Основні завдання Державної прикордонну службу України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні завдання Державної прикордонну службу УкраїниНа Державну прикордонну службу України покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

Основними функціями Державної прикордонної служби України є:

- охорона державного кордону на суші, морі, річках, озерах, водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

- здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення; охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов’язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій;

- ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України згідно із законами України «Про розвідувальні органи України» і «Про оперативно-розшукову діяльність».

- участь у боротьбі з організованою злочинністю та незаконній міграції; у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, припинення діяльності незаконних воєнізованих формувань, організованих груп і злочинних організацій, що порушили порядок перетинання кордону; у здійсненні охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

- охорона закордонних дипломатичних установ України;

- координація діяльності військових формувань і правоохоронних органів, пов’язаної із захистом державного кордону та пропуску до тимчасово окупованої території і з неї, а також діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні кордону або беруть участь у забезпеченні режимів державного кордону, прикордонного, в пунктах пропуску через кордон. Виконання зазначених функцій є оперативно-службовою діяльністю прикордонної служби.

Основними принципами діяльності прикордонної служби є: законність; повага, дотримання прав і свобод людини та громадянина; позапартійність; безперервність; поєднання гласних, негласних і конспіративних форм і методів діяльності; єдиноначальність; колегіальність при розробці важливих рішень; взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями при здійсненні покладених на прикордонну службу завдань; відкритість для демократичного цивільного контролю.

Правовою основою діяльності Державної прикордонної служби України є Конституція України, Закони України«Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», інші закони України, видані на їх виконання акти Президента, Кабінету Міністрів і міжнародні договори.

Органи, військовослужбовці та працівники прикордонної служби зобов’язані поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення.Неправомірне обмеження прав і свобод людини тягне відповідальність.

Державна прикордонна служба є правоохоронним органом спеціального призначення і має таку загальну структуру: центральний орган; територіальні органи; Морська охорона, яка складається із загонів морської охорони; органи охорони державного кордону - прикордонні загони, окремі контрольно-пропускні пункти, авіаційні частини; розвідувальний орган центрального органу.Загальна чисельність прикордонної служби становить 50000 осіб, у тому числі 42000 військовослужбовців.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони державного кордону, територіальні органи, органи охорони державного кордону, інші органи є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі в іноземній валюті. У системі прикордонної служби є навчальні заклади, науково-дослідні установи, підрозділи спеціального призначення і органи забезпечення.

Адміністрація Державної прикордонної служби (центральний орган) здійснює управління прикордонною службою, бере участь у розробленні та реалізації загальних принципів правового оформлення та забезпечення недоторканності державного кордону, охорони суверенних прав в її виключній (морській) економічній зоні, узагальнює практику застосування законодавства щодо компетенції служби, розробляє пропозиції і вносить їх на розгляд Президента або Кабінету Міністрів України.

З метою ефективного виконання покладених на прикордонну службу завдань центральним органом утворюються територіальні органи - регіональні управління, положення про які затверджуються Головою Державної прикордонної служби. Начальники регіональних управлінь призначаються на посади Головою Державної прикордонної служби України.

Керівництво прикордонною службою та діяльністю центрального органу здійснює Голова Державної прикордонної служби який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на прикордонну службу.

Морська охорона здійснює: охорону державного кордону на морі, річках, озерах та інших водоймах; контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов’язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій. До складу загону морської охорони входять кораблі, катери та судна забезпечення.

Прикордонний загін є основною оперативно-службовою ланкою прикордонної служби, на яку покладаються охорона ділянки державного кордону самостійно чи у взаємодії з іншими органами охорони та Морською охороною, забезпечення дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму, здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон і до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів.

До складу прикордонного загону можуть входити прикордонні комендатури, відділи прикордонної служби, прикордонні застави, контрольно-пропускні пункти, відділення прикордонного контролю.

Окремий контрольно-пропускний пункт є оперативно-службовою ланкою, на яку покладається здійснення прикордонного контролю і пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів. До його складу можуть входити інші підпорядковані контрольно-пропускні пункти, відділення прикордонного контролю, контролерські пости.

Авіаційна частина є оперативно-службовою ланкою, на яку покладаються охорона кордону у взаємодії з іншими органами і Морської охорони, забезпечення режимів державного кордону і прикордонного, здійснення охорони суверенних прав в її виключній (морській) економічній зоні. До складу авіаційної частини входять загони літаків і ланки вертольотів.

Розвідувальний орган центрального органу організовує свою діяльність відповідно до Закону «Про розвідувальні органи України». Організаційна структура розвідувального органу визначається Президентом України.

У складі центрального, територіальних і органів охорони кордону функціонують підрозділи спеціального призначення - оперативного документування, оперативно-технічні, забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки Діяльність цих підрозділів регулюється Законом «Про Державну прикордонну службу України» і іншими правовими актами.

Комплектування прикордонної служби військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюються на підставі Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Уповноважені посадові особи прикордонної служби здійснюють їх добір у військових комісаріатах.

На Державну прикордонну службу України покладаються:

- припинення спроб незаконної зміни лінії кордону України;

- припинення у взаємодії з відповідними правоохоронними органами збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України;

- участь у взаємодії із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав;

- участь у заходах територіальної оборони та додержання правового режиму воєнного і надзвичайного стану;

- організація запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням, їх виявлення та припинення, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами;

- здійснення прикордонного контролю і пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів в разі наявності належно оформлених документів після проходження ними митного і інших видів контролю, а також реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну, та їх паспортних документів у пунктах пропуску, здійснення фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду - виїзду;

- участь в укладанні міжнародних договорів з прикордонних питань та з питань взаємних поїздок громадян, а також забезпечення їх виконання;

- запобігання та недопущення перетинання державного кордону особами, яким не дозволяється в’їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів; розшук у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду - виїзду осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань; виконання інших доручень правоохоронних органів

- виявлення причин і умов, що призводять до порушень законодавства про державний кордон, вжиття заходів щодо їх усунення;

- здійснення розвідувальної, інформаційно-аналітичної, оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності;

- контроль за дотриманням прикордонного режиму;

- прийняття заяв про визнання осіб біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у порядку, визначеному Законом «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

- встановлення за погодженням з органами Фіскальної служби та керівниками підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон режиму та контроль за його додержанням;

- встановлення режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду;

- контроль за дотриманням невійськовими суднами та військовими кораблями встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах;

- прийняття рішень про примусове повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України, з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення;

- прийняття рішень про розміщення іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону, у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території, з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурора;

- виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, затриманих в межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України;

- здійснення самостійно або у взаємодії з органами внутрішніх справ і Служби безпеки в межах контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями, особами, які потребують додаткового захисту, та особами, яким надано притулок, установлених правил перебування на її території;

- охорона, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавзасобів до моменту їх передачі органам прикордонної охорони або уповноваженим органам суміжної держави, іншим правоохоронним органам або суду;

- виконання відповідно до законодавства системи особливих заходів щодо захисту військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України від зазіхань на життя, здоров’я, честь, майно у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також їхніх близьких родичів

- протидія і запобігання корупційним діянням і злочинам у сфері службової діяльності особового складу Державної прикордонної служби;

- участь у межах своєї компетенції у взаємодії з органами Служби безпеки України, органами внутрішніх справ і правоохоронними органами у боротьбі з тероризмом і виконанні інших покладених на них завдань;

- прикордонно-представницька робота та участь прикордонних представників у роботі спільних міжнародних комісій з розгляду прикордонних спорів, інцидентів, конфліктів;

- здійснення самостійно або разом із спеціально уповноваженими на те органами виконавчої влади і посадовими особами контролю у районах несення служби за збереженням природних ресурсів і підводної культурної та археологічної спадщини, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;

- інформування державних органів і громадян про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події на державному кордоні України, у прикордонній смузі та в контрольованих прикордонних районах;

- надання за запитами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, відомостей, що зберігаються в інформаційних системах, у тому числі банках даних, стосовно осіб, які в період одержання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України;

- взаємодія під час охорони державного кордону з відповідними органами іноземних держав у порядку, який установлюється міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

- забезпечення зберігання документів демаркації державного кордону;

- забезпечення затриманим особам з моменту їх затримання права захищати себе особисто або користуватися правовою допомогою захисника;

- інформування Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про кожний випадок затримання осіб згідно з дорученням правоохоронних органів України та адміністративного затримання осіб, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби, які відповідно до їх службових обов’язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, для виконання покладених на Державну прикордонну службу завдань надається право:

- розташовувати прикордонні наряди, пересуватися під час виконання службових обов’язків на будь-яких ділянках місцевості, перебувати на земельних ділянках, у житлових та інших приміщеннях громадян за їх згодою або без їх згоди у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з повідомленням про це протягом двадцяти чотирьох годин прокурора, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з повідомленням про це їх адміністрації;

- відповідно до законів та інших нормативно-правових актів виключно в інтересах кримінального судочинства, міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю, а також з метою забезпечення національної безпеки здійснювати контрольований пропуск через державний кордон осіб у пунктах пропуску або поза ними. Рішення на такий пропуск приймає Голова Державної прикордонної служби;

- перевіряти в осіб, які прямують через державний кордон, документи на право в’їзду або виїзду з України, робити відповідні відмітки і у випадках, передбачених законодавством, тимчасово їх затримувати або вилучати;

- шляхом опитування осіб з’ясовувати підстави перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію або виїзду з неї, не пропускати через державний кордон, на тимчасово окуповану територію або з неї осіб без дійсних документів на право перетинання кордону або для в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час одержання зазначених документів, осіб, яким прикордонною службою за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим письмовим рішенням суду та правоохоронних органів не дозволяється в’їзд в або обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осіб відмітки;

- відповідно до законодавства приймати рішення щодо надання дозволу на перетинання державного кордону у спрощеному порядку;

- самостійно, а в разі перебування транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон, під митним контролем - разом з органами фіскальної служби проводити огляд, у разі потреби - і супроводження зазначених транспортних засобів, товарів та предметів;

- здійснювати згідно з дорученнями правоохоронних органів затримання в пунктах пропуску осіб, які прямують через державний кордон, осіб, які розшукуються за підозрою у вчиненні злочину, переховуються від органів досудового розслідування та суду, ухиляються від відбуття кримінального покарання та в інших випадках, передбачених законодавством.


Контрольні питання

1. Охарактеризуйте основні засади правової політики України у сфері державної безпеки?

2. Яким нормативно-правові актом регламентуються організаційно-правові засади діяльності Збройних Сил України?

3. Назвіть основними формами реалізації правової політики у сфері державної безпеки.

4. Охарактеризуйте Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики».

5. Укажіть основні принципи правової політики у сфері державної безпеки?

6. Назвіть елементи механізму забезпечення державної безпеки?

7. Які нормативно-правові акти становлять правову основу діяльності Служби безпеки України?

8. Які завдання покладаються на Службу безпеки України?

9. Які нормативно-правові акти визначають правову основу діяльності Державної прикордонної служби України?

10. Яким нормативно-правовим актом регулюється правовий режим державного кордону України?

 

Рекомендовані нормативно-правові акти
та література для підготовки до семінарського заняття, написання рефератівПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 858; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.67 (0.045 с.)