РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН НА СКЛАДІ ТА ЧАСУ ПРОСОЮ ВАГОНІВ ПІД ВАНТАЖНИ МИ ОПЕРАЦІЯМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН НА СКЛАДІ ТА ЧАСУ ПРОСОЮ ВАГОНІВ ПІД ВАНТАЖНИ МИ ОПЕРАЦІЯМИКількість аудиторних годин – 2

Форма проведення – вирішення задач

Технічне забезпечення навчання - відео проектор

Мета роботи:розрахувати необхідну кількість навантажувально-розвантажувальних машин на складі та часу простою вагонів під вантажними операціями.

Порядок виконання.

1. Ознайомитись з умовами використання навантажувально-розвантажувальних машин на складі.

2. Розрахувати необхідну кількість навантажувально-розвантажувальних машин на складі.

3. Розрахувати час простою подачі вагонів під виконанням вантажних операцій.

В залежності від роду переробляємого вантажу при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт на складах використовуються наступні види машин і механізмів (див. практичну роботу 1): електронавантажувачі, козлові та мостові крани, підвищені колії.

При виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт існують обмеження у використані машин та механізмів в залежності від розмірів фронтів переробки відповідно [6]. Так, за умови безпечної роботи, дозволяється використовувати не більше двох електронавантажувачів на один критий вагон, один мостовий чи козловий кран - не менше ніж на три вагони.

У випадку застосування однотипних НРМ на всіх етапах переробки вантажів їх потрібну кількість можливо визначити для тарно-пакувальних, великовагових та масових сипучих вантажів за формулою

, (8.1)

або (для контейнерних вантажів):

, (8.2)

де змінна норма виробітку НРМ, т/зм. (або конт./зм. для контейнерів), яка визначається за формулою

, (8.3)

де експлуатаційна продуктивність НРМ, т/год. (конт./год.);

робочий час зміни, год. Визначається, виходячи з тривалості зміни за винятком перерв на прийом-передачу зміни та прийом їжі, які в цілому складають близько 1,25 год.;

кількість змін роботи НРМ протягом доби;

регламентований час простою кожного виду НРМ протягом року, діб (включає простої під ремонтом, вихідні та святкові дні тощо. Для підприємств із безперервним виробничим процесом включає тільки час ремонту та може бути прийнятий студентом самостійно для електронавантажувачів 30…40 діб, а для кранів – 10…15 діб).

Експлуатаційну продуктивність НРМ , (т/год.), визначають за формулою

, (8.4)

де технічна продуктивність машин, т/год. (або конт./год.);

коефіцієнт використання машин за часом з обліком технічних, технологічних та інших простоїв приймається студентом самостійно ( ).

Технічну продуктивність тієї чи іншої машини визначають залежно від конкретних умов роботи. Технічні характеристики машин, вантажозахватних та інших пристроїв до розрахунків приймаються згідно з практичними роботами 1 частині методичних вказівок.

Наприклад, для НРМ циклічної дії (т/год.), може бути визначена за формулою

, (8.5)

де тривалість одного циклу роботи машини в конкретних умовах, с. Приймається за даними 1 частини методичних вказівок;

середня маса чи кількість одиниць вантажу, яка перевантажується одночасно за один цикл роботи машини, т (шт.) (для контейнерних вантажів приймається ).

Для великовагових вантажів середня маса, яка перевантажується одночасно за один цикл роботи машини (т), визначається за формулою

. (8.6)

З метою використання можливості суміщеного виконання окремих операцій, тривалість циклу роботи машини (с), який приймається відповідно розрахункам 1 частини методичних вказівок.

За формулами (8.1) та (8.2) може бути визначено кількість НРМ також і для окремих або об’єднаних етапів роботи, на яких передбачається застосування тих же самих машин. При цьому для даних етапів достатньо знати добові обсяги механізованої переробки вантажів (або ).

У випадках наявності недостатнього чи нерівномірного використання НРМ протягом робочого часу їх мінімальна кількість повинна бути не менше необхідної для роботи на залізничних вантажних фронтах з урахуванням перерв у роботі останніх.

Необхідна мінімальна кількість НРМ (шт.) може бути визначено за формулою

, (8.7)

де час роботи машини протягом доби, год. (встановлюється з урахуванням перерв у роботі, пов’язаних з прийомом їжі, зміною бригад, технічним обслуговуванням, екіпіруванням НРМ і т. ін.);

час, який необхідний для однієї операції зі збирання та подавання вагонів і їх розміщення по фронту навантаження–розвантаження (приймається студентом самостійно год.).

обсяг механізованої переробки вантажів (т-опер.), без урахування навантаження зі складу в автотранспорт і навпаки (див. рис. 2.1)

, (8.8)

або для контейнерів (конт.-опер.),

, (8.9)

Для великовагових вантажів у цьому випадку враховується тільки розвантаження та навантаження вагонів без використання навантаження та розвантаження автотранспорту.

Визначивши необхідну кількість НРМ і знаючи їх середню продуктивність, необхідно розрахувати час простою (год.), кожної з подач вагонів під вантажними операціями (розвантаженням і навантаженням) за формулою

, (8.10)

де кількість машин, які беруть участь у НРР з i-ю подачею вагонів;

технічна норма завантаження вагона, т.

Для контейнерних вантажів технічна норма середнього завантаження вагонів (конт.), розраховується за формулою

, (8.11)

Після розрахунків часу простою кожної з подач вагонів під вантажними операціями (год.), необхідно визначити середньозважений час простою подач з вагонами «по прибуттю» та «по відправленню» за формулою

, (8.12)

Середньозважений час простою подач з вагонами під вантажними операціями характеризує ефективність використування навантажувально-розвантажувальних машин при виконанні вантажних операцій, ефективність використування рухомого складу, прийнятого до перевезення виду вантажів.

БІБЛІОГРАФІЧНий список

1. Габа, В. В. Транспортно-експедиторська діяльність [Текст] : навч. посіб. / В. В. Габа, Г. І. Кириченко, О. Г. Родкевич. – К. : ДЕТУТ, 2011. – 153 с.

2. Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации ЦВ-ЦЛ 408 [Текст] / Утверждена Советом по железнодорожному транспорту Государств – участников Содружества №50 от 21.05.2009 г. – 128 с.

3. Типы и размеры крытых вагонов, полувагонов и платформ [Электрон. ресурс] / Режим доступа:http://www.timsi.ru/informations/info_id=2.htm2.

4. Журавлев, Н.П. Транспортно-грузовые системы[Текст] : учеб. для вузов ж.д. тран. / Н. М. Журавлев, О. Б. Маликов. – М. : Транспорт, 2005. – 230 с.

5. Типы, размеры, габариты и нормы погрузки железнодорожных контейнеров [Электрон. ресурс] / Режим доступа: http://www.slugba-perevozok.ru/pages/conteiner_vid.html

6. Козлов, А.М. Проектирование железнодорожных станций и узлов [Текст] / А. М. Козлов, К. Г. Гусевой. – М. : Транспорт, 1985. – 463 с.

 

ДОДАТОК АПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.118.166 (0.008 с.)