ТОП 10:

Инфопедия — категория Военная наука: 41 Страница

Материала по категории - Военная наука на сайте Инфопедия всего: 40802 страниц.

Военная наука - 41 Страница

Высочайший Указ о монашествующих. Гонения на Архиереев и священство. Благословение Синода Патриархами. Київська Русь за перших князів: Олег, Ігор, Ольга, Святослав Політична діяльність гетьмана П. Дорошенка. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИХ ТЕАТРАХ МИРОВОЙ ВОИНЫ ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ИТОГИ ВОЙНЫ Последствия Второй мировой войны. Послевоенное положение Канады. Тема: ФРАНЦИЯ во второй половине ХХ века – начало ХХІ. Тема: Германия во второй половине ХХ века. ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ Российская федерация в 1992 – 2008 гг. Государства постсоветского пространства. Социально-политический кризис 1980 г. и его последствия Революция 1956 г. и ее подавление Советской Армией Ликвидация монархии, установление коммунистического режима Захват власти компартией и ликвидация монархии Югославия. Новые южнославянские державы Обострение политической ситуации и распад СФРЮ Положение Японии после поражения во Второй мировой войне. СТРАНЫ ТРОПИЧЕСКОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКИ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ИСКУССТВА. ПЕРІОДИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. Перша світова війна закінчилася. Військові видатки. Прямі військові видатки воюючих держав у 10 разів перевищили вартість усіх воєн за попередні 120 років. Це договір про відмову від війни як знаряддя національної політики та мирне вирішення всіх міжнародних суперечок І частини радикалів (1926-1928 рр.) Ради робітничих і солдатських депутатів Було взято курс на утворення єдиної соціалістичної держави. Політичні процеси поклали початок масовим репресіям проти радянських людей. Ці події свідчать про завершення демократичної революції в Німеччині. Світова економічна криза прискорила назрівання революції. Героїчна боротьба іспанських республіканців тривала 32 місяці. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА Т. МАСАРИКА Органи державної влади за Конституцією 1938 р. КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ ІРАН У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД КРАЇНИ Й ТЕРИТОРІЇ ТРОПІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АФРИКИ Найважливіші досягнення науки Реалістична література першої половини XX ст. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ Словник основних понять згідно з вимогами програми Вторник, 29 сентября 1942 г. ПРОСПЕКТ И ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УБЕЖИЩУ. Воскресенье, 13 декабря 1942 г. Четверг, 16 сентября 1943 г. Воскресенье, 27 февраля 1944 г. Карол Анн Лей. Последние дни Анны Франк Хвала Аллаху Господу миров, Одному Единому, Царю Судного дня, Самодостаточному Всевышнему, Который не родил и не был рождён, и не было Ему равных никого. Аскетизм господина человечества Голодание – качество богобоязненных людей Из наставлений Ка’ба ибн аль-Ахбара Из наставлений Лукмана мудрого Аскетизм двух господ райской молодёжи Бывало так, что мы видели молодой месяц, потом ещё один (, и за всё это время) в домах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, не пекли хлеба». Національні рухи в Індії та Китаї, їх боротьба за національне самовизначення, економічну Франції, Росії та Австро-Угорщини) на початку XX ст. Особливості державного устрою Росії Розвиток революції навесні та влітку 1905 р. Сан-Стефанський мирний договір Зовнішньоекономічна експансія Японії Причини вступу США у війну на боці Антанти Відбулося загострення внутрішньополітичної ситуації Утворення міжнародних організацій. Розвитку в період стабілізації капіталізму Парламент Складався з двох палат Відновлення банківсько-фінансової системи Причини приходу фашистів до влади Причини активізації фашистських організацій Причини розпаду Народного фронту Причини загальнонаціональної кризи Із ліквідацією військ Врангеля громадянська війна була в основ- Причини прискорення темпів колективізації Причини успіху перевороту 1926 р. Одначе в Угорщині виникли великі труднощі. Конституція Королівства сербів, хорватів і словенців Румунія в роки світової економічної кризи Опозиція до уряду О. Стамболійського Соціально-економічна політика Гоміндану Напрямки зовнішньої політики США Поширилися авангардистські течії модернізму ТАЙНА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ЕЕ ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ. КОРАНА И ЕДИНОГО ЗАВЕТА. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РЕЛИГИЯХ И АТЕИЗМЕ. В БИБЛЕЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И НАДГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ АЛКОГОЛЬ, ТАБАК И ИНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕНОФОНД И ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА КАК ГЛОБАЛЬНОЕ СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕСТУПНОСТЬ Той час ласкавий, що так щедро нас З «Повчань» мудреця Матанги. Врода цієї жінки — немов води Ґанги. Вічно мусимо про друга пам’ятать в душі своїй Але якщо вона рішуче присвятила себе А як крилатий час наш відлетить, Тоді звинем в дорогу білі шатра. Там жде ще нас остання -Вічна Ватра. Предмет и периодизация истории государства и права зарубежных стран. Методы исследования. Возникновение рабовладельческого государства и права. Отличительные черты восточной деспотии. Общественный и государственный строй Древнего Египта. Общественный и государтвенный строй Древнего Китая Дхармашастры как основной источник древнеиндийского права. Отличительные черты права Древней Индии (по дхармашастрам Ману). Брачно-семейное и наследственное право В Древневавилонском царстве (по законам Хамураппи) Преступления и наказания, суд и судебный процесс в Древнем Вавилоне (по законам Хаммурапи). Античная демократическая республика в Древних Афинах в V-IV веках до н.э. Расцвет и упадок афинской демократии. Общественный и государственный строй Спарты. Общественный и государственный строй Древнего Рима в царский период. Реформы Сервия Туллия. Эволюция общественно-государственного строя Древнего Рима в период республики. Изменения общественного и государственного строя Древнего Рима в условиях утверждения монархии Рим в период домината. Реформы Диоклетиана. Эволюция брачно-семейного и наследственного права в Древнем Риме. Эволюция общественного и государственного строя Византии. Источники и характерные черты мусульманского права Эволюция общественного и государственного строя Франкского королевства Уголовное право и уголовный процесс у франков (по «Салической правде»). Сословно-представительная монархия во Франции Экскурсии Музея города в июне: экскурсия по кварталам НКВД с частушками про Сталина, экскурсия с уличной ретро-фотосессией и прогулка по набережной с известным краеведом Принц-моряк и путешественник. Провозглашение наследником престола. А рожденное от Духа есть дух. Доклад экскурсовода Т.Евангелиди на научной конференции Окончание находим только уже через много страниц, в гл. 9) Не могу поручиться, что точно запомнил заголовок, а поэтому беру его в скобки.) Пройдя посреди них, и пошел далее. Борьба за власть боярских группировок в годы регентства Елены Глинской Мероприятия правления Бориса Годунова по предотвращению последствий опричнины Внешняя политика России в конце XVI-XVII вв. Феномен самозванничества в России. Первое ополчение и программа восстановления системы государственного управления по «Приговору 30 июня 1611». Социально-исторические традиции земского движения в годы смуты: II ополчение. Обмирщение русской культуры в XVII вв. Внешняя политика в смутное время. Периодизация земских соборов Церковный раскол: причины, этапы, последствия. Эволюция церковного управления в XVI-XVII вв Особенности и факторы социально-экономического развития России в XVI в. Эволюция и противоречия развития феодального землевладения(вотчина, поместье) по “Соборному уложению” 1649г. Повседневная жизнь черносошных крестьян в XVII вв. Коррекция цвета после процедуры ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ. ЦАРИ. ИМПЕРАТОРЫ Правительства Советской России - СССР Руководители субъектов Российской Федерации АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 16-20 ВВ. СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ В СОСТАВЕ СССР МАТЕРИАЛЫ К РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ БИБЛИОГРАФИИ Моїй коханій дружині Любові Сергіївні присвячую. Епілог. СУЧАСНІ СПАДКОЄМЦІ ЗОЛОТОЇ ОРДИ Війна за незалежність північноамериканських МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ Тема 17 . Перебудова і розпад СРСР Памятка по выполнению работы над ошибками по русскому языку в начальной школе. Знаки препинания в конце предложения. Мягкий знак на конце существительных после шипящих. Глава вторая. Рубеж безопасности. Глава третья. Комитет Пятнадцати Глава четвёртая. Зрачок Зверя Глава седьмая. Выжженный Космос. Кто сказал, что талант человека равен красоте его сердца? Глава вторая. Печать на челе. Немного ему остаётся времени. Ангелы его низвержены с ним. Глава четвёртая. Игла с неба. Глава пятая. Прощание с вечностью. Глава шестая. Пересвет и Челубей. Глава седьмая. Горькие звёзды. Глава первая. Вектор спасения. Глава вторая. Контрнаступление. Глава четвёртая. Месть или слёзы. Глава шестая. Памятник последнему фаэту. Глава седьмая. Сын Земли и Неба. ХVІІІ – ХІХ ст. VІІІ – ІХ ст. ІІ ПЕРІОД – РОЗКВІТ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (980 – 1054 рр.) КУЛЬТУРА ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ МСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ ВЕЛИКИЙ CАМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ КОЗАКІВ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХVІІ ст. – ДОБА ГЕРОЇЧНИХ ПОХОДІВ І ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ – ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ – 1648 – 1649 рр. ІV ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ – ПОШУК НОВИХ СОЮЗНИКІВ, ПОРАЗКА – 1656 – 1657 рр. ЛІВОБЕРЕЖНА ГЕТЬМАНЩИНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ст. ГЕТЬМАНУВАННЯ ІВАНА СКОРОПАДСЬКОГО (1708 – 1722 рр.) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ Формула пути при равноускоренном движении. Тангенциальное и нормальное ускорения. Второй закон Ньютона для точечного тела, движущегося по окружности. Напряженность и электрическое смещение электростатического поля. Формула работы электростатического взаимодействия двух точечных зарядов. Классическая теория электропроводности металлов. Поток индукции магнитного поля. Интерференция от клина. Полосы равной толщины Состав ядер атомов. Радиоактивность ядер. Реакции деления и синтеза ядер. Элементарные и фундаментальные частицы. Обменный механизм взаимодействий. Количество теплоты. Теплоемкость. Специальность «Международные отношения» Генсек ООН: на верность ИГ в разных частях света присягнули 34 группировки Тема 2. Методика развития физических качеств и формирования двигательных навыков США и строительство нового мирового порядка Энтони, Лэйк, Уоррен Кристофер, Уильям Перри – советники. ОВПБ (общая внешняя политика безопасности) - ЕПБО (единая политика безопасности обороны). Процесс модернизации стран БВ Основные компоненты обеспечения региональной безопасности и нестабильности Лиственично-пихтовая роща в Иивониеми. Городище на острове Корписаари Км от автодороги А-129 (по воде) Км от автодороги А-130 (на шоссе Сортавала — Вяртсиля) Харлу. Промзона и ГЭС-22 «Леппякоски». Автодорога А-130 301 км. 9 км в сторону Автодорога А-130. 305 км. 42км в сторону по автодороге Р-21. 4 км в лес. Автодорога А-130. 320 км и 7 км в сторону. Тема 4. Українська національна революція. Становлення української державності. Тема 6. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії Українське національне відродження ХVІІІ – ХІХ ст. Тема 12. Україна в умовах розбудови державності. Сутність та напрями сучасної аграрної реформи. Сучасні уявлення про патогенез вітряної віспи Імунопатогенетичні особливості вітряної віспи Клінічні прояви вітряної віспи Сучасна діагностика varicella zoster інфекції Лікування вітряної віспи у дорослих Характеристика обстежених хворих Епідемічна ситуація з вітряної віспи у Збройних силах України Стан клітинної та гуморальної ланки імунної відповіді Динаміка виявлення ускладнених форм вітряної віспи за 5 років Частота клінічних ознак у хворих на вітряну віспу Вплив лімфоміозоту з енгістолом на основні компоненти клітинного та гуморального імунітету Нозологічна структура інфекційної захворюваності АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ Референтні значення деяких імунологічних показників крові Політична криза початку 1921 р. Неп - відмова від негайного переходу до комунізму Проведення Лозанської конференції Великой Отечественной войны» Аннотация работы, направляемой на выставку Первые жертвы войны среди местных жителей З расказу Іцхака Арада, дырэктара Мемарыяльнага цэнтра Яд ва-Шэм у г. Іерусалім Партизанская бригада имени Гастелло. Отдельные отряды и спецгруппы Вилейской области и инструктора Ошмянского РК КПВ Микуло от 14.02.44 г. ПРОГРАММА КУРСА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» Великая Отечественная война. СССР в 1945-1991 гг. Четырёхпроводная трёхфазная система при несимметричном режиме Случаи несимметрии при соединении генератора и нагрузки треугольником к тематическому комплексному квалификационному заданию Тема 2. Зарождение и основные этапы становления российской государственности в IX-XV вв. Тема 6. Россия на рубеже XIX-XX вв. Глава 1 Миграционные процессы и национальная политика в России Понятие, виды и причины миграций Специфика современной миграции в России Угрозы национальной безопасности Методы и механизмы обеспечения национальной безопасности ЛАНКА В ПЕРВЫЕ ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ КОРЕЯ В ПЕРИОД ТРЕХ ГОСУДАРСТВ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЗМА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ИНДОКИТАЙ. ГОСУДАРСТВО ФУНАНЬ (БАПНОМ) УСТАНОВЛЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ВОСТОКЕ АРАБСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ. ХАЛИФАТЫ УМАЙЯДОВ И АББАСИДОВ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА ВИЗАНТИЯ В VIII-XII вв. ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ИНДИЯ (VII-X вв.) КИТАЙ В КОНЦЕ VI - НАЧАЛЕ Х в. (Империи Суй и Тан) ГОСУДАРСТВО ОБЪЕДИНЕННОЕ СИЛЛА ВЬЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В VI-IX вв. ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МЬЯНМЫ (IV-XII вв.) КАМБУДЖАДЕША (АНГКОР) В VIII-XIII вв. ГЕНЕЗИС ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ ИНДОНЕЗИИ. ШРИВИДЖАЙЯ РАСПАД АББАСИДСКОГО ХАЛИФАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.021 с.)