ТРАВНА СИСТЕМА. ТОНКА І ТОВСТА КИШКА.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТРАВНА СИСТЕМА. ТОНКА І ТОВСТА КИШКА. 

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Р.

На гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні крипт знайдено розташовані групами клітини, в апікальній частині яких містяться великі ацидофільні секреторні гранули; цитоплазма забарвлена базофільно. Які це клітини?

A * Клітини Панета.

B Клітини без облямівки.

C Ендокринні клітини.

D Келихоподібні клітини.

E Стовпчасті з облямівкою.

На гістологічному препараті підслизова основа тонкої кишки заповнена кінцевими секреторними відділами білкових залоз. Який відділ кишки представлений на препараті ?

A *12-пала кишка.

B Товста кишка.

C Голодна кишка.

D Клубова кишка.

E Апендикс.

Р.

 

У хворого на хронічний ентероколіт (запалення кишки) виявлено порушення травлення та всмоктування білків в тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості в кишковому соці дипептидаз. В яких клітинах порушується синтез цих ферментів?

A * Клітинах Панета

B Стовпчастих з облямівкою

C Стовпчастих без облямівки

D Келихоподібних

E Ендокриноцитах

 

При захворюваннях слизової оболонки тонкої кишки страждає функція всмоктування. Який епітелій відповідає за цю функцію?

A * Одношаровий призматичний з облямівкою

B Одношаровий кубічний

C Одношаровий призматичний війчастий

D Багатошаровий плоский

E Багатошаровий кубічний

 

При обстеженні хворого на захворювання тонкої кишки виявлено порушення процесів пристінкового та мембранного травлення. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?

A *Стовпчастих з облямівкою

B Стовпчастих без облямівки

C Келихоподібних

D Клітин Панета

E Ендокриноцитів

 

При ендоскопічному дослідженні у хворого на хронічний ентероколіт (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфу тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфу слизової оболонки цього органу?

A * Циркулярні складки, ворсинки та крипти

B Поля, складки, ямки

C Гаустри, ворсинки, крипти

D Косо-спіральні складки

E Поля, ворсинки

 

Деякі захворювання тонкої кишки пов’язані з порушенням функції екзокриноцитів з ацидофільними гранулами (клітини Панета). Де розташовані ці клітини?

A * На дні кишкових крипт

B На апікальній частині кишкових ворсинок

C На бокових поверхнях кишкових ворсинок

D У місці переходу ворсинок в крипти

E У верхній частині кишкових крипт

 

При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвідношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої кишки в нормі?

A * Келихоподібні клітини

B Стовпчасті ворсинчасті епітеліоцити

C Ендокриноцити

D Клітини з ацидофільними гранулами

E Малодиференційовані клітини

 

При ректороманоскопії виявлено пухлину, яка походить з слизової оболонки кінцевого відділу прямої кишки. З якого епітелію утворилася ця пухлина?

A * Багатошарового плоского незроговілого

B Одношарового призматичного залозистого

C Одношарового призматичного облямованого

D Одношарового кубічного

E Перехідного епітелію

 

Р.

На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової оболонки виявили скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені вузьким обідком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і містить менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать такі скупчення?

A * Лімфатичний вузлик

B Нервовий вузлик

C Жирові клітини

D Кровоносні судини

E Лімфатичні судини

 

У хворого 39 років після променевої терапії з приводу пухлини печінки, утворилася виразка тонкої кишки внаслідок пригнічення мітотичної активності клітин, за рахунок яких відбувається поновлення покривного епітелію тонкої кишки. Назвіть ці клітини:

A * Стовпчасті клітини крипт без облямівки

B Стовпчасті епітеліоцити

C Келихоподібні екзокриноцити

D Ендокринні клітини

E Екзокриноцити з ацидофільною зернистістю

 

У хворого зменшена швидкість оновлення епітелію тонкої кишки. З ушкодженням яких клітин епітелію може бути пов’язане це явище?

A * Стовпчастих епітеліоцитів без облямівки

B Клітин Панета

C Стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою

D Келихоподібних клітин

E Ендокриноцитів

 

Лікар-інфекціоніст виявив у хворого синдром гострого ентероколіту з порушенням процесів травлення та всмоктування продуктів розщеплення. При ушкодженні яких клітин кишкового епітелію спостерігаються такі порушення?

A *Стовпчастих клітин з облямівкою

B Стовпчастих клітин без облямівки

C Келихоподібних клітин

D Апікальнозернистих клітин

E Ендокринних клітин

 

У онкологічного хворого після променевої терапії морфологічним дослідженням виявлене значне порушення процесу регенерації епітеліального шару слизової оболонки тонкої кишки. Які клітини епітеліального покриву пошкоджені?

A *Стовпчасті епітеліоцити без облямівки в криптах

B Стовбчасті облямовані епітеліоцити

C Келихоподібні екзокриноцити

D Ендокринні клітини

E Екзокриноцити з ацидофільною зернистістю (Панета)

 

При авторадіографічному дослідженні епітелію тонкої кишки було виявлено, що його повне оновлення відбувається протягом 3 діб за рахунок активної проліферації малодиференційованих клітин. Вкажіть їх локалізацію.

A * Дно крипт

B Верхівка ворсинок

C Основа ворсинок

D Бічна поверхня ворсинок

E Власна пластинка слизової оболонки

 

У гістопрепараті представлена слизова оболонка органу. На поверхні ворсинок в епітеліальному пласті визначаються призматичні каймисті і келихоподібні клітини. До складу якого органу входять дані клітини?

A * Тонкої кишки

B Шлунка

C Товстої кишки

D Сечоводу

E Бронху

 

Рр.

Хвора, 70 років, тривалий час лікується з приводу хронічного дуоденіту. При ендоскопічному дослідженні виявлені зміни з боку епітелію слизової оболонки 12–палої кишки. Який епітелій зазнав змін?

A *Одношаровий циліндричний

B Багатошаровий плоский незроговілий

C Одношаровий плоский

D Багаторядний війчастий

E Одношаровий циліндричний залозистий

 

Зроблений гістологічний зріз тонкої кишки. На мікропрепараті визначається одношаровий циліндричний епітелій, який покриває ворсинки. Які функції тонкої кишки порушаться при його пошкодженні?

A * Вистелення, абсорбція

B Виділення

C Піноцитоз

D Моторика

E Газообмін

 

Під час біопсійного дослідження стану стінки тонкої кишки було взято частину слизової оболонки. Який епiтелiй вкриває поверхню слизової оболонки цього органу?

A. *Одношаровий призматичний облямований

B. Одношаровий кубiчний

C. Одношаровий призматичний вiйчастий

D. Одношаровий призматичний залозистий

E. Багатошаровий плоский незроговiлий

 

У цитоплазмі епітеліоцитів крипт кишки виявлені гранули, у яких гістохімічними методами виявлені дипептидази, і лізоцим. Укажіть ці клітини.

A. *Клітини Панета

B. Стовпчасті епітеліоцити

C. Келихоподібні екзокриноцити

D.А- клітини

E.S- клітини

 

На електронній мікрофотографії ентероцита дванадцятипалої кишки чітко виявляються електронно щільні гранули на базальному полюсі клітини. Що найімовірніше вони містять?

A. Секретин

B. Трипсин

C. Білки, що всмоктались

D. Жирові включення

E. Ліпофусцин

На електронній мікрофотографії епітелію дванадцятипалої кишки чітко визначаються клітини з електроннощільними гранулами у базальному полюсі. Які це клітини?

A. * Ендокринні

B. Призматичні з облямівкою

C. Малодиференційовані

D. Келихоподібні

E. Парієтальні

 

У гістопрепараті представлена стінка органа травної системи, у власній пластинці слизової оболонки й у підслизовій основі якої - численні лімфоїдні вузлики. Назвіть цей орган.

A. *Апендикс

B. Шлунок

C. Дванадцятипала кишка

D. Голодна кишка

E. Ободова кишка

 

В умовах експерименту видалений інтрамуральний ганглій міжм’язового нервового сплетення тонкої кишки. Які зміни відбудуться у функціональній діяльності кишки?

A *Порушення моторної функції

B Порушення всмоктування поживних речовин

C Порушення ендокринної функції

D Порушення секреторної функції

E Порушення всіх вищеперерахованих функцій

 

 

Під час оперативного втручання з приводу пухлини у хворого видалена частина тонкої кишки. За рахунок яких клітин можлива регенерація м'язової тканини стінки кишки в області шва?

A * Гладеньких міоцитів

B Адипоцитів

C Міосателітоцітов

D Фіброцитів

E Фібробластів

 

Виявлено, що найчастіше запалення червоподібного відростка (апендицит) трапляється після перенесених вірусних інфекцій. Які морфологічні особливості будови стінки червоподібного відростка сприяють цьому?

A. Містить багато скупчень лімфоїдної тканини

B. Містить в епітелії слизової велику кількість келихоподібних клітин

C. Має сильно розвинену м'язову оболонку

D. Відсутня м'язова пластинка слизової оболонки

E. Має добре розвинуті ворсинки

 

ТРАВНА СИСТЕМА. ПЕЧІНКА.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.011 с.)