ІІ Термін і місце проведення змагань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ Термін і місце проведення змаганьЧисла певного місяця і року, місце (база), де проводяться змагання.

ІІІ Керівництво змаганнями

Організація, що проводить змагання, суддівська колегія, яка безпосередньо проводить змагання.

IV Учасники змагань

Назви команд, вік учасників, їх кваліфікація, кількість учасників, які вносяться в заявку.

V Умови проведення змагань

Системи розіграшу, порядок визначення переможця у випадку, коли дві чи більше команд наберуть однакову кількість очок.

VI Нагородження

Вказуються види відзначень учасників (медалі, жетони, дипломи, свідоцтва, грамоти, перехідні призи, виписки, пам’ятні подарунки).

VII Умови прийому учасників змагань і оплати витрат

Вказуються витрати:

- організації, що проводить змагання;

- організації, що направляють команди на змагання;

- порядок і умови оплати суддівства.

У цьому розділі обов’язково вказуються дата прибуття і від’їзду команд.

VIII Умови подання протесту

Вказується порядок подання протесту, термін його розгляду і органи, куди подається протест. Як правило, протест подається в головну суддівську колегію з проведення змагань протягом 24 годин після закінчення гри. Відмітка про подання протесту робиться представником команди в протоколі матчу. Протест повинен бути розглянутий до наступної гри команди, на яку поданий протест.

IX Порядок та термін подання заявок для участі в змаганнях

Вказуються:

- організація, що розглядає заявки;

- порядок і терміни подання попередніх заявок (це

потрібно для того, щоб визначити фактичну кількість команд);

- порядок і терміни подання іменних заявочних списків (на

цьому етапі здійснюється допуск учасників до змагань);

- форма заявки та перелік документів, які необхідно подати

мандатній комісії;

- місце та час проведення жеребкування.

Положення про змагання затверджується керівником організації, яка проводить змагання.

До положення про змагання додається програма змагання, а також кошторис витрат, який складається з таких розділів:

Найменування змагань.

Терміни і місце проведення.

Кількість суддів (в тому числі немісцевих), витрати на їх розміщення, харчування, проїзд.

Кількість учасників (в тому числі немісцевих), витрати на

Розміщення, харчування, проїзд.

Витрати на медичне обслуговування.

Витрати на оренду спортивних споруд.

Витрати на рекламу – афіші, плакати тощо.

Транспортні витрати.

Канцелярські витрати.

Витрати на оплату обслуговуючого персоналу.

Звичайна форма заявки

Заявка завіряється печаткою організації, що направляє команду на змагання, а також відповідним штампом або печаткою лікаря.

Календар ігор

Календар визначає порядок, терміни та місце проведення змагань з початку до кінця.

Протокол гри

Перед кожною грою заповнюється протокол в якому фіксується хід гри і який підписується (після закінчення гри) представниками команд та суддями.

Турнірна таблиця

Результати ігор між командами в кожному турнірі заносяться в спеціальну таблицю.

СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

Головний суддя.

Головний секретар.

Заступник головного судді з медичної частини.

Суддя – секретар.

Суддя – інформатор.

Суддя – оператор табло.

Комендант змагань.

Обов’язки членів суддівської колегії

Головний суддя

Головний суддя несе відповідальність за проведення змагань відповідно до правил і положень. Головний суддя керує всією суддівською колегією, учасниками змагань та представниками команд.

Головний суддя зобов’язаний:

- контролювати підготовку місць змагань;

- розподілити обов’язки між суддями;

- затверджувати календар ігор;

- керувати роботою суддівського апарату і вирішувати всі питання, що пов’язані з ходом змагань;

- забезпечувати учасників, глядачів, представників преси, радіо і телебачення інформацією про хід змагань та їх результати;

- у виключних випадках головний суддя може втрутитись у хід матчу, якщо, на його думку, судді прийняли помилкове рішення.

Головний суддя затверджує результати змагань: пише звіт про змагання, який подає в організацію, що проводить змагання.

Головний суддя має право:

- у процесі змагань звільнити від суддівства арбітрів, які не справляються зі своїми обов’язками;

- згідно з рішенням головної суддівської колегії знімати зі змагань команди і окремих учасників, які грубо порушили правила змагань та вимоги, які висуваються до спортсменів;

- відмінити або відкласти змагання у зв’язку з непідготовленістю майданчиків;

- вносити зміни в програму змагань, календар ігор, призначення суддів, якщо в цьому є необхідність.

Розпорядження головного судді є обов’язковим для всіх учасників змагань.

Заступники головного судді

(головний секретар, суддя-секретар, суддя-інформатор, суддя-оператор табло, лікар змагань, комендант змагань)

Заступники головного судді відповідають за ділянку роботи, що доручена їм головним суддею. За відсутності головного судді один із заступників виконує його обов’язки.

Головний секретар

Головному секретарю необхідно:

- перевіряти заявки;

- складати розклад ігор і після затвердження його головним суддею доводити до відома команд;

- вести протоколи засідань суддівської колегії;

- оформляти розпорядження і рішення головної суддівської колегії;

- приймати заявки, протести і доповідати про них головному судді;

- відповідати за своєчасне оформлення протоколів і всієї технічної документації;

- готувати звіт про змагання.

Суддя-секретар

На суддю-секретаря покладено такі обов’язки:

- правильне внесення в протокол гри відповідних записів (прізвищ гравців, спортивні звання, ігрові номери);

- ведення протоколу під час гри;

- заключне оформлення протоколу в кінці матчу (його повинні підписати судді та представники команд).

Суддя-інформатор

В обов’язки судді-інформатора входить інформування гравців та глядачів про хід змагань, про основні положення змагання. Він знайомить глядачів з командами, гравцями, тренерами і суддями, оголошує заміни гравців. Суддя-інформатор також оголошує рахунок, якщо немає табло.

Суддя-оператор табло

Суддя-оператор табло відповідає за чітку, правильну і своєчасну інформацію, яка висвічується на табло.

Заступник головного судді з медичної частини

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді:

- стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог при

проведенні змагань;

- надає медичну допомогу учасникам при травмах, захворюваннях робить висновки про можливість продовжувати змагання;

- після закінчення змагань подає звіт про лікарсько-санітарне забезпечення змагань в організацію, яка проводить змагання.

Комендант змагань

Відповідає за:

- своєчасну підготовку оформлення місця змагань;

- порядок під час проведення змагань;

- наявність необхідного інвентаря, приміщень для учасників і суддівської колегії;

- радіофікацію місць змагань відповідно до вказівок головного судді.

Звіт головного судді

У звіті головного судді дається стисла характеристика зма-гання: організація, стан спортивних споруд, робота суддівської колегії і обслуговувального персоналу, відзначаються негативні моменти і пропозиції щодо поліпшення проведення змагань у майбутньому. У кінці звіту вказуються спортивні результати команд, виконання спортивних розрядів тощо.

Церемонія відкриття та закриття змагань

Відкриття

Парад команд. Першими йдуть чемпіони минулого року, а далі – в алфавітному порядку, заключною – місцева команда (господар). Перед кожною командою несуть таблички з назвою команд.

Прапор України (під гімн України) піднімає капітан команди чемпіонів або капітани всіх команд.

Голова організаційного комітету вітає учасників змагань.

Оголошується відкриття змагань.

Учасники залишають спортивну арену.

Закриття

Встановлюється трибуна.

Виносяться медалі.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.005 с.)