Инфопедия — категория Автоматизация: 2 Страница

Материала по категории - Автоматизация на сайте Инфопедия всего: 688 страниц.

Автоматизация - 2 Страница

Часть 1. Повторение пройденного. Управление внешним видом листа. Абсолютные, относительные и смешанные ссылки. Технологические схемы вентиляторных установок. Расчетная подача производительности насосной установки,м /ч. Що є першим та необхідним етапом будь-якого системного дослідження? Перелічіть якісні методи розподілу функцій між операторами та технічними засобами АСУ. За якими показниками оцінюють точність імпульсної системи? Тестові завдання з дисципліни Отримано ряд значень деякої фізичної величини: 1,250; 1,260; 1,260; 1,270; 1,265. Визначити середнє квадратичне відхилення результату спостережень. Які компоненти мікропроцесора МСS-51 виконують функцію паралельного обміну даними із зовнішними пристроями? До якого типу ТЗА відноситься МІК-21? Яку функцію виконують регістри 3F8h і 3F0h універсального асинхронного прийомопередавача (UART) при одиничному значенні сьомого біта регістра управління лінією 3FB? Які процеси входять до життєвого циклу виробу? В яких електричних колах застосовують нейтральний провідник і для чого він призначений? Який драйвер потрібно підключити до проекту для створення клієнт-серверної бази даних на основі Access? Вкажіть пневматичний логічний елемент «І». Створення ефектів шляхом поєднання фільтрів та автоматизація роботи Записування та виконання подій Вправа 2. Вулканічний камінь Вправа 7. Приклад Розпечений дріт Вправа 12. Квітка в калюжі води Документування управлінської діяльності митних органів Прийняття, розгляд і реєстрація документів Складання та оформлення службових документів Порядок оброблення та надсилання вихідних документів Підготовка справ до зберігання та використання СУЧАСНІ СУБД Й ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЕМСТВА. Сучасні тенденції в області проектування й розробки баз даних . Особливості зберігання й обробки інформації в базі спортивних змагань Призначення й функції прикладного програмного забезпечення Результати, одержувані користувачем при використанні прикладного програмного забезпечення Пакетные файлы (ПФ) могут создаваться с помощью любого текстового редактора либо командой Пакетный файл, состоящий из двух команд вызова Проверка значения переменной Розділ1. Створення бази даних Основні поняття систем управління базами даних ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІВ, ТИПИ ДАНИХ СТВОРЕННЯ МАСКИ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ РЕДАГУВАННЯ У РЕЖИМІ СТРУКТУРИ Складне сортування в режимі конструктора. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТИХ ФІЛЬТРІВ Створення багатотабличного запиту з використання майстра запитів ВИКОРИСТАННЯ ПОБУДОВНИКА ВИРАЗІВ Створення перехресних запитів за допомогою майстра ЗАПИТ НА СТВОРЕННЯ НОВОЇ ТАБЛИЦІ У чому полягає імовірнісна оцінка ризику Криптографічне закриття інформації. Побудова підсистеми інформаційної безпеки та комерційні вимоги Методи й засоби проектування баз даних Опис основних етапів проектування баз даних ERD предметної області, що автоматизується Электронные таблицы. MS Excel. Использование Мастера функций Електромагнітні (індуктивні, трансформаторні, магнітопружні, і індукційні датчики) Принцип дії магнітних підсилювачів Призначення ,види і особливості автоматичних систем контролю. Балансна автоматична система вимірювання Автоматична система стабілізації Типові ланки систем регулювання Системне програмне забезпечення Тригери на логічних елементах Тригер Т- типу ( Т – тригер ) На створення та впровадження Перелік функцій, задач або їх комплексів (в тому числі тих, що забезпечують взаємодію частин системи), що підлягають автоматизації MS Word. Оформлення документу. Розділи, колонки, поля, теми Змінення теми тільки на одному комп’ютері Застосування стилю заголовка Створення настроюваного змісту Змінення покажчика місця заповнення для посилання Додавання і видалення комірок Основні поняття електронної таблиці Excel Технологія форматування електронних таблиць MS Excel. Сортування та фільтрація MS Excel. Консолідація даних MS Excel. Діаграм. Налаштування та робота з діаграмами. Порівняння діаграм та спарклайнів Вивчення електричних кіл постійного та змінного однофазного синусоїдального струму. Вивчення трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Дослідження дротяних тензорезисторних датчиків Вивчення датчиків освітленості та фотореле. Автоматичне керування електроприводами Постановка задачі (опис предметної області) Перелік полів, їх характеристики Основні положення щодо оформлення пояснювальної записки та графічної частини Правила нумерації рисунків, таблиць і формул Список використаної літератури. Форми запису Схема електрична функціональна Правила виконання схем програми Призначення , склад , структура та класифікація ЗРК. Вимоги до радіолокаційних засобів ЗРК та їх складових. Поняття методу наведення зенітних керованих ракет на ціль. Аналіз методів наведення зенітних керованих ракет на ціль Принципи отримання радіолокаційної інформації Пристрої генерування зондувальних сигналів. Типові структури схеми передавачів. Принципи стабілізації частоти зондувальних сигналів. Антенні системи РЛС, їх класифікація і характеристика. Які параметри характеризують антену? Принцип вимірювання дальності до цілі і до ракети. Фундаментальні базові процеси та моделі розроблення ПЗ Інформація про прийняття на роботу Процедура впровадження та супроводження програмного продукту на підприємстві Порядок отримання авторського права Вихідні дані для розрахунку задачі Форми створені за допомогою засобу «Конструктор форм» Загальні відомості про релейний захист Конструкція та принцип дії реле різних типів ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РЕМОНТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕЛЕ Ремонт котушок електромагнітних реле і пускачів Несправності реле часу та способи їх усунення Основні концепції об’єктно-орієнтованого програмування, поняття, терміни. Оголошення власного класу винятків, створення винятку.
1 | 2 | 3 |

 

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь - 54.162.181.75