ТРАВНА СИСТЕМА. СЛИННІ ЗАЛОЗИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТРАВНА СИСТЕМА. СЛИННІ ЗАЛОЗИ. 

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

 

У гістологічному препараті залозистого органу визначаються тільки серозні кінцеві відділи. У міжчасточковій сполучній тканині видно протоки, вистелені двошаровим або багатошаровим епітелієм. Визначте даний орган.

A * Привушна залоза

B Підщелепна слинна залоза

C Підшлункова залоза

D Під'язикова слинна залоза

E Печінка

Р.

Привушна залоза має кінцеві відділи, утворені сероцитами. Які органели цих клітин забезпечують синтез і секрецію компонентів слини?

A * Гранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі

B Пластинчастий комплекс

C Агранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі

D Мітохондрії, комплекс Гольджі

E Лізосоми

Рр.

При хронічних запальних процесах слинних залоз спостерігається пошкодження епітелію вивідних проток. Який епітелій буде ушкоджуватись при цьому у посмугованих протоках великих слинних залоз?

A. * Призматичний епітелій з базальною посмугованістю

B. Плоский епітелій з базальною посмугованістю

C. Кубічний епітелій з базальною посмугованістю

D. Двошаровий з базальною посмугованістю

E. Багатошаровий кубічний

 

В препараті часточки привушної залози помітні протоки з великою кількістю впорядковано розташованих мітохондрій в базальній частині епітелію. Які це вивідні протоки?

A. *Посмуговані

B. Загальні

C. Міжчасточкові

D. Вставні

E. Внутрішньочасточкові

 

На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, розрізняємо кінцеві секреторні відділи з сероцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз за хімічним складом секрету вона належить?

A * Білкова

B Слизова

C Білково-слизова

D Сальна

E Потова

 

Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з мукоцитів. Які ознаки характерні для цих клітин?

A. *Сплощенні ядра і світла цитоплазма

B. Базофільна цитоплазма

C. Округле ядро в центрі клітини

D. Мікроворсинки

E. Базальна посмугованість

 

При гострому запаленні привушної слинної залози порушуються процеси секреції та виділення. Які клітини страждають при цьому?

A. * Серозні, міоепітеліальні клітини

B. Білкові, серозні, слизові

C. Серозні, клітини з базальною посмугованістю, зірчасті клітини

D. Білково-слизові

E. Облямовані епітеліоцити, клітини з базальною посмугованістю

 

Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з мукоцитів. Які ознаки характерні для мукоцитів?

A. *Оксифільна цитоплазма

B. Базофільна цитоплазма

C. Округле ядро в центрі клітини

D. Мікроворсинки

E. Базальна посмугованість

В ротову порожнину виділяється секрет парних привушних залоз. Які відділи входять до складу привушної залози?

A. *Білкові кінцеві відділи

B. Слизові кінцеві відділи

C. Епітеліальні трабекули

D. Фолікули

E. Змішані кінцеві відділи

За допомогою актиноміцину Д блокована білоксинтезуюча система клітин слинних залоз. Який компонент буде відсутній у слині? Які клітини припинять виділяти свій секрет?

A. *Фермент амілаза, сероцити

B. Фермент амілаза, мукоцити

C. Фермент ліпаза, сероцити

D. Фермент пепсин, сероцити

E. Фермент ліпаза, мукоцити

В препараті привушної залози кінцеві відділи представлені клітинами з круглими ядрами та базофільною цитоплазмою. Які структури залози вони утворюють?

A. *Білкові кінцеві відділи

B. Слизові кінцеві відділи

C. Сальні кінцеві відділи

D. Фолікули

E. Змішані кінцеві відділи

 

При хронічних запальних процесах в привушній залозі спостерігається пошкодження епітелію вивідних проток. Який епітелій вкриває міжчасточкові протоки привушної слинної залози в нормі?

A. *Двошаровий, далі - багатошаровий плоский

B. Одношаровий кубічний, далі – циліндричний

C. Одношаровий призматичний, далі - одношаровий плоский

D. Багатошаровий війчастий, далі – залозистий

E. Багатошаровий плоский, далі - багатошаровий циліндричний

Студенту запропонований тест про будову слинних залоз. В умові говориться, що в слинних залозах крім секреторних клітин зустрічаються і міоепітеліальні, які здатні до скорочення. З якого джерела походять міоепітеліальні клітини?

A * Епідермального

B Нейрального

C Мезенхімного

D Целомічного

E Соматичного

На препараті видно кінцевий відділ залози. Відомо, що клітини синтезують і виділяють білковий секрет. Як забарвлюється цитоплазма цих клітин?

A * Базофільно

B Оксифільно

C Не забарвлюється

D Метахроматично

E Поліхроматофільно

 

 

ТРАВНА СИСТЕМА. ГЛОТКА. СТРАВОХІД.

 

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Р.

В гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого органу, слизова оболонка якого вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Який це орган ?

A *Стравохід.

B 12-пала кишка.

C Товста кишка.

D Матка.

E Апендикс.

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

 

Р.

При морфологічному аналізі біопсійного матеріалу слизової оболонки стравоходу, взятого від хворого, виявлено процес ороговіння епітелію. Який з означених нижче типів епiтелiїв вкриває слизову оболонку цього органу в нормі?

A *Багатошаровий плоский незроговiлий

B Одношаровий плоский

C Одношаровий багаторядний вiйчастий

D Одношаровий призматичний

E Багатошаровий плоский зроговiлий

 

У хворої внаслідок опіку стравоходу оцтовою есенцією пошкоджений епітелій слизової оболонки. Які клітинні структури покривного епітелію є джерелом репаративної регенерації?

A * Базальні клітини

B Плоскі клітини

C Шипуваті клітини

D Війчасті клітини

E Ендокринні клітини

 

Рр.

При ретроспективному вивчені історій хвороб хворих із виразками стравоходу у хірургічному відділенні було встановлено, що у 78% випадків місце розташування виразок було типовим. Дослідники пов’язали це із розташуванням у цих ділянках кардіальних залоз стравоходу. Які ділянки стравоходу найчастіше пошкоджуються?

A. *На рівні перснеподібного хряща гортані

B. На рівні 6 шийного хребця

C. У місці переходу поперечно-посмугованої тканини м’язової оболонки у гладеньку

D. У місці проходження стравоходу через діафрагму

E. Немає ніяких особливостей

 

При мікроскопічному дослідженні трубчастого органу було виявлено, що його слизова оболонка вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а власна пластинка містить прості трубчасті залози, кінцеві відділи яких складаються переважно з мукоцитів і незначної кількості парієтальних клітин. Який це орган?

A *Стравохід

B Шлунок

C Тонка кишка

D Трахея

E Сечовід

 

Для мікроскопічного дослідження представлена поперечно посмугована м’язова тканина органу травної системи. З якого органу був узятий біоптат?

A. *Стравоходу

B. Шлунка

C. Тонкої кишки

D. Клубової кишки

E. Апендикса

 

 

ТРАВНА СИСТЕМА. ШЛУНОК.

 

Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Р.

На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з ацидофільною цитоплазмою, електронномікроскопічно в цих клітинах є наявною складна система внутрішньоклітинних канальців. Який компонент шлункового соку утворюється в наслідок діяльності цих клітин?

A * Соляна кислота

B Пепсиноген

C Слиз

D Серотонін

E Гастрин

Під дією шкідливих факторів відбулося вогнищеве пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин відбудеться його регенерація?

A *Шийкових мукоцитів

B Парієтальних екзокриноцитів

C Головних екзокриноцитів

D Ендокриноцитів

E Мукоцитів тіла залоз

 

У дитини першого року життя спостерігається порушення створожування материнського молока. З порушенням діяльності яких клітин власних залоз шлунку це пов’язано?

A *Головні екзокриноцити

B Парієтальні екзокриноцити

C Шийкові мукоцити

D Додаткові мукоцити

E Екзокриноцити

Після гастректомії у хворого розвивається злоякісна анемія. Відсутність яких клітин залоз шлунку викликає дану патологію?

A *Парієтальних.

B Головних.

C Шийкових мукоцитів.

D Ендокриноцитів.

E Келихоподібних.

При ендоскопічному дослідженні шлунка виявлено пошкодження епітеліального покриву слизової оболонки. За рахунок яких гландулоцитів можлива репаративна його регенерація

A *Малодиференційованих шийкових мукоцитів.

B Додаткових мукоцитів

C Головних екзокриноцитів

D Парієтальних екзокриноцитів

E Покривного залозистого епітелію

Р.

 

У гістопрепараті представлений орган травного тракту, стінка якого складається з 4 оболонок: слизової, підслизової, м'язової і серозної. Слизова оболонка має складки і ямки. Визначте, який орган має даний рельєф.

A * Шлунок

B Стравохід

C Дванадцятипала кишка

D Тонка кишка

E Червоподібний відросток

У гістопрепараті представлений зріз стінки органу травної трубки, рельєф слизової якого представлений ямками. Поверхня ямок покрита епітелієм, в якому всі клітини лежать на базальній мембрані, мають призматичну форму, апікальна частина клітин заповнена краплями мукоїдного секрету. Визначте, який орган має даний епітелій.

A * Шлунок

B Тонка кишка

C Товста кишка

D Стравохід

E Червоподібний відросток

 

У гістопрепараті представлений орган, у власній пластинці слизової оболонки якого знаходяться прості трубчасті залози, що складаються в основному з головних і парієтальних, а також слизових, шийкових ендокринних клітин. Вкажіть вид залоз.

A * Власні залози шлунка

B Пілоричні залози шлунка

C Кардіальні залози шлунка

D Власні залози стравоходу

E Кардіальні залози стравоходу

 

У хворого на хронічний атрофічний гастрит виявили ознаки гіпохромної анемії. Порушенням функцій яких клітин залоз шлунка можна пояснити розвиток анемії?

A *Парієтальних клітин

B Головних клітин

C Додаткових клітин

D Шийкових клітин

E Ендокринних клітин

 

Хворому, 20 років, в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який структурний компонент слизової оболонки шлунка в найбільшій мірі забезпечить її захист від ушкодження?

A *Одношаровий призматичний залозистий епітелій

B Сполучна тканина

C М’язова тканина

D Багатошаровий війчастий епітелій

E Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

 

На електронній мікрофотографії власної залози шлунка визначається велика клітина овальної форми, в цитоплазмі якої виявлена система внутрішньоклітинних секреторних канальців, велика кількість мітохондрій. Назвіть дану клітину.

A * Парієтальна

B Головна

C Недиференційована

D Слизова

E Екзокринна

 

При запальних захворюваннях шлунка пошкоджується покривний епітелій слизової оболонки. Який епітелій страждає при цьому?

A * Одношаровий призматичний залозистий

B Одношаровий плоский

C Одношаровий кубічний мікроворсинчастий

D Одношаровий кубічний

E Багатошаровий кубічний

 

При гістологічному обстеженні аспіраційного біоптату слизової оболонки шлунка у хворого, що страждає на виразкову хворобу, виявлене збільшення кількості гландулоцитів, що мають оксифільні властивості цитоплазми. Утворення якого компоненту шлункового соку забезпечують ці клітини?

A * Соляної кислоти

B Слизу

C Пепсиногену

D Гастрину

E Секретину

 

Р.

При обстеженні хворого 43 років виявлено, що у нього в шлунку погано перетравлюються білкові продукти. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність. Функція яких клітин шлунку порушена в даному випадку?

A *Парієтальних екзокриноцитів

B Головних екзокриноцитів

C Слизових клітин (мукоцитів)

D Ендокринних клітин

E Шийкових мукоцитів

 

У хворого 48 років після променевої терапії раку шлунка розвилася злоякісна анемія, внаслідок ушкодження клітин, які виробляють антианемічний фактор. Які з клітин залоз шлунка уражені при цьому?

A *Парієтальні клітини

B Головні екзокриноцити

C Шийкові мукоцити

D Ендокриноцити

E Додаткові мукоцити

 

Хворий С. 45 років госпіталізований зі скаргами на біль в шлунку. Гастроскопія виявила наявність невеликих за розміром виразок в області дна шлунка. Порушення функції яких клітин слизової оболонки шлунка стало однією з причин пошкодження слизової оболонки?

A * Клітин поверхневого епітелію, що виробляють слизовий секрет

B Парієтальних клітин залоз шлунка, що виробляють хлориди і іони водню

C Головних екзокриноцитів, що виробляють пепсиноген

D Ендокриноцитів, що виробляють соматостатин

E Ендокриноцитів, що виробляють серотонін

 

У жінки 56 років при проведенні рН-метрії шлункового соку виявлена тотальна гіперацидність. З порушенням функції яких клітин залоз шлунка це може бути пов’язано?

A * Парієтальних екзокриноцитів

B Головних екзокриноцитів

C Шийкових мукоцитів

D Додаткових мукоцитів

E Ендокриноцитів

 

Хворому на хронiчний гастрит зроблена внутрiшньошлункова рН-метрiя, за допомогою якої встановлено зменшення кислотностi шлункового соку. Функцiя яких клiтин знижена?

A *Парiєтальних екзокриноцитів

B Головних екзокриноцитів

C Ендокриноцитів

D Шийкових клiтин

E Додаткових клiтин

 

 

У біопсійному матеріалі шлунка хворого при гістологічному досліджені виявлено суттєве зменшення або повна відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунка вивчали?

A *Пілоричний відділ

B Дно шлунка

C Кардіальний відділ

D Тіло шлунка

E -

 

Рр.

У порожнині шлунка пiдвищений вміст слизу, що затруднює травлення. З порушенням функціональної діяльності яких клітин це пов’язано?

A. *Мукоцити слизової оболонки

B. Шийкові мукоцити

C. Мукоцити тіла власних залоз шлунку

D. Ендокриноцити

E. Парієтальні екзокриноцити

У хворого в аналізі шлункового соку виявлене зменшення кількості HCl та пепсину. З порушенням продукції якого гормону шлункових залоз це пов'язано?

A * Гастрину

B Соматостатину

C Серотоніну

D Гістамину

E Глюкагону

У хворого внаслідок неконтрольованого прийому нестероїдних протизапальних препаратів виник виразковий дефект стінки шлунка. З ураженням яких клітин це пов’язано?

A. *Залозистих

B. Келихоподібних

C. Головних

D. Парієтальних

E. Клітин Ерліха

Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря зі скаргами на порушення функції шлунка. При комплексному обстеженні було виявлене новоутворення з епітеліальної тканини. Які клітини найбільш ймовірно дали розвиток пухлини?

A. *Шийкові мукоцити

B. Головні екзокриноцити

C. Ендокриноцити

D. Додаткові мукоцити

E. Парієтальні екзокриноцити

Введення інсуліну для оцінки повноти ваготомії супроводжується значним збільшенням кислотності шлункового соку. Які клітини залоз шлунка забезпечують це явище?

A. * Парієтальні

B. Ендокринні

C. Головні

D. Мукоцити

E. Шийкові

 

У хворого при гастроскопії виявлена недостатня кількість слизу, що вкриває слизову оболонку. З порушенням функції яких клітин стінки шлунка це пов'язано?

A. *Клітин призматичного залозистого епітелію

B. Парієтальних клітин залоз шлунку

C. Головних екзокриноцитів

D. Шийкових клітин

E. Ендокриноцитів

 

При гістологічному дослідженні в області шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, що мають високе ядерно-цитоплазматичне співвідношення та базофільну цитоплазму. Укажіть функцію даних клітин.

A. *Регенерація залозистого епітелію

B. Захисна

C. Ендокринна

D. Секреція іонів хлору

E. Секреція пепсиногену

 

Шкірний епітелій походить з ектодерми. Це багатошаровий або псевдобагатошаровий епітелій. Яка локалізація не є характерною для нього?

A * Шлунок

B Ротова порожнина

C Стравохід

D Піхва

E Рогівка ока

 

Аналіз біопсійного матеріалу слизової оболонки шлунка людини, хворої на гастрит, показав різке зменшення числа парієтальних клітин. Як це відображається на зазначених нижче складових частинах шлункового соку?

A. *Зменшення кислотності

B. Збільшення кислотності

C. Збільшення шлункового соку

D. Зменшення шлункового соку

E. Зменшення продукції слизу

 

Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав змін?

A. *Одношаровий циліндричний залозистий

B. Одношаровий циліндричний каймистий

C. Одношаровий циліндричний війчастий

D. Одношаровий багаторядний

E. Одношаровий плоский

 

Хворому, який серед інших скарг має печію, зроблено біопсію слизової шлунка. В препараті визначено багато клітин з оксифільною цитоплазмою, деякі містять по два ядра. Які це клітини?

A *Парієтальні екзокриноцити

B Головні екзокриноцити

C Мукоцити

D Епітеліоцити

E Ендокриноцити

 

На електронній мікрофотографії фрагмента власної залози шлунка представлена велика клітина неправильної кулястої форми, в цитоплазмі якої визначаються внутрішньоклітинні канальці, оточені великою кількістю мітохондрій. Що продукує дана клітина?

A *Іони Сl- і H+

B Слиз

C Пепсиноген

D Ренін

E Гастрин

 

В препараті трубчастого органу виявлена м’язова оболонка, яка складається з трьох шарів гладеньких міоцитів. Слизова оболонка вкрита одношаровим призматичним залозистим епітелієм і має тришарову м’язову пластинку. Який це орган?

A *Шлунок

B Серце

C Матка

D Стравохід

E Сечовий міхур

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.025 с.)