ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Военная наука: 127 Страница

Военная наука

II -Ты зря это сделала, не думай, что ты что-то значишь для него. Он уедет через несколько дней, и приедет только зимой. И не факт, далеко не факт, что к тебе . Ну а смысл в том, что я тогда приехала? А мне б найти себе такого Валю, Но это уже было неважно. Важно одно. Эта встреча состоится. Она увидит его. Глава 4. Заключительные положения Організаційно-методичні вказівки по основній частини З'ясування отриманого завдання. Що вказує підлеглим командир взводу в бойовому наказі? ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVI-XVII вв. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПОДАРКИ XVIII-XIX вв. Витрина – ЧАСЫ. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА. XVII в. Витрина - ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА XVIII в. Витрина-комод – ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И РОССИЯ начало XVIII в. Витрина – ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И РОССИЯ. XIX в. Витрина – ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА. НАЧАЛО ХХ в. Витрина – ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА. РОССИЯ. Витрина – ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЮВЕЛИРЫ XVIII – XIX вв. Для проведення групового заняття №1 з навчальної дисципліни Обладнання та маскування окопів для стрільби з автомата, кулемета, гранатомета, танків, БТР, БМП і зенітних засобів. Окопи для стрільби з автомата з коліна Окопи для танків. БТР, БМП і зенітних засобів. Розбивка і трасування опорного пункту механізованого взводу Обладнання та маскування опорного пункту механізованого взводу Грошове забезпечення військовослужбовців, заробітна плата працівників Основні завдання фінансово-економічної служби військової частини. Стисла характеристика елементів фінансового забезпечення. Діловодство фінансово-економічної служби військової частини Бухгалтерський облік як один з елементів фінансового забезпечення військової частини. Отримання, облік, оформлення, зберігання та знищення бланків суворого обліку по фінансово-економічній службі військової частини. Обов’язки та права начальника фінансово-економічної служби військової частини з фінансово-економічних питань. Обладнання приміщення фінансово-економічної служби та організація робочих місць працівників. Прийом і здача посади начальника фінансово-економічної служби. Порядок застосування економічної класифікацій видатків Державного бюджету України. Підгрупа 2. Надходження бюджетних установ від господарської та (або) виробничої діяльності. ІІ. Друга група – інші джерела власних надходжень бюджетних установ. Обов’язки військової частини у зв’язку з закінченням бюджетного року Сутність та призначення органів Державного казначейства. Права органів Державного казначейства Зберігання грошових коштів у військовій частині. Загальні положення щодо витрачання грошових коштів. Грошові виправдні документи і загальні правила їх оформлення. Загальні положення щодо укладання договорів. Основні вимоги щодо закупівлі товарів та послуг за державні кошти Поняття військового майна та особливості його статусу. Облік та списання військового майна Зберігання та використання військового майна. Інвентаризація військового майна Порядок списання втрачених матеріальних та грошових засобів за інспекторськими свідоцтвами. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік необоротних активів. Бухгалтерський облік запасів. Бухгалтерський облік грошових коштів в касі та на рахунках в органах Державного казначейства. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників. Основні бухгалтерські проведення з обліку нарахувань і виплат заробітної плати. Грошове забезпечення військовослужбовців, його характеристика та порядок нарахування. Посадові оклади осіб офіцерського складу, порядок їх встановлення . Посадові оклади осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, порядок їх встановлення. Правила виплати посадових окладів військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов’язків за посадою. Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у разі звільнення від посад (скорочення штатної посади) та у період перебування у розпорядженні Правила підрахунку вислуги років та порядок виплати надбавки за вислугу років Правила виплати надбавки за виконання особливо важливих завдань Правила виплати надбавки за кваліфікацію. Правила виплати надбавки за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу. Правила виплати доплати за науковий ступінь і доплати за вчене звання. Преміювання військовослужбовців. Порядок виплати грошової допомоги для оздоровлення. Порядок виплати винагороди за тривалість безперервної військової служби. Періоди служби, що зараховуються до строку безперервної військової служби Правила виплати матеріальної допомоги. Грошове забезпечення військовослужбовців при звільненні з військової служби та порядок його нарахування. Порядок нарахування грошової допомоги військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби На підставі яких документів виплачується підйомна допомога на членів сімї ? Види пенсій військовослужбовцям порядок їх призначення. ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ ТА У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА Організація праці та заробітної плати працівників. Облік використання робочого часу та розрахунків заробітної плати. Порядок документального оформлення нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам і утримань із нарахованих сум Порядок встановлення підвищень, надбавок та доплат. Який порядок надання щорічних відпусток? Порядок надання додаткових відпусток, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати. Виплати, що включаються у розрахунок середньої заробітної плати. Порядок обчислення середнього заробітку працівникам у різних випадках. Порядок обчислення та затвердження фонду оплати праці працівників ЗСУ. Нарахування на фонд оплати праці, його види та розміри. Перелік робіт, які не є сумісництвом. ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА Тема 3. Право международных договоров Тема 4. Право международных конференций и организаций Тема 5. Ответственность в международном праве Тема 6. Территория в международном праве Раздел II. Международное право. Особенная часть Тема 8. Права человека и международное право Тема 9. Международное гуманитарное право Тема 10. Международное морское право Тема 11. Международно-правовое регулирование Тема 14. Проблемные (спорные) отрасли международного права КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Таким образом, Украина пошла по пути более эффективного использования всего того, что есть в наличии, так как на создание новой и дорогостоящей системы средств нет. Главной особенностью радиоактивного заражения окружающей среды является его длительный характер, что объясняется наличием в радиоактивном выбросе радионуклидов с большим периодом полураспада. Прибор имеет стрелочную и звуковую индикацию. Задача 2. Определение дозы облучения при действиях на местности, зараженной РВ. Задача 4. Определение возможных радиационных потерь персонала Задача 2. Определение стойкости ОВ на местности. В чём особенность эвакуации населения при аварии на АЭС? Лидер без титула. Современная притча о настоящем успехе в жизни и в бизнесе Нужно лишь протянуть руку – и я получу все, чего бы ни пожелал Глава 1. Ты от природы лидер, и успех принадлежит тебе по праву Глава 2. Как я встретил наставника по лидерству Печальная цена посредственности и великолепные награды за умение лидировать Глава 4. Первая беседа о лидерстве. Чтобы быть лидером, титулы не нужны Семинар № 10. Мир и Россия на рубеже XIX–XX в. (дневная форма обучения – 2 ч., заочная - - ч). Семинар № 12. Мир и Советское государство между двумя мировыми войнами (1918–1939) (дневная форма обучения – 2 ч., заочная - - ч).. Звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания среды в полном составе. Проверка N1 дыхательного аппарата Проверка N 2 дыхательного аппарата Раздел 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного И укрепления здоровья человека и общества Измеритель мощности дозы ИМД-1 Измеритель мощности дозы ИМД-21 Автоматический газосигнализатор ГСА-1 Раздел 1. Основные элементы страноведческого дискурса. Раздел 2. Основные методы и принципы страноведения. Классификация геоинформационных систем Эпоха Великих географических открытий Три зоны геополитики Хэлфорда Маккиндера – геополитическая модель развития мира. Северная Америка и Южная Америка (Новый Свет), Макрогеографические регионы мира по классификации ООН. Англия, Великобритания и Британская империя. Экономические макрорегионы Российской Федерации Основные международные объединения в Европе Западноевропейская культура и цивилизация Восточноевропейская культура и цивилизация Новый Мировой Порядок после Второй мировой войны Географическая карта Германии Государственная и политическая система ФРГ Национализм и мультикультурализм являются двумя идеологическими крайностями, раскалывающими сегодня немецкое общество. Карта оккупационных зон Германии 1945 – 1949 гг. Государственная и политическая система Франции Французская Африка, Азия и «заморские территории». Заморские территории Франции Карта Британских заморских территорий сегодня Римская Британия (около 55 до н. э. – около 440 н. э.) Основные международные объединения в Азии Карта членов АТЕС. Membership map of APEC Мировоззрение азиатского типа Цивилизационные войны в Азии. Герб и флаг Китайской Народной Республики Председатель ЦК КП Китая (1943 – 1976) Распространяются претензии Китая к соседним странам Флаг Индийского национального конгресса, 1931 Карта административного деления Индии Осуществлять жертвоприношения. Основной цвет – белый. Главная обязанность вайшьев – возделывание земли, разведение скота и другая уважаемая в обществе работа. Цвет – жёлтый. Камикадзе – «божественный ветер», который спас Японию Основные международные объединения в Африке. Административное деление Египта, муфахаза – админцентр. Форма государственного правления – парламентская республика. Форма государственного правления в Нигерии – президентско-парламентская республика. Физическая карта Австралии и Океании На которые претендуют различные страны Карта административного деления Новой Зеландии Внешняя политика Новой Зеландии Контурная карта Австралии и Океании Основные международные объединения в Северной Америке Индейцы Северной Америки, фото XIX века Островные территории США на карте мира Схема государственного устройства США Монумент в горном массиве Блэк-Хилс Уничтожение чая в Бостонской гавани. Литография 1846 года. Внутриполитические проблемы США И размещены российские военные базы. Контурная карта-1 Северной Америки Остров Ганса между Гренландией и Канадой в проливе Кеннеди Административно-территориальная карта Мексики Основные международные объединения в Центральной Америке Страны Центральной Америки со столицами Административно-территориальное деление Панамы Карта администратино-территориального деления Кубы Страны «оси зла»: по Бушу по Болтону по Райс Почтовая марка России, 2009 год Герб и флаг Доминиканской Республики Карта административно-территориального деления Контурная карта Центральной Америки Фолклендские (Мальвинские) острова, Falkland Islands, исп. Islas Malvinas – архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Географическая карта Бразилии Штаты: Парана, Санта-Катарина и Рио-Гранде-ду-Сул. Карта административно-территориального деления Аргентины Карта Федеральных владений Венесуэлы Новейший период – с 1914 года по настоящее время. Формы государственного правления и административно-территориальное устройство стран мира Проблемы выделения развитых и развивающихся стран. Важнейшие международные военно-политические организации и блоки в Европе. Общая политико-страноведческая характеристика стран Латинской Америки Общая политико-страноведческая характеристика стран Юго-Восточной Азии. Общая политико-страноведческая характеристика стран Восточной Азии. Общая политико-страноведческая характеристика Северной Азии Общая политико-страноведческая характеристика региона Ближний Восток Общая политико-страноведческая характеристика Имена россиян на карте Океании Формирование блока социалистических стран произошло Определите страну по её краткому описанию. Час на стрільбу: обмежується часом показу цілей. Начало восстания на «Потемкине» Руководство восстанием. Общее положение на восставшем броненосце Развитие революции в Одессе и уезде накануне прихода «Потемкина» Восстание на «Потемкине» и революционная борьба в Одессе Борьба за переход эскадры на сторону революции Восстание и контрреволюционный переворот на «Георгии Победоносце» Поход «Потемкина» в Феодосию и его последствия Революционные события в Севастополе Потемкинское восстание в ленинской революционной теории и агитационно-пропагандистской деятельности РСДРП в период первой российской революции Влияние июньского восстания на события революции 1905–1907 гг. Листовка Севастопольского комитета РСДРП в связи с судом над участниками восстания на «Пруте». Июль 1905 г. Глава 1. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТОВ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТОВ ЗА РУКИ Защита от бокового удара кулаком в голову. Глава 4. ЗАЩИТА ОТ НАПАДЕНИЯ ЛЕЖА Глава 5. ЗАЩИТА ОТ НАПАДАЮЩЕГО НОЖОМ Нападающий наносит удар ножом снизу. Глава 6. ЗАЩИТА ОТ НАПАДАЮЩЕГО С ПИСТОЛЕТОМ Противник пытается ударить стулом. ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ Развитие физических и психических качеств, воспитание волевых качеств. СРЕДСТВА К ВЕДЕНИЮ РУКОПАШНОЙ СХВАТКИ БЕЗ ОРУЖИЯ. УДАРЫ РУКОЙ И НОГОЙ. ЗАЩИТЫ ПРИЕМЫ НАПАДЕНИЯ БЕЗ ОРУЖИЯ. УДАРЫ РУКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УДАРАМ РУКОЙ И НОГОЙ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТОВ СПЕРЕДИ ПРИЕМЫ РУКОПАШНОГО БОЯ С НОЖОМ ОБОЗОРУЖИВАНИЕ ОТ УДАРА НОЖОМ СНИЗУ Освобождение от захвата за волосы сзади. Тема I: Системный подход к проблеме безопасности полетов. ГРАФІК РОЗРАХОВАНИХ ПОПРАВОК Особливості стрільби на рикошетах. ПОРАЗКА ЦІЛІ З ПРИСТРІЛЮВАННЯМ Визначення коректур при переході до стрільби на поразку. СТВОРЕННЯ ПОВІТРЯНОГО РЕПЕРУ. СТРІЛЬБА ДИМОВИМИ СНАРЯДАМИ. Норми витрати снарядів для поразки нерухомих цілей Глава 2. Войска (силы) и воинские формирования, участвующие РАЗДЕЛ II . УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ Глава 5.Работа командира и штаба батальона Глава 8. Позиционная оборона Глава 9. Ведение позиционной обороны Глава 10. Маневренная оборона Глава 11. Сетевой и очаговый способы построения обороны Глава 12. Ведение боевых действий при сетевом, очаговом способах построения обороны Глава 28.Наступление в городе (населенном пункте) РАЗДЕЛ V. МОТОСТРЕЛКОВАЯ РОТА В ТАКТИЧЕСКОМ ВОЗДУШНОМ ДЕСАНТЕ РАЗДЕЛ VII. ВЕДЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОКРУЖЕНИИ И ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ РАЗДЕЛ IX.РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА МЕСТЕ РАЗДЕЛ X.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙСКОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ Глава 49.Организация взаимодействия с силами территориальной обороны при совместном выполнении отдельных боевых задач РАЗДЕЛ XII.ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Глава 58.Идеологическая работа Боевые действия и задачи войск Оружие массового поражения. Радиационная, химическая и биологическая защита Квадратное уравнение. Полное, неполное квадратное уравнение. Исследование корней квадратного уравнения в зависимости от знака дискриминанта. Равносильность уравнений и неравенств. Основные приемы решений. Основные свойства функции: четность, нечетность, периодичность, ограниченность. Корни натуральной степени и их свойства Показательные неравенства. Основные способы решения. Логарифмические уравнения, основные способы решения. Логарифмические неравенства, основные способы решения.

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.033 с.)