ЕМБРІОЛОГІЯ. ПОРІВНЯЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ ПТАХІВ І ССАВЦІВ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЕМБРІОЛОГІЯ. ПОРІВНЯЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ ПТАХІВ І ССАВЦІВ.Р.

Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

A *Хорди

B Нервових гребінців

C Нервового жолобка

D Нервової трубки

E Мантійного шару нервової трубки

Р.

 

На гістологічному препараті видно зародок курки на стадії диференціації мезодерми на соміти, сегментні ніжки та спланхнотом. З якого матеріалу розвиваються осьовий скелет?

A *Склеротом.

B Дерматом.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Міотом.

У ембріона на 2-3 тижні виявлені гонобласти – попередники статевих клітин. В якому матеріалі диференціюються ці клітини?

A *У жовтковому мішку

B В мезенхімі.

C В зародковій ектодермі.

D В дерматомах.

E В зародковій ентодермі.

У біоптаті ембріонального матеріалу, спрямованого на дослідження, в соміті виявлена зона порушення яка розташовується в поблизу ентодерми і хорди. Порушення розвитку яких утворень зародка можна очікувати в разі продовження вагітності?

A * Скелетних тканин.

B Сечостатевої системи.

C Скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини.

D Серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини.

E волокнистої сполучної тканини шкіри.

Р.

У експерименті у зародка птаха зруйновано склеротом. Порушення розвитку якої структури буде викликано цією маніпуляцією?

A *Осьового скелету

B Сполучної тканини шкіри.

C Строми внутрішніх органів.

D Строми гонад.

E Хорди.

В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої структури викликано цією маніпуляцією?

A *Скелетної мускулатури

B Осьового скелету

C Сполучної тканини шкіри

D Гладкої мускулатури

E Серозних оболонок

В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного зародка?

A * Епідерміс.

B Соміти.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Кісткова тканина

Рр.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І.

Р.

Під час судово-медичної експертизи жінки , яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гаструли. Назвіть місце його локалізації при умові його нормального розвитку.

A * стінка матки

B Ампульна частина яйцепроводу

C маткова частина яйцепроводу

D яєчник

E черевна порожнина

При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце його локалізації при умові нормального розвитку.

A * Маткова труба, близько ампульної частини

B маткова труба, близько маткової частини

C порожнина матки

D черевна порожнина

E яєчник

Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки на протязі 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

A *Делямінація.

B Міграція.

C Епіболія.

D Інвагінація.

E Нейруляція.

Р.

 

Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для людини?

A *Бластоциста.

B Целобластула.

C Дискобластула.

D Амфібластула.

E Морула.

 

Р.

У порожнині матки був виявлений ембріон людини, не прикріплений до ендометрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок?

A *Бластоцисти

B Зиготи

C Морули

D Гаструли

E Нейрули

Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно імплантацією?

A *Гаструляція

B Інвагінація.

C Диференціювання

D Гістогенез

E Дроблення

 

Рр.

На гістологічному препараті представлена яйцеклітина людини, в цитоплазмі якої виявляється невелика кількість жовткових включень, які розподіляються рівномірно. Визначте тип яйцеклітини.

A *Вторинно ізолецитальна

B Ізолецитальна

C Телолецитальна

D Алецитальна

E Центролецитальна

Хронічне отруєння 38-річного гірника сполуками кадмію призвело до чоловічої стерильності. Аналіз сперми потерпілого виявив нездатність сперматозоїдів рухатися. Пошкодження яких компонентів цитоскелету можуть відповідати за таку патологію?

A *Мікротрубочок аксонеми

B Актинових мікрофіламентів

C Проміжних філаментів

D Мікротрубочок веретена поділу

E Актоміозинового комплексу


ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ІІ.

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

 

Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно імплантацією?

A *Гаструляція

B Інвагінація.

C Диференціювання

D Гістогенез

E Дроблення

При мікроскопічному дослідженні оболонок зародка визначається хоріон. Яку основну функцію забезпечує даний орган?

A * Обмін речовин між організмом матері та плоду.

B Кровотворну.

C Продукцію навколоплідних вод.

D Утворення первинних статевих клітин.

E Утворення лімфоцитів

Рання гаструляція зародка людини відбувається шляхом делямінації ембріобласта. В якій структурі знаходиться зачаток нервової системи?

A *В епібласті.

B В трофобласті.

C В гіпобласті.

D В крайовій зоні гіпобласта.

E В центральній зоні гіпобласта.

Р.

При ультразвуковому обстеженні вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний патологічний стан?

A Амніотичної оболонки

B Хоріона

C Плаценти

D Жовткового мішка

E Алантоїса

У нервовій трубці зародка людини ектодермальні клітини диференціюються в нейробласти та спонгіобласти. В наслідок переміщення цих клітин в нервовій трубці утворюються шари. В якому з шарів, в основному, локалізуються тіла нейробластів?

A *Мантійному шарі.

B Епендимному.

C Крайовій вуалі.

D Білій речовини.

E Оболонці спинного мозку.

На мікропрепараті зародка людини, взятого із мимовільного викидня, бачимо зародковий щиток, в якому розпізнаються два шари клітин -– енто- і ектодерма. На якому етапі ембріонального розвитку знаходився ембріон?

A *Гатруляції

B Бластуляції

C Прогенезу

D Органогенезу

E -

Відомо, що в периферичній крові людини можуть з'являтися мегалоцити. Коли в нормі є ці клітини в крові?

A *В ембріональному періоді

B У віці до 1 року

C У віці від 1 до 30 років

D У старому віці

E Під час вагітності

Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки протягом 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

A *Делямінація.

B Міграція.

C Епіболія.

D Інвагінація.

E Нейруляція.

“Людина народилася в сорочці”. Про яку "сорочку" йдеться в цьому прислів'ї?

A *Амніотичну

B Жовткову

C Серозну

D Хоріальну

E Трофобластичну

Рр.

Відомо, що клітини нервового гребінця мігрують на великі відстані і є родоначальниками багатьох типів клітин в організмі людини. Які клітини не розвиваються з нервового гребінця?

A. *Міоцити.

B. Нейроцити вегетативних гангліїв.

C. Мозкова речовина надниркових залоз.

D. Меланоцити.

E. Чутливі ядра черепно-мозкових нервів.

 

Під час проведення обстеження вагітної жінки за допомогою ультразвуку / УЗД / лікар виявив порушення розвитку головного мозку плода. В анамнезі - хронічний алкоголізм. Якому критичному періоду ембріогенезу людини відповідає ця патологія?

A. 15-20 тиждень розвитку

B. 20-24 тиждень розвитку

C. 7-8 добу ембріогенезу

D. 3-8 тиждень розвитку

E. Період новонародженості

 

В умовному експерименті у зародка людини на ранньому етапі ембріогенезу мікроманіпулятором зруйнована мезенхіма у стінці жовткового мішка. Які будуть наслідки такої маніпуляції ?

A. *Порушиться утворення кровоносних судин

B. Порушиться трофіка зародка

C. Порушиться виділення продуктів метаболізму

D. Порушиться утворення алантоїса

E. Порушиться утворення амніону

При обстеженні вагітної жінки лікар звернув увагу на дані анамнезу, які свідчили, що на 3 - 4 тижні вагітності жінка перенесла гостре інфекційне захворювання. Який етап ембріогенезу плоду може бути порушеним?

A. *Формування кишкової трубки

B. Імплантація

C. Плацентація

D. Розвиток головного мозку.

E. Формування статевих систем.

Роботи Шпемана доводять, що розвиток окремих структур зародка відбувається внаслідок дії індукторів. Що розвивається під впливом індукторів дорзальної губи бластопору?

A. *Нервова трубка.

B. Хорда.

C. Мезодерма.

D. Первинна кишка.

E. Соміти.

 

Статевий гормон підтримує функцію жовтого тіла. Рівень цього гормону в крові жінки використовують як тест на вагітність. Яка структура продукує цей гормон в кінці другого тижня розвитку зародка?

A *Синцитіотрофобласт

B Цитотрофобласт

C Амніотичний епітелій

D Епітелій дефінітивного жовткового мішка

E Алантоїс

 

У процесі диференціації зародкової ектодерми утворюється нервова трубка, нервові гребені, плакоди, шкірна ектодерма та прехордальна пластинка. Як називається процес формування нервової трубки?

A *Нейруляція

B Гаструляція

C Сомітогенез

D Гістогенез

E Органогенез

При вивченні ранніх етапів ембріогенезу людини визначається зачаток провізорного органу у вигляді пружного тяжа покритого амніотичним епітелієм, оточуючим слизову сполучну тканину. Назвіть цей орган.

A * Пупковий канатик

B Жовтковий мішок

C Алантоїс

D Плацента

E Амніон

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.28.137 (0.011 с.)