Тема: Організація циклів. Випадкові числа.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Організація циклів. Випадкові числа.Контрольні запитання:

1. Яка функція служить для генерації випадкового числа?

2. Як згенерувати ціле випадкове число з діапазону [0..20], [1..100], [-50, 70]?

3. Яка функція відповідає за зміну бази генерації випадкових чисел? Напишіть виклик функції. З якою метою використовують цю функцію?

Завдання 1.Скласти програму.

Гра „Вгадай число”. Комп’ютер задумує випадкове число у межах від 1 до 100. Гравець вгадує. Комп’ютер по ходу гри підказує гравцю: „моє число більше”, „моє число менше”. Гра завершується при вгадуванні користувачем числа або при вичерпанні кількості спроб.

 

Завдання 2.Скласти програму - меню.

Вимоги до завдання: скористатися оператором циклу з післяумовою та оператором множинного вибору.

Варіанти:

1. Скласти програму ’Атракціони’. Програма запитує суму(грн.) у користувача. Потім виводить на екран перелік доступних атракціонів. Користувач обирає атракціон та ’оплачує’ його. Вихід з програми при виборі пункту ’вихід’ або при недостатній сумі грошей.

2. Скласти програму ’Банкомат’. Програма запитує пароль(у вигляді числа) у користувача. Якщо пароль вірний, то працює меню з пунктів : поточний баланс, зняти гроші, вихід.

3. Скласти програму для імітації роботи з мобільним телефоном. Програма запитує пін-код і при правильному наборі користувачем пін-кода дозволяє поповнювати рахунок, «дзвонити», «відсилати sms». Вихід з програми при виборі пункту меню «заблокувати».

4. Програма «Магазин». Покупець приходить у магазин з певною сумою грошей(програма запитує суму у грн. з клавіатури ). Покупець може купувати товари, що пропонуються у магазині(програма виводить відповідне меню товарів та їх цін). При купівлі товару більше як на 300 грн. покупцю надається 5 % знижка. Вихід з програми при виборі відповідного пункту меню.

5. Скласти програму для імітації роботи каси автостанції Каса обслуговує 3-4 маршрути. Користувач замовляє білет(и) у певному напрямі. Програма перевіряє наявність білетів. При наявності білетів – приймається оплата та видається(друкується) білет.

6. Програма «Лотерея». Комп’ютер загадує двоцифрове число. Гравець вгадує цифри задуманого числа. Якщо гравець вгадує одну з цифр, то отримує приз вартістю до 10 грн., дві цифри –до 25 грн., порядок цифр(тобто саме число) – 50 грн. Вихід з програми виконувати при виборі гравцем відповідного пункту меню. Надрукувати число виграних гравцем призів.

7. Скласти програму для імітації роботи складу 3-4 товарів. На початку програми вводиться кількість одиниць кожного товару. У меню програми передбачити виконання операцій надходження певного товару, вилучення певної кількості товару та інвентаризації товару.

8. Програма «Іподром». У кожному забігу приймає участь 5 коней. Передбачити наступні пункти меню: а) початок забігу(виводиться загальна сума грошового призу); б) здійснити ставку для поточного забігу б) результат забігу(номер коня-переможця) кількість зіграних ставок(випадкове число) та сума виграшу гравця(якщо зіграла ставка).

9. Скласти програму довідник «Столиці країн». При виході з програми друкується кількість звернень по кожній країні та континенту.

10. Скласти програму для імітації роботи пункту обміну валют. На початку програми ввести наявні суми по кожній грошовій одиниці(євро, долари, гривні) та поточні курси валют для купівлі та продажу. У пункт обміну приходять користувачі для здійснення операцій купівлі та продажу валюти. На кожен момент часу можна подивитися кількість виконаних операцій купівлі та продажу та поточний баланс по кожній валюті.

11. Скласти програму для імітації роботи готелю. На початку роботи програми задається наявна кількість номерів типу стандарт, напів-люкс та люкс. Програма дозволяє виконувати замовлення, звільнення номерів та перегляд кількості вільних номерів кожного типу.

Завдання 3.Скласти програму.

Вимоги до завдання: для генерації випадкових чисел скористатися функціями srand(), time(), rand().

Варіанти:

1. Згенерувати 12 випадкових чисел з проміжку [-20..35]. Порахувати кількість непарних додатних серед них.

2. Комп’ютер кидає кубик(за допомогою генератора випадкових чисел). Порахувати через скільки спроб випаде двійка.

3. Програма випадковим чином генерує(«задумує») три числа. Якщо користувач вгадує одне чи більше «задуманих» чисел, то «отримує» приз. Гра припиняється при вгадуванні гравцем усіх чисел або при вичерпанні кількості спроб.

4. Комп'ютер (за допомогою датчика випадкових чисел) генерує результати кидань двох кубиків до тих пір, поки не випаде дві шістки. З’ясувати, через скільки кидань станеться ця подія. Вивести всі числа, що при цьому генеруються.

5. Програма генерує додатне випадкове число <80 і зображує горизонтальну лінію відповідної довжини.

6. Програма генерує випадковим чином символ з кодом > 32. і зображує горизонтальну лінію довжини 40, яка складається із отриманого символа.

7. Комп’ютер кидає кубик(за допомогою генератора випадкових чисел). Визначити що раніше випаде: 1 чи 5?

8. Зобразити лінію заданої довжини, яка складається із випадкових символів латиниці.

9. Згенерувати 12 випадкових чисел з проміжку [-20..35]. Порахувати кількість непарних додатних серед них.

10. Комп'ютер генерує результати кидань двох кубиків до тих пір, поки не випаде два однакових значення на кубиках.. З’ясувати, через скільки кидань станеться ця подія. Вивести всі числа, що при цьому генеруються.

11. Вивести 20 випадкових чисел з проміжку [0..1000]. Порахувати кількість одноцифрових та двоцифрових чисел серед них.

12. Вивести на екран 10 випадкових карт(масть та ранг). Обчислити скільки карт кожної масті зустрілося.

 

Лабораторна робота №10

 

Тема: Організація циклів. Оператор циклу for.

Контрольні запитання:

1. Синтаксис оператора for. Призначення кожного виразу оператора.

2. Намалюйте блок-схему роботи оператора for.

3. Чи вірно розв’язана задача знаходження суми перших 100 натуральних чисел?

a) i = 1; sum = 0;

for ( ; i <= 100; i++) sum += i;

b) sum = 0;

for ( i = 1; i <= 100;) sum += i++;

c) for ( i = 1, sum = 0; i <= 100; sum += i+, i++);

d) for ( i = 1, sum = 0; i <= 100; sum += i++);

e) for ( i = 0, sum = 0; i++, i <= 100; sum += i);

4. Чи можливі у С++ такі оператори? Якщо так, то поясніть принцип виконання такого оператора.

for ( ; умова; ) оператор;

for ( ; ; ) оператор;

for ( ; умова1, умова 2; ) оператор;

 

 

Завдання 1.Скласти програму.

Вивести таблицю кодів символів ПЕОМ.

 

Завдання 2.Скласти програму.

Роздрукувати перші n чисел Фібоначі ( f0 = 1; f1 = 1; fk+1 = fk-1+ fk; k = 1, 2, 3,...)

 

Найдите все двузначные числа, которые равны удвоенному произведению своих цифр. Указание: организуйте цикл, в котором переменная i принимает значения от 10 до 99, проверьте, равна ли i удвоенному произведению своих цифр.

Дано натуральное число N. Выведите его представление в двоичном виде в обратном порядке.

Задано единственное число Необходимо вывести требуемое представление числа N.

Пример

Ввод Вывод

 

Завдання 3.Скласти програму.

“Раджа і шахи”. Колись один багатий раджа програв мудрецю у шахи. Він попередньо погодився розрахуватися рисовим зерном у такій кількості: на першу клітинку шахової дошки клалася 1 зернина; на другу клітинку – 2 зернини; на третю – 4 і т.д.; на останню шістдесят четверту клалося 263 зернин. Ця схема видалася раджі дуже вигідною, проте всього наявного у нього зерна вистачило трохи більше ніж на половину шахової дошки. Визначити загальну кількість зернин, що програв раджа. Враховуючи, що одна рисова зернина важить приблизно 1 карат=0,2 г, встановити масу програного зерна. Вважаючи, що середня вантажопідйомність одного залізничного вагона-зерновоза становить 70 т, визначити кількість вагонів програного зерна. Приймаючи середню довжину залізничного вагона рівною 20 м, встановити довжину ешелона для перевезення програного зерна.

 

Завдання 3.Скласти програму.

Вводиться натуральне число. Вивести це ж число, розділяючи трійки цифр комами.

Приклад

Вхідні дані Вихідні дані
1,000
12,345,678

 

 

Лабораторна робота №11-12

 

Тема: Вкладені цикли.

Контрольні запитання:

1. Які цикли називають вкладеними?

2. Скільки разів виконується тіло вкладеного циклу, якщо кількість повторів зовнішнього циклу рівна А, а внутрішнього рівна В?

 

 

Завдання 1.Скласти програму.

«СЕП» - складний електронний пристрій, який кожної секунди видає чергове число послідовності 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5 … Вам доручили розробити емулятор цього пристрою.

Завдання 2.Скласти програму.

Вивести на екран таблицю Піфагора.

 

Завдання 2.Скласти програму для відображення прямокутника(трикутника).

 

Варіант 1 ….. Варіант 2 …..   Варіант 3 z zy zyx ……. zyx……….cba
Варіант 4 a bb ccc dddd ……….. zzzzzzz………………z   Варіант 5 z yz xyz ……………. bc…………..z abc……………z Варіант 6 abcd…..xyz abcd…..xy abcd…..x ….. ab a  
Варіант 7 a ba cba dcba ……………. zyx…………cba Варіант 8 abc…………. .xyz bc……………xy c………… x ………… mn Варіант 9 ………
Варіант 10 zyx……cba yx……cba x…….cba ….. ba a Варіант 11 ……… 123456789 Варіант 12 zyx……cba yx……cb x…….c ….. nm

 

Завдання 4.

Створити програму, яка виводить псевдографічне зображення вказаної літери заданим з клавіатури символом декілька разів. При кожному наступному виводі літери виконати її масштабування(збільшення чи зменшення у розмірі). Використати вкладені цикли.

 

Варіанти:

 1. R
 1. Z
 1. A
 1. Y
 1. P
 1. N
 1. F
 1. W
 1. Ю
 1. Ф
 1. M
 1. K
 1. Я
 1. Б
 1. Д
 

Додаткові завдання.

Завдання 5.

Підрахувати кількість натуральних чисел n ( 111 <= n <= 999 ), у записі яких є дві однакові цифри. Вивести кількість знайдених чисел та самі числа.

 

--------------------------------------

 

Дано масив, елементами якого є координати(x, y) мін на мінному полі. Вивести на екран поле з позначеннями мін на ньому.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.017 с.)