Розробка схеми технологічної сигналізаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка схеми технологічної сигналізаціїПринципові електричні схеми сигналізації складаються на основі схем

автоматизації, виходячи із заданих алгоритмів функціонування окремих вузлів

контролю, сигналізації. Принципові електричні схеми сигналізації бувають

кількох видів. Всі ці схеми відрізняються між собою принципом дії, кількістю

споживаної енергії, кількістю каналів сигналізації і інше.

Але всі вони повинні забезпечувати:

1) високу надійність;

2) простоту та економічність;

3) зручність експлуатації і роботи.

Для забезпечення нормального проходження технологічного процесу в

дипломному проекті використано імпульсну схему сигналізації.

Схема технологічної сигналізації забезпечує:

1) звукову та світлову сигналізацію;

2) зняття звукової сигналізації;

3) випробування звукової та світлової сигналізації.

 

Принципова електрична схема сигналізації спрацьовує при відхиленні

таких параметрів:

1. Мінімальне значення витрати води у трубопроводі

 

2. Максимальне значення рівня аміаку у відділювачі рідини РВ-1

 

3. Мінімальне значення рівня аміаку у відділювачі рідини РВ-1

 

4. Мінімальне значення тиску парів аміаку у трубопроводі

 

5. Максимальне значення рівня аміаку у ресівері Р-1

 

6. Мінімальне значення рівня аміаку у ресівері Р-1

 

7. Максимальне значення температури парів аміаку у трубопроводі

 

8. Максимальне значення різниці тисків парів аміаку на всасуванні і

 

нагнітанні компресорів К-1, К-2

9. Мінімальне значення різниці тисків парів аміаку на всасуванні і

нагнітанні компресорів К-1, К-2

10. Максимальне значення температури води у трубопроводі

11. Мінімальне значення різниці тисків масла у компресорі К-1

12. Мінімальне значення різниці тисків масла у компресорі К-2

13. Максимальне значення загазованості у компресорній.

 

Працює схема наступним чином.

В схемі сигналізації передбачено освітлення щита за допомогою побутового

вимикача SB1та лампи освітлення щита EL1. Розетка XS1 пердбачена для

підключення електроінструменту при проведенні ремонтно-профілактичних

 

робіт. Для захисту схеми від короткого замикання використовується автома-

тичний вимикач SF1. Діоди VD1-VD26 в схемі призначені для попередження

неправильних спрацювань проміжних реле даної схеми та роблять розв’язку

кіл ламп, тобто попереджують можливість включення всіх інших ламп, крім

наприклад, лампи HL2, якщо замкнеться тільки контакт PF1. Аналогічно

спрацює схема сигналізації при замиканні інших контактів. Лампа HL1 сигна-

лізує про наявність живлення в схемі. Випробування звукової і світлової сиг-

налізації здійснюється за допомогою SB2. Кнопка SB3 служить для зняття

звукової сигналізації, тобто зняття живлення дзвінка НА1, а також для перево-

ду ламп сигналізації з мигаючого світла в постійне. Дана схема технологічної

сигналізації забезпечує подачу світлового і звукового сигналів при замиканні

будь-якого з технологічних контактів незалежно від стану інших технологіч-

них контактів.

Розглянемо принцип роботи схеми технологічної сигналізації на прикладі

порушення першого параметру. В даному випадку при мінімальному значенні

витрати води у трубопроводі на виході з компресорів К-1 і К-2 замикається

контакт PF1 (поз.3-1в). При замиканні цього контакту через нормально замк-

нений контакт реле К2 і діод VD1 спрацьовує загальне реле сигналізації К1,

яке спрацьовує. Своїм нормально розімкненим контактом реле К1 включає

живлення дзвінка НА1, а іншим нормально розімкненим контактом подає

живлення на генератор мигаючого світла. Також спрацьовує і самоблокується

реле К2 через нормально розімкнений контакт. Перемикаючі контакти реле К2

підключають сигнальне табло HL2, що сигналізує про мінімальне значення

 

витрати води у трубопроводі на виході компресорів К-1 та К-2. При натисканні

кнопки SB3 реле К1 знеструмлюється і виключає звуковий сигнал з дзвінка

НА1 і також виключає генератор мигаючого світла і переводить лампи в

режим постійного світла. Сигнальна лампа HL2 продовжує горіти до розми-

кання контакту PF1.

Аналогічно спрацьовує схема при замиканні будь-якого іншого контакту

граничного значення технологічного процесу.

 

Розробка схем керування

Схема керування компресорами К-1 та К-2 живиться напругою ~200 В від

фази А та нуля N. Для захисту схеми управління від короткого замикання

використовується автоматичний вимикач SF2, а для захисту схеми електро-

приводів компресорів QF1 і F2. Контроль мережі здійснюється сигнальним

табло HL15.

Працює схема наступним чином. Для вибору основного та резервного

компресорів використовується перемикач SA1, що має три положення, а саме:

- Положення І – при переключенні перемикача у це пложення перший

компресор (К-1) буде основним, а інший (К-2) резервним;

- Положення Р – у цьому положенні не буде відбуватись резервне

включення допоміжного компресора, але оператор може вручну увімкнути

будь-який або два одночасно компресори;

- Положення ІІ – у цьому положенні основним буде компресор К-2, а

резервним буде компресор К-2.

 

Для вибору режиму роботи компресорів К-1 та К-2 використовуються

перемикачі SA2 та SA3. Ці перемикачі мають чотири положення:

- Положення Рм – при цьому привід відповідного компресора можна

увімкнути лише за допомогою кнопочного поста управління, що знаходиться

по місцю;

- Положення В (виключено) – в цьому положенні перемикача включен-

ня компресора неможливе; цей режим застосовують для того щоб не було

випадкового включення компресора оператором, це потрібно наприклад, при

ремонті;

- Положення Рд – при переключенні перемикача у це положення комп-

ресор можна увімкнути лише з операторної;

- Положення Авт – при переключенні перемикача у це положення

компресори будуть працювати у автоматичному режимі, відбуватиметься ввід

резервного компресора при мінімальному значенні тиску на виході основного.

Розглянемо роботу схеми при положенні універсального перемикача SA1

в положенні Р (ручний режим). Перемикачі SA2 та SA3 переключимо в поло-

ження Рд.

В даному випадку для запуску компресора К-1 потрібно натиснути кнопку

SB4 “Пуск”. При цьому спрацює і самоблокуєтьсяїконтактор магнітний КМ1,

бо через нього потече електричний струм по колу: фаза А – автоматичний

вимикач SF2 - кнопки SB4 та SB5 “Стоп” - перемикач SA1 - кнопка SB4

“Пуск” - перемикач SA2 – котушка контактора магнітного КМ1 – контакти

теплових реле КК1та КК2 – нуль N. Спрацювання контактора приведе до

 

замикання його силових контактів КМ1 в трьохфазних колах живлення двигу-

на компресора К-1 і спрацює. Контактор засамоблокується своїм контактом

КМ1, що ввімкнений в коло паралельно кнопки SB4. При цьому також засві-

титься HL16. Ця лампа сигналізує про те, що увімкнений компресор К-1. Крім

того спрацює реле часу КТ1, але в приведеному режимі воно не відіграє ніякої

ролі. Для того щоб запустити компресор К-2 натискаємо кнопку SB6. Його

увімкнення проходить аналогічно до запуску компресора К-1. Для зупинки

компресора К-1 потрібно натиснути кнопки SB4 або SB6 “Стоп”, а для того,

щоб зупинити компресор К-2 натискаємо кнопки SB5 або SB7 “Стоп”.

Далі розглянемо роботу схеми при положенні універсального пермикача

SA1 в положенні І (перший компресор К-1 є основним). Перемикачі SA1 і SA2

Залишимо в положенні Авт.

Для запуску основного компресора, в даному випадку компресора К-1,

потрібно натиснути кнопку SB4 “Пуск”. Його запускпройде так само, як і в

ручному режимі. Також спрацює реле часу КТ1, так як контакт реле К15 в колі

її живлення є замкнений. Реле К15 спрацювало від того, що в колі його живле-

ння є замкнутий контакт приладу (поз.2-1б). Цей контакт замикається при

мінімальному тиску на виході компресорів. Якщо компресор К-1 справний, то

він створить потрібний тиск до того часу, коли спрацює реле часу КТ1, і воно

обезструмиться. Якщо компресор К-1 не зможе досягнути потрібного тиску, то

пройде спрацювання реле часу КТ1. Інший контакт реле часу КТ1, замкнув-

шись, приведе до спрацювання контактора магнітного КМ2 по колу: фаза А –

автоматичний вимикач SF2 - кнопки SB6 та SB7 “Стоп” - перемикач SA1 –

 

контакт реле часу КТ1 – котушка контактора магнітного КМ2 – контакти

теплових реле КК3та КК4 – нуль N. Контактор КМ2 запустить компресор К-2,

тобто відбудеться ввід резерву. Якщо і компресор К-2 не створить потрібний

тиск, то він відключиться при спрацюванні реле часу КТ2.

Також компресори автоматично відключаються при максимальній темпе-

ратурі охолоджувальної води і масимальному тиску тієї ж води. При максима-

льній температурі охолоджувальної води, що поступає на охолодження комп-

ресорів К-1 та К-2 замкнеться контакт приладу (поз.1-2б). Від цього спрацює

реле К16, яке обезструмить контактори магнітні обох компресорів. При мак-

симальному значенні тиску охолоджувальної води, що поступає на охолод-

ження компресорів К-1 та К-2 замкнеться контакт приладу (поз.2-2б). Від

цього спрацює реле К17, яке обезструмить контактори магнітні обох компре-

сорів.

Теплові реле КК1, КК2, КК3 та КК4 служать для захисту приводів компре-

сорів від обриву фаз та перевантаження. При цьому зростає струм, що протікає

через відповідне реле. Біметалева пластинка, що знаходиться в реле, починає

більше нагріватись і при деякому значенні струму вона перегрівається настіль-

ки, що реле спрацьовує і розмикає свій контакт в колі живлення відповідного

магнітного контактора, що в свою чергу, приводить до відключення відповід-

ного компресора.

Аналогічно схема працює і при переключенні перемикача SA1 в положен-

ня ІІ. Тоді основним буде компресор К-2, а резервним компресор К-1.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)