2,3,4,5
  Б 7,8,9,3,5   Б 7,8,9,3,5   Б 7,8,9,3,5
  В 8,9,7,5,3   В 8,9,7,5,3   В 8,9,7,5,3
  А 6,7,1,2,3   А 6,7,1,2,3   А 6,7,1,2,3
  Б 1,2,3,4,5   Б 3,2,4,5,8   Б 1,2,3,4,5
  В 7,8,9,3,5   В 1,2,3,4,5   В 7,8,9,3,5
  А 8,9,7,5,3   А 1,2,3,4,5   А 8,9,7,5,3
  Б 6,7,1,2,3   Б 7,8,9,3,5   Б 6,7,1,2,3
  В 1,8,6,3,4   В 8,9,7,5,3   В 1,8,6,3,4
  А 2,3,8,5,6   А 6,7,1,2,3   А 2,3,8,5,6

 

 

Рис.3.2. Домкраті гідравлічні.

 

 

Рис3.3. Схема гідравлічного домкрату.

 

Таблиця 3.3

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 295; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.68.11.53 (0.048 с.)