ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Спорт: 26 Страница

Спорт

Методическая последовательность обучения финтам Методическая последовательность обучения блокированию мяча IV. ПОДВОДЯЩИЕ ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГАНДБОЛУ Участники соревнований и состав команды. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Значение и физиологические механизмы поведения закаливающих мероприятий. Методика воспитания психофизических качеств у дошкольника. ВФ ребенка первого года жизни. Подвижная игра, ее определение и специфика. Классификация подвижных игр. Развитие творчества в подвижной игре. Показатели эффективности физкультурного занятия Физкультурные занятия строятся по общепринятой схеме. Физкультурные занятия на воздухе. Индивидуальный подход к детям с учетом состояния здоровья Индивидуальный подход к детям с учетом уровня физической подготовленности Индивидуальный подход к детям с учетом характера двигательной активности The real numbers. Supremum and Infimum of a set. Heine-borel Theorem. Bolzano-Weierstrass Theorem. L’Hospital’srule.The other indeterminate form. Определение нормального веса человека. Осанка и походка современного человека. ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА: УТРЕННЕЕ Географические названия и артикль Предлоги, обозначающие место Основные суффиксы прилагательных СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЁН В ГЛАВНОМ И ПРИДАТОЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ Read the following words of wisdom. What do they mean? A Short Course in Human Relations Complete the sentences with the prepositions in the box. A. When you meet someone for the first time, it is customary to introduce yourself. Remember some words of wisdom. Choose the corresponding English word. Work with a partner. Use the adverbs of frequency to talk about your daily routine. Are the following statements true or false? If false, say why. Продемонструвати на препараті та на черепі. Лицевий череп: кістки які його утворюють; назвати латинськими термінами і продемонструвати на препараті. Суглоби кисті (articulationes manus) М’ЯЗИ ШИЇ (musculi colli; musculi cervicis) Системи внутрішніх органів: визначення, назвати латинськими термінами органи, які утворюють ці системи, дати загальну характеристику функцій цих систем Ротова порожнина, її відділи. Присінок рота: стінки, їх будова; власне ротова порожнина, її стінки, сполучення; описати латинськими термінами і продемонструвати на препаратах. Зуби: частини, поверхні, тканини зуба. Назвати латинськими термінам. Періодонт,пародонт, зубний орган: визначення. Прикуси. Кровопостачання та іннервація зубів верхньої та нижньої щелепи. Зів: межі, сполучення, описати латинськими термінами і продемонструвати на препараті. Назвіть послідовно шляхи виведення сімені. Перерахуйте залози, які виробляють рідку частину сперми. Статевий член: частини, зовнішня будова; описати латинськими термінами і продемонструвати на препараті. Кровопостачання і іннервація зовнішніх чоловічих статевих органів. Сечостатева діафрагма: межі, м’язи і фасції, що її утворюють. Які органи пронизують сечостатеву діафрагму у жінок і чоловіків? Описати латинськими термінами і продемонструвати на препаратах Загальні закономірності будови ендокринних залоз, їх ембріологічна класифікація Хромафінні тіла (параганглії): топографія, будова, функції, розвиток Біла речовина півкуль великого мозку: внутрішня капсула, її топографія, частини, проекційні провідні шляхи, що проходять в кожній частині. Тверда оболонка головного мозку: синуси, їх топографія, описати латинськими термінами і продемонструвати на препаратах. Шляхи відтоку венозної крові із синусів твердої оболонки головного мозку. Корково-спинномозковий шлях tractus corticospinalis Провідний шлях зінично-акомодаційного рефлексу Анатомічні відмінності черепних і спинномозкових нервів Гілки грудного відділу блукаючого нерва Серце: анастомози між правою і лівою вінцевими артеріями, назвати латинськими термінами і описати латинськими термінами їх топографію Зовнішня яремна вена: утворення. топографія, притоки. Лімфатичні вузли голови: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи. Аорта: частини, топографія, описати латинськими термінами і продемонструвати на препаратах. Пристінкові гілки черевної аорти Нижня брижова артерія (arteria mesenterica inferior) Шийний відділ симпатичного стовбура. Вени нижньої кінцівки: класифікація. Поверхневі вени: їх топографія, ділянки впадіння до венозних судин. Стегнова вена: топографія, притоки, описати латинськими термінами і продемонструвати на препаратах. Плечове сплетення: підключична частина, її топографія, компоненти; описати латинськими термінами і продемонструвати на препаратах. Практикум з порівняльної граматики РОЗДІЛ 1. ІМЕННИК В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКМЕТНИКА, ЗАЙМЕННИКА, ЧИСЛІВНИКА, ПРИСЛІВНИКА РОЗДІЛ 3. ДІЄСЛОВО В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ РОЗДІЛ 4. ТИПОЛОГІЧНІ РИСИ СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИ ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНИХ СИСТЕМ РОЗДІЛ 6.ТИПОЛОГІЯ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ РОЗДІЛ 7. РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ ФК Лісна Слобідка 1:2 ФК «Рунґури» ФК В. Вербіж 2:1 ФК «Рунґури» VESTIBULOCOCHLEAR NERVE (CN VIII) Ganglion Cranial nerve association association Trigeminal Function(s) Unilateral medial longitudinal fasciculus lesion: internuclear ophthalmoplegia GLOSSOPHARYNGEAL NERVE (CN IX) Their central processes enter the brainstem, join the Статья 2. Организация и проведение Чемпионата Оборудование: 4 баскетбольных меча Оборудование: 4 теннисных мяча Антропометрия: Оценка физического развития Наружный осмотр (соматоскопия) Антропометрия (соматометрия) Определение плотности и состава массы тела Измерение гибкости и подвижности Метание копья (трезубец Шивы). Завдання ХНЕУ ім. С Кузнеця – це підготовка не тільки професіоналів, А й висококультурних, загальноосвідчених та всебічно розвинених людей Оригинальное название: 52 Reasons to Hate My Father by Jessica Brody, 2012 Последнее противостояние Лексингтон Отправлено: Суббота, 2 июня, 20:10 Тема: Видео-обращение от Лексингтон Ларраби Мистер Карвер в бильярдной с кием в руках Отправлено: Пятница, 10 августа, 20:40 Отправлено: Пятница, 14 сентября, 16:18 Отправлено: Пятница, 14 сентября, 22:10 РАПОРТ КОРОНЕРА: ЭЛИЗАБЕТ ЛАРРАБИ. Отправлено: Пятница, 20 октября, 18:05 Про виконання міської комплексної Програми розвитку фізичної культури Оцінка рухової підготовленості дошкільників старших груп ДНЗ міста Франция – Аргентина, или конец чемпионата мира Дней ради одного потерянного мяча Автограф, который обойдет всю Францию Колоссальная победа в Гамбурге Часть II Вперед, к завоеванию «звездного» небосклона Неудача в европейской встрече Орден Почетного легиона и второй «Золотой мяч» Честь, утраченная на стадионе «Эйзель» Должен быть только один наркотик – спорт Гавань (голл. Haven) - естественная или искусственная Оверштаг - крутой поворот корабля, Полундра — восклицание, первоначально Трюм — самая нижняя часть внутреннего Якорь – металлический стержень с лапами, Различают истинный и магнитный пеленг. В одном из лучших ресторанов Санкт-Петербурга. Частный яхт-клуб в марине Крестовского острова. Аврал - работа на судне, в которой Три месяца спустя. Санкт-Петербург. Кафедра хімії та методики навчання хімії МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Відкриття в лужному гідролізаті жиру його складових частин Відкриття молочної кислоти в м’язовій тканині ОНИ ЗНАЛИ, КАК ОБРАЩАТЬСЯ С КОВЧЕГОМ ПРОБУЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ Он и по сей день рождён в хлеву Пробуждение предшествует суду Обновление или восстановление? Крещены теми, кто готовит путь Сохранить нашу первую любовь Мы будем «совершены воедино» МОВА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЖИТТІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТОРА Поясніть, як правильно сказати, та запишіть правильні варіанти сполучень слів. Вставте замість крапок літери, перевірте їх правопис за «Словником іншомовних слів». Перекладіть українською мовою нижчеподаний рекомендаційний лист. Знайдіть англійські еквіваленти до наступних слів та словосполучень. Опираючись на інформацію тексту, знайдіть закінчення наступних речень. Знайдіть українські еквіваленти наступних слів та словосполучень з тексту. З’єднайте колонку А з колонкою B, щоб отримати правильні словосполучення. Подведение итогов, определение победителей, награждение ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ СЛЕТА Ответственность за нарушение Законов Слета го ОБНИНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕТА The Present Indefinite Tense The Future Indefinite in the Past Tense The Future Continuous in the Past Tense The Future Perfect Continuous in the Past Tense СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН (SEQUENCE OF TENSES) Союзы в условных придаточных предложениях Знати - які є способи подачі м’яча. Тема№4,,Спортивні ігри ” (волейбол) Тема №6 Спортивні ігри (баскетбол) Місце проведення – спортивний зал. Змістовний модуль 1. (50 балів ) Знати – техніку виконання присідання зі штангою Тема № 14,,Кросова підготовка ” (20балів ) Змістовний модуль 2 (40 балів ) К ПРЫЖКАМ С ПАРАШЮТОМ ПО ПРОГРАММЕ ПРОГРЕССИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СВОБОДНОМУ ПАДЕНИЮ В АО РОСТО-ДОСААФ. Ознакомительный прыжок начинающих парашютистов на воду Наименование и номера упражнений учебных прыжков с парашютом Организация управления развитием физической культуры и спорта в РФ. Международные спортивные организации Общероссийские спортивные федерации. Неофициальный командный зачет на Олимпийских играх. Создание Олимпийского комитета СССР. Континентальные, региональные и другие игры под патронажем МОК. Медальный зачёт за историю соревнований после игр 2010 года Проблема допинга в олимпийском спорте. Классификация видов спорта в программах Олимпийских игр. Спортивные звания, спортивные разряды в Российской Федерации. Программа № 1. Ознакомительные прыжки с парашютом Цели программы: подготовить парашютистов-спасателей к дежурству в единой системе поиска и спасания в РФ, к выполнению поисково-спасательных работ и оказанию помощи потерпевшим бедствие. Ознакомительный прыжок с инструктором с парашютной системой типа «Тандем» Парашютисту запрещается отделяться от подвесной системы до касания воды ногами. Прыжок с инструктором с парашютной системой типа «Тандем» на отработку элементов свободного падения и управления куполом Прыжок на выполнение комплекса фигур одиночной акробатики и совершенствование навыков управления парашютом Групповой прыжок на точность приземления Прыжок на построение и перестроение больших купольных формаций Показательный прыжок «Капля» Показательный прыжок по вынужденному покиданию ВС Достижения российского спорта в начале 20 века Демографические характеристики рынка Краткосрочные маркетинговые цели Финансирование за счет членских взносов Исследование непрерывной системы. Глава 1. Техника лыжных ходов Задача 1. Создать правильное представление о технике попеременного двухшажного хода. Задача 1. Создать правильное представление о технике хода. Задача 1. Научить занимающихся отталкиваться ногой отведением и сгибанием ее. Задача 2. Обучение переступанию и переносу веса тела с лыжи на лыжу. Поворот из упора на параллельных лыжах Полуторамильный тест бега и ходьбы Тесты для измерения жировой прослойки Развивайте выносливость, силу и гибкость Следуйте правилу специфичности Немедленно прекратите занятие и обратитесь к врачу при появлении следующих симптомов:. Витамины и минеральные вещества Добавки минеральных веществ и витаминов Питание перед соревнованиями Питание во время соревнований Во время занятий аэробными упражнениями по крайней мере пять важных процессов происходят в организме. Идеальный вес будет равен весу тощей мышечной массы плюс вес идеального жира. Специальные костюмы для сгонки веса Скорость и сопротивление воздуха Для людей со средним уровнем подготовленнности Оценка занятий прыжками через скакалку Оценка занятий круговой тренировки Круговая тренировка с отягощениями Круговая тренировка для развития силы Упражнения круговой тренировки Эти упражнения растягивают связки и ахилловы сухожилия. Акупрессура для снятия спазмов Каким образом климакс влияет на программу занятий физическими упражнениями? Массовый спорт. Спорт высших достижений Олимпийские игры современности Мотивация и обоснование индивидуального выбора вида спорта или систем физических упражнений Характеристика видов спорта и систем физических упражнений Оцінювання навчальних досягнень ОРІЄНТОВНІ НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ І ВИМОГИ Появление профессиональных лиг. Простившись с футбольным чемпионатом, Украина превращается в баскетбольную страну — начинается строительство спортивных арен к Евро-2015 Методика обучения технике волейбола. Обучение нападающему удару с разбега в прыжке Группы новичков (первый год занятий) Контроля за поведением боксера и состоянием его здоровья Прием одной рукой снизу в падении вперед на руки с последующим скольжением на груди-животе Обучение тактическим действиям в нападении (индивидуальным, групповым, командным) Командные тактические действия Типичные ошибки при выполнении броска в движении после двух шагов в баскетболе и методы их исправления История возникновения футбола Глава 5: Развитие футбола в Юргинском районе среди женщин. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗИМНЕМ ПЕРВЕНСТВЕ МОСКВЫ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ В СЕЗОНЕ 2010 ГОДА Обучение сочетанию технических приемов Техника противодействия и овладения мячом Задача 2. Освоить технику нападающего удара в облегченных условиях (расчлененным методом). Изучить удар по мячу без прыжка. Упр. 1. Стоя левым боком к сетке, имитировать передачу мяча ;из зоны 3 с последующим нападающим ударом правой рукой. Расстановка игроков на площадке По физической культуре 3 А, 3 Б класс Классов по 3-часовой программе. учебного материала по физической культуре в 3 А классе Для 5 – 6 класса при 3-х учебных занятиях неделю Задачи физического воспитания учащихся 5-6 классов. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Основы знаний о физкультурной деятельности (24 ч) На материале спортивных игр. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НАВЫКИ (110 ч) Гимнастика с основами акробатики ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ Основы знаний о физкультурной деятельности (18 ч) Рабочая программа составлена на основе ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ Приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ТРЁХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ. Разделы программы и количество часов в 10 -11 классе Коррекционно-развивающая программа по формированию смыслового компонента чтения у младших школьников с общим недоразвитием речи Методологические и теоретические основы программы Цели и задачи программы, ожидаемые результаты Этап. Работа над словом и предложением. Этап. Работа над интонационной и смысловой стороной речи на материале научно-популярного текста.

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.138.69 (0.034 с.)