ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ ОНКОЛОГІЧНИМ ХВОРИММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ ОНКОЛОГІЧНИМ ХВОРИМДогляд за онкологічними хворими

У кожному випадку захворювання потрібно щадити психіку хворого, ретель-но приховувати від нього справжній діагноз. Терміни“рак”, “саркома” потрібно

Заміняти словами“язва”, “звуження”, “ущільнення” і т. д. Слід уникати і латинсь-ких термінів“канцер”, “ц-р”, “бластома”, “неоплазма”, багато хворих розумі-ють цю термінологію. Догляд за онкологічними хворими має свою специфіку.

Навіть, при погіршанні стану хворого слід підтримувати у нього надію на швидке

Одужання. Більшість онкологічних хворих мають раниму психіку, дуже дратів-ливі, тому з самого початку лікування їх необхідно відділяти від інших хворих.

Передопераційну підготовку в онкологічних хворих проводять за загальни-ми правилами. Однак вона має свої особливості і залежить від об’єму наступної

Операції, локалізації пухлини, стадії поширення, характеру уражених органів і

Тканин, віку і стану хворого. Передопераційна підготовка повинна бути інтен-сивною і нетривалою. Операцію виконують тільки після необхідної нормалі-зації функцій внутрішніх органів, стабілізації клінічних і біохімічних показників

Крові та покращання загального стану хворого. У тих випадках, коли не вда-лось виконати радикальну операцію або вона закінчилась накладанням колос-томи або сигмостоми, хворим не слід говорити правду про її результат. Їх необ-хідно заспокоїти і говорити, що це тимчасовий стан, а після покращання його,

Через деякий час стому можна буде легко ліквідувати. Залежно від тяжкості

Перенесеної операції хворих розміщують у палати інтенсивної терапії або після-операційні палати, де вони перебувають протягом перших2-3 днів, після чого їх

Переводять у загальні палати. Догляд за хворими після радикальних операцій не

Відрізняється від догляду за хворими з іншою хірургічною патологією. Голов-ним завданням лікування хворого в післяопераційний період є проведення за-ходів з корекції наявних порушень, викликаних операційною травмою, і попе-редження післяопераційних ускладнень. Хворі після паліативних методів ліку-вання і неоперабельні хворі після виписування із стаціонару потребують

Домашнього догляду. Він повинен здійснюватися фельдшером, акушеркою або

Патронажною сестрою. Хворим необхідно створити на дому оптимальні умови

Для їх одужання і подальшого життя. Для цього слід виділити й обладнати кімнату,

Де буде знаходитись хворий, винести з кімнати зайві речі, вибрати зручне ліжко.

Медичні працівники повинні потурбуватися про те, щоб необхідні предмети дог-ляду(поїльник, грілка, судно, сечоприймач і т. ін.) знаходились під рукою, були

Чистими і готовими до використання. Їжа в онкологічних хворих повинна бути

Висококалорійною, містити достатню кількість білків, жирів і вуглеводів, клітко-вини. Притримуватись яких-небудь спеціальних дієт не потрібно. Хворим із за-пущеними формами раку шлунка призначають стіл №1 (сметана, сир, відварна

Риба, м’ясні бульйони, парові котлети, фрукти, овочі та ін.). Під час вживання

їжі рекомендують приймати1-2 столові ложки1 % соляної кислоти з пепсином.

Для покращання апетиту можна дати пиво, вино. При непрохідності твердої їжі

Загальна хірургія 350

У хворих із раковим ураженням стравоходу, шлунка їм необхідно готувати рідку

Їжу. Досить часто при пухлинах стравоходу або шлунка для харчування накла-дають шлункову(гастростому) або кишкову(ентеростому) норицю. Харчу-вання проводять через хлорвінілову трубку(діаметром1,5-2 см), введену в

Просвіт шлунка або кишки. Рідку їжу вводять шприцом Жане або через лійку.

Після харчування просвіт трубки промивають водою і закривають затискачем.

Поряд з цим, необхідно слідкувати за станом нориці, своєчасно її обробляти,

Підтримувати чистоту і сухість шкіри. При її запаленні або мацерації необхідно

Зразу ж навколо гастростоми нанести шар пасти Ласара або цинкової мазі.

В онкологічних хворих часто виникають запори. Для їх профілактики по-трібно своєчасно призначити послаблювальні засоби: сульфат магнію, натрію

(приймати натще20-30 г розчиненого в Ѕ склянці води і запивати1-2 склянка-ми теплої перевареної води), рицинову олію, жостер, сену та ін.

Одним із ускладнень в онкологічних хворих є асцит(накопичення рідини в

Черевній порожнині), гемоторакс(рідина в плевральній порожнині), набряки

нижніх кінцівок. При їх появі необхідно своєчасно призначити сечогінні(2-5 %

розчин2-3 мл фуросеміду, дихлотіазид0,025-0,05 (1-2 табл.), тріамтерен0,05–

Рази та ін.). У випадках прогресуючого збільшення асциту або гемоторак-су проводять пункцію черевної або плевральної порожнини. У хворих із вели-кими та множинними пухлинами може виникати інтоксикація, загальна слабість,

блювання. Для зняття інтоксикації переливають гемодез; розчин Рінгера-Лок-ка; 0,85 % розчин хлористого натрію; 5 % розчин глюкози з інсуліном і т. ін.

При блюванні призначають церукал, мотиліум.

При розпаді пухлини можуть виникати кровотечі(у цих випадках призна-чають гемостатичні засоби). При розпаді пухлини зовнішньої локалізації з яви-щами інфікування рекомендують застосовувати дезодоруючі засоби(5 % роз-чин перманганату калію, скипидар та ін.). Харкотиння збирають у спеціальні

банки або плювальниці з кришками, які закручуються; їх щоденно миють га-рячою водою і10 % розчином хлорного вапна.

При догляді за неоперабельними хворими досить часто виникає питання

Про призначення їм болезаспокійливих засобів. При появі болю не варто відра-зу застосовувати наркотичні речовини, які ослаблюють хворого і виклика-ють звикання. Спочатку призначають ненаркотичні аналгетики: амідопірин,

Анальгін, бутадіон, парацетамол тощо. І лише при відсутності ефекту від цих

Препаратів потрібно застосовувати наркотики: омнопон, промедол, фентаніл,

Кодеїн тощо. При безсонні призначають снодійні засоби. Слід зазначити, що в

Онкологічних хворих можуть виникати різноманітні порушення функції різних

Органів і ускладнення, які фельдшер чи акушерка повинні своєчасно розпізна-ти та надати допомогу на квартирі чи у стаціонарі до прибуття лікаря.

Медичні працівники, доглядаючи за хворими з онкологічними захворю-ваннями, повинні знати, що вони досить часто переносять тяжкі фізичні страж-дання, але, можливо, найстрашнішим для них є усвідомлення швидкої смерті,

А ще– психологічний вакуум, у якому вони часто знаходяться у зв’язку з хво-

Пухлини

Робою. Для якісного догляду за онкологічними хворими останнім часом ство-рюються спеціальні благодійні заклади– хоспіси. Тут хворому надають окре-му кімнату, призначають необхідне лікування, здійснюють індивідуальний

Догляд та створюють сприятливий психологічний мікроклімат. Такі хоспіси

Функціонують у Києві, Львові, Харкові та ін. містах.

Передракові стани

Передракові стани– різні процеси і стани, які можуть передувати утво-ренню злоякісних пухлин і переходити в них. До них відносять вади розвитку,

В тому числі дермоїдні кісти, хронічні запальні процеси, доброякісні пухлини.

Усі хворі з передраковими захворюваннями, у яких розвиток злоякісних пух-лин є найімовірнішим, відносяться до групи підвищеного ризику, вони повинні

Знаходитись на диспансерному обліку й оглядатись не менше2 разів на рік.

Участь фельдшера й акушерки в диспансеризації онкологічних хворих

На сьогодні в Україні створена широка сітка онкологічної служби. Крім

Київського та Харківського науково-дослідних інститутів онкології і рентге-нології, функціонує більше60 онкологічних закладів, 500 онкокабінетів. Для

Боротьби з раковими захворюваннями в світі створений Міжнародний проти-раковий комітет при ВООЗ.

Головною структурною ланкою протиракової служби є онкологічні дис-пансери. Вони здійснюють діагностику і лікування злоякісних пухлин, прово-дять облік онкологічних хворих та хворих з передраковими захворюваннями,

А також займаються санітарно-освітньою роботою на своїй території.

Завданнями онкологічних кабінетів(відділень) є облік онкологічних хво-рих, диспансерне спостереження за ними, забезпечення їх відповідним лікуван-ням та організація різних заходів із профілактики і ранньої діагностики ракуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)