Статут гарнізонної та вартової служби та Стройовий статут Збройних Сил України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Статут гарнізонної та вартової служби та Стройовий статут Збройних Сил УкраїниСтатут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов’язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб.

Статут обов’язковий для всіх військових частин, штабів, організацій, установ і військово-навчальних закладів Збройних Сил України.

Дія Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Військові частини, штаби, організації, установи та військово-навчальні заклади (далі - військові частини) Збройних Сил України, розташовані постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними), становлять гарнізон.

До складу гарнізону також входять військові частини Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

У кожному гарнізоні організується гарнізонна і вартова служби.

Гарнізонна служба покликана забезпечувати додержання високої військової дисципліни особовим складом гарнізону, необхідні умови для повсякденного життя та підготовки військових частин, проведення гарнізонних заходів за їх участю.

Вартова служба призначається для надійної охорони та оборони важливих військових об’єктів, Бойових Прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті або в дисциплінарному батальйоні (частині).

Межі гарнізону та зони відповідальності визначаються наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві – наказом Міністра оборони України. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу гарнізону.

Зони діяльності органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі – Служба правопорядку) визначаються наказом Міністра оборони України.

Керівництво гарнізонною службою та службою гарнізонних варт від військових частин гарнізону здійснює начальник гарнізону.

Керівництво гарнізонною та вартовою службами в межах оперативного командування здійснює командувач військ оперативного командування, який відповідає за її стан.

Відповідальність за стан гарнізонної та вартової служб у підпорядкованих військах (силах) покладається також на всіх прямих начальників. Організація несення служби черговими змінами Служби правопорядку визначається наказами начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного управління Служби правопорядку.

Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники зобов’язані систематично перевіряти стан гарнізонної та вартової служб у підлеглих їм військах (силах), а також проводити з начальниками гарнізонів заходи, спрямовані на поліпшення військової дисципліни і порядку в гарнізонах.

Розпорядження командувача військ оперативного командування (начальника гарнізону) з цих питань повинні точно виконуватися військовими частинами, командами у межах даного оперативного командування (гарнізону) і окремими військовослужбовцями Збройних Сил України. Розпорядження начальника гарнізону з питань гарнізонної служби виконуються військовими частинами, командами Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законів України, які розташовані у межах гарнізону, і окремими військовослужбовцями.

Забезпечення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців гарнізону, організація служби гарнізонних варт, охорона і оборона військових об’єктів покладаються на начальника гарнізону та начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування та органи військового управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовослужбовці та інші особи зобов’язані сприяти Службі правопорядку у виконанні покладених на неї завдань.

До гарнізонної та вартової служб залучаються військові частини Збройних Сил України та підрозділи Служби правопорядку, що входять до складу гарнізону.

Черговість несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні військовими частинами визначає начальник гарнізону залежно від їх складу та призначення.

Перелік військових частин Збройних Сил України, що не залучаються до несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні, визначає командувач військ оперативного командування.

У разі спільного розміщення в гарнізоні військових частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, вони залучаються до несення служби в гарнізоні, за винятком гарнізонних варт. Від цих військ (військових частин) для вирішення спільних питань з організації гарнізонної служби, протидії диверсійно-терористичним групам, власної безпеки, ліквідації наслідків стихійного лиха тощо призначаються позаштатні помічники начальника гарнізону.

В окремих випадках, за наказом начальника гарнізону у порядку, визначеному Міністром оборони України, до виконання завдань Служби правопорядку щодо охорони військових об’єктів, забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на вулицях та в інших громадських місцях, запобігання правопорушенням, які вчиняються військовослужбовцями, та їх припинення можуть тимчасово залучатися військовослужбовці інших військових частин Збройних Сил України. Безпосереднє керівництво під час виконання цих завдань покладається на відповідну військову службову особу Служби правопорядку.

У кожному гарнізоні наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві та містах розташування штабів видів Збройних Сил України наказом Міністра оборони України призначається начальник гарнізону. До призначення начальника гарнізону його обов’язки виконує старший за посадою командир (начальник), а при рівних посадах - старший за військовим званням.

У гарнізонах, де розташовані військові частини Військово-Морських Сил Збройних Сил України, наказом Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України призначається старший морський начальник.

У разі розміщення у військовому містечку кількох військових частин Збройних Сил України наказом начальника гарнізону з командирів цих частин призначається старший військового містечка.

У гарнізонах за наявності в їх складі кількох військових частин Збройних Сил України із військових службових осіб, старших за відповідною посадою, наказом начальника гарнізону призначаються)

заступник начальника гарнізону;

заступник начальника гарнізону з виховної роботи;

заступник начальника гарнізону з тилу;

помічник начальника гарнізону з правової роботи;

начальник зв’язку гарнізону;

начальник квартирно-експлуатаційної частини гарнізону;

начальник фінансово-економічної служби гарнізону;

начальник медичної служби гарнізону;

начальник служби ветеринарної медицини гарнізону;

начальник служби радіаційного, хімічного і біологічного захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону;

начальник служби пожежної безпеки гарнізону;

військовий диригент гарнізону.

Начальником гарнізонної гауптвахти в установленому порядку призначається офіцер. Він одночасно є одним із помічників військового коменданта гарнізону. Усі військові службові особи гарнізону виконують свої обов’язки за сумісництвом. Вказівки військових службових осіб гарнізону з питань їх повноважень є обов’язковими для всього особового складу гарнізону. Керівництво гарнізонною і вартовою службами в гарнізонах, більшість яких складається з військових частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України, здійснює Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Перелік таких гарнізонів визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

Начальник гарнізону відповідає за підтримання військової дисципліни, організацію несення гарнізонної та вартової служб, за виконання заходів з бойової та мобілізаційної готовності гарнізону, які пов’язані з виконанням загальногарнізонних заходів, забезпечення необхідних умов для повсякденного життя та підготовки військових частин Збройних Сил України, проведення гарнізонних заходів за їх участю, стан екологічної безпеки та пожежної безпеки гарнізону, взаємодію з представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій.

Він має право, у разі потреби, для виконання покладених на нього завдань залучати особовий склад і транспортні засоби військових частин гарнізону.

Начальник гарнізону з питань гарнізонної служби та служби гарнізонних варт підпорядкований командувачу військ оперативного командування і є прямим начальником з цих питань для всіх військовослужбовців гарнізону, у тому числі командирів з’єднань і військових частин, які входять до складу гарнізону, а також для старшого морського начальника.

Про вступ до виконання своїх обов’язків начальник гарнізону оголошує в наказі по гарнізону, доповідає командувачу військ оперативного командування та своєму безпосередньому начальникові, а також повідомляє про це відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Начальник гарнізону зобов’язаний:

- повсякденно керувати діяльністю військових службових осіб гарнізону; розробляти зусиллями підпорядкованого йому штабу та подавати на затвердження командувачу військ оперативного командування план приведення гарнізону в бойову готовність, план посилення охорони гарнізонних об’єктів, план пожежної безпеки гарнізону та розклад гарнізонних варт;

- організовувати охорону та оборону гарнізонних об’єктів, установлювати порядок допуску осіб, що прибули для розпечатування (запечатування) гарнізонних об’єктів, перевіряти не рідше одного разу на місяць несення служби гарнізонними вартами; щомісячно залучати посадових осіб гарнізону до перевірки стану служби військ і військової дисципліни всіх військових частин гарнізону згідно із затвердженим графіком, незалежно від їх підпорядкування, з виданням наказу по гарнізону;

- розміщувати частини, підрозділи, команди, які прибувають до гарнізону;

- визначати для військових частин гарнізону порядок користування навчальними об’єктами;

- розглядати й затверджувати плани загальногарнізонних заходів;

- підтримувати зв’язок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та погоджувати з ними питання, пов’язані з гарнізонною службою та проведенням спільних заходів;

- керувати роботою квартирно-експлуатаційної частини гарнізону щодо розквартирування військових частин і затверджувати розподіл житлової площі в гарнізоні;

- щоквартально із залученням відповідного начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні аналізувати стан військової дисципліни, гарнізонної та вартової служб у гарнізоні і підбивати з командирами військових частин та їх заступниками (помічниками) з виховної роботи підсумки роботи, вживати заходів щодо попередження злочинів і надзвичайних подій, підвищення пильності і збереження державної таємниці;

- організовувати та проводити заходи з участю військ;

- організовувати пожежну безпеку в гарнізоні та спеціальну підготовку начальників служб пожежної безпеки військових частин, проводити не менш як двічі на рік відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону із залученням усіх сил і засобів гарнізону;

- забезпечувати додержання умов екологічної безпеки в гарнізоні;

- встановлювати час переходу військових частин гарнізону на літню чи зимову форму одягу;

- оголошувати початок і кінець опалювального періоду в гарнізоні;

- перевіряти в якому стані тримаються споруди, території військових містечок, військові цвинтарі, братські могили, військові пам’ятники та доглядати їх належним чином;

- організовувати додержання екологічних умов у гарнізоні;

проводити особисто службове розслідування надзвичайних подій та правопорушень, які вчинили в межах гарнізону військовослужбовці, а в разі виявлення ознак злочину негайно повідомляти відповідного прокурора, начальника органу управління Служби правопорядку та орган, який проводить досудове розслідування, і передавати останньому всі матеріали;

- сприяти військовим службовим особам Служби правопорядку у виконанні ними своїх завдань щодо виявлення причин, умов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах і на військових об’єктах гарнізону;

--вживати заходів до охорони військового транспорту, варта якого відсторонена від несення служби, до її заміни;

- організовувати конвоювання засуджених до місць відбування покарання;

- вести прийом військовослужбовців та членів їх сімей з особистих питань, приймати рішення стосовно заяв, скарг та інших звернень;

- виконувати інші обов’язки, визначені Статутом гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України.

Стройовий статут Збройних Сил України визначає стройові прийоми і рухи без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Статут обов’язковий для всіх військових частин, управлінь, штабів, організацій, установ і військових навчальних закладів.

Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-Морських Сил керуються цим Статутом, якщо інше не визначено корабельним Статутом Військово-Морських Сил України.

Дія Стройового статуту Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України, інші військові формування, створені відповідно до закону, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України та на службу цивільного захисту.

 

Контрольні питання

 

1. Охарактеризуйте основні положення Закону України «Про оборону України»?

2. Яким нормативно-правові актом регламентуються організаційно-правові засади діяльності Збройних Сил України?

3. Назвіть засади на яких приводять діяльність Збройні Сили України?

4. Назвіть основні завдання Міністерства оборони України.

5. Які функції виконує Генеральний штаб Збройних Сил України?

6. Назвіть повноваження Президента України як Головнокомандувача Збройних Сил України?

7. З яких підрозділів складаються Збройні сили України?

8. Які завдання покладаються на Раду національної безпеки і оборони України?

9. Які правові питання регулює Положення про проходження військової служби громадянами України?

10. Зазвіть основні положення Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»?

11. Які суспільні відносини регулює Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави»

12. У чому полягає суть Закону України «Про організацію оборонного планування»?

13. Назвіть Пріоритетні напрями реформування і розвитку Збройних Сил України.

14. Які суспільні відносини регулює Статут внутрішньої служби Збройних Сил України?

15. Назвіть основні положення Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України.

16. Які функції виконує Стройовий статут Збройних Сил України?

 

Рекомендовані нормативно-правові акти
та література для підготовки до семінарського заняття, написання рефератів

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 553; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.008 с.)