РОЗГОРТАННЯ БАТАЛЬЙОНУ (РОТИ) В ПЕРЕДБОЙОВИЙ І БОЙОВИЙ ПОРЯДКИ І ПЕРЕШИКУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗГОРТАННЯ БАТАЛЬЙОНУ (РОТИ) В ПЕРЕДБОЙОВИЙ І БОЙОВИЙ ПОРЯДКИ І ПЕРЕШИКУВАННЯ1. Передбойовий порядокбатальйону шикується ротними або взводними колонами, роти - взводними колонами, а механізованого батальйону (роти), що діє в пішому порядку, крім того, і колонами відділень.

Положення рот (взводів) у передбойовому порядку батальйону (роти) може бути в лінію, кутом вперед, кутом назад, уступом вправо або уступом вліво (мал. 1-6).

Мал. 1. Передбойовий порядок посиленого механізованого батальйону ротними колонами. Положення механізованих рот - в лінію (варіант)

Мал. 2. Передбойовий порядок посиленого механізованого батальйону взводними колонами. Положення механізованих рот -в лінію (варіант)

Мал. 3. Передбойовий порядок посиленого механізованого батальйону взводними колонами. Положення механізованих рот - уступом вліво (варіант)


Мал. 4. Передбойовий порядок посиленого танкового батальйону ротними колонами. Положення танкових рот - кутом назад (варіант)

Мал. 5. Передбойовий порядок механізованої роти. Положення механізованих взводів - у лінію колон (варіант)

Мал. 6. Передбойовий порядок посиленої танкової роти. Положення взводів - кутом назад (варіант)

Місця рот в передбойовому порядку визначаються командиром батальйону з врахуванням бойового порядку батальйону, який намічається. Місця взводів (відділень) в передбойовому порядку роти (взводу) указуються тільки при необхідності, як правило, вони діють в постійному шикуванні взводів (відділень); перший - в центрі, другий - на правому фланзі, третій - на лівому. Інтервали і дистанції між ротними колонами - 300-600 м, між взводними колонами - 150-300 м, між колонами відділень - 50-100 м. Рота, яка призначена для дій у другому ешелоні (резерві), прямує на віддаленні 1,5-2 км.

Придані механізованому батальйону (роті) танкові підрозділи прямують, як правило, попереду механізованих рот (взводів), а придані танковому батальйону (роті) механізовані підрозділи - позаду танкових рот (взводів).

Засоби, які залишаються в безпосередньому підпорядкуванні командира батальйону (роти), ідуть за напрямною ротою (взводом) або в указаних командиром батальйону (роти) місцях передбойового порядку.

 

2. Батальйон (рота) із похідного порядку в передбойовийрозгортається послідовно в ротні, взводні колони і колони відділень самостійно при досягненні вказаних рубежів (пунктів) розгортання або за командою (сигналом) командира батальйону (роти) «Батальйон (рота), в напрямкутакого-то предмета (на такий-то рубіж), в лінію ротних(взводних) колон(кутом вперед, кутом назад, уступом вправо, уступом вліво), напрямна- така-то рота(взвод), така-то рота(взвод) - вліво(вправо) - РУШ».

Прийнявши команду (сигнал), напрямна рота (взвод) висувається в указаному напрямку, а ті, що прямують за нею (попереду) роти (взводу) залежно від указаного (встановленого) місця в передбойовому порядку з підвищеною або зниженою швидкістю, - правіше (лівіше) або кутомвперед (назад), уступом вправо (вліво), витримуючи інтервали і дистанцію відносно напрямної роти (взводу).

Батальйон у взводні колони і колони відділень, а рота в колони відділень розгортаються за командою (сигналом) командира батальйону (роти) «Батальйон(рота), у взводні колони(колони відділень) - РУШ».

 

Мал. 7. Бойовий порядок механізованої роти, яка наступає в пішому порядку. Положення взводів - в лінію (варіант)

Мал. 8. Бойовий порядок механізованої роти, яка наступає в пішому порядку. Положення взводів - уступом вправо (варіант)

Мал. 9. Бойовий порядок механізованої роти, яка наступає на бойових машинах піхоти. Положення взводів - в лінію (варіант)

Мал. 10. Бойовий порядок посиленої танкової роти. Положення взводів - кутом назад (варіант)

 

3. Рота в бойовий порядок(мал. 7-10) з передбойового або із похідного порядкурозгортається за командою (сигналом) командира роти «Рота, в напрямкутакого-то предмета (на такий-то рубіж), в лінію(уступом вправо, уступом вліво, кутом вперед, кутом назад), напрямний- такий-то взвод- ДО БОЮ».

З передбойового порядку танкова рота і механізована рота, що діє на бойових машинах піхоти (бронетранспортерах), в бойову лінію розгортаються із взводних колон, а механізована рота, яка діє в пішому порядку, розгортається у цеп з колон відділень або взводних колон. Взводи (відділення) з одержанням команди (сигналу) командира роти або із досягненням вказаних рубежів (пунктів) розгортання за командами своїх командирів розгортаються в бойову лінію (цеп) і продовжують рух в указаному напрямку з максимальною швидкістю, яка забезпечує ведення ефективного вогню.

Танки з особовим складом механізованих рот, який діє десантом на них, відкривають вогонь із гармат тільки після спішування десанту.

При розгортанні роти в бойовий порядок з колони, минаючи передбойовий порядок, взводи з одержанням команди (сигналу) командира роти за командами своїх командирів висуваються на встановлені або вказані напрямки і одночасно розгортаються у бойову лінію (цеп), витримуючи інтервали і дистанції за напрямним взводом; положення взводів в цьому випадку, як правило, в лінію. Надалі воно може змінюватися за командою (сигналом) командира роти.

Для атаки в пішому порядку командир механізованої роти, яка діє на бойових машинах піхоти (бронетранспортерах або десантом на танках), після розгортання взводів в бойову лінію і виходу їх на рубіж спішування подає команду «ДО МАШИН».

Для відбиття атаки противника вогнем з місця командир роти подає команду (сигнал) «Рота- СТІЙ». За цією командою (сигналом) танки і бойові машини піхоти (бронетранспортери), а при діях в пішому порядку відділення займають вогневі позиції (залягають) в готовності до ведення вогню. Для відновлення руху командир роти подає команду (сигнал) «Рота- ВПЕРЕД», а при діях в пішому порядку при необхідності додає «БІГОМ».

Командир роти після розгортання взводів знаходиться за бойовою лінією (цепом) на віддаленні до 200 м в такому місці, звідки йому зручніше управляти ротою.

4. Для відбиття раптового нападу противникана колону роти з фронту, справа (зліва) або з тилу командир роти подає команду (сигнал) «Противник з фронту(справа, зліва, з тилу) - ДО БОЮ».Механізована рота, яка діє на бойових машинах піхоти (бронетранспортерах, десантом на танках), при необхідності (при діях десантом на танках -в усіх випадках) спішується і розгортається в цеп.

При нападі противника з фронту головний взвод розгортається в бойову лінію (цеп) прямо, той, що прямує за ним, - вправо, а той, який замикає, - вліво від головного взводу.

При нападі противника справа (зліва) всі машини одночасно розгортаються в сторону противника, а при діях в пішому порядку взводи за командами своїх командирів розгортаються в цеп в сторону противника і відкривають по ньому вогонь.

При нападі противника з тилу після повороту колони роти кругом, рота розгортається в бойову лінію (цеп) в такому ж порядку, як і для відбиття раптового нападу противника з фронту.

5. Зміна напрямку руху роти в передбойовому або бойовому порядку проводиться за командою (сигналом) командира роти «Рота, вправо(вліво, кругом), в напрямкутакого-то предмета (на такий-то рубіж), напрямний- такий-то взвод- РУШ».

При зміні напрямку руху, вправо (в л і в о) напрямний взвод висувається в указаному напрямку, лівофланговий (правофланговий) взвод з підвищеною, а правофланговий (лівофланговий) із зниженою швидкістю, додержуючись інтервалів і дистанцій, висуваються на новий напрямок і продовжують рух, витримуючи напрямок за напрямним взводом.

При повороті роти кругом в передбойовому порядку взводи (відділення) за командами своїх командирів повертаються кругом і продовжують рух в новому напрямку. При повороті роти кругом в бойовому порядку всі машини в бойовій лінії (відділення в цепу) одночасно розвертаються кругом і продовжують рух в новому напрямку.

При необхідності зміна напрямку руху роти в передбойовому або бойовому порядку проводиться за командою (сигналом) «Увага, роби, що і я».В цьому випадку командир роти вказує новий напрямок руху роти рухом своєї машини, а при діях в пішому порядку - встановленим сигналом.

6. Рота з бойового порядку в передбойовийперешиковується за командою (сигналом) командира роти.«Рота, в напрямкутакого-то предмета (на такий-то рубіж), у взводні колони(колони відділень) - РУШ»,а з передбойового або із бойового порядку в похідний- за командою (сигналом) «Рота, в напрямкутакого-то предмета в колону- РУШ»або «Рота, за мною, в колону- РУШ».Взводи (відділення) за командами своїх командирів перешиковуються у взводні колони (колони відділень) і продовжують рух в передбойовому порядку або перешиковуються в колону роти в порядку номерів або в "порядку, що вказаний командиром роти.

Особовий склад механізованої роти, що наступає в пішому порядку, при необхідності проводить посадку в бойові машини піхоти (бронетранспортери) або діє десантом на танках. При виведенні механізованої роти, яка оснащена автомобілями, у другий ешелон особовий склад, що наступав в пішому порядку, може проводити посадку на автомобілі.

7. Зміна напрямку рухубатальйону в передбойовому або в бойовому порядку і перешикування з передбойового порядку в бойовий і навпаки, а також в колону проводиться в порядку, викладеному для роти.

8. При діях батальйону (роти) на бойових машинах на відкритій рівнинній місцевості,коли забезпечується спостереження за діями всіх бойових машин, розгортанням і перешикуванням підрозділів управляє особисто командир батальйону (роти), при цьому командири рот (взводів) команди не дублюють.


Додаток 17Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.006 с.)