Основною причиною остеомієліту щелеп є каріозні зуби(гнійний перио-донтит), травми, а також гематогенне занесення інфекції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основною причиною остеомієліту щелеп є каріозні зуби(гнійний перио-донтит), травми, а також гематогенне занесення інфекції.Клініка. У хворих виникає сильний пульсуючий біль, почервоніння, набряк

Ясен, підвищується температура тіла. Хворий не може розкрити рота, часто на

Боці ураження виявляють каріозні розхитані зуби, навколо яких формується

Гнійний процес, який розкривається в порожнину рота або назовні, формуючи

Норицю. При поширенні гнійного процесу на щелепу утворюється секвестраль-на коробка, з якої через норицю виділяються мілкі секвестри. Остеомієліт може

Набути хронічного характеру. Внаслідок тривалого остеомієліту може виника-ти рубцеве зведення щелеп, анкілоз суглобів, деформація щелепи. Вирішальне

Значення у встановленні діагнозу має рентгенограма щелепи, яка дозволяє уточ-нити характер і розповсюдження остеомієліту в кістковій тканині.

Лікування. Хворих з остеомієлітом щелеп госпіталізують у стоматологічне

Відділення. Якщо причиною остеомієліту є уражені зуби, їх видаляють і розкрива-ють гнійник. Інколи необхідно видалити декілька зубів, якщо вони уражені запален-ням. Розріз проводять на слизовій оболонці рота або на шкірних покривах щелепи.

Поряд з цим призначають антибіотики широкого спектра дії, сульфаніламідні пре-парати. Секвестри після затихання запального процесу видаляють оперативним

Шляхом. Всі розрізи із-за косметичних міркувань слід проводити зі сторони рота.

ПУХЛИНИ ОБЛИЧЧЯ

Судинні пухлини

На обличчі утворюються прості і печеристі гемангіоми. Досить часто пе-черисті гемангіоми сильно спотворюють обличчя. Гілчасті гемангіоми часті-ше розташовуються на вушній раковині, щоці, підборідді, в ділянці навколо-вушної залози. На обличчі можуть зустрічатися лімфангіоми(див. рис. 2.5.4).

Лікування. Гілчасті гемангіоми лікують оперативним методом. Невеликі

Печеристі і прості гемангіоми припікають вуглекислотою– відбувається руб-цювання тканин, спорожніння і облітерація судин. При великих печеристих

Гемангіомах здійснюють висікання пухлини, перев’язку приводящих судин, про-водять променеву терапію.

У чоловіків похилого віку може розвинутися пухлиноподібний утвір ниж-ньої половини носа, останній набуває спотвореного вигляду, стає бугристим.

Шкіра над пухлиною має синюватий відтінок, всіяна крупними порами. Цей

Спеціальна хірургія

Процес захоплює всю шкіру. Операція проводиться з косметичною метою і по-лягає у видаленні скальпелем або електроножем надлишкових поверхневих

Шарів до отримання нормального вигляду носа.

Рак шкіри обличчя

Зустрічаються в основному у похилих людей, з однаковою частотою у чо-ловіків і жінок; частіше спостерігається у сільських жителів.

Клініка. Рак розвивається на грунті дискератозу, який виникає внаслідок

Тривалого впливу атмосферних чинників(зміна вологості й температури по-вітря, вітер, сонячна інсоляція) із рубців, бородавок, родимок. Спочатку на

Шкірі з’являється неболюче потовщення у вигляді вузлика, з якого через дея-кий час утворюється виразка. Виразка поступово збільшується, її краї і дно

стають щільними. З часом виразка поширюється на навколишні тканини, пе-реходить на кістки, досягаючи значних розмірів(див рис. 2.5.5).

Лімфатичні вузли уражаються в пізніх стадіях хвороби. Діагностика раку шкіри

Неважка. В сумнівних випадках проводять біопсію і гістологічне дослідження.

Лікування. В початкових стадіях захворювання можна застосовувати як

Хірургічне, так і променеве лікування, останнє дає кращий косметичний ефект.

Під час операції з метою профілактики рецидиву і метастазування видаляють

Регіонарні підщелепні лімфатичні вузли. У пізніх стадіях захворювання прово-дять тільки коагуляцію великих виразок.

Рак губи

Виникає з епітелію червоної облямівки нижньої губи. Спостерігається ча-стіше у чоловіків похилого і старечого віку. Важливе значення у його виник-ненні мають куріння та хронічна травматизація губ(рис. 3.1.19.).

Клініка. Рак губи може виникати на грунті папіломи, вогнищевого або ди-фузного дискератозу, тріщин губ, рубців, лейкоплакій. На початку захворю-вання утворюється невелика поверхнева виразка, яка швидко розростається в

Глибину і в ширину. Ракова виразка має щільне дно і краї, покриті кірками, які

Легко кровоточать. Ракова виразка може

Поширюватися на м’язи і щелепу. Некро-тичний розпад супроводжується неприє-мним запахом. Метастазами можуть ура-жатись підщелепні і підборідні лімфатичні

Вузли, а в подальшому– і шийні.

Діагноз не викликає затруднень, ра-кову пухлину необхідно диференціювати

Від сифілітичної виразки, туберкульозу, а

Також від папіломи, яка росте з сосочків

Сполучної тканини, і вкрита гіперпластич-ним епітелієм. У сумнівних випадках про-водять цитологічне і гістологічне дослід-ження біопсійного матеріалу. Рис. 3.1.19. Рак нижньої губи.

Захворювання і пошкодження голови

За клінічним перебігом розрізняють чотири стадії раку губи. В І стадії пух-лина до2 см, лімфатичні вузли не уражені, у2 стадії пухлина до4 см у най-більшому вимірі, метастази в одному з вузлів, у3 стадії пухлина понад4 см в

Діаметрі і пальпуються великі білатеральні вузли, в4 стадії пухлина поши-рюється на навколишні тканини і є віддалені метастази.

Лікування. Вибір методу лікування залежить від стадії і форми росту пух-лини. У початкових стадіях(Т

NоMо

) проводять резекцію нижньої губи або

Близькофокусну рентгенотерапію. У стадіях, що характеризуються поширен-ням процесу, методом вибору є комбіноване лікування, яке здійснюють у два

Етапи: 1-й– променева терапія первинного джерела, а через2 тижні видаляють

регіонарні лімфатичні вузли– підборідочні і підщелепні. При ранньому звер-танні, одужання спостерігають у80 % випадків.

ЗАХВОРЮВАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ І СЛИННИХ ЗАЛОЗ

Стоматит

Запалення слизової оболонки рота. Може виникати при інфекційних захво-рюваннях, низькому рівні гігієни зубів, алергії на хімічні речовини у зубній пасті,

Авітамінозах, тривалому прийомі антибіотиків(Candida albicaus).

Клініка. У хворих виникає біль при прийомі їжі, втрачається смак їжі. При

Огляді спостерігають гіперемію, набряк слизової оболонки, невеликі кровоточиві

Виразки з нерівними краями на яснах. У тяжких випадках може виникнути некроз

Слизової оболонки і флегмона порожнини рота. При кандидозному стоматиті на

Язику та слизовій оболонці щік з’являються білі плями. Вони можуть збільшува-тись і утворювати плівку, яка легко відокремлюється. У тяжких випадках канди-дозне запалення може переходити на глотку, стравохід й викликати дисфагію.

Лікування. Призначають полоскання порожнини рота слабким розчином

перманганату калію, 0,02 % розчином фурациліну, 0,02 % розчином хлоргек-седину, розчином генціан-віолету. При грибковому стоматиті застосовують

Ністатин, леворин, амфотерацин, нізорал, дифлюкан.

Нома

Гнильний некроз слизової оболонки рота, щоки, губи, ясен називають но-мою або водяним раком. Виникає переважно у ослаблених осіб. Основною при-чиною виникнення цього процесу, на сьогодні, вважають анаеробну інфекцію.

Клініка. Спочатку виникає стоматит, потім утворюється інфільтрат, який

Швидко поширюється на оточуючі тканини. Ззовні на щоці з’являється синя

Пляма, згодом уражена ділянка тканин некротизується і випадає, внаслідок

Чого оголюються зуби, щелепа, підвищується температура тіла(до40

С),

Виникає виражена інтоксикація.

Лікування. Призначають полоскання порожнини рота, антибіотики, суль-фаніламідні препарати, протигангренозну сироватку, загально укріплюючу

Терапію.

Спеціальна хірургія

Гострий паротит

Запалення привушних слюнних залоз. Спричиняється вірусами епідеміч-ного паротиту або інфекцією мигдаликів. Захворювання часто виникає після

Хірургічних операцій на черевній порожнині, якщо не приділяється належна

Увага гігієні зубів, часто ускладнює перебіг різних інфекційних захворювань.

Клініка. У хворих виникає біль в ділянці привушної залози, який посилюється

При жуванні та розкритті рота, підвищується температура тіла(39-40Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.009 с.)