ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ГІПОФІЗ. ГІПОТАЛАМУС.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ГІПОФІЗ. ГІПОТАЛАМУС.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

У хворого значно підвищено добове виділення сечі. Недоліком секреції якого гормону гіпотоламусу можна пояснити це явище?

A *Вазопресин

B Окситоцин

C Ліберини

D Статини

E Тиреоїдний

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зменшення кількості молока. Недолік якого гормону призвів до такого стану?

A *Пролактину

B Адренокортикотропного гормону

C Соматостатину

D Інсуліну

E Глюкагону

Паренхіма аденогіпофіза представлена трабекулами, утвореними залозистими клітинами. Серед аденоцитів є клітини з гранулами, які забарвлюються основними барвниками і містять глікопротеїди. Які це клітини?

A *Гонадотропоцити, тиротропоцити.

B Соматотропоцити.

C Меланотропоцити.

D Мамотропоцити.

E Хромофобні

З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кишеня Ратке, яка направляється до основи майбутнього головного мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?

A *Аденогіпофіз.

B Нейрогіпофіз.

C Медіальна еміненція.

D Гіпофізарна ніжка.

E Передній гіпоталамус.

Р.

У гістологічному препараті ендокринної залози виявляються епітеліальні тяжі, що складаються з хромофільних (ацидофільних, базофільних) і хромофобних клітин. Який орган представлений в препараті?

A * Аденогіпофіз

B Наднирник.

C Нейрогіпофіз

D Щитовидна залоза.

E Епіфіз.

Р.

В ендокринологічному відділенні пацієнту встановлено діагноз: акромегалія. Гіперфункцією яких клітин гіпофізу обумовлене це захворювання?

A *Соматотропоцитів

B Гонадотропоцитів

C Хромофобних

D Мамотропоцитів

E Тиреотропоцитів

 

У жінки, що годує немовля, знизилось виділення молока. Секреторний процес в лактоцитах при цьому не порушений. З недостатністю якого гормону це пов’язано?

A *Пролактин, лактотропін.

B Окситоцин.

C Прогестерон.

D Естрогени.

E Фолікулостимулюючий гормон.

 

До лікаря звернувся чоловік, 45 років, зі скаргами на збільшення розмірів кистей, стоп, надбрівних дуг, вилиць, носу. Був встановлений діагноз акромегалії. З посиленням функції яких клітин гіпофізу це пов’язано?

A *Соматотропоцитів

B Адренокортикотропоцитів

C Гонадотропоцитів

D Тиреотропоцитів

E Мамотропоцитів

 

У пропорційно складеної дитини наступила затримка росту. Ураженням яких клітин аденогіпофіза обумовлене це захворювання?

A *Соматотропоцитів

B Мамотропоцитів

C Гонадотропоцитів

D Кортикотропоцитів

E -

 

У хворого на акромегалію спостерігається збільшення кінцівок, кісткового скелету обличчя. Гіперфункцією яких клітин обумовлене це захворювання?

A *Соматотропоцитів

B Мамотропоцитів

C Гонадотропоцитів

D Кортикотропоцитів

E -

 

У жінки під час пологів недостатньо сильно скорочуються м’язи міометрію, що проявляється слабкістю пологової діяльності. З гіпофункцією яких секреторних ядер гіпоталамусу це пов’язано?

A *Паравентрикуляних ядер

B Аркуатних ядер

C Супрахіазматичних ядер

D Супраоптичних ядер

E Дорсомедіальних ядер

 

В експерименті тварині перерізали аксони нейросекреторних клітин супраоптичного ядра гіпоталамуса. Накопичення якого гормону в гіпофізі порушено?

A *Вазопресину

B Соматотропіну

C Пролактину

D Адренокортикотропіну

E Ліпотропіну

 

У жінки під час пологів спостерігається зниження скоротливої діяльності матки. Який гормон гіпоталамуса може збільшити скоротливу діяльність матки в даній ситуації?

A *Окситоцин.

B Вазопресин.

C Ліберини.

D Статини.

E Антидіуретичний гормон.

 

Під час пологів у жінки спостерігалось слабке скорочення міоцитів матки. Недостатністю якого гормону гіпоталамуса можна пояснити цей стан?

A * Окситоцину

B Фоліліберину

C Пролактоліберину

D Соматоліберину

E Вазопресину

 

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може викликати таке руйнування?

A * Гіпофіза

B Епіфіза

C Вилочкової залози

D Наднирників

E Щитоподібної залози

 

Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється 2 типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган.

A *Гіпофіз.

B Надниркова залоза.

C Гіпоталамус.

D Щитовидна залоза.

E Прищитовидна залоза.

 

У жінки при оперативному втручанні з приводу злоякісної пухлини яєчників були видалені обидві статеві залози. Що в цьому випадку відбувається з гонадотропними клітинами гіпофіза?

A * Гіпертрофія

B Атрофія

C Некроз

D Малігнізація

E Лізис

Рр.

У пацієнта скарги на різке збільшення діурезу (до 5-7 л сечі за добу). Обстеження показали, що у пацієнта зменшена секреція вазопресину. Які клітини проявляють недостатню секреторну активність?

A *Нейросекреторні клітини гіпоталамуса

B Ендокриноцити передньої частки гіпофіза

C Ендокриноцити проміжної частки гіпофіза

D Пітуіцити

E Клітини туберальної частини гіпофіза

 

На прийом до лікаря прийшов хворий дуже високого зросту, з довгими товстими пальцями рук, великою нижньою щелепою та відвислою нижньою губою. Підвищену секрецію якого гормону і якої залози можна припустити?

A * Соматотропного гормону передньої частки гіпофіза

B Гонадотропного гормону передньої частки гіпофіза

C Глюкокортикоїдів пучкової зони наднирників

D Трийодтироніну фолікулів щитоподібної залози

E Соматостатину D-клітин острівців Лангерганса

 

В гістологічному препараті представлена ендокринна залоза, паренхіма якої утворена епітеліальною та нервовою тканинами. В епітеліальній тканині визначаються хромофільні та хромофобні клітини. Серед хромофільних аденоцитів є клітини, секреторні гранули яких забезпечують базофільне забарвлення цитоплазми. Назвіть ці клітини.

A *Тиротропоцити, гонадотропоцити, адренокортикотропоцити.

B Мамотропоцити, адренокортикотропоцити, гонадотропоцити.

C Соматотропоцити, мамотропоцити.

D Тиротропоцити, соматотропоцити, гонадотропоцити.

E Мамотропоцити і гонадотропоцити.

 

В гістологічному препараті аденогіпофіза серед ендокриноцитів можна бачити клітини, цитоплазма яких забарвлюється базофільно. Ці клітини синтезують фолікулостимулюючий та лютеінізуючий гормони. Як називаються ці клітини?

A. *Гонадотропоцити

B. Тиротропоцити

C. Мамотропоцити

D. Соматотропоцити

E. Пітуіцити

 

У хворої, яка страждає протягом 7 років на гіпотиреоз виявлена недостатність тиреоїдних гормонів. Які клітини аденогіпофіза при цьому будуть змінені?

A. *Тиреотропоцити

B. Гонадотропоцити

C. Кортикотропоцити

D. Соматотропоцити

E. Мамотропоцити

 

У жінки 30 років на тлі недоліку статевих гормонів виявлена підвищена кількість фолікулостимулюючого гормону. Які клітини аденогіпофіза при цьому будуть змінені?

A. *Гонадотропоцити

B. Тиреотропоцити

C. Кортикотропоцити

D. Соматотропоцити

E. Мамотропоцити

 

Характеризуючи стрес студент припустився неточності, коли сказав, що синтез глюкокортикоїдів кори наднирників стимулюється гормонами гіпофізу. Яке потрібне уточнення?

A. *АКТГ гіпофізу

B. Соматотропіном

C. Гонадотропними гормонами

D. Мамотропіном

E. Тиротропним гормоном

 

В гістологічному препараті аденогіпофіза серед ендокриноцитів можна бачити клітини, цитоплазма яких забарвлюється оксифільно. Ці клітини продукують гормон пролактин. Як називаються ці клітини?

A. *Мамотропоцити

B. Тиротропоцити

C. Адренокортикотропоцити

D. Гонадотропоцити

E. Пітуіцити

 

Експериментальна тварина виділяє велику кількість сечі (поліурія) і має сильну спрагу (полідипсія). Сеча не містить цукру. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?

A. *Нейросекреторні клітини супраоптичного ядра гіпоталамуса.

B. Фолікулярні ендокриноцити щитовидної залози

C. Паратироцити

D. Ендокриноцити клубочкової зони надниркової залози

E. Ендокриноцити мозкової речовини надниркової залози

 

У 50-річної хворої після перенесеного інфекційного захворювання головного мозку значно збільшився діурез. При аналізі крові кількість глюкози становила 4,1 ммоль/л. Лікар вирішив, що має місце недостатня функція ендокринної системи. Якого гормону найвірогідніше недостатньо?

A. *Вазопресину

B. Глюкагону

C. Інсуліну

D. Кортизону

E. Альдостерону

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.008 с.)