Розрахунок вставок схем сигналізації та захистуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок вставок схем сигналізації та захистуЩоб схеми управління і сигналізації та захисту правильно функціонували,

треба правильно вибрати та налаштувати прилади, контакти яких задіяні в цих

схемах. В даному дипломному проекті потрібно розрахувати значення таких

основних вставок для сигналізації і захисту:

 

- Мінімальне значення витрати води в трубопроводі

- Максимальне значення рівня аміаку у відділювачі рідини РВ-1

- Мінімальне значення рівня аміаку у відділювачі рідини РВ-1

- Аварійного мінімального тиску парів аміаку на виході компресорів

К-1 і К-2

- Максимальне значення рівня аміаку у ресівері Р-1

- Мінімальне значення рівня аміаку у ресівері Р-1

- Максимальне значення температури парів аміаку на виході компресорів

К-1 та К-2

- Аварійне значення температури парів аміаку на виході компресорів К-1

Та К-2

- Аварійне значення тиску охолоджувальної води на вході компресорів

 

К-1 та К-2

- Максимальне значення різниці тисків на всмоктуванні та нагнітанні

компресорів К-1 і К-2

- Мінімальне значення різниці тисків на всмоктуванні та нагнітанні комп-

ресорів К-1 та К-2

- Максимальне значення температури води на вході компресорів К-1 і К-2

- Мінімальне значення різниці тисків масла в компресорі К-1

- Мінімальне значення різниці тисків масла в компресорі К-2

- Максимальне значення загазованості у компресорній

 

Всі вторинні прилади, що використані для автоматизації аміачно-холо-

дильної установки цеху №3 виробництва парафіну на ВАТ “НПК-Галичина”

дають змогу встановити потрібні вставки сигналізації та захисту користуючись

елементами налаштування на лицевій панелі відповідних приладів. Цифрові

прилади дають змогу оператору перевірити значення вставок. Немає необхід-

ності використовувати для встановлення вставок сигналізації та захисту сто-

ронні прилади чи калібратори. Значення вставок для використаних приладів

нижче.

Таблиця 4.1– Вставки сигналізації та захисту

№ п/п Назва параметру Позиції Значення
Мінімальне значення витрати води у тру- бопроводі 3-1в 33,3л/хв
Максимальне значення аміаку у відділю- вачі рідини РВ-1 4-1в 2,0 МПа
Мінімальне значення аміаку у відділюва- чі рідини РВ-1 4-1в 0,5 Мпа
Мінімальне значення тиску парів аміаку на виході компресорів К-1 та К-2 2-1б 1,0 МПа
Аварійний мінімальний тиск на виході компресорів К-1 та К-2 2-1б 0,8 МПа
Максимальне значення аміаку у ресівері Р-1 4-2в 2,0 МПа
Мінімальне значення аміаку у ресівері Р-1 4-2в 0,5 МПа
Максимальне значення температури парів аміаку на виході компресорів К-1 та К-2 1-1б 145 0С
Аварійна максимальна температура парів аміаку на виході компресорів К-1 та К-2 1-1б 155 0С
Аварійний максимальний тиск води на вході до компресорів К-1 та К-2 2-2б 0,2 МПа
Максимальне значення різниці тисків па- рів аміаку на вході і виході компресорів 2-3а 1,45 МПа
Мінімальне значення різниці тисків парів аміаку на вході і виході компресорів 2-3а 0,05 МПа
Максимальне значення температури води на вході компресорів К-1 та К-2 1-2б 15 0С
Мінімальне значення різниці тисків масла у компресорі К-1 2-4а 0,1 МПа
Мінімальне значення різниці тисків масла у компресорі К-2 2-5а 0,1МПа
Максимальне значення загазованості у компресорній 5-1в 500 мг/м3

 

 

 

4.2 Розрахунок і вибір автоматичних вимикачів

В усіх принципових електричних схемах повинні бути передбачені за-

хисти від короткого замикання, перевантаження та ін. В якості таких прист-

роїв для захисту схеми використовуються запобіжники, автоматичні вими-

качі, тумблери та інша апаратура. Основою автоматичного вимикача є теп-

лове реле. Реле з механізмом вимикання, що належить до нього, називають

розчіплювачем.

Вибір апаратури для захисту системи проводять двома методами:

1. По номінальній напрузі живлення:

Uн > Uн.с , де

Uн – номінальна напруга автоматичого вимикача,

Uн.с - номінальна напруга живлення схеми.

2. По максимальному розрахкнковому струмові:

Іспр. > Ім , де

Ім - максимальний струм схеми,

Іспр. – струм спрацювання автоматичного вимикача.

 

Складаємо таблицю споживаної потужності схеми технологічної сигна-

лізації:

 

 

Таблиця 4.2– Потужність споживання електричної апаратури схеми

технологічної сигналізації

Позначення на схемі Назва елемену Тип елементу Кількість елементів Кількість споживаної енергії одни ним елемен- том, Вт Загальна кількість спожива- ної енер- гії, Вт
EL1 Лампа освітле- ння щита  
HL1-HL14 Табло сигна- льне мале ТСМ
HA1 Елект- ричний дзвінок ЗП-220
K1-K14 Проміж- не реле РП25У4
GB1 Генера- тор ми- ючого світла  
Всього:        

 

Отже, загальна потужність споживаної енергії апаратурою Рзаг= 427Вт.

Знайдемо розсіювану потужність Рдод, яка витрачається на нагрівання про-

відників та інших елементів схеми (10%).

Рдод= ,

де Рдод – розсіювана потужність;

Рзаг – споживана потужність, яку споживає апаратура схеми.

Рдод= Вт

Знайдемо загальну споживану потужність схеми сигналізації:

Рсигн.= Рзаг + Рдод ,

де Рсигн – потужність, що споживається схемою сигналізації.

Рсигн.= 427 + 43 = 470 Вт

З формули для знаходження потужності Р = U×I знайдемо значення

струму, що діє в схемі:

Ісигн = ,

де Ісигн – струм, що протікає в схемі сигналізації;

Рсигн. – потужність споживання схеми;

Uсигн – напруга живлення схеми (схема живиться від мережі з напругою

~ 220 В, 50Гц)

Ісигн = А

Відповідно до розрахованого значення струму вибираємо автоматичний

вимикач, струм спрацювання якого більший 2,13 А. Його потрібно вибрати

 

із стандартного ряду для конкретної марки автоматичного вимикача. У схе-

мі сигналізації використано автоматичний вимикач серії А63. Стандартний

ряд струмів спрацювання для цих вимикачів наступний:

0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 А

Отже, вибираємо автоматичний вимикач із струмом спрацювання із

стандартного ряду 2,5А, але налагодимо його, щоб він забезпечив потріб-

ний струм спрацювання.

Далі складаємо таблицю споживаної потужності для електричної апара-

тури схеми керування компресорами К-1 та К-2.

Позначення на схемі   Назва елементу Тип елементу Кількість елементів Кількість споживаної енергії од- ним елем- том, Вт Загальна кількість споживаної енергії, Вт
HL15, HL16, HL17. Табло сигнальне мале ТСМ
KM1,KM2 Контактор магнітний ПМЕ-211
K15-K17 Проміжне реле РП25У4
KT1, KT2 Реле часу ЕВ-217
Всього:        

 

 

Загальна потужність споживання енергії апаратурою даної схеми стано-

вить Рзаг= 110 Вт. Аналогічно знайдемо розсіювану потужність Рдод, яка

витрачається на нагрівання провідників та інших елементів схеми (10%),

згідно формули 4.2:

Рдод= Вт

Знайдемо загальну споживану потужність схеми за формулою 4.3:

Рупр= 110 + 11 = 121 Вт

Знайдемо значення струму, що діє у схемі, користуючись формулою

4.4:

Іупр= А

Віповідно до розрахункового значення струму вибираємо автоматичний

вибираємо автоматичний вимикач, струм спрацювання якого більший

0,55А. Отже, вибираємо автоматичний вимикач із струмом спрацювання із

стандартного ряду 0,63 А

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.01 с.)