Завдання 5. Скласти програму. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 5. Скласти програму.Завдання 1.

Скласти алгоритм (блок - схему) та програму. Вводиться з клавіатури ім’я та рік народження особи та виводиться на екран “Привіт Ім’я, тобі Р років:)”.

 

Завдання 2.

Скласти алгоритм (блок - схему) та програму для обчислення суми, добутку, різниці та частки двох дробових чисел. Вхідні дані вводяться з клавіатури.

 

Завдання 3.

Скласти блок - схему розв’язку задачі. Задано координати точки (x, y) на площині, визначити чи потрапляє точка у заштриховану область на малюнку, який відповідає Вашому варіанту. Належність точки границі розуміти як належність області.


Варіант 1 Варіант 2

 

 

Варіант 3 Варіант 4

 

Варіант 5 Варіант 6

 

 

Варіант 7 Варіант 8

 

Варіант 9 Варіант 10

 

 

Варіант 11 Варіант 12

 

 

Варіант 13

 

 

Лабораторна робота №2-3

Тема: Типи даних. Операції С++. Вирази. Перетворення типів.

Контрольні запитання:

1. Назвіть цілі типи С++.

2. Назвіть дробові типи С++.

3. Назвіть операції для цілих типів.

4. Символьний тип. Зовнішнє та внутрішнє подання.

5. Логічний тип. Зовнішнє та внутрішнє подання.

6. Що таке літерал?

7. Запишіть літерали для зображення числа 123 у 10-й, 8-й та 16-й системах числення.

8. Поняття пріоритету та асоціативності операції.

9. Арифметичні операції.

10. Операції простого та складного присвоєння. Пріоритет. Асоціативність.

11. Операції інкременту та декременту. Префіксна та постфіксна форми.

12. Логічні операції. Таблиці істинності логічних операцій.

13. Таблиця пріоритетів операцій С++.

14. Перетворення типів. Явне та неявне.

15. Ієрархія типів у С++.

16. Нехай

char c; signed char sc;

short s; unsigned short us;

int i; unsigned u;

long lng;

float f; double d; long double ld;

Визначити типи виразів:

c - s / i

u * 3 - 3.0 * u – i

u - us * i

(sc + d) * ld

(5 * lng - ‘a’) * (s + u / 2)

(f + 3) / (2.5f - s * 3.14)

17. Яке значення отримає змінна d?

double d = 3.2, x; int i = 2, y;

x = (y = d / i) * 2;

18. Якsі значення отримають змінні x, y, z?

int x = 2, y, z;

x *= 3+2; x *= y = z = 4;

 

 

Завдання 1

Скласти програму для обчислення розміру даних різних базових типів(char, int, long long, float, та ін.).

 

Завдання 2

Скласти програму. Вивести на екран границі цілочислових типів. Використати константи границь типів, визначені у файлі limits.h.

 

Завдання 3:

Скласти програму. Оголосити змінні цілочислового типу з ініціаторами в 10-вій, 16-вій та 8-вій системах числення. Отримати середнє арифметичне та середнє геометричне чисел.

 

Завдання 4

Створити програму для введення 4-х символів та виведення їх кодів. Розв’язати зворотну задачу.

 

Завдання 6.

Написати програму.

Вимоги до програми:

- числові значення параметрів обчислень ввести з клавіатури;

- при введенні недопустимих значень чи типів параметрів обчислень передбачити виведення відповідного повідомлення та можливість завершення роботи програми чи повторного введення вхідних даних.

Рекомендація. При тестуванні програми для ефективної перевірки всіх часткових випадків наборів чисел доцільно передбачити тимчасове їх введення з клавіатури.

 

Варіанти:

1. Два числа задані формулами
, у = .
Перерозподілити значення змінних так, щоб в х виявилось більше із цих чисел, а в у - менше. Вивести початкові і кінцеві значення х та у.

2. Три числа задані формулами
, , .
Знайти і вивести число
.

3. Три числа задані формулами
, , .
Вибрати ті з них, модулі яких менші 5. Вивести їх та їхні квадрати.

4. Три числа задані формулами
, , .
Вказати ті з них, які лежать поза проміжком (1;5).

5. Три числа задані формулами
, , .
Впорядкувати їх за зростанням.

6. Три числа задані формулами
, , .
Знайти число
.

7. Три числа задані формулами
, , .
Вибрати серед них від’ємні і вивести їх та квадрати і корені їхніх модулів.

8. Три числа задані формулами
, , .
Знайти кількість максимальних серед цих чисел.

9. Три числа задані формулами
, , .
Вибрати серед них середнє по величині.

10. Три числа задані формулами
, , .
Вказати кількість різних серед цих чисел.

11. Три числа задані формулами
, , .
Вказати серед них ті, що належать відрізку [-4;7].

12. Три числа задані формулами
, , .
Впорядкувати їх за спаданням.

Завдання 7. Скласти програму для розв’язку задачі 3 з лаб.роб. № 1. Використати операцію логічного виразу(?:).

Лабораторна робота №6

Пример

Ввод Вывод
   

 

Завдання 3. Скласти програму.

“Раджа і шахи”. Колись один багатий раджа програв мудрецю у шахи. Він попередньо погодився розрахуватися рисовим зерном у такій кількості: на першу клітинку шахової дошки клалася 1 зернина; на другу клітинку – 2 зернини; на третю – 4 і т.д.; на останню шістдесят четверту клалося 263 зернин. Ця схема видалася раджі дуже вигідною, проте всього наявного у нього зерна вистачило трохи більше ніж на половину шахової дошки. Визначити загальну кількість зернин, що програв раджа. Враховуючи, що одна рисова зернина важить приблизно 1 карат=0,2 г, встановити масу програного зерна. Вважаючи, що середня вантажопідйомність одного залізничного вагона-зерновоза становить 70 т, визначити кількість вагонів програного зерна. Приймаючи середню довжину залізничного вагона рівною 20 м, встановити довжину ешелона для перевезення програного зерна.

 

Завдання 3. Скласти програму.

Вводиться натуральне число. Вивести це ж число, розділяючи трійки цифр комами.

Приклад

Вхідні дані Вихідні дані
  1,000
  12,345,678
   

 

 

Лабораторна робота №11-12

 

Тема: Вкладені цикли.

Контрольні запитання:

1. Які цикли називають вкладеними?

2. Скільки разів виконується тіло вкладеного циклу, якщо кількість повторів зовнішнього циклу рівна А, а внутрішнього рівна В?

 

 

Завдання 1. Скласти програму.

«СЕП» - складний електронний пристрій, який кожної секунди видає чергове число послідовності 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5 … Вам доручили розробити емулятор цього пристрою.

Завдання 2. Скласти програму.

Вивести на екран таблицю Піфагора.

 

Завдання 2. Скласти програму для відображення прямокутника(трикутника).

 

Варіант 1 ….. Варіант 2 …..   Варіант 3 z zy zyx ……. zyx……….cba
Варіант 4 a bb ccc dddd ……….. zzzzzzz………………z   Варіант 5 z yz xyz ……………. bc…………..z abc……………z Варіант 6 abcd…..xyz abcd…..xy abcd…..x ….. ab a  
Варіант 7 a ba cba dcba ……………. zyx…………cba Варіант 8 abc…………..xyz bc……………xy c………… x ………… mn Варіант 9 ………
Варіант 10 zyx……cba yx……cba x…….cba ….. ba a Варіант 11 ……… 123456789 Варіант 12 zyx……cba yx……cb x…….c ….. nm

 

Завдання 4.

Створити програму, яка виводить псевдографічне зображення вказаної літери заданим з клавіатури символом декілька разів. При кожному наступному виводі літери виконати її масштабування(збільшення чи зменшення у розмірі). Використати вкладені цикли.

 

Варіанти:

 1. R
 1. Z
 1. A
 1. Y
 1. P
 1. N
 1. F
 1. W
 1. Ю
 1. Ф
 1. M
 1. K
 1. Я
 1. Б
 1. Д
 

Додаткові завдання.

Завдання 5.

Підрахувати кількість натуральних чисел n (111 <= n <= 999), у записі яких є дві однакові цифри. Вивести кількість знайдених чисел та самі числа.

 

--------------------------------------

 

Дано масив, елементами якого є координати(x, y) мін на мінному полі. Вивести на екран поле з позначеннями мін на ньому.

 

Завдання 1.

Скласти алгоритм (блок - схему) та програму. Вводиться з клавіатури ім’я та рік народження особи та виводиться на екран “Привіт Ім’я, тобі Р років:)”.

 

Завдання 2.

Скласти алгоритм (блок - схему) та програму для обчислення суми, добутку, різниці та частки двох дробових чисел. Вхідні дані вводяться з клавіатури.

 

Завдання 3.

Скласти блок - схему розв’язку задачі. Задано координати точки (x, y) на площині, визначити чи потрапляє точка у заштриховану область на малюнку, який відповідає Вашому варіанту. Належність точки границі розуміти як належність області.


Варіант 1 Варіант 2

 

 

Варіант 3 Варіант 4

 

Варіант 5 Варіант 6

 

 

Варіант 7 Варіант 8

 

Варіант 9 Варіант 10

 

 

Варіант 11 Варіант 12

 

 

Варіант 13

 

 

Лабораторна робота №2-3

Тема: Типи даних. Операції С++. Вирази. Перетворення типів.

Контрольні запитання:

1. Назвіть цілі типи С++.

2. Назвіть дробові типи С++.

3. Назвіть операції для цілих типів.

4. Символьний тип. Зовнішнє та внутрішнє подання.

5. Логічний тип. Зовнішнє та внутрішнє подання.

6. Що таке літерал?

7. Запишіть літерали для зображення числа 123 у 10-й, 8-й та 16-й системах числення.

8. Поняття пріоритету та асоціативності операції.

9. Арифметичні операції.

10. Операції простого та складного присвоєння. Пріоритет. Асоціативність.

11. Операції інкременту та декременту. Префіксна та постфіксна форми.

12. Логічні операції. Таблиці істинності логічних операцій.

13. Таблиця пріоритетів операцій С++.

14. Перетворення типів. Явне та неявне.

15. Ієрархія типів у С++.

16. Нехай

char c; signed char sc;

short s; unsigned short us;

int i; unsigned u;

long lng;

float f; double d; long double ld;

Визначити типи виразів:

c - s / i

u * 3 - 3.0 * u – i

u - us * i

(sc + d) * ld

(5 * lng - ‘a’) * (s + u / 2)

(f + 3) / (2.5f - s * 3.14)

17. Яке значення отримає змінна d?

double d = 3.2, x; int i = 2, y;

x = (y = d / i) * 2;

18. Якsі значення отримають змінні x, y, z?

int x = 2, y, z;

x *= 3+2; x *= y = z = 4;

 

 

Завдання 1

Скласти програму для обчислення розміру даних різних базових типів(char, int, long long, float, та ін.).

 

Завдання 2

Скласти програму. Вивести на екран границі цілочислових типів. Використати константи границь типів, визначені у файлі limits.h.

 

Завдання 3:

Скласти програму. Оголосити змінні цілочислового типу з ініціаторами в 10-вій, 16-вій та 8-вій системах числення. Отримати середнє арифметичне та середнє геометричне чисел.

 

Завдання 4

Створити програму для введення 4-х символів та виведення їх кодів. Розв’язати зворотну задачу.

 

Завдання 5. Скласти програму.

Варіанти:

1) Цілій змінній k надати значення, рівне третій від кінця цифрі в записі цілого додатного числа x.

2) Цілій змінній k надати значення, рівне сумі цифр у записі цілого додатного тризначного числа x.

3) Дано рік. Вивести на екран значення true, якщорік високосний, вивести false – у інакшому випадку(скористатися логічним типом).

4) Визначити число, отримане виписуванням у зворотному порядку цифр заданого цілого тризначного числа.

5) Дано час (години, хвилини, секунди). Вивести на екран значення true, якщочас задано коректно, вивести false – у інакшому випадку(Скористатися логічним типом).

6) Дана сума у гривнях. Перевести суму у євро, долари та рублі. Описати відповідні константи для валютних курсів.

7) Дано три сторони трикутника. Обчислити площу та периметр трикутника.

8) Цілій змінній k надати значення, рівне першій цифрі дробової частини в записі дійсного додатного числа x.

9) Йде n-а секунда доби. Визначити, скільки повних годин і повних хвилин пройшло до цього моменту.

10) Дано тривалість мобільного дзвінка та вартість хвилини для різних операторів. Обчислити вартість дзвінка для різних операторів.

11) «Магазин». Дано ціни 3-х товарів(константи). Вводяться кількості одиниць для кожного товару. Обчислити вартість покупки.

12) Дано розміри кімнати(висота, ширина, довжини). Дана витратність емульсії на л/ м2 та ціну 1 л емульсії. Обчислити вартість виконання малярських робіт у кімнаті.

13) Дано дві сторони трикутника та кут між ними. Обчислити третю сторону та периметр трикутника.

14) Дано радіус кола. Обчислити площу круга та довжину кола.

15) Дано координати кінців відрізка. Обрахувати довжину відрізка.

 

Завдання 6. Скласти програму для розв’язку задачі 3 лабораторної роботи № 1 без використання оператора if. Скористатися типом bool.

Завдання 7(1). Для вірно записаних літералів визначити їх значення та тип:

Варіанти:

1) 1E6 123456789LU -5

2) ‘0’ 058

3) 0XFUL E-6

4).005 0051E-04

5) 10e6 123456L

6) 0F 1234.56789L

7) 5.E+2 ²x²

8) 3.1415U 0xffffffL

9) 0.314159E1 +0xaf

10) 0x1A1.5 00123

11) 05.5 1e-2f

12) -12.3E-6 ‘\n’

Завдання 7(2). Чи вірно записані вирази? Для вірно записаних виразів обчислити їх значення.

int i j, k, m, n;

char c, d;

i = 1;

j = 2;

k = -7;

m = 0;

n = 11;

c = ‘w’;

 

Варіанти:

1) d = ’a’+1 < c i - k = = ‘0’+9 < 10

2) 1 + 3 * n += 7 / 5 m=!c+87

3) m = - i - 5 * j >= k+1 k*= 3 + j

4) i + j++ + k = = -2*j m= 3 < j < 5

5) 1 + 3 * (n += 7) / 5 i + j =!k

6) k = = j - 9 = = I m = =c + 87

7) i += ++ j + 3 m = = c = ’w’

8) k %= m = 1 + n / 2 m = 3 = = j < 5

 

int a, b, c, d, e;

a = 2; b = 13; c = 7; d = 19; e = -4;

 

9) a = 2 * c++ 7-d%+(3-a)

10) -e % a + b / a *-5+5 c++ + c

11) 9 / c - - 20 / d ++b % e

12) a = (c+=1)+c; b % - e * c

 

Завдання 8. Побудувати(у зошиті) таблицю істинності для логічного виразу згідно

варіанту.

bool A, B, C;

Варіанти:

1)!A && B || C

2) A &&!B == C

3) A ==!C || B

4)!(B || C) &&!A

5) A==!B || B==!C

6)!A && (B || C)

7) A ==(!C || B)

8)!B || C &&!A

9) A && (!B == C)

10)!A ||!(B==C)

11)!B &&(C ||!A)

12)!A ||!(B!=C)

 

 

Завдання 9. Скласти програму для побудови таблиці істинності виразу із попереднього завдання.

 

Завдання 10.. Скласти програму. Дано дробове число. Отримати його цілу та дробову частину.

 

Лабораторна робота №4-5Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 888; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.009 с.)