Робота 15 Визначення загального часу згортання кровіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота 15 Визначення загального часу згортання кровіМета роботи - визначити загальний час згортання крові та оцінити його.

Для роботи потрібні: предметне скло, скляний гачок, годинник, голка, 96% спирт етиловий, 2% розчин йоду спиртовий, вата.

Хід роботи

  • З хвоста щура взяти кров, нанести на предметне скло краплю крові і одномоментно засікти час.
  • Витягуючи гачком вміст краплі з інтервалом 20-30 с (гачок треба тримати вертикально), почекати, доки за гачком потягнеться прозора тонка нитка фібрину.
  • Знову засікти час і вважати цей момент початком згортання.
  • Занурити гачок у краплю крові, потягувати вміст краплі горизонтально по склу з тим самим інтервалом. Як тільки за гачком потягнеться згусток, засікти час, що відповідає закінченню процесу згортання.

Рекомендації щодо оформлення результатів роботи. Записати час початку та кінця згортання.

У висновках відповісти на таке запитання:

Чи нормальний загальний час згортання крові, про що це свідчить?

 

 

Тестові питання до ліцензійного іспиту „КРОК 1” з розділу „Фізіологія крові”

1 Пацієнту необхідна гемотрансфузія. Яку пробу з обов’язкових Ви виконаєте останньою:

a) біологічну пробу;

b) пробу на групову сумісність;

c) визначення резус-належності крові донора;

d) визначення групи крові донора в системі АВ0;

e) визначення групи крові реципієнта в системі АВ0?

2 При дослідженні крові пацієнта виявлено реакцію аглютинації в стандартних сироватках І та ІІ груп і відсутність з ІІІ і антирезусною. Кров якої групи можна переливати в разі потреби:

a) І (0) Rh+;

b) ІІІ (В)Rh-;

c) ІІ (А) Rh-;

d) IV (АВ) Rh+;

e) IV (АВ) Rh-;

f) ІІІ (В) Rh+?

3 При визначенні групи кров за системою АВ0 за допомогою сироваток були отримані результати: аглютинація відбулася в сироватках І, ІІ та ІІІ груп. Яка група досліджуваної крові:

a) ІІІ (В);

b) IV (АВ);

c) ІІ (А);

d) І (0);

e) неможливо визначити?

4 Назвіть аглютиноген, який надає крові резус-позитивної

властивості:

a) правильної відповіді немає;

b) А – аглютиноген;

c) В – аглютиноген;

d) Д – аглютиноген.

5 Для ІІІ групи крові характерна відсутність:

a) аглютиногену В, аглютиніну бета;

b) аглютиногену А, аглютиніну альфа;

c) аглютиногену А, аглютиніну бета;

d) аглютиногену В, аглютиніну альфа.

6 Аглютинін альфа наявний в крові:

a) І групи, ІІІ групи;

b) І групи, ІІ групи;

c) І групи, IV групи;

d) ІІ групи, ІІІ групи;

e) ІІ групи, IV групи;

f) ІІІ групи, IV групи.

7 Після тривалого голодування у хворого розвинулися набряки тканин. Що є причиною цього явища:

a) збільшення осмотичного тиску плазми крові;

b) зниження осмотичного тиску плазми крові;

c) зниження онкотичного тиску плазми крові;

d) зниження гідростатичного тиску крові;

e) збільшення онкотичного тиску плазми крові?

8 У жінки перед пологами ШОЕ 40 мм/год. Така величина ШОЕ обумовлена тим, що в крові підвищено вміст:

a) фібриногену;

b) альбумінів;

c) білків;

d) еритроцитів;

e) ліпопротеїнів.

9 Людина постійно живе високо у горах. Яку зміну показників крові можна визначити у неї:

a) зменшення кольорового показника;

b) зменшення показника вмісту гемоглобіну;

c) появу в крові еритробластів;

d) зменшення кількості ретикулоцитів;

e) збільшення кількості еритроцитів?

10 Назвіть основну функцію нейтрофілів:

a) визначають гематокрит;

b) специфічний імунний захист;

c) фагоцитоз;

d) припинення кровотечі.

11 Синтез імуноглобулінів забезпечують:

a) базофіли;

b) нейтрофіли;

c) еозинофіли;

d) Т – лімфоцити;

e) макрофаги;

f) правильної відповіді немає;

g) В – лімфоцити.

12 Назвіть, яка із зазначених величин характеризує нормальний вміст паличкоядерних нейтрофілів у периферичній крові:

a) 0-1%;

b) 1-6%;

c) 1-5%;

d) 2-10%;

e) 20-35%;

f) 47-72%.

13. У дитини виявлено гельмінти. Які зміни у периферичній крові будуть спостерігатися при цьому:

a) еозинофілія;

b) лейкоцитоз;

c) нейтрофілія;

d) базофілія;

e) моноцитоз?

14 При профогляді у людини, що не має скарг на стан здоров’я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після:

a) вживання алкоголю;

b) фізичного навантаження;

c) значного вживання води;

d) розумової праці;

e) відпочинку на курорті.

15 Назвіть, яка із зазначених величин характеризує нормальний вміст базофілів у периферичній крові:

a) 20-35%;

b) 1-5%;

c) 1-6%;

d) 2-10%;

e) 0-1%;

f) 47-72%;

g) правильної відповіді немає.

16 Назвіть основну функцію В-лімфоцитів:

a) фагоцитоз;

b) визначають гематокрит;

c) специфічний імунний захист;

d) припинення кровотечі;

e) правильної відповіді немає.

17 При аналізі крові виявлено незначне підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз) без змін інших показників. Причиною цього може бути те, що перед дослідженням людина:

a) палила тютюн;

b) не снідала;

c) погано спала;

d) поснідала;

e) випила 200 мл води.

18 На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові у 2 рази вище норми. Які величини швидкості осідання еритроцитів слід при цьому очікувати:

a) 10 – 15 мм/год;

b) 5 – 10 мм/год;

c) 40 – 50 мм/год;

d) 3 – 12 мм/год;

e) 0 – 5 мм/год?

19 У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білоксинтезувальна функція. До зменшення якого параметра гомеостазу це призведе:

a) онкотичного тиску плазми крові;

b) осмотичного тиску;

c) рН;

d) щільності крові;

e) гематокритного показника?

20 Чоловіку 42 років після хірургічної операції внутрішньовенно ввели концентрований розчин альбуміну. Це спричинить посилений рух води у такому напрямку:

a) із клітин у міжклітинну рідину;

b) із міжклітинної рідини у капіляри;

c) із капілярів у міжклітинну рідину;

d) з міжклітинної рідини у клітину.

21 Людина, після вживання солоної їжі завжди відчуває спрагу. Зі зміною якого показника крові це може бути пов’язано:

a) ШОЕ;

b) онкотичного тиску;

c) гематокриту;

d) осмотичного тиску;

e) резистентності еритроцитів?

22 Людина тривалий час дотримувалася безбілкової дієти, суворо обмежуючи вміст білків в їжі. Як зміниться перерозподіл води між капіляром і міжклітинним середовищем:

a) зменшиться фільтрація, зменшиться реабсорбція;

b) зменшиться фільтрація, збільшиться реабсорбція;

c) збільшиться фільтрація, зменшиться реабсорбція;

d) збільшиться фільтрація, збільшиться реабсорбція?

23 Чоловіку 38 років після значної крововтрати влили 800 мл еритроцитарної маси. Як зміниться ШОЕ:

a) збільшиться;

b) зменшиться;

c) не зміниться;

d) правильної відповіді немає?

24 У крові після ушкодження судин мікроциркуляторного русла збільшився вміст тромбоксану А2, що призвело до зменшення часу кровотечі внаслідок зменшення :

a) зворотної агрегації;

b) адгезії тромбоцитів;

c) незворотної агрегації тромбоцитів;

d) гемокоагуляції;

e) рефракції тромбу.

25 Загальний час згортання крові 5 хвилин, протромбіновий індекс 100%, вміст протромбіну в плазмі крові 0,15 г/л. При таких показниках тривалість ІІ фази коагуляційного гемостазу становить:

a) 5 секунд;

b) 1 хвилину;

c) 2 хвилини;

d) 10 хвилин;

e) 20 секунд.

26 У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до збільшення часу:

a) фібринолізу;

b) першої фази коагуляційного гемостазу;

c) судинно-тромбоцитарного гемостазу;

d) другої фази коагуляційного гемостазу;

e) третьої фази коагуляційного гемостазу.

27 У пацієнта при незначних механічних впливах виникають підшкірні крововиливи. Що може бути причиною такого явища:

a) тромбоцитоз;

b) тромбоцитопенія;

c) еритроцитоз;

d) еритропенія;

e) лейкоцитоз;

f) лейкопенія?

28 У хлопчика 4 років виявили відсутність у крові фактора VIII, що призводить до тривалої кровотечі при пошкодженні судин внаслідок порушення гемостазу безпосередньо під час утворення:

a) тромбіну;

b) кров’яної протромбінази;

c) тканинної протромбінази;

d) фібрину;

e) тромбостеніну.

29 У юнака 16 років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну К, що призведе, перш за все, до порушення:

a) онкотичного тиску крові;

b) швидкості осідання еритроцитів;

c) утворення антикоагулянтів;

d) утворення еритропоетинів;

e) згортання крові.

30 Загальний час згортання крові 5 хвилин. Протромбіновий індекс 100%. При таких показниках тривалість І фази коагуляційного гемостазу становитиме:

a) 15 секунд;

b) 15 хвилин;

c) 5 секунд;

d) 5 хвилин;

e) 2 хвилини.

31 У дівчинки 13 років виявили відсутність у крові фактора Х, що призводить до тривалої кровотечі при пошкодженні судин внаслідок порушення гемостазу безпосередньо під час утворення:

a) тромбостеніну;

b) тромбіну;

c) фібрину;

d) протромбінази;

e) плазміну.

32 Назвіть орган, в якому утворюються еритропоетини:

a) нирки;

b) легені;

c) печінка;

d) селезінка;

e) серце.

33 Назвіть основну функцію еритроцитів:

a) згортання крові;

b) створення осмотичного тиску;

c) транспорт газів (дихальна);

d) створення онкотичного тиску;

e) захисна.

34 Яка кількість гемоглобіну в нормі у чоловіків:

a) 90 – 120 г/л;

b) 120 – 140 г/л;

c) 100 – 120 г/л;

d) 140 – 220 г/л;

e) 135 – 160 г/л?

35 Яка з форм гемоглобіну є основною у крові плода:

a) HbH;

b) HbF;

c) HbP;

d) HbA1;

e) HbA2?

36 Де утворюються еритроцити у дорослої людини:

a) в печінці;

b) в селезінці;

c) у червоному кістковому мозку;

d) в нирках;

e) в лімфоїдній тканині?

37 Що характеризує кольоровий показник:

a) відносний вміст гемоглобіну в кожному окремому еритроциті;

b) абсолютний вміст гемоглобіну в кожному окремому еритроциті;

c) відносний вміст гемоглобіну в одиниці об’єму крові;

d) правильної відповіді немає?

38 Назвіть основний орган, в якому руйнуються еритроцити:

a) печінка;

b) легені;

c) селезінка;

d) нирки;

e) м’язи;

f) правильної відповіді немає.

39 Як називається крива нормального розподілу еритроцитів по діаметру:

a) Прайса-Джонса;

b) Старлінга;

c) Рейнольдса;

d) Франка-Старлінга?

40 Яка з форм гемоглобіну є основною у крові здорової дорослої людини:

a) HbH;

b) HbF;

c) HbA1;

d) HbP;

e) HbA2?

41 Жінка 25 років, вагітна втретє, потрапила в клініку із загрозою переривання вагітності з причини Rh-конфлікту. Яка комбінація Rh-фактора у неї та плода може бути причиною цього:

a) Rh (-) у матері, Rh (-) у плода;

b) Rh (-) у матері, Rh (+) у плода;

c) Rh (+) у матері, Rh (-) у плода;

d) Rh (+) у матері, Rh (+) у плода?

42. При визначенні групи крові за системою АВ0 за допомогою сироваток були отримані результати: аглютинація відбулася у сироватках І та ІІ груп, не відбулась в сироватках ІІІ групи. Яка група крові:

a) ІІІ (В);

b) ІІ (А);

c) IV (AB);

d) I (0);

e) неможливо визначити?

43 До якої фракції білків плазми крові належать антитіла:

a) бета-глобуліни;

b) альбуміни;

c) альфа-глобуліни;

d) гамма-глобуліни;

e) фібриноген?

44 Аглютиноген А відсутній у крові:

a) ІІ групи, IV групи;

b) І групи, ІІ групи;

c) І групи, IV групи;

d) ІІ групи, ІІІ групи;

e) І групи, ІІІ групи;

f) ІІІ групи, IV групи.

45 Для ІІІ групи крові характерна наявність:

a) аглютиногену А, аглютиніну бета

b) аглютиногену А, аглютиніну альфа

c) аглютиногену В, аглютиніну бета

d) аглютиногену В, аглютиніну альфа

e) правильної відповіді немає?

 

Еталони відповідей до тестових питань ліцензійного іспиту „КРОК 1” з розділу „Фізіологія крові”

 

1. a 16. c 31. b

2. b 17. d 32. a

3. b 18. c 33. c

4. d 19. a 34. e

5. c 20. b 35. b

6. a 21. d 36. c

7. c 22. c 37. a

8. a 23. b 38. c

9. e 24. a 39. a

10.c 25. a 40. c

11.g 26. e 41. b

12.b 27. b 42. a

13.a 28. b 43. d

14.b 29.e 44.e

15.e 30.d 45.dПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.021 с.)