ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Медицина: 108 Страница

Медицина

Такий диференційований підхід до вторинної профілактики ФП зменшує кінцеві точки та покращує якість життя. ААП І С класу можуть сповільнити частоту скорочень передсердь або покращити АВ-провідність, що призводить до парадоксального збільшення скорочень шлуночків. Фібриляція шлуночків, асистолія та електромеханічна дисоціація А (Air). Відновлення прохідності дихальних шляхів. В (Breathing). Штучна вентиляція легень рот у рот. Затримка початку проведення серцево-легеневої реанімації, втрата часу на діагностичні, організаційні та лікувальні процедури. Термінальна застійна СН тощо. При вродженому та набутому подовженні тривалості інтервалу Q-T ААП 1А і III класів викликають аритмогенну реакцію. Виникає тривала пауза між сусідніми зубцями Р чи R, яка дорівнює двом (рідше 3-4) звичайним інтервалам Р-Р чи R-R (незалежно від кількості випадінь зубця Р) Тривалість комплексу ОДБ складає 0,08-0,11 с Гіперактивація нейрогуморальних систем організму (симпатико-адрена-лової системи, РААС, антидіуретичного гормону, передсердного натрійуретич-ного пептиду). Алгоритм 2.90. Стандарти діагностики критеріїв гострої лівошлуночкової серцевої недостатності (набряку легень) Показання й схема дозування вазодилататорів при гострій СН (за рекомендаціями Європейського товариства інтенсивної терапії, 2005) СН І, II А, II Б, III стадій відповідає хронічній недостатності кровообігу таких самих стадій за класифікацією М. Д. Стражеска, В. X. Василенка. Дилатаційна кардіоміопатія, постійна форма фібриляції передсердь. СН IIБ ст., систолічний варіант, IV ФК. Та частоти розвитку ускладнень Для підвищення ефективності лікування фуросемід, торасемід чи етакри-нову кислоту застосовують одночасно перорально, в/в або в/м Сучасні методи лікування різних стадій ХСН Диференційоване лікування ХСН в залежності від вираженості дисфункції лівого шлуночка Неадекватне лікування цукрового діабету. Багрий А. Э., Дядык А. И., Жуков К. В., Приколата О. А. Подходы к лечению больных с гипертензивными кризами, осложненными отеком легких // Артериальная гипертензия — 2008. — № 1. — С. 42-47. Недоступ А. В., Благова О. В. Как лечить аритмии. 2-е изд. — М.: МЕДпресс-инфо, 2007. — 303 с. Яковлев С. В., Яковлев В. П. Современная антимикробная терапия. Consilium medicum. — 2005. —№ 1. — С. 50-70. Розрізняють пневмонії з нетяжким і тяжким перебігом (алгоритм 3.1). Характер рентгенологічних змін у залежності від етіології пневмонії Алгоритм 3.2. Стандарти диференційованого лікування пацієнтів з негоспітальною пневмонією різних груп У хворих з легіонельозною пневмонією застосування левофлоксацину призводить до більш вираженого клінічного ефекту у порівнянні зі старими макролідами. Хворого потрібно покласти в ліжко, підняти нижні кінцівки, зігріти грілкою. Знамениті люди, які страждали бронхіальною астмою Алгоритм 3.5. Дії лікаря в амбулаторних і стаціонарних умовах Класифікація легеневої недостатності Характеристика основних інгаляційних бронохолітиків для лікування ХОЗЛ стабільного перебігу Рекомендації доказової медицини Рекомендації за даними проведених РКД Рубрикація плевритів згідно МКХ 10 перегляду Алгоритм 3.12. Стандарти лікування саркоїдозу Крок 1 Лікування інтерстиціальної пневмонії при ідіопатичному фіброзуючому альвеоліті Фактори ризику середньої значущості (ВШ 2-9) Протипоказання до проведення тромболітичної терапії Помилки та необгрунтовані призначення препаратів при невиконанні рекомендацій доказової медицини з ТЕЛА Лікування основного захворювання Розділ 4. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ Алгоритм 4.4. Стандарти лікування хронічного хелікобактерного гастриту типу В Робоча класифікація виразкової хвороби (пептичної виразки) шлунка та дванадцятипалої кишки Рекомендації з діагностики та лікування Helicobacter pylori (США, 1997) Квадритераиія II лінії впродовж 7 днів, а при неефективності — 14 днів Показання до хірургічного лікування пептичної виразки Класифікація гастроезофагеальної рефлюксної хвороби Застосування прокінетиків, які стимулюють, координують моторику, посилюють перистальтику стравоходу та зменшують тонус нижньостравохідного сфінктеру, недостатньо ефективне Лікування ГЕРХ згідно з рекомендаціями доказової медицини Як забезпечити безпеку пацієнта? Робоча класифікація хронічних ентеритів Корекція ферментативної недостатності СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОЇ ТОВСТОЇ КИШКИ Алгоритм 4Л6. Стандарти лікування синдрому подразнення Сбалансоване лікувальне харчування ДИСКИНЕЗІЯ (ДИСФУНКЦІЯ) ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ Лікування дискінезії жовчовивідних шляхів Застосування жовчогінних засобів, які підвищують секрецію жовчі Класифікація жовчокам'яної хвороби Види вірусів гепатиту та шляхи передачі Алгоритм 4.27. Критерії основних лабораторних синдромів Маркери гепатитів В, С, О, які виявляються в різні фази інфекції гепатиту Що не потрібно робити для лікування хронічного гепатиту С з урахуванням рекомендацій доказової медицини Лікарська тактика при розвитку побічних реакцій противірусного лікування Алгоритм 4.28. Стандарти лікування хронічного гепатиту Рекомендації щодо лікувального харчування при захворюваннях печінки Стандарти лікування первинного біліарного ЦП з урахуванням рекомендацій доказової медицини Лікування і профілактика асциту з урахуванням результатів доказової медицини Ступені важкості печінкової енцефалопатії Профілактика печінкової енцефалопатії Наслідки дефіциту нутрієнтів ліпідної природи Правила формулювання діагнозу ХП Цюрихські діагностичні критерії хронічного панкреатиту Алгоритм 4.36. Стандарти лікування хронічного панкреатиту Антибактеріальна базисна терапія Як не потрібно лікувати хронічний панкреатит? Розділ 5. ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК Схема 5.1. Основні ланки патогенезу гломерулонефриту Загострення — активність І, II, III ступеня. Синдроми, що зустрічаються при хронічному пієлонефриті Лабораторні критерії інфекції сечостатевого тракту (ІССТ) Емпірична протимікробна терапія при хронічному пієлонефриті Алгоритм 5.7. Клінічні критерії діагностики амілоїдозу нирок Алгоритм 5.9. Клінічні синдромні критерії діагностики Й принцип — контроль за введенням рідини Розділ 6. РЕВМАТИЧНІ ХВОРОБИ ТА ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ Патогномонічні ознаки ревматичного ураження клапанів Класифікація НПЗП за ступенем селективності до ЦОГ М 06.9 Ревматоїдний артрит, неуточнений Відновлення втраченої функції опорно-рухового апарату (реабілітація). Усього 15 років тому назад препаратами вибору на ранніх стадіях РА були Метотрексат є ефективним, надійним препаратом, з раннім початком дії у порівнянні з іншими базисними препаратами. ОХС — оцінка хворим стану здоров'я за ВАШ. Фармакологічні препарати, які використовують для лікування остеопрозу Біль у колінному суглобі протягом попереднього місяця, найчастіше вдень. Тактика лікування хворих з остеоартрозом Алгоритм 6.10. Тактика раціонального застосування антиподагричних засобів при різному перебігу подагри Класифікація системного червоного вовчака згідно з МКХ-10 Поліпшення і стабілізація гематологічних порушень. Лікування захворювання розглянуто в алгоритмі 6.13. Препарати, що поліпшують метаболізм в уражених м'язах Залежно від швидкості прогресування системної склеродермії розрізняють гострий, підгострий і хронічний перебіг. Зворотний розвиток, відсутність або мінімальне ураження внутрішніх органів. Відсутність ревматоїдного фактору в крові. Ієрсинійний реактивний артрит Рубрикація синдрому (хвороби) Рейтера згідно з МКХ-10 Рентгенологічно-діагностичні критерії анкілозуючого спондилоартриту Особливості проведення пульс-терапії при ревматичних хворобах Насонова В. А., Остапенко М.Г. Клиническая ревматология: Руководство. — М.: Медицина, 1989. — 592 с. Який синдром не характерний для нейроциркуляторної дистонії? До стандартів діагностики мітральної недостатності не належить Д. Гломерулонефрит. Е. Плеврит. Невідкладна допомога при астматичному стані III ступеня До помилкових методів профілактичного лікування ревматизму (при невиконанні рекомендацій доказової медицини) належить усі, Показники секреторної функції шлунка Показники вуглеводного обміну в сироватці крові МІЖНАРОДНІ ТА ТОРГОВІ НАЗВИ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЧАСТО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ Середні разові та добові дози основних фармакологічних препаратів різних груп Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК № 869 від 26.03.2002 р. ВЗЯТО из НАШЕ ТЕЛО vk.com/ybody При угрожающих состояниях в педиатрии» ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ Фаза реанимационных мероприятий АЛГОРИТМ диагностики и ЛЕЧЕБНО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ при утоплении Классификация синкопальных состояний АЛГОРИТМ диагностики и ЛЕЧЕБНО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧМТ АЛГОРИТМ диагностики и ЛЕЧЕБНО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ отравлениях ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КРОВОТЕЧЕНИЙ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ ТЕЧЕНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ Тема: ПЕРИОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРИОД ПМ.01. Диагностическая деятельность Результаты прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики Общие принципы использования Microsoft Word История компьютеризации отечественного здравоохранения Медицинские приборно-компьютерные системы МПКС для лучевой диагностики Ознакомьтесь с программой «Medwork Demo». Ознакомьтесь с программой «Атлас аурикулярных точек». Медицинские ресурсы Internet Нервная система, органы чувст. О проведении Открытого Национального турнира СТАТУС ТУРНИРА, присвоение званий и РЕГИСТРАЦИЯ РЕКОРДОВ Соревновательные номинации в личном зачёте Общее число родившихся живыми за год Санитарлык кадагалауды жургiзетiн кешендi мекеме болып табылады. Эпидемиологиялык болiмiнiн курамына кiрмейдi Санитарлык эпидемиологиялык кызметiнiн негiзгi мiндетiне жатпайды Санитарлык-эпидемиологиялык бакылауды неше турге боледi Денсаулык сактау министрлiгiне жане статистика Агенттiгiне Республикалык санитарлык-эпидемиологиялык станциясы жылдык есептi кашан откiзедi? Комитеттiн негiзгi мiндетiне кiредi:3 Санитарлык –эпидемиологиялык кызметтiн кандай болiмi аптекаларды жане олардын коймаларын кадагалайды Санитарлык-эпидемиологиялык кадагалау департаментi жетекшiсiнiн негiзгi кызметтерi:3 Жолаушылар вагонын тексергенде неге конiл аударады 4 Константин Эдуардович Циолковский - основоположник космонавтики Павлович Королев – главный конструктор В XX веке космическая наука достигла Практическая значимость освоения космоса Войска воздушно-космической обороны Космические технологии в спортивной медицине Как космическая медицина лечит земные заболевания Космические разработки помогут в лечении ДЦП Открытого Первенства города Чебоксары по автомобильному спорту - картинг, среди учащихся в 2016 году Популяризация автомобильного спорта – картинг в городе Чебоксары. Формирование здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание подростков. Первенство проводятся в следующих четырех зачетных классах, с учетом возраста Расстановка в предстартовой зоне (2–2–2) должна соответствовать стартовому построению. Положение о конкурсе проектов «ПОМОГАТЬ ПРОСТО» ОК РУСАЛ, Направленных на развитие волонтерства в 2016 году МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА В крепости 2 уровня есть - резервные бойцы (ленты) стражи. Подземные ходы из стен крепости Осадные орудия могут переходить из рук в руки только с согласия их реального владельца независимо от того, жив ли его персонаж. Добыча ресурсов вне локационных зон. Форты. Еда, добытая в процессе Охоты, является макроресурсом. Препараты третьей степени «осевые». Самородные и уникальные элементы. Рецепт приготовления мирувора (эльфы). О создании армии и найме резервных бойцов (лент). Как повысить статус своего клана? Практикум по цитологии, эмбриологии, гистологии Название препарата: Животная клетка (нейроцит спинального ганглия) Название препарата: Пигментные клетки кожи аксолотля (тотальный гистологический препарат) Окраска: гематоксилин-эозин либо пикрофуксин Принцип строения: не определен Принцип строения: паренхиматозный МОРФОЛОГИЯ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Принцип строения: условно паренхиматозный Кожа и ее производные, органы дыхания, органы эндокринной системы IV Российской (итоговой) научно-практической конкурс - конференции ОБЩАЯ И БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА». Исследование отдельных частей тела СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КОРОНАРНОГО КРУГА Строение и общая физиология сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца Нарушения формирования импульса в синусовом узле. Выскакивающие атрио-вентрикулярные (узловые) импульсы. Активный гетеротопный автоматизм. Аритмии смешанного и неясного генеза. Внутрипредсердная и межпредсердная диссоциация. Регуляция сосудистого тонуса III. Эндотелиальные факторы, влияющие на сосудистый тонус, АД и местный кровоток.Ауторегуляция. Почечные механизмы регуляции АД. ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) Семейная гиперхолестеринемия Семейный дефицит апопротеина C-II Другие виды первичных дислипидемий Факторы риска ишемической болезни сердца Вазоспастическая стенокардия Заболевания, входящие в синдром болей в левой половине грудной клетки Анатомия системы кровоснабжения миокарда Коронарная ангиография (коронография) Пелликула зуба — это приобретенная тонкая органическая пленка, которая сменяет врожденную насмитовую оболочку, покрывающую зуб после его прорезывания Травмы: Падения или другие травмы, Болевые ощущения могут возникнуть на протяжении первых 3-х дней после лечения. При этом может потребоваться удаление пульпы, прием антибиотиков или обезболивающих, десенсибилизирующих препаратов. При остром очаговом пульпите воспаление обычно локализуется в области проекции рога пульпы и не захватывает всю коронковую часть.Продолжительность этой стадии — до двух суток. Хронический фиброзный пульпит необходимо дифференцировать с глубоким кариесом, острым очаговым пульпитом и хроническим гангренозным пульпитом. Ложные дентикли, не состоящие из дентина, образуются в ходе минерализации тканей пульпы, и не связаны непосредственно с деятельностью одонтобластов. Частым исходом острых гнойных периодонтитов является их переход Хроническое воспаление может быть первичным и вторичным. Какова обеспеченность врачами по медицинским специальностям? Магнито-резонансная томография/коронарная ангиография Позитронно-эмиссионная томография Многососудистое поражение (включая исследование SYNTAX) Стеноз основного ствола левой коронарной артерии Отсроченное выполнение чрескожного коронарного вмешательства Методы вспомогательного кровообращения Антиагрегантная фармакотерапия Пациенты с тяжелым течением хронического заболевания почек, с терминальной стадией почечной недостаточности или находящиеся на гемодиализе Сочетанное поражение коронарных и сонных артерий Выполнение реваскуляризации сонных артерий у пациентов, которым показано проведение АКШ или ЧКВ Выбор метода реваскуляризации при сочетании ишемической болезни сердца с поражением сонных артерий Проведение хирургических вмешательств на периферических сосудах у пациентов с сопутствующей ишемической болезнью сердца Патология заболевания ( в оригинале) почечных артерий Выполнение реваскуляризации по поводу поздней несостоятельности перенесенного чрескожного коронарного вмешательства Возникновение фибрилляции предсердий после выполнения коронарного шунтирования. Чрескожные коронарные вмешательства и развитие ФП. Этапы выполнения операции аортокоронарного шунтирования. Лечение внутристентовых рестенозов. Эффективность и безопасность применения элютинг-стентов. Показания к применению элютинг-стентов. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование коронарных артерий и оптическая когерентная томография. Определение парциального коронарного резерва (FFR) Стратегия дальнейшего наблюдения пациентов. Визуализация просвета стентов и шунтов Розвиток хірургії в Україні. Структура хірургічної клініки. Гігієна тіла, одягу, медперсоналу, гігієна білизни і одягу хворих. Робота постової медичної сестри. Понятие о здоровом образе жизни и проблемы в формировании здорового образа жизни. Аспекты, характеризующие ЗОЖ Законодательные акты по оздоровлению нации ОБРАЗ ЖИЗНИ - ОСНОВНОЙ ВОПРОС МЕДИЦИНЫ Гигиенические основы и разновидности питания Стратегия жизни долгожителя. Сколько может прожить человек А возможность искусственного омоложения? Тромбоемболічна теорія Лексера (1894 р.). СИМПТОМАТОЛОГІЯ ТА КЛІНІЧНА КАРТИНА ГОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ.

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.138.69 (0.032 с.)