ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Усна народна творчість. Родинно – побутові пісніУсна народна творчість. Родинно – побутові пісні

Місяць на небі, зіроньки сяють

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання.

1.Де відбуваються події твору? Яка краса зображена в ньому?

2.Про що співала дівчина? Як козак сприймав її спів?

3.Чому, на ваш погляд, могли розлучитися закохані?

4.Чому пісня названа милою і любою?

5.Відтворіть портрет дівчини, застосовуючи слова з пісні і власну уяву.

Цвіте терен, цвіте терен

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби твору:

 

Дати відповіді на запитання.

1.Яке значення у творі має цвіт терну?

2.Від чого страждає героїня пісні?

3.Як вона сприйняла зраду коханого?

4.Чому очі дівчини стали причиною її страждань?

Сонце низенько, вечір близенько

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Особливості побудови твору:

Художні особливості твору:

 

Дати відповіді на запитання:

1.Чому побачення закоханих найчастіше відбуваються ввечері, коли «сонце низенько»?

2.Як хлопець ставиться до своєї коханої?

3.Як кохана зустрічала свого милого?

4.Яким буде життя цих закоханих?

В кінці греблі шумлять верби

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання.

1. Хто і для чого посадив верби?

2. Що символізує це дерево?

3. Куди виїхав козак? Чому, на ваш погляд, він не повернувся?

4. Як ви розумієте рядок пісні: «Росла, росла дівчинонька, да й на порі стала»?

5. Чи варта героїня твору співчуття? Що ви порадили б їй?

За городом качки пливуть

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Композиція:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1. З якою метою у пісні, описуючи дівчат, використано прийоми контрасту? Наведіть приклад.

2. Яким ви уявляєте хлопця? Чому, на вашу думку, він обрав для одруження вбогу дівчину, а не багату?

3. Як у пісні зазначається про порядність молодого?

4. Що, на ваш погляд, було перешкодою для одруження?

5. Які норми народної моралі утверджуються в пісні?

Світи, світи, місяченьку, та й на той перелаз

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби:

Дати відповіді на запитання

1.Чому дівчина прагне стати птахом?

2.Як ви розумієте фразу з твору: «…кохалися, як дуби цвіли»?

3.Яким чином природа сприймала кохання, а потім розлучення молодят? Чим це зумовлено?

4.Який найвиразніший художній засіб використано у творі?

Лугом іду, коня веду

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні особливості:

Дати відповіді на запитання

1.Чому дівчина першою виявила ініціативу залицятися до козака?

2. Що, на думку козака, було основною вимогою для його одруження?

3.Чим хлопець не сподобався дівчині?

4. Як склалася подальша доля молодих?

5.Чому козак, який вчасно не одружується порівнюється із собакою?

6.Чому вчить вас ця пісня?

 

 

Пошуково – дослідницьке завдання

Знайдіть і запишіть із вивчених пісень традиційні образи і символи.

Образи Символи
   

Переставивши слова, складіть висловлювання німецького літературознавця Ф. Боденштедта про українську народну пісню.

В, країні, дало, якій, дерево, не, таких, ні, в, плодів, народної, поезії, іншій, величних, плодів, як, українців.

Українське весілля. Весільні пісні До бору, дружечки, до бору

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби:

Дати відповіді на запитання

1.Що символізує у весільному обряді сплетіння гільця?

2.Чому в пісні пропонується для відбудови хати вирубати здорову сосну? В якому значенні у тексті вжито слово «здорова» щодо сосни?

3.З чим асоціюється відбудова нового житла для молодих?

А брат сестрицю та й розплітає

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1. Чим зумовлений сумний настрій пісні?

2. Що означає обряд розплітання коси?

3. Які квіти мав містити вінок? Про що це свідчить?

Розвий, сосно, сімсот квіток

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1. Що свідчить про те, що це весільна пісня?

2. Для чого дівчині потрібно так багато квітів?

3. Через що Іванові не вистачило квітки?

4. Чому Марійка порівнюється з квіткою?

Ой матінко, та не гай мене

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1. Чому героїня твору вирушає в подорож саме вночі?

2. Якою може бути доріженька для дівчини?

3. Чому мандрівка дівчини є небезпечною і складною?

4. Що, на ваш погляд, відчуває мати, виряджаючи дівчину в дорогу?

 

Скласти інформаційне ґроно

Бондарівна пан Каньовський

Дати відповіді на запитання

1. Чому героїні твору не вдалося втекти від пана?

2. Через що Бондарівна обирає волю, а значить і смерть, ніж погодитися на шлюб із паном?

3. Висловіть своє ставлення до пана.

4. Як ви вважаєте, чи могла Бондарівна уникнути смерті? Чи була б вона щасливою?

5. Чому вчить вас цей твір?

Ой летіла стріла

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Композиція:

Дати відповіді на запитання

1. Які елементи казки є у творі? З якою метою вони використані?

2. Чим повчальна ця балада?

Ой на горі вогонь горить

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Композиція:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1.Про свідчить початок балади?

2.Що символізує в баладі чорний ворон?

3.Чому для козака кінь – це вірний товариш?

Козака несуть

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1.За допомогою яких художніх засобів автор зображує трагічну подію у творі?

2.Який настрій має балада?

3.Яким ви уявляєте подальше життя героїні?

Тести

«Бондарівна»

1.Бондарівна гуляла: а) біля річки; б)по високому мосту; в)по містечку; г)у власному дворі.

2. Серед інших дівчат героїня наче: а) цвіт калини; б) троянда; в)ластівка; г)сива голубка.

3. Через що Бондарівна висловила незадоволення пану Каньовському? Бо він її: а) переобтяжував важкою роботою; б) ображав і принижував; в) обійняв і поцілував.

4. Описуючи вродливість Бондарівни, творці балади зазначили, що вона: а) приваблива; б) хороша; в)вродлива; г)працьовита.

5. Хто вбив Бондарівну? а) два жовніри; б) пан Каньовський; в) батько героїні; г) коханий героїні.

6. Риса характеру пана, яка виявилася у нього в кульмінаційний момент: а) хитрість; б) жадібність; в) жорстокість; г)улесливість.

7. Найбільше героїня у своєму житті цінувала: а) доброту; б) порядність; в)волю; г) щирість.

8. Яким було останнє побажання героїні? Вона: а) прагнула щастя своєму коханому; б) хотіла бачити своє життя вільним.

9. Що радили люди зробити дівчині у зв’язку з пильною увагою до неї пана? а) втекти від нього; б)погодитися на шлюб із ним; в) остерігатися його;

10. За смерть дочки пан дав її батьку: а) гроші; б) стадо худоби; в) нову хату; г) земельний наділ.

11. Що цінував пан Каньовський у Бондарівні? Її: а) вроду і красу; б) доброту і порядність; в) вміння гарно співати й танцювати.

«Ой летіла стріла»

1.Звідкіль летіла стріла, що влучила у вдовиного сина? З: а) гори; б)долини; в)дрімучого лісу; г) синього моря.

2. Де сіла перша рябенька зозуля? а) Біля голови померлого; б) на старому дубі; в) на калині; г)на даху хати.

3. Де матінка за сином плаче, там: а) сліз криниця; б) земля сухенька; в) Дунай розлився; г) калюж багато.

«Ой на горі вогонь горить»

1.Події на початку твору відбуваються: а) біля гори; б) в долині; в) за лісом; г) неподалік села.

2. Смерть козака оплакував: а) його кінь; б) вороги; в) голубка; г) вітер.

3. Кінь у героя твору був: а) біленький; б) сіренький; в) сивенький; г) вороненький.

4. Хто зустрів посланця козака? а)батько; б) селянські заробітчани; в) кохана; г) сестра з матір`ю.

«Козака несуть»

1.З приводу смерті козака сумує не тільки автор балади, а й: а)дівчина; б) дружка дівчини; в) кінь; г) всі, хто його знав.

2. Дізнавшись про смерть коханого, дівчина: а) білі рученьки ламала; б)плакала і голосно кричала; в) виявила байдужість.

3. У баладі не використовується: а)гіпербола; б) епітет; в) повтор; г) пестливі слова.

Жанр балади

1. Балада як фольклорний жанр став дуже швидко поширюватися в Україні з початку: а) XVIII ст.; б) XIX ст.; в) XVIII ст.; г) XVI ст.

2. Слово «балада» походить з мови: а) латинської; б) англійської; в) німецької; г) грецької.

3. Балада – один із видів народних: а) дум; б) легенд; в) казок; г)пісень.

Перекладна література

Біблійні легенди

Про створення світу

Дати відповіді на запитання

1. Вмотивуйте, чи відчув Бог труднощі під час створення світу?

2. Як ви вважаєте, на що сподівався Господь, створюючи світ?

3.Чим викликано задоволення творця від своєї діяльності?

Про потоп на землі

Проблематика твору:

- -

- -

Дати відповіді на запитання

1. Чи обдуманим було рішення Ягве знищити все живе на землі?

2. З якою метою улюбленець Бога випустив з ковчега спочатку ворона, а потім голуба?

3. Через що Ягве вирішив більше не губити землю? Як це його характеризує?

Тести

«Про створення світу»

1.Місце зібрання води Бог назвав:

а)морем; б) озером; в) річкою; г) ставком.

2. На третій день Господь вчинив:

а)небо; б) птахів і риб; в) два великих світла; г) дерева і траву.

3. День, на який було створено «земну звірину за родом її, і худобу за родом її»: а)третій; б) п’ятий; в) шостий; г) четвертий.

4. Добром Бог називав: а) воду на землі; б) перших людей; в) світло; г) сонце і луну.

5. Поруч зі світилами Господь «вчинив»: а) тварин; б) морську рибу; в) людину; г) зорі.

6. Бог відділив світило від темряви, бо воно, на його погляд: а) чарівне; б) добре; в) яскраве; г) сяюче.

7. Едем у буквальному перекладі означає: а) щасливий; б) приємний; в) сприятливий; г) земний.

«Про перших людей Адама і Єву»

1.У давнину казали, начебто всю нашу землю створив великий, всемогучий бог: а)Перун; б) Зевс; в) Ягве; г) Посейдон.

2. Едем у легенді – це: а) чудесний, райський сад; б) місце, де лікувались люди; в) річка зі свяченою водою.

3. Бог створив Адама з: а) піску; б) глини; в) каменя; в) вапняка.

4. Після Адама на землі було створено: а) дерева; б) гори; в) звірів і птахів; г) моря і ріки.

5. Жінку для Адама Бог створив з: а) гілки дерева; б) слонової кістки; в) ребра першого чоловіка; г) гірського каміння.

6. Побачивши вперше жінку, Адам проголосив: а) «Яка ти прекрасна!»; б) «Я захоплююсь тобою!»; в) «Ти мені так потрібна!».

7. За словами Змія, той, хто з’їсть яблуко із забороненого дерева: а) помре; б) стане мудрим і всемогутнім; в) потрапить в інший світ; г) буде сміливим.

8. Раніше забороненим плодом вважали: а) гранат; б) банан; в) грушу; г) яблуко.

9. Де Бог створив чудесний райський сад? На: а) заході; б) горі Арарат; в) узбережжі найбільшої річки; г) сході.

10. Єва у буквальному перекладі означає: а) прекрасна; б) мудра; в) жива; г) працьовита.

«Про потоп на землі»

1. З’явившись на землі, люди спочатку навчилися: а) шити одяг; б) ловити рибу; в) сіяти хліб; г) вирощувати виноград.

2. Через що люди ставали нерозумними і лихими? Коли: а) мали багато грошей; б) пили вино; в)отримували владу над іншими.

3. Ім’я «Ной» буквально означає: а) веселий; б) сумний; в) той, хто заспокоює; г) справедливий.

4. Гора Арарат, що згадується в легенді, знаходиться на території сучасної: а) Німеччини; б)Франції; в) Польщі; г) Туреччини.

5. На думку Господа, Ной був: а) розумним і винахідливим; б) праведним; в) ледачим; г) працьовитим.

6. Скільки днів і ночей ішов дощ, затоплюючи землю? а) Сорок; б) сім; в) сто; г) п’ятдесят.

8. Перед потом Бог звелів Ноєві збудувати: а) літак; б) корабель; в) вежу; г) огорожу.

Про Вавилонську вежу

Композиція легенди

Дати відповіді на запитання

1.Які часи відтворено в легенді?

2.Про що свідчить виконання пісень під час роботи людей?

3.Що сприяло швидкій побудові вежі?

4.Чому вежа почала поступово руйнуватися?

5.Яке значення мала вежа для різних народів?

Про Мойсея

Проблематика твору:

- -

- -

Дати відповіді на запитання

1.У чому велич Мойсея?

2.Які риси вождя, провідника народу не втратил и актуальності й дотепер?

3.Для чого у творі використане незвичайне явище: кущ палає вогнем і не згорає? Чи є це символічною ознакою?

Десять заповідей

У кінці подорожі Мойсей одержав від Бога на кам’яних скрижалях (плитах) десять заповідей, що їх повинні були дотримуватися люди, щоб мати життя вічне, потрапити до раю. Пройшли тисячоліття, а нічого мудрішого, раціональнішого людство так і не вигадало.

Дати відповіді на запитання

1. Які із заповідей ви вважаєте суто необхідними для людського суспільства, найважливішими? Чому саме?

1.

Тести

«Про Вавилонську вежу»

1.Події у творі відбувалися: а)перед Всесвітнім потопом; б) наприкінці минулого століття; в)коли всі люди говорили однією мовою; г) незабаром після створення світу.

2. Матеріал, з якого люди будували вежу: а) вапняк; б) мармур; в) каміння; г)глина.

3. Поруч із вежею поселенці звели: а) храми; б) власні хати; в) бібліотеки; г) школи.

4. Вавилон знаходився на території сучасного: а) Афганістану; б) Ірану; в)Іраку; г) Ізраїлю.

5. У який колір було пофарбовано верх вежі: а) синім; б) червоним; в) жовтим; г) жовтогарячим.

6. Золота покрівля споруди нагадувала: а )сяяння сонця; б) купол храму; в)сховище скарбів; г) царську корону.

7.Як зреагував Ягве на будівництво людьми вежі? а) виявив байдужість; б) зацікавився цією спорудою; в)не сподобався йому їх намір.

8. Фразеологізм, який використано у творі: а) «як риба об лід»; б) «накрити мокрим рядном»; в) «мов у воду опущений».

9. Що сталося з вежею після припинення її будівництва? а) у ній оселився Ягве; б) почала мало – помалу руйнуватися; в) вона стала історичною пам’яткою.

10. В результаті бурі, яку послав Ягве на землю: а)вчинився потоп; б) вежу було знищено; в) вітер порозносив людські слова.

11. Споруду в легенді названо: а) красунею; б)могутнім велетнем; в) історичною пам’яткою; г)витвором мистецтва.

12. За сприяння Ягве: а) вежа набула великої цінності; б) з’явилися різні народності; в) виникло нове місто.

13. Будівництвом вежі люди хотіли: а) залишити пам'ять про себе майбутньому поколінню; б)показати власну майстерність; в) захиститися від Ягве.

14. Хто запропонував збудувати Вавилонську вежу? а) Божий слуга; б)Ягве; в) один чоловік з народної маси; г) старець.

15. Пропозицію щодо зведення вежі люди сприйняли: а) стримано; б) з радістю; в) байдуже; г) примусово.

«Про Мойсея»

1.Події в легенді відбуваються в: а) Єгипті; б) Греції; в) Азії; г) Ізраїлі.

2. Мойсей (по – єврейськи – моше),одержав ім’я від: а) Бога; б) Царя; в) знаменитого вченого; г) принцеси.

3. Намагаючись зберегти життя немовляти – Мойсея, мати вирішила сховати його: а) в укріпленні гір; б) під корінням старого дуба; в) в кошику біля річки; г)в печері.

4. З яким проханням звернулася царівна до матері немовляти, коли побачила його? Щоб жінка виростила дитину і її: а) привела до царського двору; б) навчила плести кошики; в) віддала навчатися до духовної семінарії; г) відвезла до Греції.

5. Через що Мойсей вимушений був залишити царський палац? Бо: а) вирішив помандрувати; б) прагнув вільного життя; г) вбив єгиптянина; г)був вигнаний.

6. Чим займався Мойсей, оселившись у священика Медиамського Йосифа? а) шив одяг; б) випасав худобу; в) обробляв городину; г) доглядав сад.

7. Яку дивну подію побачив Мойсей, перебуваючи неподалік від гори Хориви? а) сяючий пісок; б) палаючий кущ; в) падіння зірки; г) затемнення сонця.

8. Що наказав зробити Бог Мойсею? а) засіяти поле добірним зерном; б) вивести євреїв з Єгипту; в) збудувати школу для євреїв.

9. Янгол, за велінням Божим, аби допомогти євреям: а) сприяв загибелі старших дітей гнобителів; б) наслав хворобу на царське військо; в)звернувся по допомогу до Мойсея; г)з’явився до царя з проханням відпустити євреїв.

Притча про блудного сина

Притча -

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Складіть цитатну характеристику, характеризуючи головного героя(на окремому аркуші паперу).

Дати відповіді на запитання

1.Доведіть, що покаяння допомогло молодшому синові позбавитися сорому, лиха, звинувачень і докорів рідних людей і оточуючих?

2.Чому, на ваш погляд, для Ісуса важливо, щоб люди не тільки бачили, чули, але й розуміли серцем?

Притча про сіяча

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Дати відповіді на запитання

1. Яке символічне значення має образ зерна?

2. У чому полягає алегоричний зміст притчі?

3. Чого навчає цей твір?

Тести

«Притча про блудного сина»

1.Ознака характеру старшого сина: а) швидкість; б) роздратованість; в) врівноваженість; г) повільність;

2. З якою метою молодший син прагнув вирушити у подорож? Щоб: а) знайти своє кохання; б) здобути квітку щастя; в)побачити світ; г)багато чому навчитися.

3. Фразеологізм, який використано у змісті легенди: а) «подався світ за очі»; б) «бути чи не бути»; в) «пійматися на слизькому».

4. Не маючи жодної копійки, молодший син улаштувався працювати: а) кухарем; б) шевцем; в) теслею; г) свинопасом.

5. Голодуючи, перебуваючи у скруті, герой не наважувався повернутися додому, бо: а) соромився; б) вважав це непристойним; в) боявся старшого брата; г)боявся батька.

6. Батько простив молодшого сина, оскільки той: а) покаявся перед ним; б) допомагав жебракам; в) був ще надто молодим.

«Притча про сіяча»

1.Ісус розповів притчу про сіяча: а) біля храму; б) на березі річки; в) на площі міста; г) у монастирі.

2. Швидко посходили ті зерна, які потрапили: а) на дорогу; б) на камінь; в) у тернину; г) на добру землю.

3. Хто з героїв висловився: «В кого є, тому буде дано ще»: а) Ісус; б) учень Бога; в) сіяч; г) Ісайя.

4. Хто «викрадає те, що було посіяне в серці»? а) пророк; б) праведник; в) лукавий; г) паломник.

5. У чому Ісус звинувачував людей? У тому, що вони: а) стали жорстокими, злими і бездушними; б) не читають Біблію; в) прагнуть збагатитися.

6. Ісус звертає увагу на те, що людина має можливість: а) засівати землю; б) бачити і чути; в) влаштувати собі дозвілля.

Тести

1.Літописи належать насамперед до літератури: а) біблійної; б) історичної; в) публіцистичної; г) наукової.

2. Що допомагає сприйняти ідейний зміст «Повісті…»? а) доступна мова; б) доречне використання художніх засобів; в) хронологічний виклад подій.

3. Дата, яка першою зазначена у творі: а) 852; б) 998; в) 113; г) 1377.

4. З яким проханням мешканці Києва звернулися до Святослава? Щоб він: а) відмінив податок; б) захистив їх від печенігів; в) припинив міжусобні війни.

5. Нестор Літописець, на відміну від інших ченців: а) розташував відомості в літописі у хронологічній послідовності; б) дав назву «Повісті…»;

6. Хто з героїв «Повісті…» підлягає різкому осуду? а) Ігор Святославович; б) княгиня Ольга; в) Володимир Мономах; г) Борис і Гліб.

7. Літописні події є основою для: а) «Слова про мудрість»; б) «Слова про похід Ігоря Святославовича»; в) Псалтиря.

8. «Іду на ви!»- цей вислів належить: а)Святополку; б)Олегу; в) Ігорю; г) Святославу.

9.Подія, якою закінчується літопис у 1113 році: а) невдалий похід Ігоря Святославовича; б) смерть Святополка; в) прийняття Ольгою християнства;

10. Чий це опис зовнішності: «Подобою сивий, борода не роздвоювалася, на плечах клобук, у правій руці перо, а в лівій – чотки…»? а) Святослава; б) Нестора Літописця; в)Олега; г)Ігоря.

Києво – Печерський патерик

Дати відповіді на запитання

1. Чого навчає сучасного читача оповідання «Про Прохора – чорноризця…»?

2. Яку роль в історії, культурі і духовності нашого народу відіграє Патерик?

Тести

1.«Патерик» з грецької мови перекладається як: а)сукупність; б) святий; в)батько; г)милосердя.

2.Коли завершили формування збірника? В: а)XI ст.; б)XIII ст.; в)XV ст.; г)XVI ст.

3. Події в оповіді відбуваються за часів князювання: а) Ігоря; б)Ярослава; в)Святополка; г)Святослава.

4. Рослина, з якої Прохор виготовляв для себе хліб: а) кропива; б)лобода; в) полин; г) безсмертник.

5. Те, що Прокіп зі своїх рук давав голодуючим, було: а) небезпечним і корисним; б) солодким; в) солоним і гірким; г) духмяним.

6. Що змусило одного з братчиків красти хліб у Прохора: а) заздрість; б) голод; в) підступність; г)прагнення оббрехати порядну людину.

7. Речовина, яку Прохор перетворив на сіль: а)борошно; б)земля; в)пісок; г)попіл.

8. Через що торгівці заздрили щедрому монаху? Оскільки він: а)за свою щедрість отримував багато грошей; б)давав людям безкоштовно те, чого вони не мали можливості отримати на торжищі; в)міг легко отримати прибуток.

9. Щоб помститися іноку, торговці: а)вирішили його отруїти; б)сильно побили його; в)звернулися до Святополка.

10. У чому виявилася жадібність князя? Він: а)примусив Прохора сплачувати великі податки; б)вирішив забагатіти, пограбувавши монаха; в)пішов війною на брата. 11. Святополк пообіцяв Прохору, коли той помре: а)особисто поховати його в печері; б)не чинити зла торговцям; в)доглядати за могилою інока; г)присвятити все своє подальше життя служінню Богу.

12.За яких умов війна для князя буду успішною? Якщо він: а) випікатиме для бідних хліб; б)побудує новий монастир; в)перед смертю Прохора навідає його; г)дотримуватиметься справедливості.

Тести

Літопис Самовидця

1. Письменник, що видав у своїй друкарні літопис Самовидця: а)Є. Гребінка; б)Т. Шевченко; в)П. Куліш; г)І. Нечуй – Левицький.

2. Автором літопису вважають: а)П. Куліша ; б)Б. Хмельницького; в)невідому особу; г)І. Мазепу.

3. Події, які охоплені у змісті твору: а)від давніх часів до 1769 р.; б)від 1648 р. до 1702 р.; в)з 1848 р. до 1864 р.; г)період кінця XVII – початку XVIII ст.

Літопис І. Грабянки

1.Кого засуджує автор у творі за байдуже ставлення до страждань народу, прагнення пограбувати державу й трудящих: а) В. Кочубея; б)Б. Хмельницького; в) П. Тетерю. 2.Де козаки під керівництвом Б. Хмельницького розбили ляхів і «добули силу добра, золота, срібла, міді, олова, пороху та всяких інших військових припасів»? Під: а)Корсунем; б)Пилявцями; в) Львовом; в)Москвою. 3. Герой, до якого звернувся Б. Хмельницький з промовою: «А нащо нам говорити там, де треба діяти? Навіщо говорити там, де треба міру знати?»: а)хан татарський; б)монарх російський; в)король Жигмонт.

Літопис С. Величка

1.Біблійний герой, з образом якого С. Величко порівнює Б. Хмельницького: а)Адам; б)Ной; в)Мойсей; г) Каїн. 2. Кошовий, якого козаки обирали вісім разів своїм отаманом: а)І. Богун; б)М. Кривоніс; в) С. Наливайко; г)І. Сірко. 3. Другий том літопису С. Величка містить відомості про: а)битву при Жовтих Водах; б)видатних політичних діячів; в)напад кримського хана на Запорізьку Січ у 1675 році.

«Історія Русів»

1.»Правдешній Малої Росії син та слуга», - так називає себе: а)С. Величко; б)Б. Хмельницький; в)І. Мазепа; г)Г. Грабянка. 2.О. Пушкін, висловлюючись про «Історію Русів», звернув увагу на: а)жанр твору; б)його автора; в)час написання літопису. 3.На думку І. Драгоманова, літопис сприяв виникненню: а) «Слова о полку Ігоревім»; б) «Велесевої книги»; в) «Кобзаря»; г) «Псалтиря».

Дати відповідь на запитання

1. Який із літописів вас найбільше зацікавив і чому?

 

Українська барокова поезія

Дати відповіді на запитання

1. Назвіть найяскравіші ознаки барокової поезії.

2. Який жанр поезії І. Величковського вас найбільше вразив? Якими епітетами ви «нагородили» б автора та його твори?

В Е Л И Ч К О В С Ь К И Й

Їхав козак за Дунай

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби твору:

Дати відповідь на запитання

Що ріднить твір «Їхав козак за Дунай» із народними піснями?

Тести

1.Перші українські драми називалися шкільними тому що: а)їх створювали школярі; б)їх створювали і виконували у школах; в)вони були основою навчання учнів.

2.Жанр драматургії давньої української літератури, у творі якого інсценізувалися народження, смерть і воскресіння Христа: а)історична драма; б)міраклі; в)містерії; г)мораліте.

3. Авторами шкільних драм були учні та викладачі: а)духовних семінарій; б)навчальних закладів, які засновані православними братствами; в)Острозької академії; г)Києво – Могилянської академії.

4.П`єса Феофана Прокоповича «Володимир» присвячена: а)князеві Володимиру; б)гетьману Івану Мазепі; в)гетьману Богдану Хмельницькому; г)цареві Петру І.

5. У чому полягає ідейне спрямування драми професора київської академії? а)засудження діяльності Петра І; б)схвалення пропозиції жерців зберегти одночасно як язичництво, так і християнство; в)уславлення Володимира, який упровадив християнство на Русі.

6. Хто є автором п’єси «Милість Божа…»? а)Феофан Прокопович; б)автор невідомий; в)С. Климовський; г)народ.

7. Основою для показу інтермедій були: а)народні пісні; б)концерти подорожуючих; в)жартівливі історії; г)сюжети біблійних притч і легенд.

8. Вертепна драма виникла у: а) XVII ст..; б)XV ст.; в)XVI ст.; г)XVIII ст.

9. Вертепну драму спопуляризували: а)викладачі Києво – Могилянської академії; б)кобзарі і бандуристи; в)мандрівні дяки; г)священики православ’я.

10. Яка із частин вертепу мала народне походження: а)перша; б)друга.

11. Вертепні дійства показували: а)під час Різдвяних свят; б)на Великдень; в)на Івана Купайла.

12. Значну роль у розвитку давньоукраїнської драматургії і театру відіграють: а)слов`яно – греко – латинська академія в Москві; б)діяльність Ф. Прокоповича; в)Києво – Могилянська академія.

 

 

Бджола та Шершень

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Філософська мудрість у творі:

Дати відповіді на запитання

1.Якої думки щодо праці дотримується Шершень? Чому він не розуміє Бджолу?

2.Кого намагався засудити Г. Сковорода на прикладі Шершня?

3.Чому Бджола – символ мудрої людини?

4.Чим пояснити те, що людина без діла – карається і страждає?

5.Яке виховне значення має ця байка?

Собака і Вовк

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Дати відповіді на запитання:

1.Що для письменника є справжньою любов’ю і єдністю?

2.Чим вразила вас ця байка?

3.У чому полягає алегоричний зміст байки?

Всякому городу нрав і права

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Дати відповіді на запитання

1.Чому, на думку Г. Сковороди, кожне місто повинно мати свої «звичаї і права»?

2.Які негативні риси притаманні мешканцям міста?

3.Яким, на ваш погляд, хотів бачити місто автор поезії?

4.Чим пояснити бажання Г. Сковороди померти з « ясним розумом»?

5.У чому полягає призначення цієї поезії? Про що це свідчить?

«De libertate» («Про свободу»)

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Дати відповіді на запитання

1.Чому Г. Сковорода волю намагається порівняти із золотом?

2.Який факт із життя письменника свідчить, що він надав перевагу вільному, а не розкішному життю? Як цей вибір характеризує письменника?

3.Чому Григорій Савич називає Б. Хмельницького «вольности отче»?

Афоризми

Дати відповіді на запитання

1.З якою метою Г. Сковорода складав свої афоризми? Що було підґрунтям їх створення?

2.Над чим змушують нас задуматися афоризми?

3.Який із афоризмів вразив вас найбільше своїм змістом і оригінальністю? У чому актуальність цього висловлювання?

Тести

«Начальная дверь…»

1.»Начальная дверь…» - це твір – поученіє для: а)панів, що знущалися над бідним людом; б)тих, хто намагався нав’язати католицьку віру; в)паломників та аскетів; г)молодого шляхетства.

2.Г. Сковорода висловлює подяку Богові за те, що той: а)захистив обездолених; б)наділив людину розумом і кмітливістю; в)важке зробив непотрібним; г)карає злочинців.

3.Найважливішим, на думку філософа, для людини є: а)отримання насолоди під час відпочинку на лоні природи; б)дотримуватися законів божих; в)мати багато друзів; г)відчувати себе щасливою.

4.Найлегшим для людини є те, що їй: а)дозволено не робити; б)потрібно і необхідно; в)подаровано без будь – яких зусиль; г)надано Богом.

5.Як вважає Г. Сковорода, «видима натура» - це: а)повітря; б)Бог; в)твар; г)гори і долини.

6. У давнину Бога називали: а)розумом всесвітнім; б)святим духом; в)царем неба; г)батьком усього людства.

7.Що дозволяє не називати людину дикою або страшним монстром? а)премудрість; б)самопожертва; в)ввічливість; г)влада.

8.Свято, про яке згадує поет у главі 4 трактату: а)Вербна неділя; б)Благовіщення; в)Пасха; г)Стрітення.

9.Все, що видиме, на думку філософа – це: а)примара; б)недруг) в)ідол; г)Бог.

10.Г. Сковорода у главі ІІІ «Десятисловія» застерігає людину, щоб вона не: а)стала на шлях злочину; б)потрапила у рів безумства; в)принизила гідність іншої; г)забувала шанувати Бога.

11.День, про який нагадує поет людині у частині IV: а)святковий; б)суду Божого; в)суботній; г)свого народження.

12.Кожен повинен бути вдячним: а)государю; б)священику; в)вчителям; г)батькам своїм.

13.Сьомою Божою заповіддю, про яку зазначає Сковорода, є: а) «Не прелюбодійствуй!»; б) «Не убий!»; в) «Не воруй!»; г) «Чти отця твого!».

14.Страшною злобою називає філософ: а)лукавство; б)коли звинувачують невинного; в)лицемірство; г)жадність.

15.Що є «закритоє всім сонетам блаженство»: а)надія; б)любов; в)щирість; г)віра.

16.В якому слові « вся десятисловія сила вміщається»? а)повага; б)віра; в)любов; г)істина.

17.Божий закон порівнюється із: а)сонячним сяйвом; б)співом пташок; в)райським деревом; г)людським життям.

18.Заздрість - це: а)»мать протчи страстей и беззаконій»; б)»все то идол»; в)»есть источник худих наміреній»;

19.Що не є плодом «чистосердечія»: а) «нелицеміріе»; б) «незлобіе»; в) «спокойствіе»; г) «удовольствіе».

Афоризми

1.До якої тематичної групи належить крилате висловлювання: «Більше думай і тоді вирішуй»? а)наука; б)дружба; в)діяльність; г)моральні якості.

2.Афоризм, який не належить до теми «Наука»: а) «Добрий розум робить легким будь – який спосіб життя»; б) «Одне мені тільки близьке, вигукнув я: о школо, о книго!»; в) «З видимого пізнай невидиме»; г) «Краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний».

3. Закінчіть висловлювання: «Не за обличчя судіть, а за…»: а)розум; б)манеру; в)серце; г)погляд людини.

4.Віднайдіть початок висловлювання за поданим закінченням: «…ти перестанеш належати собі»: а) «Звірившись на море»; б) «Коли не озброїшся проти нудьги…»; в) «Більше думай…»; г) «Коли затулені зіниці…».

5.У чому полягає основна думка афоризму: «Всяка їжа і життя смачні й корисні, але треба знати час, місце і міру»? а)засудження надмірного вживання їжі; б)доцільність використання часу; в)несвоєчасне харчування людини; г)регулярне вживання їжі і пиття дозволяють людині уникнути нервових стресів.

Тести

1.Історична подія, яка не відбувалася під час становлення і розвитку нової літератури: а)народне повстання під керівництвом У. Кармалюка; б)селянські заворушення на Катеринославщині, Полтавщині; в)війна 1812 року; г)обирання гетьмана після смерті Б. Хмельницького.

2.Документ, що забороняв друкування будь – яких книг українською мовою: а)Статут про початкову школу; б)наказ Київського митрополита; в)валуєвський циркуляр 1863 року.

3.Письменник, у творах якого досить виразно відбилось незадоволення мас кріпосницьким ладом, хоч він і не закликав до боротьби проти самодержавства: а)Г. Квітка – Основ`яненко; б)П. Гулак – Артемовський; в)І. Котляревський; г)Є. Гребінка.

4.Наприкінці XVIII – на початку XIX ст., у час слов’янського відродження, зростає зацікавлення: а)історією; б)фольклором; в)церквою; г)архітектурою.

5. «Класицизм» з латинської мови – літературний напрям: а)прогресивний; б)актуальний; в)взірцевий; г)правдивий.

6.Ознака, не притаманна класицизму: а)показ особистості у рухах душі, думках, почуттях, прагненнях; б)сувора пропорційність всіх частин твору; в)чіткість, чесність, простота викладу; г)добірка тем виключно з античної або вітчизняної історії.

7. «Бурлеск» - означає «жарт» з мови: а)німецької; б)французької; в)англійської; г)італійської.

8. Установіть відповідність:

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.057 с.)