ТОП 10:

Летять галочки у три рядочкиТема:

Ідея:

Жанр:

Основна думка:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1. З політом яких пташок порівнюється хода дружок і Марійки?

2. Про що свідчить відокремлення Марійки від гурту дівчат?

3. Що означає сидіння героїні на посаді?

4. Чи можна виправдати плач Марійки? Чи свідомо робить героїня твору свій життєвий крок?

Ой матінко, та не гай мене

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1. Чому героїня твору вирушає в подорож саме вночі?

2. Якою може бути доріженька для дівчини?

3. Чому мандрівка дівчини є небезпечною і складною?

4. Що, на ваш погляд, відчуває мати, виряджаючи дівчину в дорогу?

 

Українські народні балади Бондарівна

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Композиція:

Художні засоби твору:

Скласти інформаційне ґроно

Бондарівна пан Каньовський

Дати відповіді на запитання

1. Чому героїні твору не вдалося втекти від пана?

2. Через що Бондарівна обирає волю, а значить і смерть, ніж погодитися на шлюб із паном?

3. Висловіть своє ставлення до пана.

4. Як ви вважаєте, чи могла Бондарівна уникнути смерті? Чи була б вона щасливою?

5. Чому вчить вас цей твір?

Ой летіла стріла

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Композиція:

Дати відповіді на запитання

1. Які елементи казки є у творі? З якою метою вони використані?

2. Чим повчальна ця балада?

Ой на горі вогонь горить

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр:

Композиція:

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1.Про свідчить початок балади?

2.Що символізує в баладі чорний ворон?

3.Чому для козака кінь – це вірний товариш?

Козака несуть

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Жанр

Художні засоби твору:

Дати відповіді на запитання

1.За допомогою яких художніх засобів автор зображує трагічну подію у творі?

2.Який настрій має балада?

3.Яким ви уявляєте подальше життя героїні?

Тести

«Бондарівна»

1.Бондарівна гуляла: а) біля річки; б)по високому мосту; в)по містечку; г)у власному дворі.

2. Серед інших дівчат героїня наче: а) цвіт калини; б) троянда; в)ластівка; г)сива голубка.

3. Через що Бондарівна висловила незадоволення пану Каньовському? Бо він її: а) переобтяжував важкою роботою; б) ображав і принижував; в) обійняв і поцілував.

4. Описуючи вродливість Бондарівни, творці балади зазначили, що вона: а) приваблива; б) хороша; в)вродлива; г)працьовита.

5. Хто вбив Бондарівну? а) два жовніри; б) пан Каньовський; в) батько героїні; г) коханий героїні.

6. Риса характеру пана, яка виявилася у нього в кульмінаційний момент: а) хитрість; б) жадібність; в) жорстокість; г)улесливість.

7. Найбільше героїня у своєму житті цінувала: а) доброту; б) порядність; в)волю; г) щирість.

8. Яким було останнє побажання героїні? Вона: а) прагнула щастя своєму коханому; б) хотіла бачити своє життя вільним.

9. Що радили люди зробити дівчині у зв’язку з пильною увагою до неї пана? а) втекти від нього; б)погодитися на шлюб із ним; в) остерігатися його;

10. За смерть дочки пан дав її батьку: а) гроші; б) стадо худоби; в) нову хату; г) земельний наділ.

11. Що цінував пан Каньовський у Бондарівні? Її: а) вроду і красу; б) доброту і порядність; в) вміння гарно співати й танцювати.

«Ой летіла стріла»

1.Звідкіль летіла стріла, що влучила у вдовиного сина? З: а) гори; б)долини; в)дрімучого лісу; г) синього моря.

2. Де сіла перша рябенька зозуля? а) Біля голови померлого; б) на старому дубі; в) на калині; г)на даху хати.

3. Де матінка за сином плаче, там: а) сліз криниця; б) земля сухенька; в) Дунай розлився; г) калюж багато.

«Ой на горі вогонь горить»

1.Події на початку твору відбуваються: а) біля гори; б) в долині; в) за лісом; г) неподалік села.

2. Смерть козака оплакував: а) його кінь; б) вороги; в) голубка; г) вітер.

3. Кінь у героя твору був: а) біленький; б) сіренький; в) сивенький; г) вороненький.

4. Хто зустрів посланця козака? а)батько; б) селянські заробітчани; в) кохана; г) сестра з матір`ю.

«Козака несуть»

1.З приводу смерті козака сумує не тільки автор балади, а й: а)дівчина; б) дружка дівчини; в) кінь; г) всі, хто його знав.

2. Дізнавшись про смерть коханого, дівчина: а) білі рученьки ламала; б)плакала і голосно кричала; в) виявила байдужість.

3. У баладі не використовується: а)гіпербола; б) епітет; в) повтор; г) пестливі слова.

Жанр балади

1. Балада як фольклорний жанр став дуже швидко поширюватися в Україні з початку: а) XVIII ст.; б) XIX ст.; в) XVIII ст.; г) XVI ст.

2. Слово «балада» походить з мови: а) латинської; б) англійської; в) німецької; г) грецької.

3. Балада – один із видів народних: а) дум; б) легенд; в) казок; г)пісень.

Українська середньовічна література XI – XV ст.

Перекладна література

Біблійні легенди

Про створення світу

Дати відповіді на запитання

1. Вмотивуйте, чи відчув Бог труднощі під час створення світу?

2. Як ви вважаєте, на що сподівався Господь, створюючи світ?

3.Чим викликано задоволення творця від своєї діяльності?

Про перших людей Адама та Єву

Проблематика твору:

-

-

-

Дати відповіді на запитання1. Як ви вважаєте, чому перша людина була виліплена із річкової глини?

2.Чим, на ваш погляд, зумовлено те, що спочатку на землі з`явився чоловік, а потім жінка?

3.У чому в легенді полягало значення Змія?

4.Чому Адама і Єву вважають першозасновниками людського роду на землі?

5.Чи можна Ягве вважати жорстоким? Чому він простив людей за їх неслухняність?

Про потоп на землі

Проблематика твору:

- -

- -

Дати відповіді на запитання

1. Чи обдуманим було рішення Ягве знищити все живе на землі?

2. З якою метою улюбленець Бога випустив з ковчега спочатку ворона, а потім голуба?

3. Через що Ягве вирішив більше не губити землю? Як це його характеризує?

Тести

«Про створення світу»

1.Місце зібрання води Бог назвав:

а)морем; б) озером; в) річкою; г) ставком.

2. На третій день Господь вчинив:

а)небо; б) птахів і риб; в) два великих світла; г) дерева і траву.

3. День, на який було створено «земну звірину за родом її, і худобу за родом її»: а)третій; б) п’ятий; в) шостий; г) четвертий.

4. Добром Бог називав: а) воду на землі; б) перших людей; в) світло; г) сонце і луну.

5. Поруч зі світилами Господь «вчинив»: а) тварин; б) морську рибу; в) людину; г) зорі.

6. Бог відділив світило від темряви, бо воно, на його погляд: а) чарівне; б) добре; в) яскраве; г) сяюче.

7. Едем у буквальному перекладі означає: а) щасливий; б) приємний; в) сприятливий; г) земний.

«Про перших людей Адама і Єву»

1.У давнину казали, начебто всю нашу землю створив великий, всемогучий бог: а)Перун; б) Зевс; в) Ягве; г) Посейдон.

2. Едем у легенді – це: а) чудесний, райський сад; б) місце, де лікувались люди; в) річка зі свяченою водою.

3. Бог створив Адама з: а) піску; б) глини; в) каменя; в) вапняка.

4. Після Адама на землі було створено: а) дерева; б) гори; в) звірів і птахів; г) моря і ріки.

5. Жінку для Адама Бог створив з: а) гілки дерева; б) слонової кістки; в) ребра першого чоловіка; г) гірського каміння.

6. Побачивши вперше жінку, Адам проголосив: а) «Яка ти прекрасна!»; б) «Я захоплююсь тобою!»; в) «Ти мені так потрібна!».

7. За словами Змія, той, хто з’їсть яблуко із забороненого дерева: а) помре; б) стане мудрим і всемогутнім; в) потрапить в інший світ; г) буде сміливим.

8. Раніше забороненим плодом вважали: а) гранат; б) банан; в) грушу; г) яблуко.

9. Де Бог створив чудесний райський сад? На: а) заході; б) горі Арарат; в) узбережжі найбільшої річки; г) сході.

10. Єва у буквальному перекладі означає: а) прекрасна; б) мудра; в) жива; г) працьовита.

«Про потоп на землі»

1. З’явившись на землі, люди спочатку навчилися: а) шити одяг; б) ловити рибу; в) сіяти хліб; г) вирощувати виноград.

2. Через що люди ставали нерозумними і лихими? Коли: а) мали багато грошей; б) пили вино; в)отримували владу над іншими.

3. Ім’я «Ной» буквально означає: а) веселий; б) сумний; в) той, хто заспокоює; г) справедливий.

4. Гора Арарат, що згадується в легенді, знаходиться на території сучасної: а) Німеччини; б)Франції; в) Польщі; г) Туреччини.

5. На думку Господа, Ной був: а) розумним і винахідливим; б) праведним; в) ледачим; г) працьовитим.

6. Скільки днів і ночей ішов дощ, затоплюючи землю? а) Сорок; б) сім; в) сто; г) п’ятдесят.

8. Перед потом Бог звелів Ноєві збудувати: а) літак; б) корабель; в) вежу; г) огорожу.

Про Вавилонську вежу

Композиція легенди

Дати відповіді на запитання

1.Які часи відтворено в легенді?

2.Про що свідчить виконання пісень під час роботи людей?

3.Що сприяло швидкій побудові вежі?

4.Чому вежа почала поступово руйнуватися?

5.Яке значення мала вежа для різних народів?

Про Мойсея

Проблематика твору:

- -

- -

Дати відповіді на запитання

1.У чому велич Мойсея?

2.Які риси вождя, провідника народу не втратил и актуальності й дотепер?

3.Для чого у творі використане незвичайне явище: кущ палає вогнем і не згорає? Чи є це символічною ознакою?

Десять заповідей

У кінці подорожі Мойсей одержав від Бога на кам’яних скрижалях (плитах) десять заповідей, що їх повинні були дотримуватися люди, щоб мати життя вічне, потрапити до раю. Пройшли тисячоліття, а нічого мудрішого, раціональнішого людство так і не вигадало.

Дати відповіді на запитання

1. Які із заповідей ви вважаєте суто необхідними для людського суспільства, найважливішими? Чому саме?

1.

Тести

«Про Вавилонську вежу»

1.Події у творі відбувалися: а)перед Всесвітнім потопом; б) наприкінці минулого століття; в)коли всі люди говорили однією мовою; г) незабаром після створення світу.

2. Матеріал, з якого люди будували вежу: а) вапняк; б) мармур; в) каміння; г)глина.

3. Поруч із вежею поселенці звели: а) храми; б) власні хати; в) бібліотеки; г) школи.

4. Вавилон знаходився на території сучасного: а) Афганістану; б) Ірану; в)Іраку; г) Ізраїлю.

5. У який колір було пофарбовано верх вежі: а) синім; б) червоним; в) жовтим; г) жовтогарячим.

6. Золота покрівля споруди нагадувала: а )сяяння сонця; б) купол храму; в)сховище скарбів; г) царську корону.

7.Як зреагував Ягве на будівництво людьми вежі? а) виявив байдужість; б) зацікавився цією спорудою; в)не сподобався йому їх намір.

8. Фразеологізм, який використано у творі: а) «як риба об лід»; б) «накрити мокрим рядном»; в) «мов у воду опущений».

9. Що сталося з вежею після припинення її будівництва? а) у ній оселився Ягве; б) почала мало – помалу руйнуватися; в) вона стала історичною пам’яткою.

10. В результаті бурі, яку послав Ягве на землю: а)вчинився потоп; б) вежу було знищено; в) вітер порозносив людські слова.

11. Споруду в легенді названо: а) красунею; б)могутнім велетнем; в) історичною пам’яткою; г)витвором мистецтва.

12. За сприяння Ягве: а) вежа набула великої цінності; б) з’явилися різні народності; в) виникло нове місто.

13. Будівництвом вежі люди хотіли: а) залишити пам'ять про себе майбутньому поколінню; б)показати власну майстерність; в) захиститися від Ягве.

14. Хто запропонував збудувати Вавилонську вежу? а) Божий слуга; б)Ягве; в) один чоловік з народної маси; г) старець.

15. Пропозицію щодо зведення вежі люди сприйняли: а) стримано; б) з радістю; в) байдуже; г) примусово.

«Про Мойсея»

1.Події в легенді відбуваються в: а) Єгипті; б) Греції; в) Азії; г) Ізраїлі.

2. Мойсей (по – єврейськи – моше),одержав ім’я від: а) Бога; б) Царя; в) знаменитого вченого; г) принцеси.

3. Намагаючись зберегти життя немовляти – Мойсея, мати вирішила сховати його: а) в укріпленні гір; б) під корінням старого дуба; в) в кошику біля річки; г)в печері.

4. З яким проханням звернулася царівна до матері немовляти, коли побачила його? Щоб жінка виростила дитину і її: а) привела до царського двору; б) навчила плести кошики; в) віддала навчатися до духовної семінарії; г) відвезла до Греції.

5. Через що Мойсей вимушений був залишити царський палац? Бо: а) вирішив помандрувати; б) прагнув вільного життя; г) вбив єгиптянина; г)був вигнаний.

6. Чим займався Мойсей, оселившись у священика Медиамського Йосифа? а) шив одяг; б) випасав худобу; в) обробляв городину; г) доглядав сад.

7. Яку дивну подію побачив Мойсей, перебуваючи неподалік від гори Хориви? а) сяючий пісок; б) палаючий кущ; в) падіння зірки; г) затемнення сонця.

8. Що наказав зробити Бог Мойсею? а) засіяти поле добірним зерном; б) вивести євреїв з Єгипту; в) збудувати школу для євреїв.

9. Янгол, за велінням Божим, аби допомогти євреям: а) сприяв загибелі старших дітей гнобителів; б) наслав хворобу на царське військо; в)звернувся по допомогу до Мойсея; г)з’явився до царя з проханням відпустити євреїв.

Притча про блудного сина

Притча -

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Складіть цитатну характеристику, характеризуючи головного героя(на окремому аркуші паперу).

Дати відповіді на запитання

1.Доведіть, що покаяння допомогло молодшому синові позбавитися сорому, лиха, звинувачень і докорів рідних людей і оточуючих?

2.Чому, на ваш погляд, для Ісуса важливо, щоб люди не тільки бачили, чули, але й розуміли серцем?

Притча про сіяча

Тема:

Ідея:

Основна думка:

Дати відповіді на запитання

1. Яке символічне значення має образ зерна?

2. У чому полягає алегоричний зміст притчі?

3. Чого навчає цей твір?

Тести

«Притча про блудного сина»

1.Ознака характеру старшого сина: а) швидкість; б) роздратованість; в) врівноваженість; г) повільність;

2. З якою метою молодший син прагнув вирушити у подорож? Щоб: а) знайти своє кохання; б) здобути квітку щастя; в)побачити світ; г)багато чому навчитися.

3. Фразеологізм, який використано у змісті легенди: а) «подався світ за очі»; б) «бути чи не бути»; в) «пійматися на слизькому».

4. Не маючи жодної копійки, молодший син улаштувався працювати: а) кухарем; б) шевцем; в) теслею; г) свинопасом.

5. Голодуючи, перебуваючи у скруті, герой не наважувався повернутися додому, бо: а) соромився; б) вважав це непристойним; в) боявся старшого брата; г)боявся батька.

6. Батько простив молодшого сина, оскільки той: а) покаявся перед ним; б) допомагав жебракам; в) був ще надто молодим.

«Притча про сіяча»

1.Ісус розповів притчу про сіяча: а) біля храму; б) на березі річки; в) на площі міста; г) у монастирі.

2. Швидко посходили ті зерна, які потрапили: а) на дорогу; б) на камінь; в) у тернину; г) на добру землю.

3. Хто з героїв висловився: «В кого є, тому буде дано ще»: а) Ісус; б) учень Бога; в) сіяч; г) Ісайя.

4. Хто «викрадає те, що було посіяне в серці»? а) пророк; б) праведник; в) лукавий; г) паломник.

5. У чому Ісус звинувачував людей? У тому, що вони: а) стали жорстокими, злими і бездушними; б) не читають Біблію; в) прагнуть збагатитися.

6. Ісус звертає увагу на те, що людина має можливість: а) засівати землю; б) бачити і чути; в) влаштувати собі дозвілля.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.017 с.)