Концепція реформування і розвитку Збройних Сил України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Концепція реформування і розвитку Збройних Сил України 

Відповідно до законів України «Про організацію оборонного планування» та «Про державні цільові програми» у рамках середньострокового оборонного планування розроблено Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, яка визначає основні напрями реформування і розвитку Збройних Сил України відповідно до принципів і пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і оборони.

Метою Концепції є створення боєздатних, мобільних, якісно підготовлених, всебічно забезпечених, професійних Збройних Сил, здатних швидко реагувати на реальні і потенційні загрози національній безпеці у воєнній сфері, ефективно стримати та гарантовано ліквідувати (локалізувати, нейтралізувати) збройний конфлікт на ранній стадії його виникнення, не допускаючи переростання в масштабну агресію, та спроможних брати активну участь у міжнародних заходах з підтримання миру і безпеки.

Заходи реформування і розвитку Збройних Сил передбачається здійснити у два етапи. На першому етапі планується здійснити основні заходи з реформування Збройних Сил, зокрема оптимізацію їх складу та чисельності, завершення формування перспективного складу Збройних Сил, звільнення Збройних Сил від виконання невластивих функцій та вивільнення надлишкового військового майна, укомплектування військових частин, підвищення рівня державних соціальних гарантій військовослужбовців та забезпечення соціального захисту осіб, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням.

На другому етапі планується забезпечити здатність військ (сил) до своєчасного реагування на загрозу прикордонного збройного конфлікту, нарощування оперативних можливостей в особливий період для відсічі збройної агресії, перехід до комплектування Збройних Сил виключно військовослужбовцями за контрактом, приведення показників підготовки, технічного оснащення, всебічного забезпечення і рівня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил до показників збройних сил провідних європейських держав.

Приведення визначених бойових військових частин у постійну готовність до оперативного (швидкого) реагування на загрозу застосування воєнної сили проти України шляхом:

- удосконалення їх організаційно-штатної структури, відновлення повноцінної бойової підготовки з одночасним переходом до комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за контрактом, забезпечення, необхідними непорушними запасами матеріальних засобів і військового майна;

- забезпечення поступового збільшення кількості модернізованих і нових зразків озброєння та військової техніки;

- удосконалення систем управління та всебічного забезпечення Збройних Сил, підвищення ефективності і зменшення витрат на їх утримання шляхом інтеграції органів військового управління на стратегічному та оперативному рівні, оптимізація кількості та чисельності військових частин забезпечення, автоматизації управлінських процесів і процесів обліку та руху матеріальних засобів;

- збереження та посилення кадрового потенціалу, підвищення рівня державних соціальних гарантій військовослужбовців та впровадження дієвого механізму забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил; удосконалення засад мобілізаційної підготовки та мобілізації, забезпечення здатності Збройних Сил до нарощування бойового потенціалу в особливий період у разі загрози масштабної агресії проти України; приведення бюджетної політики у сфері оборони у відповідність до сучасних потреб оборони та фінансово-економічних можливостей держави, підвищення ефективності використання коштів, які вивільняються для фінансування військової реформи.

З метою підвищення ефективності та оперативності управління військами (силами) планується перерозподілити на законодавчому рівні завдання і функції між органами військового управління та створити трирівневу систему управління Збройних Сил, яка включає: Генеральний штаб Збройних Сил України (далі – Генеральний штаб) як головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, а також правоохоронними органами.

Міжвидові органи військового управління з підпорядкуванням військ, які дислоковані в межах, визначених новим військово-адміністративним поділом території України; управління бригад, інших військових частин і військових навчальних закладів, установ та організацій.

Штаби видів Збройних Сил у складі Генерального штабу відповідатимуть у межах повноважень за розвиток відповідних військ, визначення вимог до підготовки військових частин та розроблення на їх основі керівних документів, організацію підготовки осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах, а також інспектування військ (сил) видів Збройних Сил.

Штаб Повітряних Сил планується інтегрувати до складу Генерального штабу після набуття оперативних спроможностей міжвидовими органами військового управління, інші штаби видів Збройних Сил України – на першому етапі.

Міжвидові органи військового управління здійснюватимуть планування та управління застосуванням угруповань військ (сил), протиповітряною обороною в інтересах ведення операцій (бойових дій), територіальною обороною держави у визначених зонах відповідальності, підготовку та всебічне забезпечення військ, які дислокуються на їх територіях. Командувачі військ міжвидових органів військового управління нестимуть повну відповідальність за оборону ввіреної їм частини території України.

Підвищення рівня оперативності та якості функціонування системи управління здійснюється за рахунок поетапного створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України.

Планується переоснастити на цифрові засоби стаціонарний компонент системи зв’язку та розпочати переоснащення її польового компонента, розгорнути систему захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, створити інтегровану систему супутникового зв’язку Збройних Сил як підсистему Національної системи супутникового зв’язку України та автоматизовану систему радіозв’язку.

Передбачається перейти від видового до міжвидового принципу побудови Збройних Сил, законодавчо уточнивши їх загальну структуру, чисельність і принципи дислокації.

Структура Збройних Сил за оперативною організацією:

Генеральний штаб як головний орган військового управління; міжвидові угрупування військ, підпорядковані органам військового управління відповідно до адміністративно-територіального поділу території України, зведені за видовою ознакою до сухопутного, повітряного та морського компонентів.

За адміністративною організацією Збройні Сили включатимуть: види Збройних Сил – Сухопутні війська, Повітряні Сили, Військово-Морські Сили; органи військового управління, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил, що не належать до видів Збройних Сил.

За ступенем бойової готовності бойовий склад Збройних Сил мирного часу поділятиметься на:

- сили постійної готовності, призначені для запобігання та ліквідації в найкоротший строк збройного конфлікту на державному кордоні, охорони повітряного простору та підводного простору в межах територіального моря України, прикриття важливих державних і воєнних об’єктів;

- сили резерву, призначені для нарощування Сил постійної готовності та розгортання військових частин територіальної оборони в разі виникнення загрози збройної агресії.

Сили постійної готовності поділятимуться на:

- сили негайного реагування, основу яких становитимуть військові частини високомобільних (аеромобільних) десантних військ, морської піхоти, військові частини розвідки та спеціального призначення, бригади кораблів. Їх дії підтримуватимуть армійська, тактична та морська авіація, визначений склад артилерії та зенітних ракетних військ;

- сили швидкого реагування, основу яких становитимуть механізовані, артилерійські (реактивні артилерійські) та ракетна бригади (полки), авіаційні та зенітні ракетні військові частини. До складу Сил швидкого реагування також входитимуть військові частини зв’язку, оперативного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення.

З метою приведення структури та складу Збройних Сил у відповідність до загальноприйнятих у провідних державах світу показників планується оптимізувати чисельність військових частин, установ та організацій забезпечення життєдіяльності Збройних Сил.

Підвищення мотивації до військової служби передбачається шляхом:

- суттєвого підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, удосконалення системи грошового забезпечення та приведення розмірів посадових окладів військовослужбовців у відповідність до розмірів посадових окладів державних службовців;

- підвищення питомої частки основних видів грошового забезпечення у загальній структурі грошового забезпечення з одночасним впровадженням системи стимулювання військової майстерності, запровадження ефективного механізму преміювання військовослужбовців за досягнення у службі та високі показники підготовки підпорядкованих підрозділів і військових частин; забезпечення військовослужбовців житлом відповідно до потреб Збройних Сил та належних умов для проходження служби, оздоровлення і відпочинку військовослужбовців і членів їх сімей; забезпечення дотримання передбачених законодавством державних соціальних гарантій військовослужбовців, які звільняються з військової служби у зв’язку із скороченням штатів або здійсненням організаційних заходів, за станом здоров’я, створення умов для їх адаптації до цивільного життя, забезпечення гідних пенсій військовим пенсіонерам.

Передбачається впровадження сучасних принципів і підходів у військовій кадровій політиці, забезпечення ефективного управління кар’єрою військовослужбовців, удосконалення структури та оптимізація кількості та чисельності кадрових підрозділів органів військового управління.

Комплектування посад офіцерського складу здійснюється, зокрема, за рахунок осіб, які завершили навчання у вищих навчальних закладах та пройшли військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. Планується створити нову систему комплектування первинних посад офіцерів тактичного рівня.

Поступово буде сформовано професійний сержантський склад, який у перспективі виконуватиме частину функцій, пов’язаних із роботою з особовим складом, що сприятиме зміцненню військової дисципліни та викоріненню негативних явищ у військових колективах.

Забезпечення високої мотивації до проходження військової служби, у тому числі підвищення грошового забезпечення, дасть змогу відмовитися від строкової військової служби та перейти до комплектування Збройних Сил виключно військовослужбовцями за контрактом. Для цього передбачається створити належні умови для проходження військової служби професійними солдатами та сержантами, докорінно змінивши весь уклад військового життя шляхом внесення відповідних змін до статутів Збройних Сил, інших нормативних документів і програм підготовки, а також забезпечити належні соціально-побутові умови військовослужбовцям за контрактом.

З метою підвищення якості укомплектування Збройних Сил професійними військовослужбовцями та уникнення помилок під час відбору кандидатів передбачається запровадити для них інтенсивну (терміном до трьох місяців) початкову військову підготовку, за результатами якої ухвалюватиметься рішення щодо укладення контракту.

Підготовку офіцерських кадрів за основними військовими спеціальностями буде зосереджено в Національному університеті оборони України, вищих військових-навчальних закладах видів Збройних Сил та Військових академіях. Офіцерів окремих високотехнологічних спеціальностей передбачається готувати у військових навчальних підрозділах провідних вищих навчальних закладів.

Підготовку для Збройних Сил медичного персоналу, фінансистів, юристів, перекладачів і інших спеціалістів передбачається здійснювати у вищих навчальних закладах з проходженням відповідного військово-професійного навчання за спеціалізаціями, а військовослужбовців за контрактом у навчальних центрах зазначених академій.

Пріоритетом навчального процесу буде формування у майбутніх командирів високих лідерських якостей. Планується укомплектувати науково-педагогічний склад військових навчальних закладів найбільш підготовленими офіцерами з практичним досвідом керівництва військовими частинами, з’єднаннями та органами військового управління. Крім того, забезпечити ширше залучення вищого командного склад Збройних Сил до проведення лекцій, збільшити питому вагу практичних занять на бойовій техніці та забезпечити участь слухачів і курсантів у навчаннях, тренуваннях, які проводяться з військами (силами).

Планується забезпечити виконання державних програм розвитку озброєнь і військової техніки, уточнивши їх показники відповідно до положень Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року.

Для гарантованого виконання Збройними Силами покладених на них функцій передбачається: укомплектувати військові частини постійної готовності боєздатними зразками озброєнь і військової техніки, у тому числі за рахунок проведення модернізації існуючих та закупівлі нових зразків; відновити, подовжити ресурс та закупити ракети і боєприпаси, привести обсяги військових і оперативних непорушних запасів матеріальних засобів у відповідність до потреб, визначених Генеральним штабом

Пріоритети розвитку озброєнь і військової техніки:

- посилення повітряного компонента за рахунок модернізації та подовження ресурсу літаків, вертольотів, закупівлі авіаційного комплексу дальнього радіолокаційного виявлення, закупівлі (спільного виробництва) сучасних безпілотних авіаційних комплексів;

- відновлення з подовженням ресурсу та модернізація зенітних ракетних комплексів і продовження термінів придатності зенітних ракет; посилення військово-морських спроможностей шляхом модернізації корабельного складу та закупівлі новітніх кораблів (катерів);

- нарощування потенціалу стримування за рахунок закупівлі сучасних зразків високоточної зброї повітряного, наземного та морського базування.

Разом з підприємствами оборонно-промислового комплексу планується забезпечити реалізацію військово-технічної політики щодо підвищення темпів технічного оснащення Збройних Сил та інших військових формувань відновленими, модернізованими і новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки.

У результаті виконання зазначених завдань і здійснення відповідних заходів очікується суттєве підвищення рівня технічної готовності озброєнь і військової техніки у бойовому складі Збройних Сил.

Передбачається створити єдину систему матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил. Забезпечення військ (сил) озброєнням, ракетами та боєприпасами, військовою технікою і військово-технічним майном здійснюватиметься за територіальним принципом з об’єднаних центрів матеріально-технічного забезпечення, арсеналів, баз і складів оперативних командувань шляхом доставки такого майна їх транспортом до військової частини, що дасть змогу зменшити кількість стаціонарних військових частин (установ) матеріально-технічного забезпечення. Буде створено єдиний реєстр озброєння, військової техніки і інших матеріально-технічних засобів Збройних Сил та забезпечено автоматизацію процесів обліку, закупівель і постачання матеріально-технічних засобів у військові частини.

З метою розвитку медичної служби Збройних Сил передбачається: підвищити якість медичного забезпечення військовослужбовців безпосередньо у військових частинах і підрозділах; удосконалити з урахуванням досвіду реформування збройних сил провідних європейських держав разом з Міністерством охорони здоров’я України систему надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги військовими медичними закладами відповідно до потреб Збройних Сил; перетворити військові санаторії Міністерства оборони України на державні підприємства, не допустивши їх перепрофілювання та поклавши на них мобілізаційні завдання з реабілітації військовослужбовців в особливий період.

Для покращення готовності медичної служби до виконання покладених на неї завдань передбачити оновлення обладнання медичних підрозділів військових частин та військово-медичних закладів, забезпечити спроможність військ здійснювати евакуацію поранених осіб з поля бою.

Планується здійснити заходи з відчуження надлишкового та списаного рухомого і нерухомого військового майна, відповідних військових об’єктів зберігання (арсенали, бази, склади) та інших цілісних майнових комплексів, а також відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування.

Реалізація Концепції сприятиме забезпеченню спроможностей Збройних Сил негайно адекватно реагувати на можливі загрози національній безпеці у воєнній сфері; посиленню кадрового потенціалу Збройних Сил, приведенню у відповідність до потреб Збройних Сил систем управління, підвищенню престижності військової служби, довіри суспільства до Збройних Сил, забезпеченню суверенітету та територіальної цілісності держави.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 449; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.019 с.)