ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НЕРВОВА СИСТЕМА. ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

 

В гістологічному препараті паренхіма органу представлена нервовою тканиною, в якій визначаються псевдоуніполярні нейрони. Тіла нейронів вкриті гліальною і сполучнотканинною оболонками, розташовані групами. Назвіть орган, якому належать дані морфологічні ознаки.

A *Спиномозковий ганглій.

B Черевне сплетення.

C Епіфіз.

D Спинний мозок.

E Мозочок.

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Рр.

У хворого неврологічного відділення спостерігається втрата чутливості, пов’язана з ураженням псевдоуніполярних нейроцитів. Псевдоуніполярні нейрони є різновидом біполярних нейронів і локалізуються лише в одному місці тіла людини. Назвіть його.

A Спінальні ганглії

B Сітківка ока

C Спіральний ганглій вуха

D Інтрамуральні вегетативні ганглії

E Таламічний бугор

 

НЕРВОВА СИСТЕМА. ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА. ОБОЛОНКИ МОЗКУ. ГЕМАТО-ЕНЦЕФАЛІЧНИЙ БАР᾿ЄР.

 

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

 

В гістопрепараті визначається орган центральної нервової системи, що складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована в центрі та формує метелика. Нейроцити в сірій речовині розташовані групами, що формують ядра. Вкажіть, яке ядро відноситься до центрального відділу вегетативної нервової системи?

A *Проміжне латеральне ядро.

B Власне ядро переднього рогу.

C Власне ядро заднього рогу.

D Грудне ядро.

E Проміжне медіальне ядро.

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Рр.

На гістологічному препараті представлений орган нервової системи, зірчастої форми, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, містить мультиполярні нейрони різноманітні за функцією. Який це орган?

A *Вегетативний ганглій.

B Спинномозковий ганглій.

C Спинний мозок.

D Мозочок.

E Довгастий мозок.

На гістологічному препараті представлене вегетативний ганглій, який складається з нейронів які оточені гліальною оболонкою. Які нейрони за морфологічною класифікацією знаходяться у вегетативному ганглії?

A * Мультиполярні нейрони;

B Уніполярні нейрони;

C Біполярні нейрони;

D Псевдоуніполярні нейрони;

E Вірної відповіді немає.

 

ОРГАНИ ЧУТТЯ. ОРГАН ЗОРУ.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії?

A *Паличкова нейросенсорна.

B Колбочкова нейросенсорна

C Нейрон спинномозкового вузла.

D Нейрон кори великих півкуль.

E Нейрон передніх рогів спинного мозку.

У хворого пошкоджено циліарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?

A *Акомадацiйний

B Світлопровідний

C Світловідчуваючий

D Захисний

E Трофічний

У хворого 14 років, спостерігається порушення сутінкового бачення. Якого вітаміну недостатньо в організмі?

A * А

B В1

C В6

D С

E В12

При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений колір, при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов'язано?

A *колбочкові нейрони

B паличкові нейрони

C біполярні нейрони

D амакринні нейрони

E горизонтальні нейрони

Р.

 

При недостатності вітаміну А у людини порушується сутінковий зір. Вкажіть клітини, яким належить дана рецепторна функція.

A *Паличкові нейросенсорні клітини.

B Колбочкові нейросенсорні клітини.

C Біполярні нейрони.

D Горизонтальні нейроцити.

E Гангліонарні нервові клітини.

У пацієнта при обстеженні виявлено порушення сприйняття зеленого кольору. Відсутність яких клітин сітчастої оболонки зумовлює дане порушення зору?

A *Колбочкових нейросенсорних.

B Паличкових нейросенсорних

C Епітеліальних пігментних.

D Біполярних нейронів.

E Гангліонарних нейронів.

В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Який утвір характеризується даною морфологічною ознакою?

A *Рогівка.

B Циліарне тіло.

C Судинна оболонка.

D Райдужна оболонка.

E Сітківка.

На електронній мікрофотографії органу чуття спостерігаються клітини, периферичні відділи яких складаються з двох сегментів. В зовнішньому сегменті виявляються мембранні напівдиски, а у внутрішньому – еліпсоїд. В якому органі знаходиться ця структура?

A *В органі зору.

B В органі смаку.

C В органі нюху.

D В органі рівноваги.

E В органі слуху.

На гістологічному препараті очного яблука видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, сполученого з циліарним тілом за допомогою волокон війкового пояска, зверху вкритий прозорою капсулою. Назвати цю структуру?

A *Кришталик

B Скловидне тіло

C Війкове тіло

D Рогівка

E Склера

Р.

На мікропрепараті очного яблука плода спостерігаємо пошкодження судинної оболонки. Який ембріональний матеріал у процесі розвитку ока, ймовірно, був пошкоджений

A * Мезенхіма

B Ектодерма

C Ентодерма

D Зовнішній шар очного келиха

E Внутрішній шар очного келиха

На электронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Що це за клітина?

A *Паличкова зорова клітина

B Нейрон передніх рогів спинного мозку

C Нейрон спиномозкового вузла

D Нейрон кори великих півкуль

E Колбочкова зорова клітина

З віком у людей похилого віку спостерігається помутніння кришталика (катаракта). При цьому він стає непрозорим, що призводить до часткової сліпоти. Оптичні властивості і хімізм якого білка в цитоплазмі кришталикових волокон порушуються?

A *Кристалін

B Вітреїн

C Динеїн

D Родопсин

E Йодопсин

В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, що складається з ланцюга трьох нейронів. Тіла цих нейронів формують зовнішній, внутрішній ядерні та гангліонарний шари. Який утвір ока має дану морфологічну будову?

A *Сітчаста оболонка.

B Райдужка.

C Склера.

D Судинна оболонка.

E Війчасте тіло.

На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається недорозвиток переднього епітелію рогівки. Частина якого зародкового листка, ймовірно, була уражена в процесі ембріонального розвитку

A * Ектодерми

B Ентодерми

C Мезодерми

D Зовнішнього шару очного келиха

E Внутрішнього шару очного келиха

До лікаря звернувся хворий з травмою ока. При огляді рогівки виявлені зміни з боку переднього епітелію. Який епітелій зазнав змін?

A *Багатошаровий плоский незроговілий

B Одношаровий багаторядний

C Багатошаровий плоский зроговілий

D Багатошаровий кубічний

E Багатошаровий циліндричний

Хворому виконана трансплантація рогівки. Які особливості будови рогівки дозволяють сподіватися на її приживлення, а не відторгнення?

A *Відсутність кровоносних і типових лімфатичних судин

B Наявність багатошарового переднього епітелію

C Надмірна іннервація

D Наявність сполучної тканини

E Наявність одношарового плоского епітелію

До офтальмолога звернувся хворий зі скаргами на різі в очах, що виникли після тривалого перебування хворого в полі під час пилової бурі. Лікар встановив поверхневі пошкодження зовнішнього епітелію рогівки. Які клітини забезпечують регенерацію пошкодженого епітелію?

A *Базальні клітини

B Клітини рогового шару

C Клітини зернистого шару

D Клітини блискучого шару

E Клітини поверхневого шару

Після перенесеної інфекційної хвороби була порушена скорочувальна активність м'язів, що звужують та розширюють зіницю ока (паралітичний стан). Яка функціональна система ока постраждала?

A *Акомодаційна

B Діоптрична

C Допоміжна

D Фотосенсорна

E Сльозний апарат

Рр.

У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньо-очного тиску при нормальній секреції водянистої вологи циліарним тілом. З ушкодженням яких структур стінки очного яблука пов’язане порушення відтоку рідини з передньої камери ?

A. *Венозного синуса.

B. Циліарного тіла.

C. Судинної оболонки.

D. Війкового м’яза.

E. Заднього епітелію рогівки.

 

55-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргою щодо значного збільшення відстані, на якій він має змогу читати без окулярів. Вікові зміни якої частини очного яблука привели до такого стану?

A. *Кришталик

B. Рогівка

C. Склера

D. Райдужка

E. Циліарне тіло

 

Трофіка (харчування) рогівки здійснюється:

A. *Шляхом дифузії із рідини передньої камери ока

B. Із власних кровоносних судин

C. Шляхом дифузії із рідини задньої камери ока

D. З лімфатичних судин

E. За рахунок секрету слізних залоз

 

В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?

A. *Жовта пляма

B. Циліарна частина сітківки

C. Райдужна частина сітківки

D. Сліпа пляма

E. Судинна оболонка

На електронній мікрофотографії виявляється клітина сітківки ока, в якій в одному з відростків є сегмент з напівдисками. Який пігмент знаходиться у складі мембран цих півдисків?

A *Йодопсин.

B Родопсин.

C Меланін.

D Гемосидерин.

E Ліпофусцин.

До офтальмолога звернувся хворий з никталопією (нічна сліпота). Лікар обслідував сітківку і виявив дегенеративні зміни в фотосенсорному шарі сітківки – в паличках. Який вид вітамінотерапії призначить лікар хворому?

A *Вітамін А

B Вітамін С

C Вітамін Д

D Вітамін В1

E Вітамін В12

На електронній мікрофотографії представлена клітина сітківки ока, що має зовнішній та внутрішній сегменти у дендриті. Зовнішній сегмент містить півдиски, а внутрішній - ліпідну краплину, оточену мітохондріями. Яку функцію виконують ці клітини?

A *Забезпечують денний та кольоровий зір.

B Забезпечують чорно-білий зір.

C Заломлюють світло.

D Є джерелом регенерації фоторецепторних нейронів.

E Формують еферентну ланку - зоровий нерв.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.014 с.)