ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. ВЕНИ. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають вигляд сплющених ендотеліальних трубок, не містять базальної мембрани і перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини?

A *Лімфокапіляри

B гемокапіляри

C артеріоли

D венули

E артеріо-венозні анастомози

Р.

При морфологічному дослідженні в гістопрепараті біопсійного матеріалу визначається судина неправильної форми, середня оболонка якої утворена пучками гладеньких міоцитів та прошарками сполучної тканини. Вкажіть вид даної судини.

A *Вена м’язового типу

B Артерія м’язового типу.

C Лімфатична судина.

D Венула.

E Артеріола.

На препараті м'якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?

A *Вена волокнистого типу

B Вена в’язевого типу зі слабким розвитком мʼязових елементів

C Артерія м’язового типу

D Артеріола

E Артерія мішаного типу

Р.

На гістологічному препараті селезінки виявлена судина, стінка якої складається з ендотелію та субендотеліального шару, середня оболонка відсутня, зовнішня оболонка зрощена зі сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?

A Вена безм'язового типу

B Вена м'язового типу

C Артерія м'язового типу

D Артеріола

E Капіляр

 

У препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка представлена ендотелієм і підендотеліем, середня - пучками гладеньких міоцитів, прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини. Зовнішня оболонка сильно розвинена, утворена пухкою сполучною тканиною і окремими гладенькими міоцитами. Яка судина має дану морфологічну характеристику?

A * Вена м'язового типу.

B Артерія м'язового типу.

C Вена безм'язового типу.

D Артерія змішаного типу.

E Артерія еластичного типу.

 

Рр.

При дослідженні оболонок головного мозку медичний експерт знайшов зяючі венозні судини, що зрощені з навколишніми тканинами. Назвіть, до яких вен відносяться ці судини.

A. *Вени безм’язового типу

B. Вени зі слабким розвитком м’язових елементів

C. Вени із середнім розвитком м’язових елементів

D. Вени із сильним розвитком м’язових елементів

E. Венули

 

У чоловіка 63 років виявлено тромбофлебіт глибоких вен гомілки. Який шар цих судин пошкоджено?

A. * Ендотеліальний шар

B. Підендотеліальний шар

C. Шар еластичних волокон

D. Шар гладких м’язових клітин

E. Шар сполучної тканини

 

У людей, які за фахом довгий час вимушені працювати стоячи, часто розвивається варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Чим обумовлюються зміни в будові стінки вен в

A. *Слабким розвитком еластичного каркасу стінок

B. Слабким розвитком посмугованої м'язової тканини

C. Слабким розвитком колагенових волокон

D. Стоншенням ендотеліального шару

E. Слабким розвитком ретикулярних волокон

 

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. СЕРЦЕ.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

У чоловіка 53 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина перикарду. Який епітелій є джерелом розвитку пухлини?

A *Одношаровий плоский

B Одношаровий багаторядний війчастий

C Перехідний

D Багатошаровий зроговілий

E Багатошаровий незроговілий

Р.

В гістологічному препараті стінки серця між ендокардом та міокардом виявляються крупні клітини зі світлою цитоплазмою та ексцентрично розміщеним ядром. Які клітини серця мають дані морфологічні ознаки?

A *Клітини Пуркін’є.

B Пейсмекерні клітини.

C Скоротливі кардіоміоцити.

D Ендокринні клітини.

E Ліпоцити.

 

Р.

В фазі скорочення міокарду (систоли) у саркоплазмі кардіоміоцитів різко збільшується концентрація іонів кальцію. Які структури беруть участь в депонуванні іонів кальцію?

A * L - системи

B Лізосоми

C Рибосоми

D Т-система

E Ядерця

В результаті тромбозу лівої вінцевої артерії відбулася загибель групи скоротливих кардіоміоцитів (інфаркт міокарда). За рахунок яких клітин буде переважно відбуватись репаративна регенерація в зоні пошкодження?

A *Фібробластів

B Кардіоміоцитів

C Міосимпласта

D Міосателітоцитів

E Гладеньких міоцитів

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов’язана функція:

A * Скорочення серця

B Проведення імпульсів

C Ендокринна

D Захисна

E Регенераторна

На мікроскопічному препараті представлений орган серцево-судинної системи. Одна з його оболонок побудована з волокон, що анастомозують між собою. Вони утворені з клітин, які з’єднані за допомогою вставних дисків. Який це орган серцево-судинної системи?

A *Серце

B Вена м’язового типу

C Артерія м’язового типу

D Артерія еластичного типу

E Артеріола

У мікропрепараті представлена стінка серця. В одній з оболонок знаходяться скорочувальні, провідні і секреторні міоцити, ендомізій з кровоносними судинами. Який оболонці якого відділу серця належать дані структури?

A * Міокарду передсердь.

B Ендокарду шлуночків.

C Епікарду серця.

D Адвентиції.

E Перикарду.

 

Після перенесеного інфаркту міокарда в хворого відновилася морфологічна цілість стінки. За рахунок якої тканини відбулася регенерація

A *Сполучної

B Гладкої м’язової

C Поперечно-посмугованої м’язової

D Епітеліальної

E Нервової

 

Хворий А. 40 років переніс інфаркт міокарду лівого шлуночка. За рахунок яких морфологічних компонентів серцевої стінки відбулося заміщення дефекту?

A * Проліферації клітин сполучної тканини

B Внутріклітинної регенерації скорочувальних кардіоміоцитів

C Проліферації скорочувальних кардіоміоцитів

D Проліферації провідних кардіоміоцитів

E Проліферації скоротливих і провідних кардіоміоцитів

 

Рр.

Хворий 55 років, звернувся до лікаря-кардіолога зі скаргами на порушення серцевого ритму. З ушкодженням яких структур серця пов’язана ця патологія?

A. *Провідні серцеві міоцити.

B. Скоротливі кардіоміоцити.

C. Коронарні судини.

D. Клапани серця.

E. -

 

Під час систоли міокард не отримує артеріальної крові. Які включення в кардіоміоцитах забезпечують їх киснем?

A. *Пігментні.

B. Трофічні.

C. Екскреторні.

D. Секреторні.

E. Інкрети.

 

Хворий, 45 років, звернувся із скаргами на біль в нозі, її набряк. При огляді спостерігалося варикозне розширення вен, гіперемія шкіри. Порушенням в яких структурах підшкірних вен найвірогідніше викликані ці зміни

A. *Клапанах

B. Ендотелії

C. Гладких міоцитах

D. Судинах судин

E. Колагенових волокнах

 

У новонародженого діагностовано порушення розвитку міокарду шлуночка. З порушенням розвитку якого ембріонального джерела пов’язана ця патологія?

A. Міоепікардіальної пластинки.

B. Парієтальної спланхноплеври

C. Ентодерми

D. Ектодерми

E. Мезенхіми

 

У результаті інфаркту міокарду відбулось пошкодження ділянки серцевого м`яза, яке супроводжується масовою загибеллю кардіоміоцитів. Які клітинні елементи забезпечать заміщення утвореного дефекту в структурі міокарду?

A. * Фібробласти

B. Кардіоміоцити

C. Міосателітоцити

D. Епітеліоцити

E. Непосмуговані міоцити

 

У стінці кровоносних судин і стінці серця розрізняють декілька оболонок. Яка із оболонок серця по гістогенезу і тканинному складу подібна до стінки судин?

A. *Ендокард

B. Міокард

C. Перикард

D. Епікард

E. Епікард і міокард

 

У хворого на перикардит у перикардіальній порожнині накопичується серозна рідина. З порушенням діяльності яких клітин перикарду пов’язаний цей процес?

A. *Клітин мезотелію

B. Клітин ендотелію

C. Гладких міоцитів

D. Фібробластів

E. Макрофагів

 

Одна з оболонок серця за гістогенезом та тканинним складом подібна до стінки кровоносної судини. Що є її джерелом?

A. *Мезенхіма

B. Спланхнотом

C. Ентодерма

D. Ектодерма

E. Соміти

 

При мікроскопічному дослідженні серця мертвого плоду спостерігаються зміни в кардіоміоцитах. Порушення розвитку якого джерела призвело до цих змін?

A. * Міоепікардіальної пластини

B. Міотому

C. Ентодерми

D. Ектодерми

E. Мезенхіми

 

На мікропрепараті серця розрізняємо кардіоміоцити зірчастої форми, з центрально розташованим ядром, розвиненими гранулярною ендоплазматичною сіткою, апаратом Гольджі і специфічними гранулами. З цими клітинами пов’язана функція:

A. * Ендокринна

B. Скорочення

C. Проведення імпульсу

D. Захисна

E. Регенераторна

 

Орган серцево-судинної системи побудований з клітин, з’єднаних між собою за допомогою вставних дисків. Про який орган йде мова?

A. *Серце

B. Вена м’язового типу

C. Артерія змішаного типу

D. Артерія м’язового типу

E. Аорта

 

На електронній мікрофотографії міокарду видно клітини відростчатої форми, що містять мало органел, але добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку, секреторні гранули. Назвіть клітини.

A. *Секреторні кардіомоіцити.

B. Шлуночкові кардіоміоцити.

C. Пейсмекерні клітини.

D. Перехідні атипові клітини.

E. Клітини пучка Гіса.

 

На гістологічному препараті стінки серця під ендокардом можна бачити видовжені клітини з ядром на периферії, з невеликою кількістю органел та міофібрил, що розташовані хаотично. Які це клітини?

A. *Посмуговані міоцити

B. Скоротливі кардіоміоцити

C. Секреторні кардіоміоцити

D. Гладкі міоцити

E. Провідні кардіоміоцити

 

На гістологічному препараті стінки серця основну масу міокарду утворюють кардіоміоцити, які за допомогою вставних дисків формують м’язові волокна. Сполучення якого типу забезпечує електричний зв’язок сусідніх клітин?

A. *Щілинний контакт (нексус).

B. Десмосома.

C. Напівдесмосома.

D. Щільний контакт.

E. Простий контакт.

 

Серед різних видів передсердних кардіоміоцитів є такі, що виробляють натрійуретичний фактор, який розслаблює гладенькі міоцити стінки судин та пригнічує секрецію альдостерону і вазопресину. До якого типу відносяться ці кардіоміоцити?

A *Секреторні кардіоміоцити

B Атипові кардіоміоцити

C Типові кардіоміоцити

D Волокнисті кардіоміоцити

E Вставні кардіоміоцити

 

Відомо, що скоротливі кардіоміоцити з’єднуються між собою за допомогою вставних дисків, в утворенні яких приймають участь сполучення трьох типів. Вкажіть правильну відповідь

A *Десмосома, щілинний контакт, зони злипання

B Адгезивний контакт, десмосома

C Синапс, десмосома, щільний контакт

D Синапс, десмосома, щілинний контакт

E Щільний, щілинний контакт, зона злипання

 

У 45-річного пацієнта кардіолог за даними ЕКГ визначив порушення синхронності фаз серцевого циклу, прискорене проведення збудження по міокарду. Вкажіть, які з названих структур, що забезпечують електричний зв’язок між кардіоміоцитами пошкодженні.

A. *Щілинний контакт (нексус).

B. Напівдесмосомний контакт.

C. Місця вплетення міофібрил в сарколему.

D. Вставний диск.

E. Простий контакт.

 

Відмітною особливістю будови пейсмекерних клітин провідної системи серця є:

A. *Наявність великої кількості вільного кальцію у цитоплазмі клітин

B. Наявність Т-систем

C. Наявність великої кількості міофібрил

D. Щільне розташування міофіламентів у складі міофібрил

E. Наявність великої кількості мітохондрій

 

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кількість міофібрил і включення глікогену. Ці клітини належать до:

A. *Провідного пучка

B. Провідні пейсмекерні

C. Провідні перехідні

D. Ендокринні

E. Скоротливі

 

Міокардіодистрофія супроводжується порушенням метаболізму кардіоміоцитів. З порушенням розвитку якого джерела пов’язана ця патологія?

A. *Міоепікардіальної пластини

B. Міотому

C. Ентодерми

D. Ектодерми

E. Мезенхіми

 

У зародка була зруйнована міоепікардіальна пластинка. Розвиток якої з означених нижче тканин буде порушено?

A. *Серцевої м’язової тканина

B. Сполучної тканина

C. Гладенької м’язової тканина

D. Скелетної м’язової тканина

E. Епітеліальної тканини

 

У жінки 32 років після перенесеного міокардиту виявлено при електрокардіографічному дослідженні порушення серцевого ритму (ритм не синусний). Функції яких кардіоміоцитів порушені?

A. *Пейсмекерних клітин

B. Скоротливих кардіоміоцитів

C. Перехідних провідних кардіоміоцитів

D. Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса

E. Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса

 

У хворого 54 років спостерігається порушення серцевого ритму. Які клітини серця при цьому уражені ?

A. *Пейсмекерні

B. Перехідні

C. Волокна Пуркін’є

D. Типові

E. Секреторні

 

У реанімаційному відділенні проводилася інтенсивна терапія хворому з інфарктом міокарда. Прогноз що до подальшої функції міокарду несприятливий. З чим це може бути пов'язане?

A. *З порушенням будови гладеньких міоцитів міокарду

B. З порушенням будови скоротливих міоцитів

C. З порушенням будови міофібробластів сполучної тканини міокарду

D. З порушенням міосимпластичних структур міокарду

E. Із змінами будови сполучної тканини міокарду

 

У новонародженого діагностовано порушення розвитку міокарду шлуночка. З порушенням розвитку якого ембріонального джерела пов’язана ця патологія?

A. *Вісцеральної спланхноплеври

B. Парієтальної спланхноплеври

C. Ентодерми

D. Ектодерми

E. Мезенхіми

 

У хворого на ендокардит виявляється патологія клапанного апарату внутрішньої оболонки серця. Які тканини утворюють клапани серця?

A. *Щільна сполучна тканина, ендотелій

B. Пухка сполучна тканина, ендотелій

C. Серцева м’язова тканина, ендотелій

D. Гіалінова хрящова тканина, ендотелій

E. Еластична хрящова тканина, ендотелій

 

В результаті інфаркту міокарда наступила блокада серця: передсердя і шлуночки його скорочуються несинхронно. Пошкодження яких структур є причиною цього явища?

A. *Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса

B. Пейсмекерних клітин синусо-передсердного вузла

C. Скоротливих міоцитів шлуночків

D. Нервових волокон n.vagi

E. Cимпатичних нервових волокон

 

У хворого 45 років під час фізичної роботи виник серцевий напад - інтенсивний загрудинний біль , що триває більше 30 хвилин , іррадіює в нижню щелепу , ліву руку , під ліву лопатку , не проходить після прийому нітрогліцерину. У клініці поставлений діагноз - субендокардіальний інфаркт міокарда. У яких структурах відбулися характерні зміни в першу чергу , в даному випадку?

A. * Ендотелій

B. Фібробласт

C. Міоцит

D. Фіброцит

E. Макрофаг

 

У результаті тромбозу лівої вінцевої артерії сталася загибель групи скоротливих кардіоміоцитів (інфаркт міокарда). За рахунок яких механізмів буде переважно відбуватися регенерація в зоні пошкодження ?

A. Проліферація і секреторна активність фібробластів

B. Проліферація збережених кардіоміоцитів

C. проліферація міосимпластами

D. Проліферація і секреторна активність міосателітоцитів

E. Проліферація гладких міоцитів

 

Загальна маса міокарда у маленьких дітей і у дорослої людини відрізняється в кілька разів. Який основний процес забезпечує збільшення маси міокарда з віком ?

A. Поліплоїдія кардіоміоцитів

B. Поділ кардіоміоцитів

C. Активація макрофагів

D. Проліферація фібробластів

E. Проліферація гладеньких міоцитів

 

Волокна міокарда складаються з клітин , які в області контактів утворюють вставні диски. Яка тканина утворює дану оболонку ?

A. * Поперечно-посмугована серцева .

B. Поперечно - посмугована скелетна .

C. Гладенька м'язова .

D. Пухка волокниста сполучна .

E. Щільна неоформлене сполучна .

 

Хвора 56 років звернулася до лікаря зі скаргами на задишку , серцебиття , набряклість рук і ніг. Був встановлений діагноз серцевої недостатності внаслідок порушення трофіки серцевого м'яза. Які внутрішньоклітинні структури забезпечують запасання трофічного матеріалу у фізіологічних умовах?

A *Глікоген, ліпіди

B Гладенька ЕПС

C Гранулярна ЕРС

D Піноцитозні бульбашки

E Т -система

 

У хворого при ЕКГ - дослідженні виявлена атріовентрикулярна блокада, пов'язана з порушенням проведення електричного імпульсу до робочих кардіоміоцитів шлуночка серця. Які структурні компоненти серцевої м'язової тканини забезпечують узгоджене скорочення робочих кардіоміоцитів передсердь і шлуночків ?

A * Провідні кардіоміоцити

B Пейсмекерні

C Нервові волокна

D Колагенові волокна

E Робочі кардіоміоцити

 

 

У клініку поступив пацієнт з дотичним вогнепальним пораненням перикарда. Який епітелій пошкоджений в результаті поранення ?

A. * Одношаровий плоский

B. Одношаровий призматичний

C. Одношаровий кубічний

D. Багатошаровий плоский зроговілий

E. Багатошаровий плоский незроговілий

 

В експерименті у зародка тваринного зруйновані вісцеральні листки мезодерми, прилеглі до мезенхімної трубки . Розвиток яких структур серця буде порушено ?

A. * Міокарду і епікарду

B. Міокарду та ендокарду

C. Епікарду і ендокарду

D. Ендотелію ендокарду

E. Мезотелію епікарду

 

Хвора 56 років звернулася до лікаря зі скаргами на задишку, серцебиття, набряклість рук і ніг. Був встановлений діагноз серцевої недостатності внаслідок порушення трофіки серцевого м'яза. Які внутрішньоклітинні структури забезпечують запасання трофічного матеріалу у фізіологічних умовах?

A *Глікоген, ліпіди

B Гладенька ЕПС

C Гранулярна ЕПС

D Піноцитозні бульбашки

E Т-система

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.026 с.)