Записування та виконання подійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Записування та виконання подій 

Палітра Actions дає змогу створювати послідовності операцій, які запускають однією командою. Ці послідовності називають подіями. Тут передбачена можливість застосування подій навіть до цілої папки файлів. Завдяки палітрі Actions нема потреби багаторазово повторювати одну і ту ж подію, тепер усю роботу виконує Photoshop автоматично.

 

Створення подій за допомогою палітри Actions

Щоб відкрити палітру Actions, достатньо зайти в меню Window.

У нижній частині палітри розташована низка кнопок, які виконують функції записування команд і роботи з подіями. Події можуть складатись як однієї, так і з серії команд. Події можна групувати. Для створення нової групи досить клацнути на кнопці у вигляді папки (Create new set) в нижній частині палітри. Далі задають ім’я групи у вікні New set. В палітрі групи зберігають на сірій панелі у вигляді папки.

 

 

За замовчуванням Photoshop відображає групу Default Actions, яка містить дванадцять стандартних подій. Для додавання нових груп у палітру треба скористатись командою Load Actions, що є в меню палітри.

Для створення події передусім вибирають наявну групу або створю­ють нову. Після цього створюють нову подію, клацаючи на кнопці з зображенням сторінки (Create new action) в нижній частині палітри. Від­кривається діалогове вікно New action. У цьому вікні надають події нове ім’я і призначають для неї відповідну клавішу або комбінацію клавіш. Після всіх призначень натискають на Enter. Тепер можна виконувати по­трібні операції. Після завершення роботи клацають на кнопці з зобра­женням квадрата (Stop playing/recording), яка розташована також у ниж­ній частині палітри.

 

Виконання подій

Події можна виконувати різними способами. Один з них – це перехід до кнопкового режиму. Для цього в меню палітри Actions вибирають команду Button Mode(Кнопковий режим). У цьому режимі стають видимі події, замальовані в кольори. Для виконання події треба просто клацнути на кнопці з її іменем. Однак у цьому режимі не можна вико­нувати окремі команди, що часто є незручним у разі створення та редагування подій. Щоб вийти з цього режиму і перейти в звичайний, треба ще раз зайти в меню палітри Actions і знову виконати команду Button Mode.

Якщо потрібно виконати записану подію на новому зображенні в звичайному режимі, то цю подію виокремлюють у палітрі і клацають на кнопці Play selection (Запуск) у вигляді чорної стрілки в нижній частині палітри. В цьому режимі можна починати виконання події не тільки від початку, а й з будь-якої команди. Для цього виокремлюють потрібну команду і клацають на кнопці запуску. В цьому режимі можна виконувати команди події вибірково. Щоб пропустити виконання деяких команд, вимикають прапорці, розташовані навпроти кожної з них у лівій частині палітри.

 

Редагування подій

Команди в події можна міняти місцями, перетягаючи їх у палітрі подібно до того, як перетягають шари в палітрі шарів, а також копіювати за допомогою команди Duplicate, яка розміщена в меню палітри. Вилу­чають непотрібну команду шляхом перетягання її на значок смітника в нижній частині палітри або шляхом виконання команди Delete з меню.

Для повернення до стандартного вигляду палітри Actions вибирають Reset Actions, після чого з палітри будуть вилучені всі набори, за винять­ком Default Actions.

 

 

Ефектна робота з текстом

 

У Розділі 13 описано процес створення тексту та маску тексту. Ство­рення простого тексту саме по собі не цікаве, адже більшість текстових та графічних редакторів нада­ють такі можливості. Перевагою Photoshop є можливість застосувати до букв різні фільтри та команди, а їхнім поєднанням створити ілюзію вогню, льоду, дерева, металу, каменю та інших матеріалів. Усі ефекти такого типу потребують чіткого виконання команд та використання різноманітних фільтрів. Якщо буде зроблена навіть незначна помилка, то це може призвести до того, що очікуваного результату не отримають. Щоб не помили­тись у май­бутньому, доцільно використовувати палітру Actions для записування подій.

 

Створення букв з каменю та льоду

Нижче розглянемо декілька прикладів утворення кам’яних та заморо­жених букв. Щоб отримати такі ефекти треба виконати відповідні послі­довності команд.

 

Вправа 1. Витесані з каменю

1. Створіть новий документ і заповніть його будь-яким кольором. Напи­шіть кольором, який найбільше відповідає каменю, слово STONE (Камінь), використовуючи інструмент Type.

2. Перетворіть текст у растр Rasterize\Type для подальшої роботи з фільтрами.

 

 

3. Виконайте команду Filter\Distort\Ocean Ripple зі значеннями Ripple Size = 4 і Ripple Magnitude = 5.

4. Після цього накладіть фільтр Filter\Pixelate\Crystallize з Cell Size= 4.

 

 

5. Використайте ще один фільтр Filter\Noise\Add Noise і задайте пара­метри: Amount = 30, DistributionGaussian, увімкніть параметр Monochromatic, що в нижній частині діалогового вікна Add Noise.

 

 

6. Тепер виконайте завершальний крок. Накладіть фільтр Filter\Texture\ Craquelure, а в діалоговому вікні Craquelure виставте значення Сrack Spacing = 22, Crack Depth = 6, Crack Brightness = 6.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)