ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ЕПІФІЗ. НАДНИРНИКИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ЕПІФІЗ. НАДНИРНИКИ.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

У ендокринолога наглядається хворий,40 років, у якого спостерігається недостатність функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменшенням кількості гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори порушена?

A *Клітини клубочкової зони

B Клітини пучкової зони

C Клітини сітчастої зони

D Клітини суданофобної зони

E Клітини Х-зони

Відомо, що альдостерон регулює вміст натрію в організмі. Які клітини наднирників виробляють цей гормон?

A *Клітини клубочкової зони

B Епінефроцити

C Клітини сітчастої зони

D Клітини пучкової зони

E Норепінефроцити

В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить дана морфологічна ознака?

A *Наднирнику.

B Лімфатичному вузлу.

C Селезінці.

D Щитовидній залозі.

E Яєчнику.

Р.

У гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, що має коркову і мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки.

A * Наднирник.

B Нирки.

C Лімфатичний вузол.

D Тимус.

E Щитовидна залоза.

 

Р.

Хворому тривалий час вводили великі дози гідрокортизону, внаслідок чого наступила атрофія однієї з зон кори наднирників. Яка це зона?

A *Пучкова

B Клубочкова

C Сітчаста

D Клубочкова і сітчаста

E -

При дослідженні однієї з видалених під час операції надниркових залоз виявили великі клітини, які імпрегнуються розчином двухромовокислого калію. Який гормон синтезують ці клітини ?

A *Адреналін

B Альдостерон

C Секретин

D Тироксин

E Холецистокінін

 

У хворого за медичними призначеннями видалений один з наднирників. Як зміниться структура другого наднирника?

A *Гіпертрофія клітин кіркової і мозкової речовини

B Атрофія клітин мозкової речовини

C Атрофія клітин кіркової речовини

D Некроз клітин мозкової речовини

E Лізис клітин кіркової речовини

 

Рр.

Внаслідок стресу у дорослої людини відбулося розслаблення гладеньких міоцитів кишківника. Результат дії якої речовини є причиною цього стану ?

A. *Адреналін.

B. Гістамін.

C. Гастрин.

D. Холецистокінін.

E. Серотонін.

 

На препараті представлено орган ендокринної системи, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки, що ділять його на часточки. Кожна часточка складається з двох видів клітин – нейросекреторних пінеалоцитів – полігональних клітин з відростками, локалізованих центрально, та гліоцитів (астроцитів) – по периферії. Що за орган представлено на препараті?

A *Епіфіз

B Гіпофіз

C Гіпоталамус

D Щитоподібна залоза

E Мозкова речовина наднирників

 

Надниркова залоза - складна ендокринна залоза з багатьма зонами, які продукують комплекси різних гормонів. Які гормони продукують ендокриноцити пучкової зони кори надниркових залоз?

A *Глюкортикоїдні

B Андрогени, жіночі статеві

C Альдостерон

D Норадреналін, адреналін

E Ренін

У гістологічному препараті наднирника видно великі клітини кубічної форми розташовані у вигляді тяжів та містять велику кількість ліпідних включень. Ці клітини продукують глюкокортикостероїдні гормони (кортизон, гідрокортизон, кортикостерон). Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

A. *Пучкова зона

B. Клубочкова зона

C. Проміжна зона

D. Сітчаста зона

E. Мозкова речовина

У гістологічному препараті наднирника видно дрібні полігональні клітини, які утворюють округлі скупчення – “клубочки” та містять невелику кількість ліпідних включень. Ці клітини продукують мінералокортикостероїдний гормон альдостерон. Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

A. *Клубочкова зона

B. Проміжна зона

C. Пучкова зона

D. Сітчаста зона

E. Мозкова речовина

При видаленні залози внутрішньої секреції у експериментальних тварин настає передчасне статеве визрівання. При видаленні якої залози це відбувається?

A. *Епіфіза

B. Гіпофіза

C. Наднирника

D. Щитовидної залози

E. Прищитовидної залози

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ЩИТОПОДІБНА ТА ПАРАЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ.

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?

A * Щитовидна залоза

B Надниркова залоза, кіркова речовина

C Прищитовидна залоза

D передня частка гіпофізу

E задня частка гіпофізу

В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території щитовидної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини.

A *Кальцитоніноцити.

B Тироцити.

C Паратироцити.

D Пінеалоцити.

E Пітуіцити.

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

На гістологічному препараті щитовидної залози визначаються тироцити призматичної форми, зростання кількості і висоти мікроворсинок, збільшення чисельності інвагінацій цитолеми на базальній поверхні. Для якого функціонального стану характерна така гістологічна картина?

A *Посилення функціональної активності

B Пригнічення функціональної активності

C Нормальна функція.

D Інволюційні вікові зміни

E -

 

У хворого 30 років виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при цьому мають тироцити фолікулів?

A *Призматичну

B Полігональну

C Плоску

D Веретеноподібну

E Кубічну

 

У хворої 42 років після операції резекції щитовидної залози з’явилися судоми. Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Порушення функції яких ендокринних залоз викликає цей стан?

A *Паращитовидних залоз

B Наднирників

C Яєчників

D Гіпофізу

E Епіфізу

 

Рр.

В препараті щитовидної залози при обробці солями срібла видно великі аргірофільні клітини, які розташовані в стінці фолікулів. Який гормон синтезується даними клітинам?

A *Кальцитонін

B Тироксин

C Паратирин

D Альдостерон

E Адреналін

 

На мікропрепараті, зробленому з щитовидної залози, спостерігаємо строму і паренхіму. До якого виду тканин належить строма залози?

A * Пухка волокниста сполучна тканина.

B Щільна волокниста тканина.

C Жирова тканина.

D М’язова тканина.

E Нервова тканина.

 

При дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця залоза?

A *Тироксин

B Альдостерон

C Кортизол

D Паратирин

E Окситоцин

Після оперативного втручання на щитоподібній залозі у хворого розвилась тетанія, що характеризується судомами посмугованих м’язів. При гістологічному досліджені видаленого матеріалу під спільною із щитоподібною залозою капсулою виявлено утворення, побудоване із трабекул клітин, з’єднаних десмосомальними контактами. Серед клітин одні мають базофільну цитоплазму, інші – ацидофільну. Що це за утворення?

A *Прищитовидна залоза

B Скупчення парафолікулярних клітин

C Скупчення проліферуючих тироцитів

D Міжфолікулярний острівець

E Пухлина щитоподібної залози

Високий рівень основного обміну без гіпертироїдизму може бути проявом хвороби, що на молекулярному рівні характеризується ушкодженням окисного фосфорилювання. Який клітинний компонент ушкоджується у цьому випадку?

A *Мітохондрії

B Мікротрубочки

C Лізосоми

D Комплекс Гольджі

E Пероксисоми

У хворого 35 років спостерігається збільшення маси тіла, зниження температури тіла, сухість шкіри, випадіння волосся, пригнічення функції центральної нервової системи, брадикардія. Функція якої залози порушена?

A. *Щитовидної

B. Прищитовидної

C. Підшлункової

D. Наднирникових залоз

E. Статевих залоз

 

Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до зниження кальція в крові. Яка це залоза з означених нижче?

A. *Прищитовидна

B. Гіпофіз

C. Наднирник

D. Щитовидна

E. Епіфіз

Хвора, 40 років, звернулася до лікаря із скаргами на тахікардію, екзофтальм, підвищену стомлюваність. знижену вагу тіла. З підвищенням функції яких клітин найвірогідніше це може бути пов’язано?

A. *Тироцитів

B. Паратироцитів

C. Парафолікулярних клітин

D. Апудоцитів

E. Базофільних ендокриноцитів

Під дією шкідливих екофакторів у тиреоцитах гальмується нормальне утворення лізосом. Який стан гормонопродукції щитовидної залози буде порушено?

A. *Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду

B. Синтез колоїду

C. Йодування колоїду

D. Резорбція колоїду

E. Синтез тиреоглобулінуПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.011 с.)