Лабораторна робота № 2. Визначення трудомісткості розробки ППЗ інформаційної системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лабораторна робота № 2. Визначення трудомісткості розробки ППЗ інформаційної системиРозрахунок трудомісткості розробки прикладного програмного забезпечення інформаційної системи в людино-місяцях (далі – Т) на основі раніше визначених даних - РК, Е, Z за формулою 4:

, (4)

де Z- показник витрат трудомісткості створення (розробки)

де E - показник масштабу трудомісткості створення (розробки) програмного забезпечення інформаційної системи, який обчислюється за формулою 3:

(3)

Формули (3,4) використані з СOCOMO II (Методика COCOMO дозволяє оцінити трудомісткість і час розробки програмного продукту. В моделі використовується формула регресії з параметрами, визначеними на основі галузевих даних і характеристик конкретного проекту.)

Значення кожного показника розробки – Rj (j=1..5), множника затрат - Zi (i=1..7) визначаються по таблицям 3, 4.

Таблиця 3 містить нормативи кожного показника розробки Rj залежно від його рівня. Характеристики всіх рівнів по кожному показнику розробки Rj наведені в таблиці 3. Визначення всіх показників розробки Rj необхідні для розрахунку показника масштабу трудомісткості створення (розробки) прикладного програмного забезпечення за формулою 3.

Таблиця 3

Показники розробки, Rj Низький рівень Середній рівень Високий рівень
передбачуваність проекту для розроблювача, R1 4,96 3,72 2,48
гнучкість процесу розробки, R2 4,05 3,04 2,03
ступінь знищення ризиків, R3 5,65 4,24 2,83
згуртованість команди проекту, R4 4,38 3,29 2,19
зрілість процесів в організації розроблювача, R5 6,24 4,68 3,12

Таблиця 4

Множники витрат, Zi Низький рівень Середній рівень Високий рівень
згуртованість персоналу, Z1 1,20 1,00 0,83
надійність і складність прикладного програмного забезпечення, Z2 0,83 1,00 1,33
складність платформи, Z3 0,87 1,00 1,29
необхідний рівень повторного використання, Z4 0,95 1,00 1,07
досвідченість персоналу, Z5 1,22 1,00 0,87
використання інструментів, Z6 1,10 1,00 0,87
щільність графіка проекту, Z7 1,14 1,00 1,00

Лабораторна робота № 3. Розрахунок чисельності виконавців проекту, строки виконання роботи.

Мета роботи: Навчитися розраховувати загальний об’єм і трудомісткості ПЗ, визначити чисельність виконавців проекту.

 

Робоче завдання

Визначення об’єму і трудомісткості ПЗ

Базою для розрахунку планового кошторису витрат на розробку ПЗ є об’єм ПЗ.

Загальний об’єм (Vз) програмного продукту визначається за формулою 5, виходячи з кількості і об’єму функцій, які реалізуються програмою (додаток 2, табл. 2.1.)

  (5)

де Vз – об’єм окремої функції ПЗ;

n – загальне число функцій.

Незважаючи на досить значний перелік видів одиниць виміру
обсягу ПЗ, найбільш широке поширення одержали лише перші три.
Причому функціональні крапки й крапки властивостей дотепер використаються тільки в сполученні з кількістю рядків вихідного коду (LОС). Всі інші види одиниць виміри застосовуються в основному при розробці спеціалізованих проектів.

У даній лабораторній роботі як одиниці виміру обсягу ПЗ використається рядок вихідного коду (LОС). Переваги використання рядків коду як одиниць виміри укладаються в тім, що ці одиниці:

• відображають сутність праці програмістів;

• широко поширені й можуть легко адаптуватися;

• дозволяють виконувати зіставлення розмірів ПЗ й продуктивності в різних групах розроблювачів;

• безпосередньо пов'язані з кінцевим продуктом;

• можуть використатися для оцінки робіт до завершення проекту;

• дозволяють автоматизувати збір даних про кількість LОС від початку до кінця проекту;

• дають можливість враховувати думку розроблювача про обсяг ПЗ на основі кількості написаних рядків коду.

Розрахунок обсягу програмного продукту (кількості рядків вихідного коду) припускає визначення типу програмного забезпечення (додаток 2, табл.2.3.), всебічне технічне обґрунтування функцій ПЗ й визначення обсягу кожної функції.

Трудомісткість розробки ПЗ. По уточненому обсязі ПЗ і нормативах витрат праці розраховуючи на одиниці об'єму, визначаються нормативна і загальна трудомісткість розробки ПЗ.

Нормативна трудомісткість розробки ПЗ. На підставі прийнятого до розрахунку обсягу (Vз) і категорії складності (додаток 2, табл.2.2.) визначається нормативна трудомісткість ПЗ (Тн), що уточнюється з урахуванням складності й новизни проекту й ступеня використання стандартних модулів при розробці.

Загальна трудомісткість розробки ПЗ.Нормативна трудомісткість (Тн) є основою для визначення загальної трудомісткості (ТД розрахунок якої здійснюється різними способами залежно від розміру проекту. Загальна трудомісткість невеликих проектів розраховується за формулою 6.

(6)

Показник розраховується за формулою .

Значення показників КС, КТ і КН визначаються з додатку 2 (табл.2.4, 2.5., 2.6.)

Чисельність виконавців (ЧВ) визначається за формулою 7.

  (7)

Значення показника ТР визначається залежно від строку виконання проекту в місяцях

Ефективний фонд часу роботи одного робітника (ФЕФ) розраховується за формулою 8.

(8)

де:

ДР- кількість днів в році;

ДС- кількість святкових днів в році;

ДВ- кількість вихідних днів в році;

ДВС – кількість днів відпустки.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)