Клініка. Перші клінічні прояви раку гортані залежать від локалізації і сту-пеня його поширення. Так, при ураженні верхнього(вестибулярного) відділуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Клініка. Перші клінічні прояви раку гортані залежать від локалізації і сту-пеня його поширення. Так, при ураженні верхнього(вестибулярного) відділуГортані у хворих виникає відчуття стороннього тіла в горлі, в подальшому

Може виникати біль, утруднене дихання. При ураженні голосових зв’язок ос-новним і раннім симптомом захворювання є хриплість голосу, яка з часом пе-реходить в афонію. При локалізації раку під голосовими зв’язками першим

Симптомом буде утруднене дихання. У запущених випадках пухлина може

Рис. 3.2.4. Трахеостома.

Спеціальна хірургія

Розпадатися і супроводжуватися кровохарканням, гнійними виділеннями. При

Проростанні в глотку або стравохід виникають явища непрохідності їжі. Уточ-нення діагнозу проводиться за допомогою ларингоскопії, біопсії, томографії і

Рентгенологічного дослідження.

Лікування. Основними методами лікування раку гортані є променеве,

Хірургічне, комбіноване(променеве і хірургічне) лікування. Променеву тера-пію або резекцію гортані, як самостійний метод лікування застосовують на

Ранніх стадіях захворювання(І-ІІ стадіях), при ІІІ стадії проводять комбінова-не лікування. Залежно від локалізації і поширеності процесу виконують резек-цію гортані або ларингектомію.

Сторонні тіла дихальних шляхів

Сторонні тіла(копійки, гудзики, кульки, кісточки, шматки їжі та ін.), як

правило, потрапляють у дихальні шляхи, коли людина: а) намагається про-ковтнути великий шматок погано пережованої їжі; б) одночасно вживає алко-гольні напої та їжу(алкоголь притуплює чутливість нервів, що забезпечують

функцію ковтання); в) збуджено розмовляє або сміється під час приймання їжі

або ж їсть занадто швидко; г) ходить, грається або бігає, тримаючи при цьому

В роті які-небудь предмети.

Клініка. При закупорюванні дихальних шляхів в організмі потерпілого

Порушується легенева вентиляція, внаслідок чого виникає гостра дихальна

Недостатність– стан, при якому органи дихання не забезпечують необхідний

Газообмін. Вона може розвиватися раптово або протягом декількох хвилин і

Становити безпосередню загрозу для життя. Закупорення дихальних шляхів

Може бути частковим і повним. Часткова непрохідність дихальних шляхів

Розвивається при неповному закупорені стороннім тілом гортані, трахеї або

Одного з головних бронхів. Після аспірації стороннього тіла у потерпілого ви-никає сильний кашель, який супроводжується свистячими звуками(особливо

Під час вдиху). Обличчя його стає синьо-багровим, покривається холодним

Потом, на обличчі вираз жаху. При розташуванні стороннього тіла під голосо-вими зв’язками утруднення дихання супроводжується свистячим шумом, хри-пінням, виникає симптом“голос молодого когута”. Всяке переміщення сто-роннього тіла викликає новий напад ядухи і кашлю. Досить часто сторонні

Тіла невеликих розмірів можуть викликати тяжку картину ядухи за рахунок

Подразнення і спазму голосових зв’язок.

При повному закупоренні дихальних шляхів людина не може ні дихати, ні

Кашляти, ні говорити, хапається за горло однією або обома руками, і цей жест є

Однією із основних ознак ядухи(відчуття нестачі повітря), спричиненої повним

Закупоренням дихальних шляхів. У хворих спостерігається утруднений вдих і

Видих. Утруднене дихання чутно на відстані. При такому диханні активно ско-рочуються допоміжні м’язи. При вдиху у хворих втягуються міжреберні про-міжки, яремна виїмка та підключичні ямки, іноді вислуховується стридорний

(свистячий) шум. При видиху грудна клітка максимально розширюється, наби-

Ушкодження і захворювання шиї та її органів

Рає бочкоподібної форми з випинанням міжреберних проміжків, яремної, підклю-чичної ямок. Шкірні покриви темніють, стають ціанотичними. При подальшо-му наростанні дихальної недостатності виникає рухове збудження, судоми, втра-та свідомості. У кінцевому результаті розвивається гіпоксична кома.

Лікування розпочинають із надання невідкладної допомоги. Слід зауважи-ти, що часткова закупорка дихальних шляхів може супроводжуватись достатнім

Або недостатнім зовнішнім газообміном(процес надходження і виходу повітря з

Альвеол легень). Ці ознаки дихальної недостатності мають надзвичайно важли-ве значення при наданні першої невідкладної допомоги. У випадку часткової

Обструкції дихальних шляхів із збереженням достатнього газообміну у потерпі-лого виникає сильний кашель, який супроводжується свистячими звуками(особ-ливо під час вдиху). У цих випадках не потрібно заважати потерпілому кашля-ти, оскільки при інтенсивному кашлі є можливість виштовхнути стороннє тіло з

Дихальних шляхів. Потерпілий повинен кашляти до тих пір, поки дихальні шля-хи не звільняться від стороннього тіла і не відновиться нормальне дихання.

У разі часткової непрохідності дихальних шляхів, що супроводжується

Недостатнім газообміном, у потерпілого буде слабкий неефективний кашель,

А під час вдиху, будуть прослуховуватись специфічні звуки. Слід пам’ятати,

що закупорення дихальних шляхів може викликати відразу недостатній газо-обмін або ж спочатку супроводжуватися достатнім газообміном, а пізніше–

Перейти в повну непрохідність і недостатність газообміну.

При повній непрохідності дихальних шляхів проводять методику звільнення

Дихальних шляхів за допомогою черевних або грудних поштовхів.

Якщо постраждалий у свідомості, використовують метод черевних по-штовхів. Потерпілого необхідно підняти на ноги, обхопити лівою рукою на-вколо талії, стиснути пальці правої руки у кулак, міцно притиснути його до

Верхньої частини живота(епігастральної ділянки) і зробити різкий поштовх в

Напрямку догори. Такі поштовхи необхідно повторювати до тих пір, поки ди-хальні шляхи не звільняться і стануть прохідними. Слід зазначити, що нанесен-ня потерпілому ударів кулаком по спині при закупоренні дихальних шляхів,

Може погіршити його стан і призвести до того, що стороннє тіло просу-неться глибше і застрягне в трахеї.

Якщо потерпілий не може звестись на ноги і знаходиться в сидячому поло-женні, використовують методику грудних поштовхів. Цей же метод варто

Застосовувати для надання допомоги людині з надмірною масою тіла(ожирін-ням) або жінці в пізній період вагітності.

У цих випадках необхідно: а) обхопити ззаду лівою рукою нижню части-ну грудної клітки потерпілого; б) стиснути пальці правої руки в кулак і при-тиснути до нижньої третини груднини; в) у момент видиху різко натиснути на

Грудну клітку ззаду і кулаком на груднину спереду. Такі рухи потрібно по-вторювати до тих пір, поки не відновиться прохідність дихальних шляхів.

При наданні першої допомоги постраждалому із закупоренням дихальних

Шляхів, що знаходиться в непритомному стані, його необхідно вкласти на підло-

Спеціальна хірургія

Гу, відкрити рот, притиснути язик до нижньої щелепи і спробувати видалити

Стороннє тіло пальцем. Якщо таким чином не вдається видалити стороннє

Тіло, використовують метод грудних поштовхів. Для цього необхідно опусти-тись на коліна обличчям до потерпілого, помістити долоні своїх рук на його

Грудній клітці, як при проведенні непрямого масажу серця, і виконати8-10 по-штовхоподібних рівномірних, плавних натискувань на груднину глибиною5-6 см. Якщо таким чином не вдасться відновити прохідність дихальних шляхів,

Необхідно ще раз провести ревізію ротової порожнини і при відсутності сто-роннього тіла приступити до штучної вентиляції легень за методикою“рот у

Рот” або“рот у ніс”.

Якщо повітря в дихальні шляхи потерпілого не проходить(грудна клітка

Не піднімається), необхідно послідовно повторювати дії, спрямовані на вида-лення стороннього тіла з його дихальних шляхів за методикою грудних або

Черевних поштовхів, поки не відновиться їх прохідність або поки не прибуде

Бригада швидкої допомоги.

Поряд із цим, потрібно стежити за наявністю активних рухів грудної кліткиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)