ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ, КОМАНД І ПОСТАНОВКИ ЗАВДАНЬ ПО РАДІО

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ, КОМАНД І ПОСТАНОВКИ ЗАВДАНЬ ПО РАДІО1. Передача сигналів, команд і постановка завдань по радіо здійснюється в такому порядку:

позивний радіостанції, що викликають -два рази;

слово «Я» і позивний своєї радіостанції - один раз;

сигнал (команда) - два рази (при хорошій якості зв'язку позивні пере­даються - один раз);

слово «прийом» - один раз.

Сигнали і команди передаються без попереднього виклику кореспон­дента і одержання згоди на прийом. .

Приклад:«Яструб-45, я Сокіл-33, орієнтир перший, протитанкова гармата, знищити, прийом». На прийняту команду робиться зворотня перевірка шляхом точного повторення команди або підтвердження прийому словом «зрозумів». Приклад:«Я Яструб-45, зрозумів, прийом».

2. Сигнали та загальні команди подаються, як правило, для всіх кореспондентів радіомережі з використанням циркулярного позивного.

В решті випадків використовуються лінійні та індивідуальні позивні. При хорошій якості зв'язку дозволяється робота скороченими позивними або без позивних.

При циркулярній передачі команда повторюється два рази. Перед цим кореспондент головної радіостанції зобов'язаний переконатися в тому, що радіостанції мережі не працюють між собою.

3. На прийнятий сигнал (команду) негайно робиться зворотня перевірка (квитанція) шляхом точного повторення кожного сигналу (команди) або підтвердженням одержання команди передачею слова «зрозумів». Квитанцією на прийнятий сигнал (команду) є також передача сигналу (команди) підлеглим, що працюють в радіомережі старшого начальника.

Зворотня перевірка (квитанція) на прийнятий сигнал (команду), що передається • циркулярно, дається на вимогу головної радіостанції.

4. Приклад циркулярної передачі сигналу«Каскад-389»: «Альфа-45, Альфа-45, я Сокіл-15, Каскад-389, Каскад-389, я Сокіл-15, прийом».

Приклад передачі команди одному кореспонденту і видачі від нього квитанції на її прийом:

«Яструб-10, я Сокіл-15, збільшити швидкість руху, прийом». «Я Яструб-10, зрозумів, збільшити швидкість руху, прийом», або «Я Яструб-10, зрозумів, прийом».

Приклад роботи між двома кореспондентами скороченими позивними: «10-й, я 15-й, змінити інтервали, я 15-й, прийом». «Я - 10-й, зрозумів, прийом».

Приклад роботи між двома кореспондентами без позивних: «Дозвольте виконувати завдання, прийом» - «Дозволяю, прийом».

5. Приклад постановки завдання одному кореспонденту і видачі на нього квитанції на його прийом:

«Яструб-10, я Сокіл-15, прийміть радіограму, прийом» - «Я Яструб-10, готовий, прийом» - «Я Сокіл-15, атакувати з рубежу..., знищити противника в..., оволодіти..., продовжувати наступ в напрямку..., артилерія подавляє ..., «Ворон-20» наступає в напрямку..., готовність..., прийом» - «Я Яструб, . зрозумів, прийом» (місцеві пункти, рубежі, напрямки, райони указуються за орієнтирами, кодованою картою або за закодованим найменуванням місцевих предметів, сусіди - за їхнім позивним, час - за таблицею сигналів).

 

Додаток 4

ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В БОЙОВИХ ДОКУМЕНТАХ

 

Пункти управління та засоби зв'язку
  Пункт управління (штаб): 1 - полку. 2 - бригади
  Командно-спостережний пункт батальйону: 1 - на місці, 2 - в русі
  Командно-спостережній пункт роти: і - в обороні і в пішому по­рядку в наступі, 2 - в русі на бойовій машині піхоти (на іншій техніці—з відповідним знаком). Командно-спостережний пункт взводу—з однією рисочкою
  Спостережній пункт (пост) із зазначенням належності. З буква­ми всередені знака: П - повітря­ного спостереження, І - інженер­ний, Т - технічного спостережен­ня, X - радіаційного, хімічного, біологічного спостереження
  Пункт (пост) позначення. Інші пункти (пости) - з відповідним написом
  Пост регулювання руху або ре­гулювальник (К - комендантський пост, КПП - контрольно-пере­пускний пункт, КТП - контроль­но-технічний пункт)
  Вузли зв'язку: 1 - польовий (рухомий), 2 - стаціонарний
Радіоприймач
  Радіостанції: 1 - рухома; 2 -переносна; 3-у танку (БМП, БТР, на автомобілі - з відповід­ними знаками)
  Радіолокаційні станції розвід­ки: 1 - повітряних цілей, 2 - на­земних цілей
  Радіомережа переносних ра­діостанцій (інших радіостанцій -з відповідними знаками)
  Радіонапрямок рухомих радіо­станцій (інших радіостанцій - з відповідними знаками)
Озброєння і техніка
  Кулемети: 1 — ручний, 2 - рот­ний або станковий, З - великока­ліберний
  Гранатомети: 1 - ручний проти­танковий, 2 - станковий проти­танковий, З - автоматичний стан­ковий
  Комплекси ПТКР: 1 - перенос­ний, 2 - на бойовій машині
  Вогнемети: 1 - легкий піхот­ний, 2 - важкий піхотний
    Бойові машини: 1 - бойова ма­шина піхоти (загальне позначен­ня), 2 - бойова машина піхоти, яка оснащена мінним тралом, 3 -бронетранспортер, 4 - бойова роз­відувальна машина, 5 - броньова­на розвідувальна дозорна машина
  Танки: 7 - загальне позначен­ня. 2 - плаваючий, 3 - оснащений мінним тралом. 4-з навісним бульдозерним обладнанням
  Автомобілі: 1 - загальне по­значення. 2 - з причепом. З - са­нітарний (транспортер колісний)
  Мотоцикл
  Тягачі: 1 – танковий, 2 – гусеничний, 3 – автомобільний, 4 – автомобільний з великовантажним причепом (автопоїзд)
  Протитанкові гармати: 1 - за­гальне позначення, 2 - калібру до 85 мм, 3 - калібру до 100 мм. 4 -калібру більше 100 мм
  Гармати: 1 - загальне позна­чення, 2 - калібру до 122 мм. З -калібру до 155 мм. 4 - калібру більше 155 мм, 5 - що застосову­ють ядерні боєприпаси
  Самохідна гармата - загальне позначення (знак гармати - за­лежно від калібру)
  Бойові машини реактивної артилерії: 1 – загальне позначення, 2 – середнього калібру, 3 – великого калібру
  Міномети: 1 – загальне позначення, 2 – малого калібру (до 82 мм), 3 – середнього калібру (до 120 мм)
  Самохідний міномет (знак міномета – залежно від калібру)
  Зенітна кулеметна установка
  Зенітні гармати: 1 – загальне позначення, 2 – малого калібру, 3 – середнього калібру
  Зенітні самохідні установки: 1 — загальне позначення, 2 - з ра-дішокаційним комплексом
  Зенітний гарматно-ракетний комплекс (установка)
  Бойова машина зенітного ра­кетного комплексу ближньої дії. Зник - залежно від типу комп­лексу і транспортного засобу
  Зенітні ракетні комплекси: 1 -загальне позначення і типу «Стрі-ла-2», 2 - ближньої дії, З - малої дальності, 4 - середньої дальності
  Вертольоти: 1 - загальне по­значення, 2 - бойовий, З - транс­портний
  Танковий мостоукладальник
  Гусеничний плаваючий транс­портер
  Гусеничний самохідний пором (поромно-мостова машина)
  Понтонний парк (ПМП — пон­тонно-мостовий парк, ВПП — важкий понтонний парк)
  Інженерна техніка на колісній базі (ВММ - важкий механізова­ний міст, ШКТ - шляхопрокладач)
  Інженерна техніка на гусенічній базі (БАТ - шляхопрокладач, ЇМР - інженерна машина розго­родження, ГМЗ - гусенічний мін­ний загороджувач, УР - установ­ка розмінування)

 

Бойові дії та завдання військ
  Рубіж (позиція) оборони, що не зайнятий підрозділами
  Розташування підрозділу в обороні з відповідними написами: 1 - загальне позначення, 2 - ра­йон оборони (опорний пункт) тан­кового підрозділу (механізованого підрозділу - із знаками, що від­повідають його техніці)
  Окоп з перекритою щілиною (бліндажем), що зайнятий механі­зованим відділенням
  Траншея з ходом сполучення
  Танк в окопі (гармата, міномет та інші вогневі засоби - з відпо­відним знаком). Колір знака окопу такий же, як і колір знака вогне­вого засобу
  Автомобіль в укритті (інші ви­ди техніки - з відповідними зна­ками і відповідного кольору)
  Відкрита щілина
  Перекрита щілина
  Бліндаж
  Сховище
  Вогневий рубіж танковогб ба­тальйону із зазначенням номера рубежу (механізованого підрозді­лу на БМП - з відповідними зна­ками і написами)
  Вогневий рубіж бронегрупи із зазначенням номера рубежу (на іншій техніці - з відповідними знаками)
  Рубіж розгортання протитан­кового взводу із зазначенням но­мера рубежу (інших підрозділів -з відповідними знаками і написами)
  Рубіж переходу в атаку (вводу в бій, розгортання для контр­атаки) механізованого і танкового підрозділів: 1 - загальне позначення, 2 - механізованого підрозділу на БМП (на іншій техніці і танко­вого підрозділу - з відповідними знаками)
  Кочуючий танк (інший вогне­вий засіб - з відповідним знаком)
  Підрозділ в засаді (із зазначенням його належності): 1-у вогневій засаді, 2-у розвідуваль­ній засаді
  Межа смуги вогню: 1 - основ­ного сектора обстрілу, 2 - додат­кового сектора обстрілу
  Рубежі відкриття вогню: 1 -ПТКР, 2-з танкових гармат, 3 -із гармат БМП, 4 - із стрілецької зброї
  Зосереджений вогонь механізо­ваної роти із зазначенням його номера і ділянок вогню взводів (танкової роти, механізованого, танкового і гранатометного взво­дів - з відповідними написами)
  Рубіж загороджувального вог­ню гранатометного взводу із за­значенням його номера і ділянок вогню відділень
  Фронт (рубіж), що займають підрозділи сторін в бою
  Положення підрозділів на ви­значений час з відповідними напи­сами і знаками
  Бойовий порядок гранатомет­ного взводу у пішому порядку (ін­ших підрозділів - з відповідними знаками)
  Напрямок наступу (атаки) і контратаки підрозділу
  Найближче завдання батальйо­ну: 1 - загальне позначення, 2 -механізованого батальйону на БМП (на іншій техніці і танкового батальйону - з відповідними знака­ми). Найближче завдання роти (взводу) - з двома (однією) ри­сочками
  Подальше завдання батальйо­ну: 1 - загальне позначення, 2 - танкового батальйону (механізо­ваного батальйону на БМП та іншій техніці - з відповідними знаками)
  Рубіж спішування механізова­ного підрозділу
  Рубіж посадки механізованих підрозділів десантом на танки
  Рубіж розгортання в баталь­йонні колони. В ротні (взводні) колони - з двома (однією) рисоч­ками
  Вихідний рубіж (пункт), рубіж (пункт) регулювання, вихідний рубіж для форсування
  Ділянка і пункти висадки мор­ського десанту
  Розмежувальні лінії:. 1 - між дивізіями (бригадами), 2 - між полками, 3 - між батальйонами
  Рубіж імовірної зустрічі з про­тивником
  Підрозділ, зупинений на досяг­неному рубежі
  Підрозділ відходить з рубежу, що займав
  Район вогневих позицій арти­лерійського дивізіону із зазначен­ням розташування батарей (зеніт­ного дивізіону - з відповідними знаками і написом)
Артилерійська батарея на вог­невій позиції (знак гармати - за­лежно від типу і калібру)
  Мінометна батарея на вогневій позиції (знак міномета - залежно від типу і калібру)
  Вогонь по окремій цілі із зазна­ченням її номера
  Удар ракетою в звичайному спорядженні
  Зосереджений вогонь із зазна­ченням номера цілі (ділянки): І -ствольної артилерії. 2 - реактив­ної артилерії. Розміри цілі (ділян­ки) - в масштабі карти
  Нерухомий загороджувальний вогонь із зазначенням його умов­ного найменування. Довжина ді­лянки - в масштабі карти
  Район висадки тактичного по­вітряного десанту на вертольотах із зазначенням бойового складу, часу і дати висадки
  Посадочний майданчик (май­данчик приземлення)
  Ділянка форсування частини (підрозділу). Указуються місця і види переправ. їх кількість і якіс­ні характеристики
  Колона підрозділу: 7 - загаль­не позначення. 2 - механізованої роти на БМП. і - танкової роти. Колона батальйону (взводу) - з трьома (однією) рисочками
  Колона підрозділу роду військ (спеціальних військ): 1 - загальне позначення, 2 - артилерійського дивізіону, 3 - зенітного ракетного дивізіону (інших підрозділів - з відповідним знаком). Колона ба­тареї (роти) і взводу - відповід­но з двома і однією рисочками
  Райони, які зайняті підрозділа­ми: 1 - механізованим (танковим), розвідувальним підрозділом або підрозділом тилу, 2 - підрозділом роду військ або спеціальних військ. Біля напису може наноситись знак, який відповідає техніці або призначенню підрозділу
Забезпечення бою
  Розвідувальний загін (інші за­гони, які складаються з підрозді­лів спеціальних військ, - з відпо­відними написами біля знаку)
  Бойовий розвідувальний дозор із зазначенням його належності, часу і дати (РД - розвідувальний дозор, ОфРД - офіцерський роз­відувальний дозор, -РГ - розвіду­вальна група, ІРД - інженерний, ДРХБР - дозор радіаційної, хі­мічної, біологічної розвідки)
  Підрозділ (група), який прово­дить пошук (наліт), із зазначен­ням його належності
  Дозорне відділення на БМП (на іншій техніці і дозорний танк - з відповідними знаками і написами)
  Місце захоплення полоненого із зазначенням його належності, часу і дати захоплення
  Місце вилучення документів убитого із зазначенням його на­лежності, часу і дати вилучення документів
  Піші дозорні (3-3 військово­службовці)
  Секрет із зазначенням належ­ності
  Піші патрульні (пунктиром указується маршрут патрулюван­ня)
  Сторожовий пост
  Район (зона) пожежі і напря­мок її розповсюдження. Ділянка задимлення - чорним кольором
  Рубіж маскування аерозолями (димами) із зазначенням довжини (2 км). засобів постановки (М -машинами, III - шашками, А -артилерією. Ав - авіацією, Пр -приладами, Т - танками) і їх кількості (10), найменування час­тини, підрозділу, які виконують димопуск, часу і дати
  Застосування запалювальної зброї із зазначенням засобу засто­сування, типу запалювальної ре­човини, часу і дати застосування
  Ядерний удар із зазначенням потужності вибуху (40 кт), виду вибуху (П - повітряний, Н - на­земний або надводний, Під - під­земний або підводний), часу і дати вибуху. Радіус внутрішнього ко­ла - суцільних зруйнувань, зов­нішнього кола - ураження від­крито розташованого особового складу
  Рубіж безпечного віддалення (виступи - в сторону зон зара­ження внаслідок аварії АЕС і під­приємств хімічної промисловості)
  Зони радіоактивного заражен­ня, що прогнозуються: А - помір­ного, Б - сильного, В - небезпеч­ного, Г ~ надзвичайно небезпеч­ного (за даними розвідки реальні межі) із зазначенням потужнос­ті, виду, часу і дати вибуху
  Район зрошувань від ядерного вибуху противника із зазначенням меж: суцільних зруйнувань (внут­рішнє коло), суцільних завалів в лісах і населених пунктах (середнє коло), слабких зруйнувань (зов­нішнє коло) і при необхідності зо­ни нейтронного діяння на відкрито розташований особовій склад (пунктирною лінією)
  Точка замірювання рівня раді­ації із зазначенням рівня радіації, часу і дати замірювання
  Ядерна міна противника із за­значенням потужності заряду (2 кт), глибини установки (10 м) або виду вибуху, часу і дати вияв­лення (вибуху)
  Поле хімічних фугасів против­ника із зазначенням часу і дати виявлення. Поле підірваних фуга­сів - зафарбовується жовтим ко­льором
  Ділянка місцевості (район), яка заражена проггивником отруй­ними речовинами, із зазначенням засобу застосування (ав. - аві­ація, Р - ракети, А - артилерія, Ф - фугаси), типу ОР, часу і да­ти застосування (виявлення), на­прямку розповсюдження зараже­ного повітря (хмари)
  Ділянка місцевості (район), яка заражена противником біоло­гічними засобами, із зазначенням збудника, числа захворівших, часу і дати застосування (виявлення)
  Район спеціальної обробки із зазначенням його номера, часу і дати функціонування
  Дегазований прохід із зазна­ченням номера та ширини (3,5 м)
  Рубіж мінування
  Дротяні загородження (кіль­кість штрихів - число рядів)
  Ділянка загороджень із їжаків із зазначенням кількості рядів (2) і протяжності (400 м)
  Десантна переправа із зазна­ченням кількості (3) і тішу пере­правно-десантних засобів (ПТС -плаваючий транспортер середній)   Переправа танків під водою із зазначенням глибини (3 м), шири­ни водної перешкоди (180 м), ши­рини траси (40 м), характеру дна (її - піщане, Т - тверде, К -кам'янисте) і швидкості течії (0,8 м/с)
  Поромна переправа із зазна­ченням кількості поромів (3), вантажності (60 т), типу парку (ПМП) або переправного засобу (ГСП - гусеничний самохідний пором, ПММ - поромно-мостова машина)     Міст на жорстких опорах із за­значенням його виду (Н - низь-ководний, В - висоководний, П -підводний, Д - дерев 'яний, К -кам'яний, М - металевий, ЗБ » залізобетонний), довжини (120 м), ширіши (4 м) і вантажності (60 т)   Міст на плавучих опорах із зазначенням типу парку (ПМП), довжини мосту (120 м) і вантаж­ності (60 т)   Брід із зазначенням його гли­бини (0,8 м), довжини (120 м), характеру дна (Т - тверде, П -піщане, В — в'язке) і швидкості течії (0,5 м/с)     Льодова переправа із зазначен­ням її номера і вантажності (60 т)  
  Протитанкове мінне поле (роз­міри - в масштабі карти)
  Протипіхотне мінне поле (роз­міри - в масштабі карти)
  Мінні поля, встановлені засо­бами дистанційного мінування: 1 - протитанкове, 2 – протипіхотне
  Фугаси: 1 - некеровані, 2 - ке­ровані по радіо, 3 - керовані по проводах
  Прохід у загородженні із за­значенням його номера і ширини (10 м)
  Зруйнований противником міст (об'єкт). Зруйнований (знище­ний) об' єкт (ціль) противника пе­рекреслюється червонішії лініями
  Зруйнована (несправна) ді­лянка дороги із зазначенням її протяжності (0,8 км) та об'їзду
  Ескарп (контрескарп) із зазна­ченням протяжності (0,5 км)
  Малопомітне загородження (дротяна спіраль, сітка . на низьких кілках, дріт внакид). Для позначення загороджень, що електризуються, ставиться знак
  Протитанковий рів із зазначен­ням протяжності (0,7 км)
  Надовби із зазначенням їх ви­ду (М - металеві, З Б - залізобе­тонні), кількості рядів (2) і про­тяжності (150 м)
  Мінований завал із зазначен­ням протяжності (0,4 км)
  Пункт водопостачання (С -свердловина, Д - джерело, К -колодязь) із зазначенням продук­тивності (8 м3/год)
  Маршрут руху із зазначенням його номера (1) і відстані (100 км) від вихідного рубежу (пункту)
  Збірний пункт пошкоджених машин із зазначенням належності (Д - дивізійний, П - полковий), номера і часу розгортання
  Ремонтно-евакуаційна група на БТР (на танковому тягачі, БМП або автомобілі - з відповідним знаком) із зазначенням належнос­ті (П - полкова, Б - батальйонна)
  Бригадний (полковий) склад із зазначенням його належності і виду (Пал. - пального, П - про­довольчий, ВТМ - військово-тех-нічного майна, АБТМ - автобро­нетанкового майна, А - артиле­рійський)
  Медичний пункт бригади (пол­ку) із зазначенням належності
  Медичний пункт батальйону із зазначенням належності
  Медичний пост роти із зазна­ченням належності
  Стрілець-санітар
  Пункт батальйону із зазначен­ням належності і виду (П - про­довольчий, Б - боєпостачання, Пал. - пального)
  Пункт боєпостачання роти із зазначенням належності
  Пункт обслуговування на мар­шруті руху (Пал. - заправлення пальним, П - продовольчий, Т -технічної допомоги, В ~ відпочин­ку і обігріву, з червоним хрес­том - медичний)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 242; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.01 с.)