ТОП 10:

Заходи безпеки у формувально-заливочному відділенніОсновні небезпечні фактори: розплавлений метал; залиті форми; рухомі механізми обладнання виготовлення та заливки форм; кранове устаткування; стиснене повітря.

Джерела небезпечних факторів: перенесення розплавленого металу в ковшах електромостовими кранами, розливання металу та шлаку, підняття та повертання заформованих опок, робота піскометів та формувального столу.

Відділення оснащене сучасними комплексно – механізованими лініями НЛ672М і НЛ536М. Тому, у відділенні працюють мінімально можлива кількість людей і небезпека травм приведена до мінімуму.

Транспортування розплавленого металу до місць його заливання й форми механізоване і виконується по заздалегідь встановленим напрямкам.

Заливання форм виконується в спеціальних ямах-котлованах огороджених по краях знімними поручнями.

Опоки, що транспортуються по рольгангам, оснащені приливами, що виключають защемлення рук між опоками. Щільність зібраної форми виключає вихід металу з місць її знімання. Перевертання заформованих опок, піднятих краном, проводиться на балансирах з роликами. Для недопускання перебування людей під формою, під час виправлення та обробки форм у підвішеному стані, форми опущені на спеціальні підставки.

Система керування формувальними лініями забезпечує виконання технологічних операцій в необхідній послідовності, виключає одночасне виконання несумісних операцій.

Пускові прилади для включення рухомих частин формувальних ліній розміщені на дистанційному пульті керування, передбачений захисними огородженнями, що виключають травмування оператора пресуючими чи струшуючими пристроями.

У формувальних лініях НЛ672М і НЛ536М передбачені пристрої, що запобігають мимовільному поверненню перекидного столу у висхідне положення у разі різкого падіння тиску в мережі стисненого повітря, а також під час його повороту. Механізована операція викачування візка з-під формувальної машини.

 

Заходи безпеки у стрижневому відділенні

 

Небезпечні фактори у відділенні: висока температура ящиків та стрижнів, рухомі механізми обладнання.

Джерела небезпечних факторів: робота машин для виготовлення стрижнів по гарячій оснастці, сушила стрижнів. В конструкції машин для виготовлення стрижнів передбачено: механізоване вилучення стрижнів з ящиків; використання електричних нагрівальних елементів закритого типу при напрузі не вище ніж 220 В. Поворотно-витяжні машини обладнані системами, які забезпечують сталість зусилля притискування стрижневого ящика у разі припинення подачі електроенергії або у разі раптової зупинки машини; недопущення мимовільного повороту вузлів під дією маси стрижневих ящиків.

Відділення оснащене сучасними стрижневими лініями ЛП046, ЛП031 і 794МА. Двері сушильних камер щільно закриваються. Під час роботи всередині сушильного пристрою або димоходів застосовується вибухобезпечне устаткування з обов’язковим використанням захисних засобів.

Травми у робочих стрижньового відділення можуть виникати у разі несправності стрижневих ящиків, стрижневих машин і затискних

пристосувань. Необхідно перевірити устаткування перед роботою, не допускати робочих без ЗІЗ.

Безпека процесу виготовлення стрижнів досягається оснащенням стрижневих машин блокуваннями, що виключають попадання працюючих в небезпечну зону машин.

 

Заходи безпеки у плавильному відділенні

Основні небезпечні чинники ділянки: розплавлений метал, висока напруга, гарячі поверхні агрегатів та обладнання.

Джерела небезпечних чинників – робота дугових електропечей.

У плавильному відділенні проектованого цеху плавка сталі відбувається в дуговій електропечі ДСП-6.

Безпека процесу плавки металу в дугових печах досягається наступними заходами:

· механізована завалка шихти;

· дистанційне управління процесом плавки;

· зняття напруги з нагрівальних елементів при завантажуванні шихти;

· вмикання та вимкнення напруги при піднятих електродах

· використання вантажопідйомного обладнання для заміни електродів;

· зняття напруги при виконанні робот на електродах або поблизу них.

Основною травмою в плавильному відділенні є опіки. Для запобігання травмам робочі у відділенні (сталевари, шихтовщики, розливальники) оснащені ЗІЗ, такими як: костюм х/б, шкіряні черевики з металевою носком, брезентові рукавиці, захисні окуляри, каски із захисним склом. Завантажувальні вікна печей при плавці закриті, при відкритих вікнах забороняється знаходження людей без ЗІЗ.

На щитах і пультах керування електропечі ДСП-6 передбачена світлова сигналізація, що відбиває робочий стан нагрівальних елементів печей "Включений" - "Відключений". На робочій площадці печі встановлена кнопка аварійного відключення.

Для попередження працюючих, що перебувають під робочою площадкою й у ливарному прольоті, про майбутній нахил печі для скачування шлаків або випуску металу влаштована світлозвукова сигналізація. Попереджувальний сигнал подається за час, достатній для виходу людей у безпечну зону. Робочі площадки по периметру печі обгороджені поручнями. Поблизу робочого вікна частина поручневого огородження - знімна. Зазори між робочою площадкою й грубною площадкою, що нахиляється, з бічних сторін печі не більше 80 мм.

Для скачування шлаків під завалочним вікном влаштований спускний жолоб під робочу площадку. Отвір у робочій площадці перекривається знімною кришкою. Під час скачування шлаків встановлюються щити, які виключають попадання бризів на робітників.

Пристрій жолоба для випуску металу з печі виключає можливість переповнення його металом, а також руйнування футеровки жолоба й прориву металу при випуску плавки.

Випускний отвір печі після випуску плавки й заправлення печі закритий до моменту появи рідкого металу після розплавлювання металошихти.

 

Заходи безпеки у відділенні фінішних операцій

У відділенні фінішних операцій проектованого цеху вибивка виливок передбачена в системі автоматичних формувальних ліній, відрізка литників виливок здійснюється на абразивно-відрізних станках 82Л60 і 82Л90, очищення виливок відбувається в камерах очисних дробеметних 42734 і 42816, виправлення дефектів виливок відбувається на ділянці виправлення дефектів, термічна обробка виливок виконується в термічній печі.

Небезпечні фактори: удари шматочками металу, що утворюються під час обрубування виливок; розпечений метал, електричний струм.

Джерела небезпечних факторів: робота нагрівальних електропечей, відчисних дробеметних камер. Основними травмами у відділенні є опіки біля термопечей; поранення від шматочків металу біля абразивно-відрізних верстатів, очисного устаткування; травми при експлуатації вантажопідйомного устаткування. Для уникнення травм робочі оснащуються захисними касками, рукавичками, черевиками, захисними окулярами.

Для уникнення опіків необхідно захистити термопіч огорожею на відстані 1 – 2м, встановити захисний екран і захисний кожух.

На абразивно-відрізних верстатах 82Л60 і 82Л90 та очисних дробеметних камерах 42734 і 42816 встановити захисні огорожі у вигляді сітки. Робочі на цих місцях обов'язково повинні працювати в захисних окулярах і спецодягу.

Роботи з вибивки, транспортуванню виливків і вибитої суміші механізовані.

Кріплення виливків на підвісних конвеєрах виключає їхнє падіння, зона дії конвеєра обгороджена. Зону остигання виливків обгороджена і обладнана знаками безпеки. Для захисту від осколків металу ділянка обрубки обгороджена спеціальними шторами зі сталевої сітки. Висота огороджень не менш 2,5 м від підлоги.

У електричних печах футеровка виконує функції електричної й теплової ізоляції. Печі обладнані блокуваннями для автоматичного

відключення струму при відкриванні дверцят. Струмонесучі елементи обгороджені, а неструмонесучі частини печі - заземлені.

 

Заходи електробезпеки

Устаткування електротермічних установок і електротехнічних пристроїв безпосередньо у виробничих приміщеннях відповідає умовам середовища в них, а конструкція й розташування самого устаткування і загороджень - забезпечує безпеку персоналу і виключає можливість випадкового дотику до струмоведучих частин термічних печей та інших електротехнічних пристроїв.

Суцільними огородженнями обладнані струмонесучі частини та електроустаткування , висота котрих не менш 1,7 м заввишки. Також встановлені попереджувальні, заборонні та дозволяючи плакати: «Стій! Напруга», « Не вмикати, працюють люди», «Працювати тут». Для захисту від переходу високої напруги на сторону з низькою напругою встановлені заземлення нейтралі низької сторони.

Все електрообладнання цеху має заземлення.

У схемі електрозабезпечення електричних печей опір непрямого нагрівання з ручним завантаженням деталей у піч передбачене блокування, при якому відкривання завантажувальних заслінок супроводжується автомати­чним знеструмленням (відключенням електроживлення) електро­печі.

Основні вимоги безпечної експлуатації електротермічного устаткування та інших електротехнічних пристроїв спрямовані на зменшення кількості (виключення) електротравм обслуговуючого персоналу за умови їх неухильного виконання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.004 с.)