Склад фібринолітичної системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад фібринолітичної системи1 Плазміноген (профібринолізин) - неактивний протеолітичний фермент,який завжди міститься у плазмі крові.

2 Плазмін (фібринолізин) - активний фермент,який утворюється в результаті дії активних протеаз на плазміноген.

3 Активатори фібринолізу – речовини,які є протеазами або сприяють утворенню протеаз.

4 Інгібітори фібринолізу.

 

Розрізняють внутрішній і зовнішній механізми активації фібринолізу.

Внутрішній механізм обумовлений активацією Ф.ХІІ і утворенням калікреїну, які викликають появу в крові великої кількості активаторів фібринолізу.

Внутрішній механізм пов’язаний з надходженням у кров готових активаторів фібринолізу.

 

 

Внутрішній Зовнішній

механізм механізм

ПЛАЗМІНОГЕН

фактор ХІІа,

калікреїн


АКТИВАТОРИ АКТИВАТОРИ

ендотеліальний,

тканинний,

кров’яний,

бактеріальний

ПЛАЗМІН (стрептокіназа),

нирковий

(урокіназа)

 

ІНГІБІТОРИ

 

Рисунок 25

 

Після активації плазмін швидко блокується антиплазміном, тому він діє тільки місцево у згустку крові.

 

Антикоагулянтна система

Рідкий стан крові підтримується декількома механізмами, серед яких:

1 Гладенька поверхня ендотелію судинної стінки.

2 Негативний заряд стінки і формених елементів, за рахунок чого вони відштовхуються.

3 Наявність на стінці судин тонкого шару фібрину, який активно адсорбує фактори згортання, особливо тромбін.

4 Синтез ендотелієм простацикліну, який є потужним інгібітором агрегації.

5 Здатність ендотелію синтезувати і фіксувати антитромбін ІІІ.

6 Наявність у крові певної кількості речовин, які запобігають згортанню крові - антикоагулянтів.

Класифікація антикоагулянтів

1 Первинні (завжди є в плазмі): антитромбін ІІІ, гепарин,

α1-антитрипсин, α2-макроглобулін.

2 Вторинні (утворюються в процесі згортання): антитром- бін І, продукти фібринолізу.

Антитромбін ІІІ - це α2 -глобулін плазми. Його концентрація в крові становить 240 мг/мл. Складає 75% всіх антикоагулянтних резервів крові. Він інактивує тромбін (Ф. ІІа), ХІІа, ХІа, Ха, ІХа.

Гепарин - сульфатований поліцукор. Активний тільки з антитромбіном ІІІ. Він сприяє фіксації антитромбіну ІІІ на поверхні ендотелію, що в сотні разів підвищує його активність.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. – К.: Здоров’я, 1994. – С. 272-283.

2. Физиология человека / Под ред. Г.І. Косицкого. – М.: Медицина, 1984.- С. 217 –226.

3. Физиология человека : В 3 томах / Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т.2.- С. 430 – 439.

4. Вільям Ф.Ганонг. Фізіологія людини / Переклад з англ. – Львів : Бак, 2002 .

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1 Функції системи гемостазу.

2 Механізми гемостазу.

3 Роль судинної стінки в гемостазі.

4 Функції тромбоцитів.

5 Етапи судинно-тромбоцитарного гемостазу.

6 Спазм судин. Його види.

7 Механізм і фази адгезії.

8 Поняття про агрегацію тромбоцитів. Етапи і механізми агрегації.

9 Консолідація тромбу.

10 Фактори згортання крові.

11 Фази згортання.

12 Утворення тканинної і кров’яної протромбінази.

Значення протромбінази.

13 Роль калікреїнкінінової системи в гемостазі.

14 Утворення тромбіну.

15 Утворення фібрину.

16 Фібриноліз.

17 Антикоагулянтна система.

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Задача 1 Кількість тромбоцитів у крові становить 150·109/л. Про що це свідчить? Як вплине на згортання крові?

 

Задача 2 У крові значно знизилася кількість глобулінів. Як при цьому зміниться швидкість коагуляції крові і чому?

 

Задача 3Одразу після фізичного навантаження у спортсмена час згортання крові становить 2 хвилини. Оцініть результат і поясніть його.

 

 

Задача 4Функціонування системи згортання і антикоагуляційної системи крові регулюється за участю нервової системи. Як вплине на гемокоагуляцію підвищення тонусу симпатичної нервової системи? Поясніть чому.

 

Задача 5З експериментальною метою у тварини необхідно отримати кров і забезпечити її рідкий стан. Назвіть засоби і способи запобігання згортанню крові. Зазначте, у яких випадках кров буде придатна для переливання.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1 Які з названих речовин є факторами згортання крові:

А антитромбін III;

В фібриностабілізуючий фактор;

С брадикінін;

D серотонін;

Е ангіотензин III;

F калідин;

G іони магнію;

H правильної відповіді немає?

2 Які з названих речовин входять до складу антикоагулянтної системи:

А проконвертин;

В протромбін;

С фактор Хагемана;

D серотонін;

Е калідин;

F антитромбін III;

G іони кальцію;

H правильної відповіді немає?

3 Які з названих речовин є факторами згортання крові?

А гепарин;

В гістамін;

С профібринолізин;

D вітамін К;

Е вітамін Е;

F фібриноген;

G іони магнію;

H правильної відповіді немає ?

4 Які з названих речовин входять до складу антикоагулянтної системи:

А антитромбін III;

В проакцелерин;

С фібриностабілізуючий фактор;

D гепарин;

Е антигемофільний глобулін;

F брадикінін;

G іони кальцію;

H правильної відповіді немає?

5 Які з названих речовин є факторами згортання крові:

А проконвертин;

В протромбін;

С фактор Хагемана;

D серотонін;

Е калідин;

F антитромбін III;

G іони кальцію;

H правильної відповіді немає?

6 Які з названих речовин входять до складу фібринолітичної системи:

А гепарин;

В фібриноген;

С гістамін;

D плазмін;

Е проакцелерин;

F вітамін Е;

G іони кальцію;

H правильної відповіді немає?

7 Перша фаза згортання крові закінчується утворенням:

А тромбіну;

В фібрину;

С калікреїну;

D плазміну;

Е протромбінази;

F правильної відповіді немає.

8 Друга фаза згортання крові закінчується утворенням:

А тромбіну;

В фібрину;

С калікреїну;

D плазміну;

Е протромбінази;

F правильної відповіді немає.

9 Третя фаза згортання крові закінчується утворенням:

А тромбіну;

В фібрину;

С калікреїну;

D плазміну;

Е протромбінази;

F правильної відповіді немає.

10 Утворення тромбіну є результатом:

А I фази згортання крові;

В II фази згортання крові;

С III фази згортання крові;

D активації антикоагулянтної системи;

Е активації фібринолітичної системи;

F правильної відповіді немає.

11 Виділення гепарину є результатом:

А I фази згортання крові;

В II фази згортання крові;

С III фази згортання крові;

D активації антикоагулянтної системи;

Е активації фібринолітичної системи;

F правильної відповіді немає.

12 Який фермент викликає утворення тромбіну:

А фактор Хагемана;

В тканинний тромбопластин;

С фібринолізин;

D проконвертин;

Е калікреїн;

F плазмін;

G протромбіназа;

H правильної відповіді немає.

13 Які процеси беруть участь у припиненні кровотечі із судин мікроциркуляторного русла діаметром до 100 мкм :

А спазм артеріол;

В адгезія тромбоцитів;

С агрегація тромбоцитів;

D утворення фібрину;

Е правильної відповіді немає?

14 Тромбін викликає перетворення:

А проконвертину в конвертин;

В проакцелерину в акцелерин;

С фактора V у фактор VII;

D фактора VII у фактор VIII;

Е фактора VIII у фактор IX;

F фактора IX у фактор X;

G фібриногену в фібрин.

15 Назвіть 2 механізми припинення кровотечі (гемостазу);

А судинно-тромбоцитарний гемостаз;

В судинно-лейкоцитарний гемостаз;

С судинно-еритроцитарний гемостаз;

D лейкоцитарний гемостаз;

Е тромбоцитарний гемостаз;

F еритроцитарний гемостаз;

G коагуляційний гемостаз.

 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.192.241 (0.016 с.)