ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. ПОВІТРОНОСНІ ШЛЯХИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. ПОВІТРОНОСНІ ШЛЯХИ.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?

A *Одношаровий багаторядний

B Одношаровий плоский

C Багатошаровий плоский

D Багатошаровий кубічний

E Багатошаровий циліндричний

У стінці бронху при гістологічному дослідженні чітко визначаються залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах зміни?

A *Середні бронхи

B Головні бронхи

C Великі бронхи

D Малі бронхи

E Термінальні бронхіоли

При розтині померлого чоловіка 65 років, який страждав захворюванням легень, патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах зміни?

A *Середні бронхи

B Головні бронхи

C Великі бронхи

D Малі бронхи

E Термінальні бронхіоли

В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що вкриває верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?

A * Порушення сприйняття пахучих речовин

B Порушення зволоження повітря

C Порушення секреторної активності келихоподібних клітин

D Порушення зігрівання повітря

E Порушення зігрівання і зволоження повітря

Р.

Справжній дифтеритичний круп виникає в результаті відкладання на справжніх голосових зв'язках фібринових плівок, міцно зв'язаних з епітелієм. Яким з означених нижче типів епітелію вистелена слизова оболонка цих голосових зв'язок?

A *Багатошаровим плоским незроговiлим

B Багатошаровим плоским зроговiлим

C Багаторядним призматичним вiйчастим

D Одношаровим плоским

E Одношаровим кубiчним

 

Дитина вдихнула гудзик, який за допомогою бронхоскопу був видалений з правого головного бронху. Який епітелій бронху найбільш імовірно ушкоджений стороннім предметом?

A * Одношаровий багаторядний війчастий

B Багатошаровий незроговілий

C Одношаровий низькопризматичний

D Перехідний

E Одношаровий плоский

 

У гістологічному препараті повітроносних шляхів у складі покривного епітелію знаходяться війчасті і келихоподібних клітини, які формують мукоциліарний комплекс. Вкажіть, яка функція даного комплексу.

A * Очищення повітря від пилових частинок.

B Секреція гормонів

C Зігрівання повітря.

D Зволоження повітря.

E Респіраторна.

 

У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія і підвищене утворення слизу у носовій порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена?

A * Келихоподібних

B Війчастих

C Мікроворсинчатих

D Базальних

E Ендокринних

Р.

До лікаря отоларинголога звернувся хворий зі скаргами на сухість у носовій порожнині, що викликає неприємні відчуття. При дослідженні слизової оболонки носової порожнини встановлено порушення функції слизових залоз, що в ній розташовані. В якому шарі слизової оболонки носової порожнини розташовані ці залози?

A *У власній пластинці слизової оболонки

B В епітеліальній пластинці

C В м'язовій пластинці

D В підслизовій основі

E В фіброзно-хрящовій пластинці

 

У гістологічному препараті представлений орган, стінка якого складається з слизової, підслизової, фіброзно-хрящової і адвентиційної оболонок. Епітелій - багаторядний війчастий. У підслизовій основі знаходяться слизисто-білкові залози. Гіаліновий хрящ утворює великі пластини. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A * Крупний бронх.

B Стравохід

C Трахея.

D Гортань

E Дрібний бронх.

 

У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

A * Одношаровий багаторядний війчастий

B Багатошаровий незроговілий

C Багатошаровий зроговілий

D Одношаровий багаторядний перехідний

E Одношаровий призматичний

 

У чоловіка 56 років діагностована доброякісна епітеліальна пухлина трахеї. Який епітелій є джерелом розвитку пухлини?

A * Одношаровий багаторядний війчастий

B Багатошаровий незроговілий

C Багатошаровий зроговілий

D Одношаровий багаторядний перехідний

E Одношаровий призматичний

 

Під час виконання інтубації ушкоджена стінка трахеї. Цілісність якого виду епітелію була порушена при цьому?

A * Одношарового багаторядного війчастого

B Одношарового низькопризматичного

C Багатошарового незроговілого

D Багатошарового зроговілого

E Одношарового плоского

 

У препараті представлений порожнистий орган. Слизова оболонка покрита дворядним війчастим епітелієм, який переходить у однорядний. М'язова пластинка слизової добре розвинена по відношенню до товщини всієї стінки. Хряща і залоз немає. Який орган представлений в препараті?

A * Дрібний бронх

B Середній бронх

C Трахея

D Гортань

E Січовий міхур

 

У біоптаті легені при мікроскопічному дослідженні виявляються термінальні бронхіоли. Який епітелій вистилає дані бронхіоли?

A * Одношаровий кубічний війчастий.

B Багатошаровий плоский незроговілий.

C Одношаровий багаторядний миготливий.

D Одношаровий кубічний.

E Одношаровий дворядний війчастий.

 

На препараті одного з відділів дихальної системи виявлений трубчастий орган, в якому визначається невисокий епітелій, добре розвинута м’язова оболонка, відсутні залози і хрящ. Назвіть цей орган.

A *Малі бронхи

B Трахея

C Гортань

D Великі бронхи

E Середні бронхи

 

На гістологічному препараті легенів виявляється структура, стінка якої складається із одношарового кубічного війчастого епітелію, м’язова пластинка складається з гладеньких міоцитів, складки слизової відсутні. Що це за утворення?

A *Термінальний бронх

B Малий бронх.

C Середній бронх.

D Великий бронх.

E Головний бронх.

 

В результаті патологічного процесу в бронхах відбувається десквамація епітелію. За рахунок яких клітин відбуватиметься регенерація бронхіального епітелію?

A * Базальні

B Вставочні

C Війчасті

D Ендокринні

E Келихоподібні

 

У працівника хімічного виробництва після вдихання ядучих парів сталася загибель частини війчастих епітеліоцитів бронхів. За рахунок яких клітин відбудеться регенерація даного епітелію?

A * Базальних клітин

B Бокаловидних клітин

C Ендокринних клітин

D Війчастих клітин

E Безвійчастих клітин

У гістологічному препараті трахеї у складі багаторядного миготливого епітелію видно невисокі клітини овальної або трикутної форми. Своєю вершиною вони не досягають апікальної поверхні епітелію, в частині клітин видно фігури мітозу. Яку функцію виконують дані клітини.

A * Є джерелом регенерації.

B Входять до складу муко-циліарного комплексу.

C Секретують слиз.

D Секретують сурфактант.

E Продукують біологічно активні речовини.

Рр.

Хворий поступив у відділення з нападом бронхіальної астми, який почався вночі. Відзначається ціаноз і блідість обличчя пацієнта. Назвіть, які відділи повітроносних шляхів пов'язані з порушенням нормального функціонування легень в даному випадку?

A * Бронхи малого калібру

B Бронхи середнього калібру

C Бронхи великого калібру

D Кінцеві бронхіоли

E Респіраторний відділ

 

У хворої на бронхіальну астму приступ утрудненого дихання. В якому відділі бронхіального дерева відмічається спазм м’язових клітин, що породжує назване явище?

A * Бронхи малого калібру

B Термінальні бронхіоли

C Бронхи середнього калібру

D Бронхи великого калібру

E Респіраторні бронхіоли

У дитини двох років часто спостерігаються запальні процеси легень. З порушенням функції яких органел покривного епітелію бронхів це може бути пов’язано?

A *Війок

B Мітохондрій

C Ендоплазматичної сітки

D Мікроворсинок

E Лізосом

 

При бронхіальній астмі під впливом біологічно активних речовин спостерігається скорочення м’язів стінки одного з відділів бронхіального дерева. Який бронх реагує на дану алергічну реакцію?

A *Дрібний бронх.

B Головний бронх.

C Крупний бронх.

D Термінальний бронх.

E Альвеолярні ходи.

 

У працівника хімічного виробництва після вдихання ядучих парів відбулася загибель частини війчастих епітеліоцитів бронхів. За рахунок яких клітин слизової оболонки відбудеться регенерація війчастих клітин?

A Вставних клітин

B Келихоподібних клітин

C Ендокринних клітин

D Клітин Лангерганса

E Фібробластів

 

Якому відділу повітроносних шляхів відповідає дана характеристика: епітелій війчастий двохрядний поступово переходить в однорядний, хрящові острівці та залози відсутні, добре розвинена м’язова пластинка ?

A *Малі бронхи.

B Середні бронхи.

C Крупні бронхи.

D Термінальні бронхіоли.

E Трахея.

Під дією алергену у хворих на бронхіальну астму виникають приступи, які характеризуються затрудненим видихом – експіраторна задишка. Вкажіть місце дії алергену.

A *Бронхи дрібного калібру

B Термінальні бронхіоли

C Респіраторні бронхіоли

D Бронхи середнього калібру

E Бронхи великого калібру

 

В гістологічному препараті трахеї у складі покривного епітелію слизової оболонки виявлені невисокі клітини овальної або трикутної форми. Клітини мають високе ядерно-цитоплазматичне співвідношення, не досягають своєю верхівкою поверхні епітелію, в деяких з них виявляються фігури мітозу. Визначте клітини.

A *Базальні.

B Війчасті.

C Ендокринні.

D Келихоподібні.

E Секреторні клітини Клара.

 

В гістологічному препараті трахеї визначається одношаровий багаторядний призматичний війчастий епітелій, до складу якого входять клітини, що формують мукоциліарний апарат. Визначте ці клітини.

A *Війчасті та келихоподібні.

B Базальні та келихоподібні.

C Вставні та війчасті.

D Келихоподібні та клітини Клара.

E Секреторні клітини Клара та війчасті клітини.

 

У ході виконання інтубації пошкоджена стінка трахеї. Які оболонки при цьому пошкоджуються?

A *Слизова, підслизова, фіброзно-хрящова, адвентиційна

B Слизова, підслизова, м’язова, адвентиційна

C Слизова, фіброзно-хрящова, м’язова, адвентиційна

D Слизова, фіброзно-хрящова, адвентиційна

E Слизова, підслизова, фіброзно-хрящова, серозна

 

Очищення слизової оболонки повітроносних шляхів від пилу і мікроорганізмів відбувається завдяки мукоциліарному транспорту – переміщенню слизу по поверхні епітелію. Які клітини забезпечують цей механізм очищення?

A Війчасті

B Щіточкові

C Бронхіолярні екзокриноцити

D Ендокринні

E Дендритні

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.014 с.)