Система забезпечення внутрішньої безпеки Держави Ізраїль 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Система забезпечення внутрішньої безпеки Держави ІзраїльНа сучасному етапі розвитку суспільства проблеми із забезпеченням внутрішньої безпеки країни як і раніше стоять досить гостро. Яка відбувається в даний час реформа державних органів виконавчої влади, що забезпечують внутрішню безпеку України, в тому числі МВС України, це підтверджує. Звичайно, реформування елементів, що входять в систему забезпечення внутрішньої безпеки будь-якої держави, це його внутрішня справа. Однак вивчення і застосування позитивного досвіду діяльності поліцейських і армійських структур зарубіжних держав, у тому числі й Ізраїлю, безсумнівно, буде сприяти поліпшенню діяльності всіх державних органів виконавчої влади, що забезпечують внутрішню безпеку нашої країни.

Вивчення особливостей функціонування системи забезпечення внутрішньої безпеки сучасних зарубіжних держав, з урахуванням їхніх помилок і досягнень, дає нам можливість по-новому поглянути на вітчизняний досвід діяльності правоохоронних органів, дозволяє визначити правильні пріоритети і намітити найбільш ефективні шляхи розвитку. Незважаючи на відмінності у внутрішньополітичних, економічних та соціальних умовах, як національні, так і іноземні правоохоронні інститути мають, по суті, одні й ті ж завдання: встановлення контролю над злочинністю; забезпечення нормального функціонування всіх державних і громадських інститутів, створених відповідно до конституції і законодавства країни; захист особи, суспільства і держави від будь-яких внутрішніх загроз. Дані завдання вирішуються в чому однаковими способами і під час їх вирішення стикаються з одними і тими ж проблемами. Тим більше в умовах теперішнього часу, коли сепаратизм набув характеру збройного конфлікту, а міжнародний тероризм не знає меж. У даних умовах вивчення практики діяльності органів виконавчої влади зарубіжних держав, що забезпечують його безпеку, дає можливість застосувати їх досвід з урахуванням особливостей національних реалій. Особливе значення має для нас досвід функціонування системи забезпечення внутрішньої безпеки Держави Ізраїль.

Проблема забезпечення внутрішньої безпеки існує в будь-якій країні і при будь-якому режимі, проте в таких демократичних державах, тим більше що перебувають у стані війни або на передньому краї протистояння тероризму, як Ізраїль, вона виникає з особливою силою. Внаслідок цього державні органи цієї країни, відповідальні за забезпечення внутрішньої безпеки, були змушені шукати нові, часто безпрецедентні для інших держав методи і засоби боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Становлення 14 травня 1948 р. Ізраїлю як держави, так само як і формування його системи забезпечення внутрішньої безпеки, проходило в складних і специфічних умовах: шість арабо-ізраїльських воєн, численні терористичні акти, в тому числі вбивство членами палестинського угруповання «Чорний вересень» ізраїльських спортсменів на Мюнхенській олімпіаді в 1972 р, політична нестабільність в самому Ізраїлі тощо. У зв’язку з відмовою сусідніх арабських країн приймати його як легітимне держава, оголошенням ними війни і відкритих заявах про необхідність його знищення (з моменту заснування і понині Ізраїль де-юре перебуває в стані війни з двадцятьма двома оточуючими країнами), проблеми безпеки займали і займають центральне місце у внутрішній і зовнішній політиці Ізраїлю.

Створення та ефективне управління органами, що забезпечують внутрішню та зовнішню безпеку, було необхідно в настільки ворожою обстановці, як в епоху створення Держави Ізраїль, так і в даний час, коли кордони країни досі офіційно не врегульовані, а палестино-ізраїльська конфронтація залишається однією з найбільш істотних проблем в регіоні Близького Сходу і всього світу. Саме тому система забезпечення внутрішньої безпеки Ізраїлю є однією з найефективніших в даний час, так як її виникнення, становлення і розвиток відбувалося і відбувається у вкрай несприятливих умовах.

Практичний досвід в цій області і досягнення Ізраїлю в боротьбі з тероризмом вже давно затребувані у всьому світі. Особливе значення для провідних зарубіжних країн (США, Великобританії, Франції, ФРН, Іспанії, Італії) цей досвід набув після теракту на олімпіаді в Мюнхені в 1972 р. і відомих подій в США 11 вересня 2001 р. Ізраїль одним з перших у світі створив спеціальний підрозділ по боротьбі з терористичною діяльністю.

У 1957 р. в структурі Міністерства оборони Ізраїлю було створено спеціальний підрозділ «Сайерет маткаль», на яке були покладені антитерористичні функції. Приклад наслідували Великобританія (у 1972 р створено спеціальне антитерористичний підрозділ у структурі SAS), ФРН (також у 1972 р. створено антитерористичний підрозділ спеціального призначення Федеральної поліції Німеччини GSG-9), Франція (1974 р. сформовано антитерористичний підрозділ Французької жандармерії GIGN).

Після 11 вересня 2001 р. США практично повністю скопіювали систему організації ізраїльської безпеки польотів на цивільних повітряних судах, створивши Службу авіаційних маршалів в структурі Міністерства внутрішньої безпеки США.

Особливості функціонування ізраїльської Національної поліції, Цивільної Гвардії (організації добровільних помічників поліції, подібних громадським формуванням з охорони громадського порядку, що зародилися після подій на Майдані Незалежності 2013-2014 рр.), МАГAB (Прикордонна служба Ізраїлю, функціонально схожа з прикордонною службою та Національною гвардією України), Загальної служби безпеки «Шабак» (подоба Службі безпеки України) та інших органів ізраїльської системи забезпечення внутрішньої безпеки, становлять великий практичний інтерес.

Звертає на себе увагу і той факт, що Ізраїль є не тільки багатонаціональною державою, а й країною, де знаходиться м Єрусалим, що є святим місцем для трьох релігій. Разом з тим із семи мільйонного населення Ізраїлю майже 5 його частину складають етнічні араби, тоді як практично для всього арабського світу країна є ворогом номер один. Таким чином, незважаючи на майже двохмільйонне чисельність арабської громади всередині країни, а також на спалахи терору з боку міжнародних і арабських терористів, в Ізраїлі ефективно функціонують органи виконавчої влади, відповідальні за внутрішню безпеку, які дозволяють активно розвиватися державі без шкоди для своїх демократичних інститутів, гарантуючи реальне здійснення політичних прав і свобод своїх громадян незалежно від їх національності та віросповідання.

Переваги функціонування система забезпечення внутрішньої безпеки Держави Ізраїль, такі як сильний акцент на інформатизацію та оптимізацію діяльності правоохоронних органів, оснащення їх усіма необхідними технічними нововведеннями; високий рівень початкової підготовки поліцейських, комплектування поліції на конкурсній основі, висока соціальна захищеність співробітників поліції, жорсткий психологічний відбір кандидатів на службу; детальна правова регламентація діяльності добровільних підрозділів охорони правопорядку та інші, становлять безсумнівний інтерес і можуть бути використані вітчизняними законодавцями при реформуванні МВС України та Національної гвардії України.

Система забезпечення внутрішньої безпеки Держави Ізраїль – це строго організована сукупність державних органів (кожен з яких, будучи державним інститутом, являє собою складну підсистему, що входить в одну з гілок органів державної влади Ізраїлю), вся діяльність яких спрямована на своєчасне усунення загроз внутрішньої безпеки країни.

Ядром системи забезпечення внутрішньої безпеки Ізраїлю є поліцейська система, що діє в системі органів виконавчої влади. Існуючі в даний час організаційні структури системи забезпечення внутрішньої безпеки Держави Ізраїль є результатом унікального історичного розвитку єврейської держави

Протягом усього часу існування країни, трохи більше 60 років, Ізраїль зазнав безліч труднощів, пов’язаних як із зовнішньою, так і внутрішньою арабською агресією. 6 повномасштабних війн, теракти проти громадян Ізраїлю як усередині країни, так і за кордоном привели до необхідності створення ефективної системи забезпечення внутрішньої безпеки, яка будувалася виходячи з потреб, що складаються в той чи інший історичний період.

Так, наприклад, у зв’язку з посиленням палестинського терору поліція стала готуватися до виконання функції боротьби з екстремістами. Наслідком цього стало створення спеціального антитерористичного підрозділу «Ямах», а також добровільної організації помічників поліції – Цивільної Гвардії.

Таким же чином з’явилися і спеціальні служби, які еволюціонували з підпільних організацій в одні з найефективніших спецслужб у всьому світі.

Внутрішня безпека держави – це багатопланове, комплексне поняття, яке включає в себе ряд взаємопов’язаних елементів. Основними елементами системи забезпечення внутрішньої безпеки Ізраїлю виступають Міністерство громадської безпеки та Національна поліція Ізраїлю. Їх діяльність регламентована законодавством країни і дозволяє ефективно виконувати поставлені перед ними завдання. Основним законом, який регламентує діяльність поліції Ізраїлю, є закон «Про Поліції» 1971 р.

Закон містить завдання, повноваження та основні функції поліції, права та обов’язки поліцейських, а також співробітників Прикордонної служби (МАГАВ) та Цивільної Гвардії (Мішмар Езрахі). У законі закріплені основні принципи діяльності поліції:

- кожен поліцейський зобов’язаний захищати життя людини, її добробут і майно, проявляючи завзятість, наполегливість, відвагу і мудрість;

- кожен поліцейський зобов’язаний дотримуватися прав людини, діючи на основі рівності, неупередженості та терпимості;

- кожен поліцейський зобов’язаний здійснювати нагляд за дотриманням законності та охорону правопорядку в межах своїх повноважень та інструкцій, з дотриманням вимог законів, діючи справедливо і порядно, стримано і помірно.

Існує чітке розмежування діяльності всіх елементів системи забезпечення внутрішньої безпеки, що дозволяє виключити дублювання функцій, тим самим підвищуючи ефективність роботи правоохоронних органів.

Безумовний пріоритет у забезпеченні внутрішньої безпеки органи правопорядку Ізраїлю віддають попередження злочинності, створюючи особливі програми на державному рівні. Засновано спеціальний орган в системі забезпечення внутрішньої безпеки, функцією якого є створення, розвиток і координація діяльності всіх органів правопорядку з попередження злочинності. Велика увага приділяється підвищенню правосвідомості дітей та підлітків через взаємодію органів поліції з навчальними закладами. Існують програми з протидії насильства в спорті та мережі Інтернет.

Внаслідок безперервної роботи правоохоронних органів щодо поліпшення почуття особистої безпеки громадян був створений проект «муніципальної поліції», його ідея дозволяє рівномірно розподіляти ресурси між усіма групами населення, не ущемляючи в правах жодну з них, і виділяючи кошти виключно в залежності від показників злочинності та соціально-економічного рівня по відношенню до середньостатистичним показникам по країні.

Існуючу модель системи забезпечення внутрішньої безпеки Ізраїлю можна визначити як централізовану (континентальну). Проте, створення муніципальної поліції, яка буде підпорядковуватися місцевій владі, призведе до деякої децентралізації ізраїльської поліції в майбутньому.

Правоохоронні органи Держави Ізраїль, а також його спеціальні служби, відповідальні за внутрішню безпеку, постійно підвищують якість своєї діяльності шляхом впровадження в процес роботи інноваційних тактичних і технічних засобів. У міру еволюційного розвитку науки і техніки, розвиваються і стають все більш витонченими і технологічними способи вчинення злочинів, тому органи правопорядку Ізраїлю все більше вдаються до допомоги нових технологій і розробок в області забезпечення безпеки. Технології забезпечення безпеки, створені в Ізраїлі, користуються великим попитом у всьому світі. У боротьбі з тероризмом Ізраїль застосовує безпрецедентні оборонні засоби.

Створення фізичного бар’єру вздовж всієї сухопутного кордону країни з палестинської територією, істотно знизило активність терористичних атак. Хоча дана міра викликає бурхливий протест з боку палестинців, вона показала свою ефективність у боротьбі з терористами. Чи не ідеалізуючи систему виконавчої влади Ізраїлю, представляється можливим зробити висновок про те, що в основу його побудови складають універсальні демократичні принципи, вона постійно знаходиться в процесі розвитку і вдосконалення.

На прикладі Держави Ізраїль ми бачимо, що складна зовнішньополітична обстановка, а також безперервна багато років загроза терористичних актів всередині країни не є відмовою від демократичних принципів державного управління, більше того, вони допомагають забезпечувати стабільний розвиток держави, а також високий рівень життя населення країни. Аналіз організаційної структури Міністерства громадської безпеки дозволяє зробити висновок про те, що вона побудована за лінійно-функціональним принципом і як орган державного управління являє собою систему взаємодіючих елементів, що мають внутрішню структуру: 4 спеціальні служби, які займаються безпосередньо забезпеченням внутрішньої безпеки країни, у тому числі охороною і підтримкою громадського порядку; 12 допоміжних відділів, що забезпечують функціональну роботу міністерства; керівництво міністерства, до складу якого входить міністр, його заступник і генеральний директор.

За схожою схемою влаштована структура ізраїльської Національної поліції. Її організаційна структура відповідає юридично закріпленим основним напрямкам діяльності Міністерства громадської безпеки. Залежно від функцій поділяється на центральні (департаменти і управління) та територіальні (окружні і обласні управління поліції, комісаріати) поліцейських органи.

До центральних поліцейським органам, відносяться структурні підрозділи, які складаються з 6 департаментів і 9 штабних підрозділів, що знаходяться в прямому підпорядкуванні у генерального інспектора. Ці підрозділи будуються на галузевий спеціалізації і є складовими елементами Національного штабу поліції. Для виконання своїх функцій поліцейському надані повноваження:

- проведення розслідувань і здійснення затримання правопорушників;

- залучення обвинувачених до судової відповідальності;

- нагляд за рухом на дорогах і дотриманням правил дорожнього руху;

- повноваження у сфері ліцензування та дотримання законності в бізнесі;

- повноваження у сфері ліцензування демонстрацій і публічних зібрань;

- сприяння у виконанні рішень суду і ордерів, виданих відповідними повноважними органами.

Основні завдання поліції Ізраїлю: зниження числа кримінальних справ, пов’язаних з крадіжками автомобілів; зниження кількості кримінальних справ, пов’язаних з крадіжками зі зломом; зниження кількості кримінальних справ, які стосуються «комплексу злочинів із застосуванням насильства»; зниження кількості важких аварій на дорогах (з важкими каліцтвами та людськими жертвами); боротьба зі злочинністю: розслідування злочинів, виявлення злочинців і притягнення їх до судової відповідальності, розкриття незаявлених злочинів і запобігання правопорушенням, таких як використання протизаконних наркотичних засобів.

Територіальні поліцейські сили є найчисленнішими, і їх організаційна структура відповідає адміністративно-територіальним поділом країни.

На сьогоднішній день в Ізраїлі приділяється особлива увага підвищенню професіоналізму співробітників поліцейських управлінь і служб, підвищенню ефективності оперативної діяльності патрульних нарядів, особливо в найбільших мегаполісах. Проводяться атестаційні перевірки, комісії відповідності та інші заходи пов’язані з підтриманням на високому рівні професійного рівня службовців органів правопорядку.

Також велика увага приділяється методам управління поліцейськими кадрами. На рівні освітніх і наукових установ Міністерства громадської безпеки ведеться постійна робота з дослідження нових підходів щодо оптимізації та вдосконалення управлінської діяльності в сфері правопорядку. Ця робота є постійним, безперервним процесом, що пояснюється частими змінами в криміногенній обстановці країни і зростаючими вимогами суспільства до діяльності поліції.

У практичну діяльність міліції України доцільно внести:

- система оцінки діяльності ізраїльської поліції представляє перспективний інтерес для реалізації завдання формування науково обґрунтованої системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ, у тому числі на основі автоматизації процесів управління та впровадження сучасних технологій. У реальному часі будь-який зареєстрований в певному порядку громадянин Ізраїлю може оцінити діяльність поліції за допомогою інтерактивної опитувальної системи в мережі Інтернет. Дана система в достатній мірі дозволяє оцінювати роботу кожного територіального поліцейського органу та аналізувати його діяльність;

- досвід діяльності сил забезпечення внутрішньої безпеки Ізраїлю у сфері превенції злочинів та правопорушень показує про необхідність змін підходів до державної програми профілактики злочинів та правопорушень. Програма повинна включати комплекс заходів, що гарантують ефективне вирішення системних проблем, за допомогою: створення централізованого органу в системі виконавчої влади, що займається безпосередньо попередженням злочинів та правопорушень; прийняття Закону України «Про засади державної системи профілактики правопорушень», який би регламентував діяльність вищевказаного органу, а також встановлював основні пріоритети в галузі попередження злочинів і правопорушень на державному та регіональному рівнях; реалізації комплексу профілактичних заходів, включаючи повсюдну установку камер відео фіксації (Концепція Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 р.), видимої присутності поліцейських на вулицях, активну роботу з правового виховання населення, поширенню роз’яснювальних матеріалів на теми самозахисту та профілактичного поведінки; науково-дослідної роботи, метою якої є визначення завдань, коефіцієнта корисної дії та оцінка результатів роботи у сфері профілактики злочинів та правопорушень;

- історично сформована унікальна організаційна структура та система управління Цивільної Гвардії як важливого елементу поліцейської системи Ізраїлю дозволяє говорити про перспективний інтересі створення схожого суспільного інституту, який надає допомогу державним органам у здійсненні правоохоронної діяльності. Функціонування даного добровольчого освіти регулюється законодавством країни і являє собою численне, добре організоване, універсальне збройне формування, яке здійснює свої функції з охорони правопорядку практично у всіх сферах забезпечення внутрішньої безпеки держави на добровольчої основі, тим самим дозволяючи серйозно підвищити рівень захищеності населення і заощадити фінансові ресурси;

- в Ізраїлі існує інститут Уповноваженого щодо органів поліції і пенітенціарній службі при Міністерстві громадської безпеки, який діє вже більше двадцяти років і успішно справляється із захистом порушених прав співробітників ізраїльської поліції та тюремної служби. Крім того, на нього покладені обов’язки з розгляду скарг засуджених або осіб які перебувають під слідством. Створення подібного органу в Україні, який підпорядковувався б безпосередньо Міністру внутрішніх справ, сприятиме підвищенню ефективності незалежного правового захисту співробітників органів правопорядку.

Контрольні питання

1. Основні положення Закону США 2002 року «Про внутрішню безпеку».

2. Основні завдання Міністерство внутрішньої безпеки США.

3. Назвіть базові елементи Національної стратегії внутрішньої безпеки США?

4. Яка роль Конгресу США у забезпеченні внутрішньої безпеки?

5. Яку організаційну структуру мають Збройні сили Європейського союзу?

6. Як називається базовим документом Європейського Союзу який визначає основні напрями зовнішньої та внутрішньої політики у сфері безпеки?

7. Назвіть основні положення концепції гуманітарної інтервенції?

8. Назвіть основні принципи діяльності Національної поліції Ізраїлю?

9. Що є ядром системи забезпечення внутрішньої безпеки Ізраїлю?

10. Які функції виконує Цивільна гвардія Ізраїлю?

 

Рекомендовані нормативно-правові акти
та література для підготовки до семінарського заняття, написання рефератівПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 617; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.034 с.)