ТОП 10:

Гігієна праці та виробнича санітарія в ливарному цехуОсновні шкідливі фактори ливарного виробництва: запиленість та загазованість, висока температура, шум, вібрація. Також досить великий вплив мають отруйні речовини та з’єднання (окис та двоокис вуглецю, сірководень, оксиди заліза, солі марганцю, з’єднання хрому, пил з вмістом кремнію та інші), які утворюються в процесах плавки металу, виготовлення та заливці форм.

Організаційні заходи зниження впливу шкідливих факторів: забезпечення робітників засобами індивідуального захисту – спецодяг з бавовни – штани, куртка, або комбінезон, спеціальний захисний одяг від теплового випромінювання (костюм суконний), спецвзуття – шкіряні черевики з металевими носками, спеціальні рукавиці для захисту рук,

каски(текстолітові і вінілопластикові) з амортизаторами для захисту голови. Засоби, що захищають обличчя, очі, органи слуху, спеціальні засоби від падіння з висоти та інші засоби індивідуального захисту, терміни користування якими визначені типовими галузевими нормами.

Забезпечення нормального повітряного середовища

У проектованому цеху впроваджені ефективні заходи, які максимально запобігають вплив шкідливих факторів на робітників. Для операторів всіх устаткувань встановлені шумонепроникні кабіни з подвійним склінням, вентиляцією та кондиціюванням. Місцеві відсмоктувачі, що видаляють шкідливі речовини та пил від технологічного обладнання, блоковано з цим обладнанням таким чином, щоб воно не могло працювати при бездіяльності місцевих відсмоктувачів.

З метою запобігання розповсюдження шкідливих домішок відділення цеху з високими виділеннями пилу (сумішопідготовче відділення) ізольоване від інших приміщень ливарного цеху. У відділенні розроблені ряд заходів щодо видалення з повітря шкідливих для здоров’я домішок (пилу, пари, газів):

- при подачі у відділення сухих матеріалів пневмотранспортом над приймальними бункерами встановлені пилоосаджувачі.

- місця дроблення і пересипки відпрацьованих сумішей герметизовані укриттями з місцевими відсмоктуваннями.

- передбачена централізована подача в змішувачі всіх компонентів формувальних і стрижньових сумішей із забезпеченням герметичності в місцях подачі матеріалів, що транспортуються.

- температура піску, що подається в змішувачі для РСС,не перевищує 25° С

Плавильне та формувально-заливочне відділення характеризуються рясним виділенням шкідливих газів, що містять отруйні речовини (окис та двоокис вуглицю, оксиди заліза, солі марганцю, з’єднання хрому, пил з вмістом кремнію та інше), тому розроблені різноманітні фактори, які запеспечують нормальні метеорологічні умови.

Загальнообмінна вентиляція забезпечуються витяжкою через шахти на даху; притік свіжого повітря прямує до робочих місць у вигляді повітряних душей. Кількість приточування компенсує забори повітря з приміщення цеху на протікання технологічних процесів по плавці сплаву і витяжку загальнообмінною і місцевою вентиляцією.

Місцеві відсмоктування встановлені над завантажувальними отворами дугових печей, жолобами для металу і шлаку, над копільниками і міксерами, лотками грануляції шлаку, стендами для сушки і підігріву ковшів, пристроями для позапічної обробки сплаву.

Передбачено механізоване прибирання просипів суміші від формувального, вибивного і іншого устаткування. Для виключення обдування стислим повітрям підмодельних плит, форм і стрижнів застосовуються пиловідсмоктуючі пристрої. Для прибирання приміщень передбачені пересувні і стаціонарні установки пилососів.

При проектуванні стрижньового відділення, передбачені заходи для безпечних і сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці:

а) приймаючи як стрижньове устаткування піскодувні і піскострільні машини, забезпечені системами місцевої витяжної вентиляції

б) приймаючи метод виготовлення стрижнів по холодних ящиках, передбачені заходи, застерігаючі попадання токсичних смол і каталізаторів на слизисті оболонки і шкіру робітників, обслуговуючих технологічні операції по приготуванню сумішей і виготовленню стрижнів; передбачені відсмоктування від місць засипки і твердіння суміші;

в) для сушки стрижнів вибраний спосіб з системою місцевих відсмоктувань, що виключає виділення в робоче приміщення газів, пилу і великої кількості теплоти.

При проектуванні термообрубного відділення для створення здорових умов праці враховане наступне:

а) забезпечено максимальної механізації і автоматизації виробничих процесів із застосуванням технологічних процесів, при яких значно зменшується шум, виділення пилу, теплоти і шкідливих випаровувань;

б) ізолювано в індивідуальних укриттях дробеметного устаткування і електрогідравлічні установки;

в) обладнані місцевими пилеотсосами дробеметне очисне устаткування, стаціонарні і підвісні верстати для зачистки виливок;

г) використовувані термічні печі, обладнані могутньою вентиляцією, що забезпечує надійний відбір газів;

д) призначені відстані від стін і колон до устаткування при компоновці відділення по прийнятих нормах.

Захист від шуму та вібрацій

При проектуванні цеху передбачені наступні заходи щодо зниження шуму в самому джерелі: передбачені можливості для рівномірного, плавного руху приводу з поступовим наростанням прискорень; запобігнені виникнення неврівноважених сил і моментів інерції коливних й обертових мас; замінені прямозубі шестірні на косозубі або шевронні; уведене примусове змащення грузлими маслами тертьових поверхонь зчленованих деталей.

Зниження шуму досягнуто зміною ремінних характеристик ударів. До росту тривалості удару приводить заміна сталевих деталей (шестірень, муфт, вкладишів підшипників) пластмасовими, зменшення радіусів кривизни співударяючихся тіл й інші заходи, що сприяють збільшенню місцевого

зминання співударяючихся тіл, а також зниження зіткнень. Замінені сталеві футеровані плити у кульових млинах й очисних барабанах гумовими.

Істотного зниження шуму віброударних машин (вибивних ґрат) досягнено створенням режиму періодичних ударів. При стійкому періодичному русі вибивних ґрат рівень шуму знижується більш ніж на 10 дБА.

Ліквідація й ослаблення вібрацій мають значення не тільки для створення сприятливих умов праці, але й для збереження конструкцій машин й апаратів і поліпшення їхньої роботи.

Для зменшення вібрації кожухів, огороджень й інших деталей, виконаних зі сталевих аркушів, застосоване вібропоглинання. Із цією метою на вібруючу поверхню нанесені матеріали, що володіють більшим внутрішнім тертям (гума, антивібраційна мастика і т.п.). Ослаблення вібрації ручного інструмента ударної дії (пневматичні молотки) і зворотно-поступальної дії (бурильні й відбійні молотки) досяглись зменшенням маси інструмента, зміною його кінематичної схеми, врівноважуванням мас у ньому, зменшенням технологічних допусків, використанням затисків, що демпфірують, динамічних віброгасників.

 

Захист від випромінювань

В ливарному цеху для контролю виливок та готової продукції використовують рентгенівські апарати, які є джерелами іонізуючого випромінювання.

Для захисту робочих від шкідливої дії випромінювання використовують як організаційні, так і технічні заходи:

- обов'язкове проходження всіх працюючих із джерелами випромінювання медичної комісії при надходженні на роботу й періодично в процесі роботи;

- скорочений робочий день і пільговий вихід на пенсію;

- видачу молока або лікувального харчування (залежно від умов роботи);

- навчання правилам і мірам безпеки при роботі із джерелами іонізуючого випромінювання;

- установлення безпечного часу перебування працюючого в зоні дії випромінювання;

- розташування робочого місця на безпечній відстані від джерела випромінювання;

- використання захисного екрана для зниження дози випромінювання до припустимого значення.

В якості матеріалу для захисного екрану від -випромінювання використаний будь-який метал, від -випромінювання – свинець, чавун, бетон.

При роботі з відкритими джерелами випромінювання використані засоби індивідуального захисту (респіратори, захисні комбінезони, печатки, ізолюючі зачисні костюми та ін.).

Електромагнітні поля в цеху генеруються електротермічними установками (електродуга пічей). Для зменшення потужності випромінювання за проектом пропонується наступні заходи:

– використання джерел електромагнітного випромінювання мінімальної потужності;

– зменшення потужності випромінювання за допомогою навантажень;

– установка захисних екранів.

Екран виготовляють з металу, який добре відображає і поглинає електромагнітне випромінювання.

Захист від електромагнітного поля збільшенням відстані досягається використанням дистанційного керування, винесенням джерела в окреме приміщення.

Ділянки цеху із значним тепловиділенням відділені від суміжних приміщень цеху з нормаль­ними метеорологічними умовами праці перегородками полегшеної конс­трукції, розташованими від перекриття цеху до висоти 2-2,5 м над рівнем підлоги.

Ефективним засобом зниження шкідливого впливу теплових виділень є максимальне скорочення часу знаходження нагрітого металу і шлаку в виробничих приміщеннях.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.004 с.)