Тема: Оператори. Оператор множинного вибору. Перелічувальний тип. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Оператори. Оператор множинного вибору. Перелічувальний тип.Контрольні запитання:

1. Оператор switch. Якого типу може бути селектор? Якого типу можуть бути case - мітки?

2. Чи можна в операторі switch задавати мітки з однаковим значенням?

3. Опишіть принцип роботи оператора switch.

4. Зобразіть блок-схему для оператора switch.

5. Для чого служить мітка default? Де можна розмістити мітку default? Чи є вона обов’язковою?

6. У яких випадках застосовують оператор break у тілі оператора варіантів?

7. Зобразіть блок-схему для оператора switch з використанням оператора break.

8. Перелічувальний тип. Визначення типу. Оголошення змінних перелічувального типу.

9. Поясніть роботу наступних рядків програми.

enum Color { Red = true , Green = 'a' , Blue =0, Yellow = 100} ;

Color color = Red;

cout << color << ‘ ‘<< Green <<endl;

10. Поясніть роботу наступних рядків програми.

enum Cities { Kyiv = 1, Paris, Toronto};

enum Europe { London = 10, Paris, Praha};

cout << Paris << endl;

Завдання 1.Скласти алгоритм (блок-схему) та програму.

Варіанти:

1) Дано номер дня( 1 – понеділок і т.д.). Вивести розклад занять на той день. Дано ціле число - № місяця. Вивести пору року, що відповідає місяцю.

2) Дана країна(номер у пункті меню). Визначити на якому континенті вона розташована.

3) Дано номер місяця. Вивести погоду, що характерна для місяця( травень – тепло, жовтень – дощі і т.і.).

4) Дано число у см. Створити меню для переводу числа у інші одиниці довжини(метри, дециметри).

5) Програма - меню для переводу числа з 16-ї системи у 10-ву чи навпаки.

6) Програма - меню для переводу дюймів у сантиметри чи навпаки.

7) Дана вага у кг. Створити меню для переводу числа у інші одиниці довжини(грами, центнери).

8) Програма - меню для обчислення площ фігур(трикутника, прямокутника).

9) Програма - меню для обчислення значень функцій cos x, sin x, ex.

10) Програма - меню для обчислення площі круга, довжини кола чи об’єму кулі за радіусом.

11) Програма - меню для обчислення вартості мобільного дзвінка в залежності від оператора.

12) Програма - меню для обчислення значень функцій x2, xн,

13) Програма-меню для переводу грошових одиниць грн. → евро, грн. → долари, грн. → рублі.

14) Програма - меню для переводу числа з 8-ї системи у 10-ву чи навпаки.

Завдання 2.Скласти програму для виконання завдання 1з використанням перелічувального типу.

Завдання 3.Скласти алгоритм (блок-схему) та програму.

Варіанти:

1. Дано символ. Визначити чи він є парною цифрою.

2. Дано відмінок(буква відмінку). Вивести слово «книга» у вказаному відмінку.

3. Дано символ. Визначити чи він є розділовим знаком, чи знаком арифметичної операції.

4. Дано символ латинського алфавіту. Визначити наступний за ним символ за алфавітом.

5. Дано колір(перша буква назви кольору). Вивести назву кольорової гами, до якої відноситься цей колір( тепла, холодна, нейтральна).

6. Дано символ. Визначити чи він є голосною буквою.

7. Дано символ латинського алфавіту. Визначити попередній для нього символ за алфавітом.

8. Дана позиція шахової фігури на початку гри. Визначити фігуру, що займає вказану позицію.

9. Вводиться символ. Надрукувати “Yes”, якщо була введена літера ‘Y’ чи ‘y’ та “No”, якщо була введена ‘N’ чи ‘n’. В усіх інших випадках надрукувати “Don’t know”.

10. Дано час у 12 годинному форматі. Перевести його у 24 годинний формат.

11. Корабель рухається у певному напрямі(північ, південь, захід, схід). Напрям задається символом(N –північ, S -південь, E –схід, W –захід).Вивести новий курс корабля після команди «направо».

 

Завдання 3.Скласти алгоритм (блок-схему) та програму.

Написати програму, яка обчислює площу наступних фігур згідно вибору користувача: прямокутника( s = w ∙ h), паралелепіпеда (s = w ∙ h + l ∙ h + w ∙ l), трикутника( , де ).

Лабораторна робота №7

Тема: Організація циклів. Оператори goto, while, do while.

Контрольні запитання:

1. Що називають циклом у програмуванні?

2. Намалюйте блок схему циклу з передумовою. Які є способи організації циклу з передумовою у С++? Запишіть.

3. Намалюйте блок схему циклу з післяумовою. Які є способи організації циклу з післяумовою. у С++? Запишіть.

4. Принцип роботи циклу while.

5. Принцип роботи циклу do while.

6. Відмінності у роботі циклів while та do while.

7. Чи можливий випадок, коли цикл while не виконається жодного разу? Відповідь обґрунтуйте.

8. Чи можливий випадок, коли цикл do while не виконається жодного разу? Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання 1.Скласти алгоритм (блок-схему) та програму.

Вимоги до завдання: виконати завдання трьома способами

o за допомогою операторів if, goto.

o за допомогою оператора циклу while

o за допомогою оператора циклу do while

Варіанти:

1. Обчислити суму парних чисел, що не перевищують деякого натурального N: : 2 + 4 + 6 + …. Вивести усі доданки суми на екран.

2. Дано натуральне N. Обчислити суму непарних чисел, що не перевищують N: : 1 + 3 + 5 + …. Вивести усі доданки суми на екран.

3. Обчислити 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + ...+1/9999 - 1/10000 послідовно зліва направо. Вивести значення суми та доданків суми.

4. Підрахувати кількість натуральних чисел, кратних числу 6, що не перевищують
числа N. Вивести кількість таких чисел та самі числа.

5. Обчислити 1·2+ 2 · 3 + 3 · 4 + ...+N · (N+1). Вивести значення суми та доданків суми.

6. Обчислити суму кубів двозначних непарних чисел. Вивести значення суми та доданків суми.

7. Обчислити суму квадратів чисел -8, -6, -4, ..., 4, 6, 8. Вивести значення суми та доданків суми.

8. Обчислити 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + ...+1/9999 - 1/10000 послідовно справа наліво. Вивести значення суми та доданків суми.

9. Знайти суму цілочислових координат точок, що належать відрізку [-3.5;12,8].

10. Підрахувати суму всіх натуральних чисел, що діляться на 3 або на 7, і не перевищують числа N. Вивести значення суми та доданків суми.

11. Обчислити добуток 2 · 4 · 6 · 8 · 2N. Вивести значення добутку та множників добутку.

12. Обчислити суму S = sin1°+sin2° + sin 3° + ... + sin 45°. Вивести значення суми та доданків суми.

13. Вивести шкільну таблицю множення для введеного з клавіатури числа.

14. Обчислити суму всіх трьохзначних чисел, кратних числу 8. Вивести значення суми та доданків суми.

15. Є перші N натуральних чисел. Визначити середнє арифметичне парних значень і середнє арифметичне непарних значень.

 

Завдання 2.Скласти алгоритм (блок-схему) та програму.

Варіанти:

1. Для даного дійсного числа x і натурального n обчислити sin x + sin(sin x ) + ... + sin ( sin (... sin(sin x) ... ))

2. Для даного дійсного числа x і натурального n обчислити: sin x + sinx2 + ... + sinxn

3. Обчислити квадратні корені дійсних чисел x = 2.0, 3.0, ... , 100.0. Роздрукувати значення x, Öx,

4. Для натурального N обчислити суму Вивести значення суми та доданків суми.

5. Для даного дійсного числа x і натурального n обчислити: sin x + sin2x + ... + sinnx

6. Для натурального N обчислити суму 1! +2! + 3! + … N!. Вивести значення суми та доданків суми.

7. Знайти суму перших N доданків ряду Вивести значення суми та доданків суми.

8. Для дробового x та натурального N знайти . Рівень вкладеності коренів N.

9. Для даного дійсного додатного числа a знайти найменше ціле додатне n таке, що 1 + 1/2 +1/3+ ... + 1/n > a.

10. Обчислити

11. Серед чисел 1, 1+1/2, 1+1/2 +1/3, … знайти перше, яке перевищує деяке дробове А.

12. Дано натуральне n. Одержати найменше число вигляду 2k, що перевищує n.

13. Дано ціле m> 1. Одержати найбільше число k, при якому 4k < m.

14. Знайти найбільше додатне ціле n, при якому виконується умова 3n2 - 730 n < 5.

15. Обчислити для даного дробового x ≠0.

 

Лабораторна робота №8
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 368; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.004 с.)