ТОП 10:

Инфопедия — категория Военная наука: 27 Страница

Материала по категории - Военная наука на сайте Инфопедия всего: 40802 страниц.

Военная наука - 27 Страница

Концептуальні засади і головні напрями зовнішньої політики незалежної України. Створення та діяльність Африканського Союзу. Створення держави Ізраїль. Перша арабо-ізраїльська війна. Проблема контролю над ядерними озброєннями та роззброєння на поч. XXI ст. Еволюція зовнішньої політики КНР у 50-80-і рр. Україна в регіональних організаціях. Інтеграційні процеси в Пд-Сх Азії. Створення АСЕАН та її діяльність. Радянсько-китайські відносини. Радянсько-фінська війна. Позиція Ліги Напій та великих держав НБСЄ-ОБСЄ у 1990-тих – на поч. ХХІ ст. Пакт Молотова-Ріббентропа та політика СРСР щодо країн Балтії в 1939-1940 рр. Політика Японії на Далекому Сході у 30-і рр. XX ст. Проблема та етапи розширення ЄС. Проблеми реформування та еволюція НАТО після завершення «холодної війни». Берлінські кризи 1948-1949 рр. та 1958-1961 рр. Еволюція відносин між Україною та Росією. Україна в процесі ядерного роззброєння. Версальсько-вашингтонська система мирних договорів. Формування антигітлерівської коаліції. Паризька нарада країн-учасниць НБСЄ. Договір про звичайні збройні сили в Європі. Фаза третья: соглашение о постоянном статусе и окончание конфликта Ялтинська конференція та її рішення. Створення та еволюція міжамериканської системи безпеки Інтеграційні процеси в Західній Європі в 70-80-і роки. Режим чорноморських проток. Етапи створення та сучасність. Афганська проблема в міжнародних відносинах. Официальная внешнеполитическая доктрина КНР Війна США та їх союзників проти Іраку (2003 р.): причини та наслідки. Загальноєвропейський процес у 80-і роки. Проблема розширення НАТО на Схід. Французько-німецьке партнерство в європейських інтеграційних процесах. Еволюція зовнішньої політики США в постбіполярний період. Арабо-ізраїльське протистояння у 60-70-і рр. G - 8 та G - 20 у світовій політиці. Часть V. Создание функциональной модели и спецификации. Уроки Глава 25. Создание декомпозиции второго уровня Глава 26. Решение проблем интерфейса первого уровня УРОК 25. Написание спецификации КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ (СЕРЕДИНА 17 – КІНЕЦЬ 18 СТ.) Суспільний лад Лівобережної України у період обмеження її автономії у 18 ст. Державний устрій України за Березневими статтями 1654 р. Державний устрій України у період її автономії у другій половині 17 ст. Ліквідація автономного устрою України Характеристика права Козацько-гетьманської держави ДЕРЖАВА І ПРАВО У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ Утворення Української Центральної Ради Місцеві органи влади і управління УНР Українська держава за гетьманування Павла Скоропадського Українська Народна Республіка за правління Директорії КАТЯ – 55 лет. Владелица двух продуктовых палаток возле метро Черниговская. ОКСАНА – 30 лет. Дочь Кати. До 7-го месяца беременности работала менеджером в салоне штор на Горького. И потому – прости ему, Господь Саша держит на плечах маленькую Оксану перед входом в цирк. Cлоны и тигры почтительно расступаются. Краткое вступление от переводчика. Сообщение от Катады и Зейда ибн Асляма, да помилует их Аллах. Второй аят: «Сура аль-Бакара, аят 180». Четвертый аят: «Сура аль-Бакара, аят 184». Восьмой аят: Сура аль-Бакара, аят 240. Девятый аят: «Сура аль-Бакара, аят 284». Тринадцатый аят: «Сура аль-Маида, аят 106». Четырнадцатый аят: «Сура аль-Анфаль, аят 65». Шестнадцатый аят: «Сура ан-Нур, аят 3». Девятнадцатый аят: Сура аль-Муджадаля, аят 12 Двадцать второй аят: «Сура ан-Ниса, аят 8». И если Аллах Всевышний пожелает за первым томом последует второй. Толкование сновидений, связанных с Исламом Толкование снов, связанных с призывами к совершению молитвы Толкование сновидений о геенне, да упасет нас Аллах от нее О появлении в сновидениях ангелов, да будет над ними мир Сновидения, связанные с Мухаммадом аль-Мустафой (Избранником) О снах, связанных с болезнями человека Толкование сновидений, связанных с совершением молитвы О сновидениях, связанных с пророками СОСТАВ, СТРУКТУРА, ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ Статья 332. Неисполнение приказа Статья 23.11. Военные комиссариаты Понятие и виды территории в международном праве Для перехода в наступление с одновременной атакой (выделите неправильный ответ) Расстояние в метрах или километрах на местности соответствует сантиметрам на карте и называется: Нарисуйте условный знак Пехотные подразделения— Командир может получить задачу следующим образом: 10. Наблюдательный пост (наблюдатель) должен быть обеспечен В секторе стрельбы стрелка Морару на расстоянии 500 м. находятся Засада – способ ведения боевых действий: 13. Радиообмен осуществляется следующим образом: (укажите Боеприпасов солдат-пехотинец оснащен: подробно указывает: (выделите неверный ответ) Командир отделения обязан: (выделите неверный ответ) может быть: (выделите неверный ответ) Командир отделения обязан: (выделите неправильный ответ) Соціально-економічний та політичний лад Греції. Характеристика джерел з історії давніх слов’ян. Громадянська війна у Франції. Паризька комуна. Економіка в середині століття Боротьба між Римом і Карфагеном за панування в Середземномор'ї Реформи братів Гракхів у Стародавньому Римі (ІІ ст. до н. е.) Періодизація епохи Середньовіччя Середньовічне місто, його основні риси. Розвиток ремесла і торгівлі Французька Імперія Каролінгів і меролінгів. Візантійська імперія в середні віки. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві Средневековое Сербское государство Основні підсумки та уроки Другої світової війни Норманські завоювання Англії. Глава III. Успіхи і провали внутрішньої політики Р. Рейгана в 1984-1988 рр.. Криза політики і тактики лейборизму Національно-визвольна боротьба колоніально залежних країн Африки Агресія Італії проти Ефіопії. Італія в епоху середньовіччя. Лангобардское королевство и папы Поглиблення Інтеграційних процесів у Європі та світі Народна селянська культура. Міська культура Підготовка вчителя до уроку історії. Принципи перевірки навчальних досягнень. Класифікація методів навчання історії. Інтерактивне навчання історії. Посвідчення учасника бойових дій видає Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО. ГЛАВА О ГЛУБОКОЙ ВЕРЕ И УПОВАНИИ НА АЛЛАХА Глава о разъяснении того, что есть много путей для благого. Глава о примирении между людьми. Глава о достоинстве любви к Аллаху и о побуждении к ней, об уведомлении человеком того, кого он любит, о том, что он любит его, и о том, что он говорит, когда уведомляет его. Глава о достоинстве голода и грубой пищи, умеренности в еде, напитках и одеяниях и других человеческих радостях, избавления от страстей. Глава о кротости, терпении и доброжелательности Глава о справедливом властелине Глава о том, чтобы не порицать еду и о предпочтительности ее восхваления Глава о достоинстве приветствия и о приказании распространять его Глава о том, что читают во время молитвы по усопшему Глава о достоинстве чтения Корана Глава об утренней и послеполуденной молитве Глава о достоинстве правил, установленных вкупе с обязательными молитвами, о самых малых и самых полных из них и о тех, что между этими двумя Глава о некоторых вопросах относительно поста Книга о поминаниях Аллаха (Зикр) Глава о разъяснении того, какое злословие за глаза разрешается Глава рассказов и интересных историй Духовная стратегия и устроение христианской общины при последнем времени. Следующий материал взят из листовок Комитета против внедрения УЭК в России Устав общины и обязанности членов общины Хорошо иметь в общине своего врача Духовно-нравственное возрастание членов общины Эпоха Нового царства (XVI -XII вв. до н.э.). Гражданские войны и падение республики в Древнем Риме. Великая французская буржуазная революция. Япония после Второй мировой войны: путь от поражения к лидерству в мировой экономике. Китай после Второй мировой войны. Курс «трех красных знамен» и проведение «культурной революции». Реформы Дэн Сяопина. Первая мировая война: причины, основные события, последствия. Вторая мировая война: причины, основные события, последствия. Русское централизованное государство (XV - начало XVII вв.). Послевоенная Америка 1945-1963гг. Перестройка в СССР: экономические реформы (1985-1991 гг.). Першапачатковае засяленне Беларусі. Славянская каланізація. Культура Беларуси в ІX – XIII вв. Унутрапалітычнае развіцце бел. зямель у складзе ВКЛ (ХІІІ-ХVІстст.) Палітычнае развіццё беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай. Рэфармацыя i контррэфармацыя. Падзелы Рэчы Паспалітай. Уключэнне Беларусі у склад Расійскай Грамадска-палітычны рух на беларускіх землях (канец XIX ст.- пачатак XX ст.). Аходняя Беларусь у складзе Польшчы. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны. Беларусь у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Беларусь на сучасным этапе (1990-я - 2008 гг.). От тактики выживания к стратегии успеха Блистательность блефа и искусство лавирования Взращивание многоликого дракона Создание великого и святого образа От пастушки к воительнице. Трансформация жизненного сценария Витязь в платье: исполнение мужской роли Становление личности и поиск пути От мадам д’Этиоль до «некоронованной королевы» Царствование. Трансфер личности Юный медиум с мятежной душой Миссия как высшая степень акцентуации Уроки сурового детства: сила рождается в сопротивлении От выразительной танцовщицы к «королеве жестов» Дьявольская парадигма успеха Коко Шанель (Габриэль Шанель) Мир слушает тех, кто умеет говорить Агата Кристи (Мэри Кларисса Агата Миллер) Детективы и викторианская жизнь Ненавязчивая британская леди, узнаваемая во всем мире Комплексы брошенного ребенка Путь к фотоаппарату и кинокамере Звездная пыль, затмевающая реальность Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) Успех в «особой» деятельности Состояние стресса и формирование личности Смежная деятельность и максимальный арсенал средств на службе выдающихся личностей Значение смерти выдающихся женщин в жизни их имен Психическое здоровье и эмоциональная сфера Материнство – наиболее чувствительная грань женской души Отказ от любви во имя могущества Моменты слабости или моменты истины Чувство истории – «маркетинговая ориентация» Поняття, особливості сучасної системи права між нар безпеки. Правовая природа международных организаций Какие же изменения привнес в «интеграционную конструкцию» Маастрихтский договор? Формування спільної оборонної політики ЄС. Представництво ЄС на міжнародній арені. Організаційна структура й механізм функціонування ОБСЄ. Трансформація НАТО після 11 вересня 2001 р. Завдання та результати. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Участь України в місіях ЄС у сфері СЗПБ. Центр інформації і документації НАТО в Україні. Його мета і задачі. Основні принципи становлення нової системи міжнародної безпеки. Загальні положення щодо спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу. Програма «Партнерство заради миру», як найважливіший крок по зміцненню стабільності і безпеки в Європі. Мета і задачі програми. Потенціал ПЗМ у врегулюванні кризових ситуацій. Співробітництво по підтримці світу. Участь України в програмі «Партнерство заради миру». Угода про партнерство і співпрацю між Україною та ЄС. Правові основи співробітництва України і НАТО. Участь України у операціях НАТО. Великая отечественная война 1941 – 1945 гг.: причины, характер, основные этапы. Историческое значение Победы. Советский тыл и экономика в годы войны. Социально-экономическое развитие страны после войны. Перевод экономики на гражданские рельсы. Экономический курс Маленкова. Новая экономическая политика: основные направления и сущность. ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ А-Н СЕКЬЮРИТИ» ГУП «БАШАВТОТРАНС» (УПАТП-1) О вакантных местах в АПРЕЛЕ 2016 года Лекция 2. № 2. Политические идеологии и политические режимы. Ценности и принципы либерализма Социализм, марксизм, коммунизм. К. Поппер, «.Открытое общество и его враги» Тренировочные и проверочные работы Слушать, бегать, скакать, зевать, кувыркаться, вертеться, прыгать, ссориться, вставать, садиться, приседать. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН Слова с разделительными мягким (ь) и твёрдым (ъ) знаками Слова, похожие по написанию, но разные по значению (омонимы) Авиация и космонавтика 2000 05-06 ИСТРЕБИТЕЛИ ЛАВОЧКИНА в Великой Отечественной войне Техническое описание самолета И-301 Выпуск истребителей ЛаГГ-3 заводами НКАП СССР Лучший советский истребитель военного времени Ла-9, Ла-11 – венец развития Истребители Лавочкина в ВВС других стран Истребитель Фоккё-Вульф FW-190 О чем пророчествует Нострадамус Принцип аналитической работы с текстами Уничтожение Уничтожение мира водой мира огнем И вот «первый ангел с трубой» возвещает о том, что период «безмолвия» подошел к концу, книга Апокалипсиса открыта, и мир погружается в пучину стихийных бедствий. Первое Второе Третье Великое смещение смещение смещение землетрясене Признаком начала следующего периода является подвижка земной коры. Политическая жизнь будущей России Главы государства Главы государства Государственный строй России в средний период Пророчество Нила Мироточивого Завещание Мишеля Нострадамуса ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ОРЕНБУРГА В БУХАРУ Приказ приготовиться к отъезду мы получили в июне 1820 года, а в августе прибыли в Оренбург, расположенный в 2200 верстах от Санкт-Петербурга. Го. Торжественно вступил отряд в 9 часов утра в Оренбург и, отслуживши благодарственный молебен на парадном месте, в роще против дома военного губернатора был угощаем обедом. За день езды до столицы бухарской прислан к нему, посланнику, навстречу шахаул, то есть пристав, которой проводил его до места. Самарканд также велик город, но ноне половина пуст и разорен от озбецких набегов. Из Астрахани 21-го сентября 1725 го году. КАТАСТРОФА 1204 года КОНСТАНТИНОПОЛЬ В РУКАХ КРЕСТОНОСЦЕВ ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ И ГИБЕЛЬ ВИЗАНТИИ Глава VII СТОЛИЦА ОСМАНСКИХ СУЛТАНОВ Глава VIII СТАМБУЛ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН НА БЕРЕГАХ БОСФОРА Глава X СТАМБУЛ НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ КОНТРАСТЫ НАШИХ ДНЕЙ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ) ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ Когда и в каких районах России было восстание Пугачева? Каковы были его причины, и почему, несмотря на весь свой размах, оно так и не увенчалось успехом? Нидвальден, кантон в Швейцарии — Буквы о, ё (е) после шипящих и Ц. Правописание безударных гласных Математические основы анализа переходных процессов Апериодический разряд конденсатора на катушку и резистор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.03 с.)