ТОП 10:

Драматургія. Шкільна драма «Владимир» Ф. Прокоповича. Вертеп як вид лялькового театрального дійстваТести

1.Перші українські драми називалися шкільними тому що: а)їх створювали школярі; б)їх створювали і виконували у школах; в)вони були основою навчання учнів.

2.Жанр драматургії давньої української літератури, у творі якого інсценізувалися народження, смерть і воскресіння Христа: а)історична драма; б)міраклі; в)містерії; г)мораліте.

3. Авторами шкільних драм були учні та викладачі: а)духовних семінарій; б)навчальних закладів, які засновані православними братствами; в)Острозької академії; г)Києво – Могилянської академії.

4.П`єса Феофана Прокоповича «Володимир» присвячена: а)князеві Володимиру; б)гетьману Івану Мазепі; в)гетьману Богдану Хмельницькому; г)цареві Петру І.

5. У чому полягає ідейне спрямування драми професора київської академії? а)засудження діяльності Петра І; б)схвалення пропозиції жерців зберегти одночасно як язичництво, так і християнство; в)уславлення Володимира, який упровадив християнство на Русі.

6. Хто є автором п’єси «Милість Божа…»? а)Феофан Прокопович; б)автор невідомий; в)С. Климовський; г)народ.

7. Основою для показу інтермедій були: а)народні пісні; б)концерти подорожуючих; в)жартівливі історії; г)сюжети біблійних притч і легенд.

8. Вертепна драма виникла у: а) XVII ст..; б)XV ст.; в)XVI ст.; г)XVIII ст.

9. Вертепну драму спопуляризували: а)викладачі Києво – Могилянської академії; б)кобзарі і бандуристи; в)мандрівні дяки; г)священики православ’я.

10. Яка із частин вертепу мала народне походження: а)перша; б)друга.

11. Вертепні дійства показували: а)під час Різдвяних свят; б)на Великдень; в)на Івана Купайла.

12. Значну роль у розвитку давньоукраїнської драматургії і театру відіграють: а)слов`яно – греко – латинська академія в Москві; б)діяльність Ф. Прокоповича; в)Києво – Могилянська академія.

 

 

Г. Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета

Літературний диктант («так» чи «ні»)

1. Г. Сковорода народився на Черкащині.

2. Митець був звільнений з посади викладача Переяславської колегії через звинувачення у вільнодумстві, за новаторство у педагогічній діяльності.

3. Соціальний стан поета – син коваля.

4. Митець досконало володів латинською, старогрецькою, німецькою польською мовами.

5. У Переяславській колегії Григорій Савич викладав філософію.

6. Поет і водночас музикант Сковорода близько трьох років був співаком у придворній хоровій капелі цариці Єлизавети.

7. Згідно із власним заповітом видатного митця на його надмогильному камені висічено: «Мір ловив мене, но не поймал».

8. Просвітництво Г. Сковороди виявилося в тому, що він написав для селянських дітей «Буквар».

9. У своїх байках письменник продовжував традиції Л. Глібова.

10. Останні роки життя Г. Сковорода присвятив служінню Богу.

11. У своїй філософії Григорій Савич розмежовував Бога і природу.

12. Григорій Савич визначав байку як «мудрую играшку».

Бджола та Шершень

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Філософська мудрість у творі:

Дати відповіді на запитання

1.Якої думки щодо праці дотримується Шершень? Чому він не розуміє Бджолу?

2.Кого намагався засудити Г. Сковорода на прикладі Шершня?

3.Чому Бджола – символ мудрої людини?

4.Чим пояснити те, що людина без діла – карається і страждає?

5.Яке виховне значення має ця байка?

Собака і Вовк

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Дати відповіді на запитання:

1.Що для письменника є справжньою любов’ю і єдністю?

2.Чим вразила вас ця байка?

3.У чому полягає алегоричний зміст байки?

Всякому городу нрав і права

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Дати відповіді на запитання

1.Чому, на думку Г. Сковороди, кожне місто повинно мати свої «звичаї і права»?

2.Які негативні риси притаманні мешканцям міста?

3.Яким, на ваш погляд, хотів бачити місто автор поезії?

4.Чим пояснити бажання Г. Сковороди померти з « ясним розумом»?

5.У чому полягає призначення цієї поезії? Про що це свідчить?

«De libertate» («Про свободу»)

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Дати відповіді на запитання

1.Чому Г. Сковорода волю намагається порівняти із золотом?

2.Який факт із життя письменника свідчить, що він надав перевагу вільному, а не розкішному життю? Як цей вибір характеризує письменника?

3.Чому Григорій Савич називає Б. Хмельницького «вольности отче»?

Вступні двері до християнської добронравності

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Дати відповіді на запитання

1.З якою метою Г. Сковорода звертається у творі до молодого шляхетства?

2.Що він розуміє під словом «добронравіє»?

3.Чому щастя, на думку автора, необхідність?

4.Чим «Десятисловія» нагадують заповіді Бога?

5.Які людські вади зображено у творі? Яку з них ви вважаєте найстрашнішою? І чому?

Афоризми

Дати відповіді на запитання

1.З якою метою Г. Сковорода складав свої афоризми? Що було підґрунтям їх створення?

2.Над чим змушують нас задуматися афоризми?

3.Який із афоризмів вразив вас найбільше своїм змістом і оригінальністю? У чому актуальність цього висловлювання?

Тести

«Начальная дверь…»

1.»Начальная дверь…» - це твір – поученіє для: а)панів, що знущалися над бідним людом; б)тих, хто намагався нав’язати католицьку віру; в)паломників та аскетів; г)молодого шляхетства.

2.Г. Сковорода висловлює подяку Богові за те, що той: а)захистив обездолених; б)наділив людину розумом і кмітливістю; в)важке зробив непотрібним; г)карає злочинців.

3.Найважливішим, на думку філософа, для людини є: а)отримання насолоди під час відпочинку на лоні природи; б)дотримуватися законів божих; в)мати багато друзів; г)відчувати себе щасливою.

4.Найлегшим для людини є те, що їй: а)дозволено не робити; б)потрібно і необхідно; в)подаровано без будь – яких зусиль; г)надано Богом.

5.Як вважає Г. Сковорода, «видима натура» - це: а)повітря; б)Бог; в)твар; г)гори і долини.

6. У давнину Бога називали: а)розумом всесвітнім; б)святим духом; в)царем неба; г)батьком усього людства.

7.Що дозволяє не називати людину дикою або страшним монстром? а)премудрість; б)самопожертва; в)ввічливість; г)влада.

8.Свято, про яке згадує поет у главі 4 трактату: а)Вербна неділя; б)Благовіщення; в)Пасха; г)Стрітення.

9.Все, що видиме, на думку філософа – це: а)примара; б)недруг) в)ідол; г)Бог.

10.Г. Сковорода у главі ІІІ «Десятисловія» застерігає людину, щоб вона не: а)стала на шлях злочину; б)потрапила у рів безумства; в)принизила гідність іншої; г)забувала шанувати Бога.

11.День, про який нагадує поет людині у частині IV: а)святковий; б)суду Божого; в)суботній; г)свого народження.

12.Кожен повинен бути вдячним: а)государю; б)священику; в)вчителям; г)батькам своїм.

13.Сьомою Божою заповіддю, про яку зазначає Сковорода, є: а) «Не прелюбодійствуй!»; б) «Не убий!»; в) «Не воруй!»; г) «Чти отця твого!».

14.Страшною злобою називає філософ: а)лукавство; б)коли звинувачують невинного; в)лицемірство; г)жадність.

15.Що є «закритоє всім сонетам блаженство»: а)надія; б)любов; в)щирість; г)віра.

16.В якому слові « вся десятисловія сила вміщається»? а)повага; б)віра; в)любов; г)істина.

17.Божий закон порівнюється із: а)сонячним сяйвом; б)співом пташок; в)райським деревом; г)людським життям.

18.Заздрість - це: а)»мать протчи страстей и беззаконій»; б)»все то идол»; в)»есть источник худих наміреній»;

19.Що не є плодом «чистосердечія»: а) «нелицеміріе»; б) «незлобіе»; в) «спокойствіе»; г) «удовольствіе».

Афоризми

1.До якої тематичної групи належить крилате висловлювання: «Більше думай і тоді вирішуй»? а)наука; б)дружба; в)діяльність; г)моральні якості.

2.Афоризм, який не належить до теми «Наука»: а) «Добрий розум робить легким будь – який спосіб життя»; б) «Одне мені тільки близьке, вигукнув я: о школо, о книго!»; в) «З видимого пізнай невидиме»; г) «Краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний».

3. Закінчіть висловлювання: «Не за обличчя судіть, а за…»: а)розум; б)манеру; в)серце; г)погляд людини.

4.Віднайдіть початок висловлювання за поданим закінченням: «…ти перестанеш належати собі»: а) «Звірившись на море»; б) «Коли не озброїшся проти нудьги…»; в) «Більше думай…»; г) «Коли затулені зіниці…».

5.У чому полягає основна думка афоризму: «Всяка їжа і життя смачні й корисні, але треба знати час, місце і міру»? а)засудження надмірного вживання їжі; б)доцільність використання часу; в)несвоєчасне харчування людини; г)регулярне вживання їжі і пиття дозволяють людині уникнути нервових стресів.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.005 с.)