ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Военная наука: 134 Страница

Военная наука

Мефодіївського Братства полягало в тому, що його ідейна спадщина чітко визначила курс на Демократичне просвітительсько-літературне угрупування Руська Трійця утворилося в 30-х рр. Імператор Фердінанд І 17 квітня 1848 р. підписав указ про ліквідацію в Галичині панщини, Руської Трійці – М.Устияновича, А.Могильницького. Свою першу газету, перші культурно-світні організації, перший вищий навчальний заклад Швидкого зростання чисельності робітництва. На 1900 р. в Україні було вже 2,5 млн. фабрично- Липні 1863 р. царський міністр внутрішніх справ П.Валуєв розіслав таємний циркуляр, який Зникнуть національні відмінності. У 1879 р. з цієї організації виникла терористична організація Вищий щабель відобразився в появі нових ідей – політичної незалежності України і нової Виїхали в Канаду, США, країни Південної Америки. Галицьких кіл, що вбачали особливу цінність у тих рисах культурної традиції, що спільні для Демократичної журналістики. Франко видавав з участю М. Павлика та О.Терлецького журнал Ентузіазмом. Незважаючи на значне поширення ідея незалежності України ще остаточно не Реалізація стала можливою в роки Першої світової війни, коли обидві імперії взаємно Політичним маніфестом українського націоналізму. Адже в ній вперше після більше як Підручників для початкового навчання, виникли українські товариства. Важливою подією у Зібрань, об'єднань тощо, а також обіцяно запровадити у Росії конституційні форми правління, Мову в суді, школі, церкві, земельну реформу, охорону праці. Однак і ІІ Дума була дуже скоро Російські ліберали, які на словах виступали на захист “інородців”, а насправді знаходилися на Органом ТУП була Рада, яка обиралася на щорічних нелегальних з'їздах цієї організації, Робочий день на підприємствах західноукраїнських земель тривав довше, а зарплата була Селян. Причому ці страйки виявилися настільки організованими, що поміщиків Р. Відповідно до нього із загальної кількості 221 сеймових мандатів 62 отримували українці О.Тисовський. Пластунами у минулому називали тих запорізьких козаків, які виконували Діяч Буковини С.Смаль-Стоцький став віце-маршалом сейму. У віденському парламенті Російська шовіністична преса використала цей процес як доказ впливу “руської” ідеї в Австро- Навіть до уваги лояльну позицію щодо нього в цей час наддніпрянських українських Аналогічну програму (“Наша платформа” та ін.) розробив і Союз визволення України Генерала Фляйшмана: “З молодечим запалом і правдивим патріотизмом, як грізна буря, перед Надавалася політичним, парламентерським методам. Неодноразово відбувалися переговори із Ній переломними. Власне вже на цей момент стало очевидним, що однонаціональні держави Утворення Української Народної Республіки та її боротьба проти російсько- Орган всієї України. Цьому значно сприяв процес українізації армії – виділення українських Автономію України. На основі домовленостей між Центральною Радою і Тимчасовим урядом Всеросійських Установчих зборів, тобто виконував роль Тимчасового уряду. Рада Народних Прийшовши до влади, більшовики, не враховуючи інтересів українських Керівники повстання були заарештовані, а частини 2-го гвардійського корпусу були роззброєні Україні. З цією метою більшовицькі організації України домоглися скликання 17 грудня в Центральна Рада могла використати у боротьбі проти російських військ, були загони “вільного Була евакуйована з Києва в Житомир. Рештки української армії в складі 3 тис. чоловік Помилки Центральної Ради у державному будівництві: небажання Скандинавськими країнами, пізніше – з Англією, Францією та Румунією. Аналогічні взаємини Майбутньою небільшовицькою Росією. Тим самим він скасовував самостійність Української Української держави. 19 жовтня 1918 р. цю постанову оголосив Є.Петрушевичем на Розпочалися бої за Львів і тривали до 22 листопада. Український уряд та війська під натиском Він виявився короткочасним. 1919 р. був чи не найважливішим в українській історії. На терені Налагодити зв’язок з Антантою. Головний Отаман С.Петлюра наполягав на тому, щоб Ворога. Його очолив генерал Омелянович-Павленко і ввійшов в історію під назвою І-го За відродження своєї державності, яка тривала з 1917 по 1921 рр., закінчилася поразкою. У результаті Ризького договору (18.03.1921 р.) радянській Росії вдалося залишити під У результаті грабіжницької колонізаційної політики більшовиків у республіці почався Щонайменше 432 людей. У секретному циркулярі ДПУ (правонаступник ЧК) до переліку Відбудові й піднесенні промислового виробництва у формі концесій. Формувалися державна, Вороже ставився до української мови й українську націю називав “вигадкою кількох Червоної армії, не капітулювала, а разом з урядом перейшла р.Збруч на територію окуповану Діяльність української еміграції в Європі непокоїла Москву, що вирішила розправитися з Апарату, громадських організацій, запровадження в усіх установах рідної мови, організацію Українською мовою навчання. Українська мова впроваджувалася навіть у військових школах І.Паторжинський, Б.Гмиря, М.Гришко, З.Гайдай, І.Козловський. У цей час творять визначні Використовував у пропагандистських цілях, щоб показати світовій громадськості розвій Існував аж до розвалу СРСР. Це відразу породило невдоволення широких верств населення. Власність арештованих конфісковувалася. Уралу, Сибіру, Далекого Сходу, Казахстану. Третина депортованих помирала в перші місяці Більшовицької тоталітарної системи. Наслідки цього мали негативний вплив на долю України в Управління українське населення було усунуте від адміністративної служби. Гімназії переводилися на польську мову викладання, закон насаджував на українських землях Вирішитися з врахуванням інтересів українців. Діячів української науки, освіти і культури – В.Щурата, К.Студинського, І.Свєнціцького, Ю.Пілсудський. Коли він разом з львівським воєводою К.Грабовським проїжджав в автомобілі Вільний розвиток у всіх галузях життя”. Чехословаччини і Румунії. Три останні захопили українські етнічно-історичні землі. Держави Причиною партійних криз 1928, 1934 та 1938 рр. Тому Москва і заборонила КПЗУ, Закликали ундисти до боротьби за скасування всіх польських законів, спрямованих проти Поставленої мети УВО в своїх зверненнях до української молоді закликала не ухилятися від Об'єдналися в Союз Української Націоналістичної Молоді /СУНМ/. Серед членів Союзу в Ладу за нормальних умов життя нації. Ми лише обстоюємо національно-революційну Мусить він іти проти ворожого капіталу. Боротьба з визиском українського села польським Проти конкретних осіб, що цьому сприяли. Успішно застосовувалися такі методи боротьби, як Винищення українства в СРСР послужило поштовхом для зміни курсу УНДО проти польської Товариство “Союз Українок”, Спортивно-патріотичним вихованням молоді займалися Яка наводила контакти з Директорією УНР. Проте румунські війська ліквідували повстання, Поляків прибуло до сіл, а 100 тис. до міст Західної України. Повідомило, що ЧСР стала федерацією трьох народів: чехів, словаків і українців. Чеський уряд Допомогу населенню і уряду Закарпаття, також перехід бойовиків організації з Галичини та Ввійти до СРСР. Крім того, Німеччина забезпечувала собі відкриті агресивні наміри стосовно Щодо юридичного боку справи, то в даному разі Сталіну важко щось закинути. Все було Для координації праці місцевих громадських комітетів у листопаді 1939р. у Кракові з Челюсті большевицьких звірств та страждань України”, – писав про ті дні Степан Бандера. Ото мовчання оунівців, не могли передбачити. Тому, з одного боку, вони співпрацювали з Андрій Доллуд, Петро Дяченко, сотник Галюк-Малиновський та інші. Відношення батальйону “Соловей”, який складався з українців, до страт і вбивств у місті? Розбудову української державності. Політико-громадський центр під керівництвом М.Величківського. Українські націоналісти Командуванням Т.Бульби-Боровця. Саме він першим підняв свої відділи проти окупантів. Кубанських козаків, білорусів проводили активну боротьбу як з німецькими окупантами, так і з Колонія, не могла мати окремої армії чи дивізії. Тому вона була включена до складу військ СС і Рівне), Поділля, а згодом Буковину (30 березня – Чернівці), частину Східної Галичини (10 Вже говорилося про те, що під час війни для створення ілюзії “самостійності радянської Конференції відбулася урочиста церемонія підписання Статуту ООН. Разом з іншими Страшною ціною загибелі мільйонів людей і понівеченою землею Україна дістала право Машину – першу на європейському континенті ЕОМ. Саме з її допомогою прораховували Способи викачування ресурсів із села, зневажливе ставлення до умов життя сільських трударів Колгоспах України у 1946 р. припадало лише 36 кг зерна, що, зрозуміло, не могло забезпечити Р. Перший секретар ЦК КПРС М.Хрущов у таємній доповіді зазначив, що Й.Сталін Після цієї операції настало затишшя. Почалася деконцентрація відділів УПА. Вони Курені УПА реорганізовувалися у відділи (сотні) та підвідділи (чоти). Деякі з них, не зважаючи Німеччини, де склали зброю перед американською окупаційною владою. Влітку 1948 р. до Внаслідок цих повстань уряд СРСР проголосив у вересні 1956 р. часткову амністію і багато Зрозуміло, піднятися вище, ніж засудження культу особи, М. Хрущову ніхто б не Москви, яка вжила відповідних заходів. Продовжувала бути ідея опанування комунізмом всього світу. Цьому підпорядковувалася вся Страту відомого провідника ОУН на еміграції Василя Охримовича. У 1956 р. радянська преса Трактувала офіційна більшовицька ідеологія, і висловлювали свої думки та ідеї публічно Закладів культури, освіти, міліції, інженер-економіст, фрезерувальник та ін. Члени УНФ Російської колоніальної експансії. Під гаслом “інтернаціоналізму”. Українську мову практично виживали з усіх сфер суспільного Організацію, мала постійний зв’язок з аналогічними групами по всьому СРСР з метою Суспільства не співпадала з поступом цивілізованої світової спільноти. Товариство “Спадщина”, екологічну організацію “Зелений світ” тощо. Поступово в Україні Травневих мітингів почала утверджуватися і поширюватися по всій Україні національна Та голова Верховної Ради В. Івашко. Але згодом він подав у відставку і покинувши Будинком Верховної Ради замайорів синьо-жовтий прапор. Війська колишнього СРСР Державний сектор. У результаті восени 1992 р. місячна інфляція перейшла рубіж 50 відсотків, Співдружності. Тому наше керівництво не підписало угоду про сили спільного призначення на Залишалася на рівні 7 відсотків світової. До кінця 1993 р. ціна на обидва палива дійшла до 100 Липня 1994 р. явочним порядком парламентсько-президентська форма правління була замінена Політичних партій і політичних блоків. З них 4-відсотковий бар'єр пройшли 5 центристських Демократичній системі противаг, збереження якої обстоював Захід. Іншим кроком, що Наслідком проведення виборів у березні 2002 р. було формування демократичної Донецький клан в особі губернатора Віктора Януковича, отримав посаду голови уряду (10-й Міжнародної діяльності нової адміністрації Леоніда Кучми. Непокори, а Росія, що глибоко загрузла у чеченських справах, змушена була прийняти таке Людського духу та розуму, так і бездонними прірвами варварства. Вони принесли небачені Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 томах., 12 кн. Т. 2. – Київ, 1991–1998. Васильєва Р., Смолка А. Соціально-економічна політика Б.Хмельницького // Економіка Курс лекцій з історії науки і техніки України (Дещинський Л.Є., Денісов Я.Я., Бандера С. Перспективи Української революції. – Мюнхен, 1978. Кульчицький С. В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // Український Государство - это результат возникновения, наряду со специализацией в производственной сфере (экономической специализацией), специализации в сфере управленческой (политической специализации). Политическая специализация - это выполнение деятельности по управлению делами общества в обмен на иные социальные блага Известная стандартность, предсказуемость, надежность и общепонятность поведения окружающих людей давала каждому человеку определенную гарантию безопасности. Социальные нормы - это правила поведения, определяющие взаимные отношения между людьми. Моральные нормы - это правила поведения, определяющие, что есть добро и что есть зло. А. Предмет корпоративного права В. Форма сословного, или корпоративного, права ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Боротьба Русі з монголо - татарською навалою Розділ У. Українська РСР в складі більшовицької тоталітарної системи –1921-1990 рр. Територія, населення, природний потенціал. Які соціально-економічні і політичні події відбуваються в другій половині І-го тисячоліття на українських землях? Пам’ятки архітектури та писемності Татарської агресії і боротьби за руські землі /1480-1569/. Початки доби козаччини в історії України. Якою була військова організація війська Запорозького? Козацько-селянські повстання проти шляхетської Польщі в кінці ХУ1 – першій половині ХУ11 ст. Характер, рушійні сили, особливості та хронологічні межі національно-визвольної війни . Підписання Зборівського договору та його основні умови. Українсько-московський договір /Березневі статті/ 1654 року –історико-юридична та історична оцінка. Українська державністьпісля Б.Хмельницького. Гетьманство Івана Мазепи. Нищення української державності російським царизмом у ХУ111 ст. Причини та наслідки Гайдамаччини, Коліївщини Політичні та соціально-економічні зміни,які відбулися на українських землях в кінці ХУ111 – поч.Х1Х ст. Національно-визвольний рух в кінці ХІХ ст. Рубіж ХІХ–ХХ ст. – це не тільки календарна межа, а й період суттєвих соціально-економічних та суспільно-політичних зрушень в історії українського народу. Молодіжні товариства “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”,”Луг” в Галичині. Ставлення українських політичних партій Українська національна революція і державне будівництво в 1917 –1920 рр. Чому ж в Українській Центральній Раді так довго переважали автономістські, а не самостійницькі настрої? Утворення СРСР та його наслідки. Становище українців у Польщі. Українські землі в роки Другої світової війни. Радянізація західноукраїнських земель. Боротьб проти фашизму на українських землях в Які основні напрямки дії сталінізму в післявоєнні роки? Які конкретні напрямки і факти її прояву в соціально-економічній сфері? Проте перебудова (як і НЕП, хрущовська відлига, косигінські реформи 60-х) була приречена на поразку. Україна на шляху до свободи і незалежності. Які події привели до розпаду радянської імперії Становлення незалежної держави. Проблеми внутрішньої та зовнішної політики України в кінці ХХ – поч. ХХI ст. Які основні напрямки і результати зовнішньополітичної діяльності України в 90-і роки? Політика економічного зростання. рр. - Галичина під пануванням Польщі. Національно –політичні сили в укр. революції 1917-1920р. Причини роздробленості Київської Русі Політика «воєнного комунізму».НЕП в Україні зміст та наслідки. Назвати причини проголошення 4го Універсалу. Економічні та політичні реформи 1950х-60х років 20ст .Їх суперечливий та непослідовний характер. Періодизація Великого розселення слов’ян. Предмет і мета курсу. Значення вивчення історії України Суспільний устрій Київської Русі Польська експансія на українські землі в ХІУ-ХУІ ст. Запорозька Січ та її роль в суспільно - політичній історії України. Народні рухи та козацько-селянські повстання на Україні (кінець XVI- 30-ті роки XVII ст.). Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648-серпень 1657рр.). Зборівський та Білоцерківський мирні договори. Утворення Української гетьманської держави (1648- 1657 рр.). Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (1657-1663 рр.). Боротьба за возз'єднання Української козацької держави (1663-1676 рр.). Українська політика Петра І та Катерини II. Національно-визвольний та антифеодальний рух на Правобережжі другій половині XVIII ст. Періодизація історії первісного суспільства Кочові народи на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати Антична цивілізація Північного причорномор’я Заснування Запорізької Січі. Політико-соціальний та військовий устрій Січі. Протипольські козацько-селянські повстання кінцяХVІ століття Причини, характер, рушійні сили, періодизація, початок національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. Воєнно-політичні події 1649-1653рр. Входження України під протекторат Росії Основні напрямки зовнішньої та внутрішньої політики Ю. Хмельницького. Скасування кріпосного права в Російській Імперії. Реформи 60-70-х років. Предмет та завдання курсу «Історія України». Утворення староруської ранньофеодальної держави — Київська Русь. Причини приєднання України-Гетьманщини до Московської держави. Друга Малоросійська колегія, її компетенція і значення. Причини скасування гетьманства та полково-сотенного устрою в Україні-Гетьманщині. Тест по теме «Культура Древней Руси. Быт и нравы Древней Руси» Реформы в налоговой системе. Реформы в железнодорожном хозяйстве. Третий период войны (1944 – 9 мая 1945). Сущность перестройки 1985-1991 Василий 2 (1425 -1462гг.) Темный (слепой) Гг. – правление Михаила Федоровича Романова. Г. – церковная реформа. Проводил патриарх Никон. Января 1700 г. – переход на новое летоисчисление от РХ по юлианскому календарю (до этого Россия жила от Сотворения мира 7208 г.). Г. – указ о престолонаследии (по мужской линии), Декабря 1812 г. – Александр1 подписал манифест об окончании Отечественной войны. Кавказская война 1817-1864 гг. Кружок М.В.Буташевича – Петрашевского Г. сентябрь -1855 г. август – оборона Севастополя. 349 дней. Суд стал бессословным, гласным, состязательным, независимым от администрации. Олімпіада з історії. ІІ тур. 2012 р Підпишіить під портретами імена тих, хто на них зображений. ( по 2 бали) Укажіть прізвище автора відомого антивоєнного полотна: (0-4 бали) Розділ Перша світова війна 1914—1918 рр. Розділ: Повоєнне облаштування світу. Розділ: Період повоєнної кризи та революцій (1917—1923). Розділ: Період стабілізації в Європі та в Північній Америці (1924—1929). Розділ: Світ в період економічної кризи 1929—1933 рр. та подолання її наслідків. Розділ: Друга світова війна (1939 – 1945 рр.) Розділ: Американський континент: США, Канада та Латинська Америка (1945 р. – початок ХХІ ст.) Розділ: Країни Західної Європи (1945 р. – початок ХХІ ст.) Розділ: Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. – початок ХХІ ст.) Розділ: Країни Азії та Африки в другій половині XX – на початку XXI ст. Есть в светлости осенних вечеров стихотворение насыщено эпитетами. Эпитет – это яркое, образное, художественное определение, функция которого – создание красочных образов, эмоциональной атмосферы, передача авторской позиции. Империя Карла Великого. Распад Франкского государства. Верденский договор. В дхармашастрах в одних случаях проводятся различия между рабами и шудрами, между рабами и лицами, находящимися в услужении, в других - эти различия отсутствуют. Не распространялось правило давности на залог и вклад.Право собственности утрачивалось на оросительное сооружение, если оно бездействовало 5 лет. Обязанность жены - послушание и уважение мужа. Штраф женщине, непристойно ведущей себя, мог быть заменен поркой розгами на торговой площади. Публичная состязательность, как необходимое условие ведения дел, усиливалась правом истца и ответчика биться об заклад, который выплачивался проигравшей стороной определенной суммой царю. По этим законам смертной казни подлежали лица, виновные в убийстве, осквернении святынь, те, кто вел праздный образ жизни. Смертная казнь угрожала даже тем, кто крал овощи. Следовательно, вводя такое новшество, как оплата труда чиновников, Перикл открывал дорогу для участия в государственных делах самого широкого круга афинских граждан, в том числе - малообеспеченных. Реформы Сервия Туллия положили в основу общественной организации Рима имущественный и территориальный принципы. Формально сенат был совещательным органом, и его постановления назывались сенатус-консульты. Государственный строй Древнего Рима в период принципата. Постепенно власть принцепса распространялась и на сенатские провинции, и к III в. они все стали императорскими. Реформы Диоклетиана и Константина. Салическая правда» - памятник раннефеодального права (формы земельной собственности, порядок наследования имущества, договорное право, преступления и наказания, судебный процесс). Судебное дело возбуждалось только по заявлению потерпевшей стороны; она же формулировала обвинение и представляла доказательства. Такой процесс получил название обвинительного. Картина развития месопотамского общества была бы неполной без упоминания о другой крупнейшей древневосточной державе - Ассирии, судьба которой тесно переплеталась в древности с Вавилоном. Будучи зависимыми, тамкары между тем пользовались широкой свободой финансово-торговой деятельности, совершали крупные торговые сделки, объединяли капиталы, создавали торговые организации.

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.036 с.)