Розробка схеми зовнішніх з’єднань електричнихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка схеми зовнішніх з’єднань електричнихпроводок систем автоматизації.

Схеми зовнішніх з'єднань електричних і трубних проводок систем атомати-

зації показують види з'єднань, їх довжину, маркування, наявність проміжних

місць комутації і т.ін.

В залежності від прийнятої системи автоматизації і використаних в ній

приладів і засобів автоматизації їх поєднують між собою електричними, пнев-

матичними або гідравлічними лініями зв'язку. На практиці зустрічаються

наступні різновидності схем зовнішніх з'єднань: схеми трубних проводок,

схеми електричних проводок, суміщені схеми електричних і трубних проводок.

В даному курсовому проекті виконуємо суміщену схему електричних і трубних проводок.

Схеми зовнішніх з’єднань електричних і трубних проводок систем автома-

тизації складаються на основі функціональної схеми автоматизації; принципо-

вих електричних, гідравлічних і пневматичних схем автоматичного регулюва-

ння, контролю і сигналізації; принципових схем живлення; монтажних схем

щитів і пультів; специфікацій приладів, засобів автоматизації і електроапара-

тури.

Схеми зовнішніх з'єднань проводок систем автоматизації виконуються

без дотримання масштабу.

Для читання схеми зовнішніх з'єднань електричних і трубних проводок

систем автоматизації безпосередньо на листі, де вони виконані, даються

необхідні технічні дані і приводиться перелік монтажних виробів і матеріалів.

В даному курсовому проекті на листі №1 розроблена схема зовнішніх з'єднань

електричних і трубних систем автоматизації аміачно-холодильної установки

цеху №3 виробництва парафіну на ВАТ «НПК-Галичина».

Розробка схеми зовнішных з’эднань виконується на основі вимог до проектування цих схем [1].

На спроектованій схемі зовнішніх з'єднань проводок систем автоматизації зображено:

- Схема зовнішніх з’єднань електртчних проводок для системи дистан-

ційнийного контролю, сигналізації, захисту по максимальному значенні

температури охолоджувальної води на вході до компресорів К-1 і К-2:

- від термоперетворювача опору типу ТСМ 50М 0289 (поз.1-1а), який

встановлений по місцю в трубопроводі охолоджувальної води, прокладається

електрична проводка №1 кабелем марки КВВБГ 4x1,5мм2 до клемних затиска-

чів ХТ1 типу Б3.10 на панелі №2 в операторній прокладається до вторинного

приладу типу Диск 250(поз.1-1б). Від нього через блок клемних затискачів

ХТ1 типу Б3.10 на панелі №2 в операторній прокладається вимірювальна

електрична проводка №18, виконана контрольним кабелем марки КВВГ

7x1,5мм2 до клемних затискачів ХТ7 та ХТ10 типу Б3.10 що знаходяться в

операторній на щиті контролю і сигналізації.

- Схема зовнішніх з’єднань електртчних проводок для системи дистан-

ційнийного контролю, сигналізації по максимальному значенні температури

 

парів аміаку на виході компресорів К-1 та К-2:

- від термоперетворювача опору типу ТСМ 50М 0289 (поз.1-2а), який

встановлений по місцю в трубопроводі охолоджувальної води, прокладається

електрична проводка №2 кабелем марки КВВБГ 4x1,5мм2 до клемних затиска-

чів ХТ1(1) ХТ2 типу Б3.10 на панелі №2 в операторній прокладається до

вторин ного приладу типу МТМ-РЭ-160(поз.1-1б). Від нього через блок клем-

них затискачів ХТ2 типу Б3.10 на панелі №2 в операторній прокладається

вимірювальна електрична проводка №19, виконана контрольним кабелем

марки КВВГ4x1,5мм2 до клемних затискачів ХТ7 типу Б3.10 що знаходяться

в операторній на щиті контролю і сигналізації.

- Схема зовнішніх з’єднань електртчних проводок для системи дистан-

ційнийного контролю, сигналізації, захисту по максимальному значенні тиску

парів аміаку на виході компресорів К-1 і К-2:

-від відбору тиску з трубопроводу через запірні вентилі В1 і В2 до перетво-

рювача тиску типу МТМ700-ДІ (поз.2-1а), який встановлений на стійці Ст.1,

прокладається імпульсна трубна проводка №01, виконана трубою марки

ТрСт 14x2. Від цього ж приладу до блоку клемних затискачів ХТ2 типу Б3.10

на панелі №2 в операторній прокладається вимірювальна електрична проводка

№3, виконана контрольним кабелем марки КВВБГ4x1,5мм до вторинного при-

ладу Диск 250.(поз.2-1б). Від нього через блоки клемних затискачів ХТ2 і ХТ3

типу Б3.10 на панелі №2 в операторній прокладається вимірювальна електрич-

на проводка №20, виконана контрольним кабелем марки КВВГ 7x1,5мм2

до клемних затискачів ХТ9 та ХТ10 типу Б3.10 що знаходяться в операторній

 

на щиті контролю і сигналізації.

- Схема зовнішніх з’єднань електртчних проводок для системи дистан-

ційнийного контролю, захисту, регулювання по максимальному значенні тиску

охолоджувальної води на вході компресорів К-1 і К-2:

-від відбору тиску з трубопроводу через запірні вентилі В4 і В6 до перетво-

рювача тиску типу МТМ700-ДІ (поз.2-2а), який встановлений на стійці Ст.2,

прокладається імпульсна трубна проводка №02, виконана трубою марки

ТрСт 14x2. Від цього ж приладу до блоку клемних затискачів ХТ3 типу Б3.10

на панелі №2 в операторній прокладається вимірювальна електрична проводка

№3, виконана контрольним кабелем марки КВВБГ4x1,5мм до вторинного при-

ладу Диск 250.(поз.2-2б). Від нього через блок клемних затискачів ХТ4 типу

Б3.10 на панелі №1 в операторній прокладається вимірювальна електрична

проводка №16, виконана контрольним кабелем марки КВВГ 7x1,5мм2 до

клемних затискачів ХТ10 типу Б3.10 прокладається вимірювальна електрична

проводка№21, виконана контрольним кабелем марки КВВБГ4x1,5мм що

знаходяться в операторній на щиті контролю і сигналізації, а також до клапана

мембранного типу 13нж828р(поз.2-2в) прокладається вимірювальна електрич-

на проводка №5, виконана контрольним кабелем марки КВВБГ4x1,5мм

- Схема зовнішніх з’єднань електртчних проводок для системи сигна-

лізації по максимальному та мінімальному значенні різниці тисків парів аміаку

на всмоктуванні і нагнітанні компресорів К-1 і К-2:

-від відбору тиску з трубопроводів через запірні вентилі В7 і В9 та В10 і В11

до перетворювача різниці тисків парів аміаку Д220А-13(поз.2-3а), який вста-

 

новлений на стативі Ств.1, прокладається імпульсні трубні проводки №03 та

№04, виконана трубою марки ТрСт 14x2. Від цього ж приладу до блоку клем-

них затискачів ХТ7 таХТ8 типу Б3.10 що знаходяться в операторній на щиті

контролю і сигналізації, прокладається командна електрич на проводка№6,

виконана контрольним кабелем марки КВВГ 4x1,5мм2.

- Схема зовнішніх з’єднань електртчних проводок для системи сигна-

лізації по мінімальному значенні різниці тисків масла у компресорі К-1 :

-від відбору тиску з трубопроводів через запірний вентиль В13 і трьохходо-

вий кран В14 та через запірний вентиль В16 і трьохходовий кран В15 до перет-

ворювача різниці тисків масла ДСМ202-01А-2(поз.2-4а), який встановлений на

стативі Ств.2, прокладається імпульсні трубні проводки №05 та №06, виконана

трубою марки ТрСт 14x2. Від цього ж приладу до блоку клемних затискачів

ХТ8 типу Б3.10 що знаходяться в операторній на щиті контролю і сигналізації,

прокладається командна електрична проводка №7, виконана контрольним

кабелем марки КВВГ 4x1,5мм2.

- Схема зовнішніх з’єднань електртчних проводок для системи сигналізації

по мінімальному значенні різниці тисків масла у компресорі К-2 :

-від відбору тиску з трубопроводів через запірний вентиль В17 і трьохходо-

вий кран В18 та через запірний вентиль В20 і трьохходовий кран В19 до перет-

ворювача різниці тисків масла ДСМ202-01А-2(поз.2-5а), який встановлений на

стативі Ств.3, прокладається імпульсні трубні проводки №07 та №08, виконана

трубою марки ТрСт 14x2. Від цього ж приладу до блоку клемних затискачів

ХТ8 типу Б3.10 що знаходяться в операторній на щиті контролю і сигналізації,

 

прокладається командна електрична проводка №8, виконана контрольним

кабелем марки КВВГ 4x1,5мм2.

- Схема зовнішніх з’єднань електртчних проводок для системи дистанцій-

ного контролю, сигналізації по мінімальному значенні витрати води у трубоп-

роводі на виході з компресорів К-1та К-2:

-від камерної діафрагми типу ДК 6-20 (поз.3-1а), яке встановлена по місцю

на трубопроводі води на виході з компресорів К-1та К-2 , до перетворювача

перепаду тиску типу МТМ701.3nEx(поз.3-16), розміщеного по місцю на ста-

тиві Ств.4, через запірні вентилі В621 та В22 прокладаються вимірювальні

трубні проводки №09-010. Від цього ж перетворювача до блоку клемних

затискачів ХТЗ типу Б3.10 на панелі №2 в операторній прокладається вимірю-

вальна електрична проводка №9, виконана контрольним кабелем марки КВВГ

4x1,5мм2 до вторинного приладу типу МТМ-РЭ-160(поз.3-1в). Від нього через

блок клемних затискачів ХТ3 типу Б3.10 на панелі №2 в операторній прокла-

дається командна електрична проводка №19, виконана контрольним кабелем

марки КВВГ4x1,5мм2 до клемних затискачів ХТ8 типу Б3.10 що знаходяться

в операторній на щиті контролю і сигналізації.

- Схема зовнішніх з’єднань електричних проводок для системи дистанцій-

ного контролю, сигналзації, регулювання по максимальному і мінімальному

значенні рівня аміаку у відділювачі рідини РВ-1:

-від рівнеміра типу РУПТ-АМ , який складається з таких складових приладів:

первинного перетворювача тиску типу ПП(поз.4-1а), що знаходиться по

місцю резервуара з’єднаний між собою кабелем марки КВВГ 4x1,5мм

з передаючим перетворювачем типу ППР(поз.4-16), який встановлений по

 

місцю на сійці Ст.3, до блоку клемних затискачів ХТ3 типу Б3.10 на панелі

№2 ХТ3в операторній прокладається вимірювальна електрична проводка

№5, виконана контрольним кабелем марки КВВГ 4x1,5мм до вторинного

приладу типу Диск 250(поз.4-1в). Від нього через блок клемних затискачів

ХТ5 типу Б3.10 на панелі №1 в операторній прокладається вимірювальна

електрична проводка №17, виконана контрольним кабелем марки КВВГ

7x1,5мм2, до клемних затискачів ХТ9 типу Б3.10 прокладається вимірювальна

електрична проводка№23, виконана контрольним кабелем марки КВВБГ

4x1,5мм що знаходяться в операторній на щиті контролю і сигналізації, а

також до клапана мембранного типу 13нж828р(поз.2-2в) прокладається

вимірювальна електрич на проводка №11, виконана контрольним кабелем

марки КВВБГ 7x1,5мм.

- Схема зовнішніх з’єднань електричних проводок для системи дистанці-

ного контролю, сигналзації, регулювання по максимальному і мінімальному

значенні рівня аміаку у ресівери Р-1:

- від рівнеміра типу РУПТ-АМ , який складається з таких складових приладів:

від первинного перетворювача тиску типу ПП(поз.4-2а), що знаходиться по

місцю резервуара з’єднаний між собою кабелем марки КВВГ 4x1,5мм

приладного комплекту з передаючим перетворювачем типу ППР(поз.4-2б),

який встанов лений по місцю на сійці Ст.3, до блоку клемних затискачів ХТ6

типу Б3.10 на панелі №2 ХТ3в операторній прокладається вимірювальна

електрична проводка №5, виконана контрольним кабелем марки КВВГ

 

4x1,5мм до вторинного приладу МТМ-РЭ-160 типу (поз.4-2в). Від нього

через блок клемних затискачів ХТ6 типу Б3.10 на панелі №1 в операторній

прокладається вимі рювальна електрична проводка №24, виконана контроль-

ним кабелем марки КВВГ 4x1,5мм2, до клемних затискачів ХТ9 типу Б3.10 що

знаходяться в операторній на щиті контролю і сигналізації

- Схема зовнішніх з’єднань електртчних проводок для системи дистан-

ційнийного контролю, сигналізації, по максимальному значенні загазованості

парами аміаку у компресорній:

- від датчика загазованості типу ССС-903 (поз.5-1а), який встановлений по

місцю в компресорній, прокладається електрична проводка №28 кабелем

марки КВВБГ 4x1,5мм2 до перетворювача загазованості типу СТМ-903(поз.

5-1б), від нього прокладається контрольним кабелем №13 через блок клемних

затискачів ХТ6 що на панелі №2 в операторній до вторинного приладу

типу МТМ-РЭ-160(поз.5-1в). Від нього через блок клемних затискачів ХТ6

типу Б3.10 на панелі №2 в операторній прокладається вимірювальна електрич-

на проводка №25, виконана контрольним кабелем марки КВВГ 4x1,5мм2

до клемних затискачів ХТ9 типу Б3.10 що знаходяться в операторній на щиті

контролю і сигналізації.

- Від кнопкового посту керування SВ5 типу ПКЕ-122У2, який

встановлений біля компресора К-1, до блоку клемних затискачів ХТ11 типу

БЗ.10 прокладається командна електрична, проводка №14, виконана контроль-

ним кабелем марки КВВБГ 4x2,5мм

- Від кнопкового посту керування SВ7 типу ПКЕ-122У2, який

 

встановлений біля компресора К-2, до блоку клемних затискачів ХТ11 типу

БЗ.10 прокладається командна електрична, проводка №14, виконана контроль-

ним кабелем марки КВВБГ 4x2,5мм.

- Від клемних затискачів ХТ12 в щиті контролю і сигналізації в оператор-

ній прокладається командна електрична проводка №29, виконана контрольним

кабелем марки КВВБГ 10x1,5мм2 що веде у ЩСУ.

 

На розробленій схемі зовнішніх з’єднань проводок систем автоматизації

також відображено заземлення приладів і засобів автоматизації, стативу, при-

ладного щита, щита сигналізації і керування, а також ЩСУ.

 

3 Спецпитання

3.1 Призначення, будова і принцип роботи приладу

Типу МТМ-РЭ-160

Регістратори призначені для накопичування, зберігання і відображення

інформації про стан технологічного параметра, заданого сигналами термо-

електрорушійної сили термоелектричних перетворювачів по ДСТУ 2837-94,

сигналами опору термоперетворювачів опору по ДСТУ 2858-94, сигналами

напруги постійного струму в діапазонах від 0-5mA, 0-20mA, 4-20mA, сигна-

лами напруги постійного струму в діапазоні 0-100мВ по ГОСТ 26.011-80 по

шести каналах.

Регістратори з видом вибухозахисту “Іскробезпечний електричний лан-

цюг”, виконані у відповідності з ГОСТ 22782.5, мають маркування вибухоза-

хисту “ExiaIIC” і призначені для установки у не вибухобезпечних зонах.

Регістратори призначені для експлуатації у наступних умовах:

-температура навколишнього середовища 5-500С;

-відносна вологість навколишнього повітря до 80% при 350С і більше низьких

значеннях температури без конденсації вологи;

-синусоїдальна вібрація з частотою 10-55 Гц і амплітудою зміщення 0,15мм;

-постійні магнітні поля і перемінні поля мережевої частоти з напруженістю до

 

400 А/м;

Принцип роботи регістраторів оснований на перетворенні сигналів термо

ЕРС сили ТП, опору ТС, сигналів постійного струму у візуальну індикацію

і зберігання результатів перетворення в енергозалежну пам’ять.

Схема регістраторів працює наступним чином.

Мікропроцесор у відношенні з вибраним циклом запиту з допомогою шести

реле підключає до АЦП вхідні сигнали почерзі з усіх шести входів. Одночасно

з зміною реле мікропроцесор керує ключами К1-К4, встановлюючи їх у відпо-

відності з вибраним видом вхідного сигналу для даного каналу.

При допомозі ключів здійснюється переключення ланцюгів протікання ви-

мірю вального струму через елементи схеми. АЦП при допомозі вбудованого

комутатора почерзі призводить вимірювання напруг у різних точках схеми

у залежності від вибраного виду вхідного сигналу.

Для сигналів ТС ключ К1 замкнений, ключі К2-К4 розімкнуті, через ТС і

лінію зв’язку тече вимірюючий струм. АЦП вимірює по вході 1 падіння напру-

ги на лінії зв’язку з ТС, на вході 2 – сумарне падіння напруги на лінії зв’язку

і на ТС, на вході 4 – падіння напруги на еталонному резисторі Rет.

Для сигналів ТП ключ замкнутий, ключі К1, К3, і К4 розімкнуті, АЦП вимі-

рює на вході вихідна напруга ТП, на вході 3 – падіння напруги на вбудованім

елементі чутливому платиновому Rт, на вході 4 – падіння напруги на еталон-

ному резисторі Rет. В кінці циклу вимірювання сигналів ТП відбувається пере-

включення ключів К1 та К2 в протилежний стан, у вхідний ланцюг подається

вимірювальний струм і відбувається “пропал” контактів реле. У цей час про-

 

віряється ланцюг ТП на обрив.

Для сигналів постійного струму ключі К2-К4 замкнуті, ключ К1 розімкну-

тий, АЦП вимірює на вході 1 падіння напруги від вхідного струму на Rток.

 

3.2 Монтаж, налагодження, підготовка до роботи

Приладу типу МТМ-РЭ-160

Для настройки регістраторів, знаходячись у режимі відображення графіка

(нажавши ‹┘), необхідно увійти у меню, нажавши і утримуючи кнопку “‹┘”

(біля 4с), після чого з’явиться меню. Для вибору відповідного пункту меню

служать кнопки “▲”, “▼”. Підтвердження вибору фіксується натисканням

кнопки “‹┘”.

Для зміни встановлених значень використовуються кнопки “◄”, і “►”.

Для установки дати та часу вибирають пункт меню “Час”. При необхіднос-

ті змінюють дату, місяць, рік, годину,хвилини (кнопками “◄”, і “►”), для

підтвердження нажати кнопку “‹┘”.

Задання режиму відображення вимірюючи значень параметрів здійснюєть-

ся у меню ІНДИКАЦІЯ регістратори переходять у режим відображення вимі-

рюваних значень параметрів по шести каналах у виді стовпчастої діаграми.

При натисканні кнопки “◄” величина вимірюючи параметрів презентуєть-

ся у цифровому виді одночасно по всім каналам.

Для перегляду точок спрацювання установок вибирають пункт меню ЖУРНАЛ. Нажимають кнопку “‹┘”, після чого появляється меню.

 

 

Вибір одиниці вимірювання здійснюється вибираючи пункт ОД. ВИМІРЮ-

ВАННЯ, кнопкою “‹┘”, входять у меню одиниць вимірювання кнопками “▲”,

“▼”, “◄”, та “►” вибирають одиниці вимірювання.

Задання вставок задаються в одиницях вимірювання.

Вибирають пункт ВСТАВКА 1 і кнопками “◄”, і “►” встановлюють зна-

чення вставки 1, вибирають пункт ВСТАВКА 2 і кнопками “◄”, і “►” устано-

влюють значення вставки 2.

Кнопками “▲”, “▼”, “◄”, та “►” вибирають вид кожної вставки і значен-

ня гістерезиса відпускання вставок 0-5% діапазона вимірювань у цифровій

формі.

 

При монтажі регістраторів необхідне дотримуватись правил по експлуата-

ції.

1) Регістратори встановлюються у не вибухонебезпечних зонах

приміщення і зовнішніх установок.

2) Регістратори повинні бути надійно заземлені. Опір заземлення не

повинен перевищувати 0,1 Ом.

3) Монтаж вхідних ланцюгів необхідно виконувати у строгій відповід-

зості з схемами зовнішніх з’єднань.

4) Клеми після приєднання іскробезпечних ланцюгів повинні бути зак-

риті кришкою.

Монтаж здійснюється наступним чином:

 

1) Позначають місце під монтаж регістраторів. Розмітка під кріплення

 

регістраторів згідно монтажного креслення.

2) З допомогою двох струбцин виконують монтаж регістраторів на

щиті.

3) Виконують електричний монтаж вхідних ланцюгів регістраторів.

4) З’єднання ТС здійснюється трьох провідною лінією з’вязку з опором

не більше 10 Ом.

Опір провідників можуть відрізнятися один від одного не більше ніж на

0,01 Ом.

Довжина лінії зв’язку не більше 250м, індуктивність лінії зв’язку не біль-

ше 1мГн, ємність не більше 0,4 мкФ.

5) З’єднання ТП з регістратором здійснюється термоелектронними

проводами.

Опір провідників лінії з’язку( включаючи опір ТП) повинне бути не

більше 120 Ом

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.013 с.)