ОРГАНИ ЧУТТЯ. ОРГАН СЛУХУ ТА РІВНОВАГИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНИ ЧУТТЯ. ОРГАН СЛУХУ ТА РІВНОВАГИ.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

 

На електронній мікрофотографії органа чуття видно волоскові клітини, на апікальній частині яких розміщуються короткі мікроворсинки – стереоцилії та полярно розміщена кіноцилія. Для якого органа чуття характерні дані клітини?

A *Орган рівноваги.

B Орган зору.

C Орган нюху.

D Орган слуху.

E Орган смаку.

Р.

В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампулярні гребінці. Сприйняття яких подразнень порушилось?

A *Кутових прискорень

B Вібрації

C Гравітації

D Лінійних прискорень

E Вібрації та гравітації

Хворого, що приймав великі дози стрептоміцину, настала втрата слуху. Функція яких клітин внутрішнього вуха була ушкоджена в цьому випадку?

A *Волоскових

B Фалангових

C Клітин-стовпів

D Клітин Дейтерса

E Сполучнотканинних

Рр.

Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути голосні басові звуки. Які клітини спірального органа пошкоджені?

A. *Внутрішні волоскові верхніх відділів завиткової протоки

B. Фалангові

C. Зовнішні волоскові нижніх відділів

D. Внутрішні волоскові нижніх відділів

E. Клітини стовпи

На електронній мікрофотографії Кортієва органу видно підтримуючі клітини, які розташовані у 3-4 ряди на базилярній мембрані поблизу від зовнішніх стовпчастих клітин. У верхній третині цих клітин є чашеподібна заглибина, в яку входять основи зовнішніх сенсорних клітин. Що це за клітини?

A * Зовнішні фалангові клітини;

B Зовнішні пограничні клітини;

C Зовнішні підтримуючі клітини;

D Внутрішні фалангові клітини;

E Внутрішні стовпчасті клітини.

У хворого на менінгіт страждає сприйняття вібраційних коливань. З якими клітинами органу слуху та рівноваги пов'язане це явище?

A * Волоскові сенсорні клітини макули сферичного мішечка;

B Волоскові сенсорні клітини макули еліптичного мішечка;

C Підтримуючі клітини макули сферичного мішечка;

D Підтримуючі клітини макули еліптичного мішечка;

E Волоскові сенсорні клітини ампулярних гребінців.

 

ОРГАНИ ЧУТТЯ. ОРГАНИ НЮХУ, СМАКУ ТА ДОТИКУ.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

 

Р.

В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що вкриває верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?

A * Порушення сприйняття пахучих речовин

B Порушення зволоження повітря

C Порушення секреторної активності келихоподібних клітин

D Порушення зігрівання повітря

E Порушення зігрівання і зволоження повітря

У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Вкажіть клітини, ушкодження яких може привести до втрати нюху.

A *Нейросенсорні клітини

B Підтримуючі епітеліоцити

C Базальні епітеліоцити

D Війчасті епітеліоцити

E Мікроворсинчасті епітеліоцити

На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що входить до складу епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферичного відростка клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-15 війок. Що це за клітина?

A *Нюхова клітина

B Біполярний нейрон спинномозкового вузла

C Сенсорні епітеліоцити органу смаку

D Паличкова зорова клітина

E Колбочкова зорова клітина

Рр.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

 

ШКІРА. МОРФОЛОГІЯ ШКІРИ.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

A *Меланоцити.

B Внутрішньоепідермальні макрофаги.

C Кератиноцити.

D Клітини Меркеля.

E Лімфоцити.

Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчастого шару дерми. За рахунок діяльності яких клітин станеться регенерація цього шару?

A *Фібробластів

B Макрофагів

C Лімфобластів

D Тканинних базофілів

E Плазматичних клітин

Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальмується перш за все?

A *Регенеративна

B Захисна

C Бар’єрна

D Всмоктувальна

E Діелектрична

З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини найбільше забезпечують її пружність?

A * Колагенові та еластичні волокна

B Основна речовина

C Клітини епідермісу

D Клітини сполучної тканини

E Ретикулярні волокна

В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного зародка ?

A * Епідерміс.

B Соміти.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Кісткова тканина

Р.

Одним із правил хірургії є виконання розрізів уздовж так званих ліній Лангера (лінії натягу шкіри). Яка з означених нижче тканин утворює сітчастий - найміцніший шар дерми?

A *Щільна неоформлена сполучна

B Ретикулярна сполучна

C Пухка волокниста сполучна

D Епiтелiальна

E Щільна оформлена сполучна

 

Вивчення відбитків виступів епідермісу пальців рук [т.з. дактилоскопія] використовується у криміналістиці для ідентифікації особи, а також для діагностики генетичних аномалій, зокрема хвороби Дауна. Який шар шкіри визначає індивідуальність відбитків?

A *Сосочковий

B Сітчастий

C Базальний

D Блискучий

E Роговий

На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

A *Меланоцити

B Кератиноцити

C Клітини Лангерганса

D Клітини Меркеля

E Тканинні базофіли.

Р.

При падінні дитина зсадила шкіру долоні. Який епітелій був ушкоджений при цьому?

A * Багатошаровий зроговілий

B Багатошаровий незроговілий

C Одношаровий низькопризматичний

D Перехідний

E Одношаровий плоский

В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

A * Пухка волокниста неоформлена сполучна частина

B Щільна оформлена сполучна тканина

C Щільна неоформлена сполучна тканина

D Ретикулярна тканина

E Жирова тканина

В гістологічному препараті біоптату епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видні клітини, що діляться. Який процес забезпечують дані клітини?

A *Фізіологічну регенерацію.

B Диференціювання.

C Адаптацію.

D Репаративну регенерацію.

E Апоптоз

На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвати клітини, які послужать основним джерелом його регенерації.

A *Шар базальних клітин.

B Шари крилатих клітин.

C Шари зернистих клітин.

D Шари крилатих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки.

E Клітини блискучого шару не зруйнованої ділянки.

У хворого А., 12 років, на шкірі білі плями, що не мають пігменту. Плями з'явилися після 10 років ,постійно збільшуються в розмірах. Відсутність яких клітин шкіри призвела до появи таких плям

A *Меланоцитів

B Адипоцитів

C Фіброцитів

D Плазмоцитів

E Лаброцитів

На третьому тижні ембріогенезу центральна частина клітин епібласту (ектодерми) прогинається і починається процес нейруляції. В якому напрямку диференціюється решта клітин, ектодерми ?

A *Шкіри

B Кишки

C Сомітів

D Хорди

E Жовткового міхура

В гістологічному препараті представлений орган багатошарової будови, який вкритий багатошаровим пласким зроговілим епітелієм. Під базальною мембраною епітелію знаходиться пухка сполучна тканина, яка утворює випинання у вигляді сосочків. Під нею розташована щільна неоформлена сполучна тканина, що формує сітчастий шар. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A *Шкіра.

B Язик.

C Стравохід.

D Мигдалик.

E Шийка матки

В гістологічному препараті шкіри в складі епідермісу визначаються наступні шари: базальний, шипуватий, зернистий, блискучій та товстий роговий. Якій ділянці тіла людини може належати даний епітелій?

A *Шкіра долоні

B Шкіра обличчя.

C Шкіра волосистої частини голови.

D Шкіра плеча.

E Шкіра стегна.

У хворого 30-ти років виявлена злоякісна пухлина шкіри. Які клітини епідермісу беруть участь в імунній відповіді?

A *Т-лімфоцити

B Кератиноцити

C Кератиноцити і клітини Меркеля

D Клітини Меркеля

E Клітини шипуватого шару

Відбулася травма шкіри з пошкодженням сітчастого шару. За рахунок діяльності якого диферону клітин відбудеться регенерація даного шару?

A *Фібробластичного

B Макрофагічного

C Лімфобластичного

D Нейробластичного

E -

У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку?

A *Дерма

B Волосся

C Сальні залози

D Епідерміс

E Потові залози

Рр.

В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію; вони подібні за морфологією до дендритних клітин лімфовузлів, селезінки, тимусу, мають моноцитарний генез. Які це клітини?

A. *Клітини Лангерганса

B. Меланоцити

C. Кератиноцити базального шару

D. Кератиноцити остистого шару

E. Кератиноцити зернистого шару

У педіатричну клініку поступила дитина 5 місяців із змінами кісткової системи: деяким розм'якшенням плоских кісток черепа, збільшенням розмірів джерельця, характерними здуттями ребер. Харчування дитини було нормальним але з ним дуже рідко гуляли. Дитині був поставлений діагноз - рахіт. Яка функція шкіри в даному випадку була порушена?

A. *Синтезу вітаміну D

B. Водно-сольового обміну

C. Теплового обміну і теплорегуляції

D. Депонування резервної крові

E. Захист від зовнішніх впливів

При одному з шкірних захворювань в результаті аутоімунних реакцій відбувається відторгнення епідермісу від базальної мембрани і формуються бульбашки. Які структури епідермісу при цій реакції пошкоджуються?

A * Напівдесмосоми

B Десмосоми

C Щільний контакт

D Нексус

E Синапс

 

У людей монголоїдного типу у дермі шкіри куприкової ділянки зустрічаються клітини, які формують так звану монгольську пляму. Відомо, що ці клітини походять з клітин нервового гребня і синтезують пігмент меланін. Як називаються ці клітини?

A * Пігментоцити.

B Макрофаги.

C Фібробласти.

D Ліпоцити.

E Адвентиційні.

У хворого з ураженням деяких ділянок шкіри у вигляді бульбашок ,заповнених рідиною , встановлено діагноз пемфігоїд . При цьому аутоімунному захворюванні руйнується базальна мембрана епідермісу , що викликає його відділення від сполучної тканини. Які глікопротеїни базальної мембрани виконують адгезивну роль в нормі ?

A * Ламінін і фібронектин

B Глобін

C Актинін і вінкулін

D Віментин

E Тубулін

 

Долоні і підошви покриває товста шкіра, а решта ділянок тіла вкрита тонкою шкірою. Який шар відсутній в тонкій шкірі?

A. *Блискучий.

B. Базальний.

C. Остистий.

D. Зернистий.

E.Роговий.

ШКІРА. ПОХІДНІ ШКІРИ.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.041 с.)