ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Медицина: 2 Страница

Медицина

Проигрыш - мелодия Лютиен из ее «Поединка» Появление Берена в Норготронде Ария Мелиан и второй дуэт с Тинголом Дуэт Финрода и Берена в темнице Данные письменных источников ВРАЧЕВАНИЕ В ПЕРИОД РАСЦВЕТА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА (ок. 40 тыс. лет тому назад — X тысячелетие до н. а.) ВРАЧЕВАНИЕ В ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА (с 10 тысячелетия до н. э.) Глава 2. ВРАЧЕВАНИЕ В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА ВРАЧЕВАНИЕ В ВАВИЛОНИИ И АССИРИИ (II тысячелетие — середина I тысячелетия до н. э.) Розділ VII Коливання і хвилі Гармонічні коливання. Швидкість і прискорення під час гармонічних коливань. Додавання однаково напрямлених гармонічних коливань. Биття. Поняття про гармонічний аналіз Хвилі. Фронт хвилі. Рівняння хвилі Енергія хвильового руху. Потік енергії Читаемый в понедельник первой седмицы Великого поста. Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но, яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление. Не бысть в житии греха, ни деяния, ни злобы, еяже аз, Спасе, не согреших, умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслию, и деянием согрешив, яко ин никтоже когда. Тайная сердца моего исповедах Тебе, Судии моему, виждь мое смирение, виждь и скорбь мою, и вонми суду моему ныне, и Сам мя помилуй, яко благоутробен, отцев Боже. Итоги конкурса «ЧИЖИК-ПЫЖИК» Хореографический коллектив современно-эстрадного танца «Олимпия». г. Санкт-Петербург. Радуйся, Николае, великий чудотворче. Великий канон Андрея Критского Читаемый в четверг пятой седмицы Великого поста Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас. В понедельник первой седмицы Великого поста Во вторник первой седмицы Великого поста В среду первой седмицы Великого поста В четверг первой седмицы Великого поста Пресвятая Богородице, спаси нас. Чуть качнулся Орлятский круг. Тут лишь о главном услышишь слова. Тропарь преподобному Стилиану глас 3 Кондак преподобному Стилиану глас 4 Радуйся, преподобне отче Стилиане, преславный чудотворче. Канон св. мч. Михаилу Вурлиоту Показатели оценки состояния здоровья, факторы формирования здоровья детей и подростков. Медицинский контроль за состоянием здоровья детей. Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков. Критерии и группы здоровья. Физиолого-гигиенические методики изучения влияния учебного процесса на организм. Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ) Лечебно-диагностические отделения Акушерско-гинекологическое отделение Параметры микроклимата и воздухообмена в помещениях ЛПУ (СНиП 2.08.02-89, СанПиН 5179-90) Профилактика внутрибольничных инфекций Электромагнитные поля и статическое электричество Рівняння, що зводяться до рівнянь зі змінними, що розділяються. Однорідні диференціальні рівняння. Загальні поняття. Основні термобаричні утворення. Їх вплив на здоров’я населення Епідеміогогічне значення води Показники якості води за хімічним складом(хім..реч.антропогенного походження)їх гігієнічна характеристика. Епідеміологічна та токсикологічна роль води Методика санітарного обстеження джерел водопостачання Основи та принципи гігієнічного нормування вібрації. МЕТОДИ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА В умовах використання ультрафіолетового випромінювання ТЕМА №3. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ Визначення температурного режиму приміщень Визначення вологості повітря Шкала швидкості руху повітря в балах Швидкість руху повітря за його охолоджуючою здатністю Методика клініко-фізіологічного дослідження впливу мікроклімату на організм та самопочуття людини Методи комплексної оцінки впливу мікрокліматичних факторів на організм МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ПОГОДИ ЗА РІЗНИМИ КЛАСИФІКАЦІЯМИ Схема гігієнічної оцінки санітарного стану ґрунту ТЕМА №8. САНІТАРНА ОЧИСТКА НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ Санітарно-гігієнічні показники придатності ґрунту під забудову населеного пункту Мінімальні санітарно-земельні розриви для господарських будівель на селі (м) Схема санітарного обстеження джерел місцевого водопостачання ТЕМА №11. МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ДАНИМИ САНІТАРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОБ Показники епідемічної безпеки питної води ТЕМА №12. гігієнічна оцінка водопостачання. МЕТОДИКА ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ Будова та обладнання водопроводу. Основнi етапи та послiдовнiсть очистки і знезараження води ТЕМА №13. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТУПЕНЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. МЕТОДИКА САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ, м’яса, риби та консервів САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ Дефекти зовнішнього вигляду консервів САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА БОРОШНА Визначення кислотності хліба Методика визначення енерговитрат людини Фізіологічна потреба в основних харчових речовинах Добова потреба дорослого населення у вітамінах (чоловіки) Меню-розкладка – це перелік страв добового меню з ваговою розкладкою продуктів, необхідних для приготування кожної страви. Внутрішньошкіряна проба з реактивом Тільманса. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ Перелік основних столів лікувально-дієтичного харчування ТЕМА №19. ЛІКАРСЬКО-САНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ХАРЧУВАННЯ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Опитування потерпілих при харчовому отруєнні Дослідження оперативної пам’яті методом запам’ятовування геометричних фігур Кількісна оцінка напруженості фізіологічних функцій Гігієнічна оцінка шумо-вібраційної обстановки в робочому приміщенні за результатами вимірювань Терміни та визначення, що застосовуються в Гігієнічній класифікації Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в цеху, стану терморегуляції ливарника та запропонувати оздоровчі заходи. Головний лікар лікувально–профілактичного закладу Атестація робочих місць: значення та порядок проведення. Колективний та трудовий договір як складові системи охорони праці в медицині Особливості праці в медичній галузі та лікарів різних спеціальностей Перелік основних показників, застосовуваних при аналізі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (ТВП) контингентів працюючих протягом року Перерахуйте пилову патологію, розрахуйте кількість пилу в повітрі робочої зони, зрівняйте з ГДК. Причини нещасного випадку (аварії) ТЕМА №28. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВІКОВИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ. ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ Гігієнічна оцінка розкладу занять Особливості розподілу меблів серед школярів різного віку Методика виготовлення універсального парто-ростоміра Методика гігієнічної оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку організованого дитячого колективу Здоров’я населення як інтегральний критерій оцінки стану навколишнього середовища Показники здоров’я населення у віці понад 16 років в різних районах міста (на 1000 чоловік) Орієнтовні площі земельних ділянок лікарень в залежності від кількості ліжкомісць (відповідно до БН і П 2.07.01-89) ТЕМА №37. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО РЕЖИМУ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ДЕЗИНФЕКЦІЇ ТЕМА №38. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ ХВОРИХ ТА ПРАЦІ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ ТЕМА №41. ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ БІОРИТМОЛОГІЇ ТА ХРОНОГІГІЄНИ. ГІГІЄНА АДАПТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ. НАУКОВІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ. Та його провідних характеристик МЕТОДИКА визначення типу денної працездатності людини Коефіцієнти якості для деяких видів іонізуючого випромінювання ТЕМА №43. РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПАРАМЕТРІВ ЗАХИСТУ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ ЗА ЧИСЛОМ ШАРІВ ПОЛОВИННОГО ПОСЛАБЛЕННЯ ТЕМА №44. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ І РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РАДІОНУКЛІДІВ ТА ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Ліміти доз опромінення, мЗв/рік I. Загальна характеристика радіологічного відділення лікарні ТЕМА №45. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯМ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ НА ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ І КАТАСТРОФ ТА У ВОЄННИЙ ЧАС. Щодо вимірювання радіоактивності води (прилади ДП-5А ) ТЕМА №46. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯМ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ НА ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ І КАТАСТРОФ ТА НА ВОЄННИЙ ЧАС. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЛЬОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ ЛГ-1 та ЛГ-2 Мал. 1. Прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ Рекомендації щодо наслідків впливу на особовий склад військ та формувань населення радіаційних факторів ядерного вибуху Показники функції серцево-судинної системи. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ Опис послідовності тих дій, які потрібно виконати над вхідною інформацією для того, щоб отримати шукані результати на виході. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ № 1.5 Специальность 060102 Акушерское дело ПМ .04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при Из разросшихся ворсин ветвистого хориона и базальной части децидуальной оболочки формируется Материалы к проведению занятий № 3,4,5. по теме «Акушерские кровотечения». Осмотр родовых путей после родов проводится Материалы к проведению занятий № 6,7,8 по теме «Акушерские кровотечения». О тяжелой стадии гестоза свидетельствует Специальность 34.02.01 Сестринское дело ПМ .02 Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных Перечень контрольных вопросов Відомості для побудови градуювальних графіків Індекси патогенності за основними метеорологічними чинниками Розмір тангенса гострого кута Світильники для люмінесцентних ламп Витрати енергії на виконання різних видів робіт (індекси робіт, що виконуються, із врахуванням основного обміну) Норми штучної освітленості різних приміщень Чтобы похудеть – ты должен есть. Определение предела последовательности. Свойства пределов числовых последовательностей. Определение бесконечно большой функции. Геометрический смысл производной. Сформулируйте теорему Коши для пары дифференцируемых функций. Выведите из теоремы Коши утверждение теоремы Лагранжа. Кафедра травматологии и ортопедии с ВПХ Доктор медицинских наук, профессор Беслекоев У.С. Средства вооруженной борьбы. Занятие № 4: Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного назначения. Воинский учет и бронирование медицинских работников. Операции с материальными ценностями мобилизационного резерва. Воинский учет и бронирование медицинских работников. Визначена заздалегідь за історіями хвороби, яка визначається за історіями хвороб попередніх обстежень ВОПРОС N 1. Радиоактивность - самопроизвольное превращение ядер одних элементов в другие ВОПРОС N 3. Зависит ли активность радионуклида от массы вещества? ВОПРОС N 55. Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 устанавливаются следующие классы ВОПРОС N 79. Чем обеспечивается защита персонала в отделении дистанционной гамма-терапии? ВОПРОС N 128. Лица, работающие с техногенными источниками излучения, вне их профессиональной ВОПРОС N 155. Какие зоны выделяют на участке ЛПУ? Помещениями других отделений По поляне скачет Лисенок, поет. Ярко светит солнце, и земля согрета. Основные направления социально-медицинской работы с населением. Показатели здоровья, индивидуальное и общественное здоровье. Организационные структуры и формы управления организацией Большинство психотерапевтических методик применяется в вербальных формах (словесных) - в форме диагностической беседы. Социальная поддержка инвалидов. Социальные реестры и регистры, их роль в организации социальной поддержки населения. Усыновление. Опека. Попечительство. ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА. Статья 261 ТК РФ. Гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей без матери, при расторжении трудового договора Порядок регистрации и учета профессиональных заболеваний Щоби Бог дав волю й долю нашій неньці Україні Ангел: Це пісня про те, що днесь світло гряде, Гавайские знахари: Секреты исцеления Что говорил тот, кто говорит Тайное знание гавайских целителей Семь энергетических законов жизни Человек в восприятии кахун — высшее, Функции ку как «посланника» канне Как взаимодействуют кане, лоно и ку Мана — энергетическая зарядка Хоопонопоно — творить гармонию Нони, плод одного сезона, — «освобождение» Профилактика в кахунской медицине Замена старых стереотипов новыми С гармонизирующими средствами кахун Резюме. Основные принципы кахунской системы оздоровления Краткие теоретические сведения Кислотно-основные свойства растворов электролитов Равновесия в растворах слабых кислот и оснований Равновесия в буферных растворах К 200 мл 0,5 н. раствора уксусной кислоты добавили 10 мл 0,8 н. раствора едкого натра. Определить рН полученного раствора. Равновесия в насыщенных растворах Растворимость в многокомпонентной системе с одноименными ионами Владимир Лазарев 8 мар 2009 в 3:33 ТЕМА: Клімат і здоровя людини. Погодохарактеризуючі фактори Гігієнічні аспекти акліматизації людини. Матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь та навиків Тема 13. Методика вивчення та оцінка харчового статусу людини і медичного контролю за забезпеченням організму вітамінами. УЛЬТРАФIОЛЕТОВОГО ОПРОМIНЕННЯ ЯЗИКОВА ПРОБА З РЕАКТИВОМ ТИЛЬМАНСА D. Зрушення фізіологічного стану з боку дихальної системи A. Світловий коефіцієнт (СК), коефіцієнт заглиблення (КЗ), коефіцієнт природної освітленості (КПО), кут падіння, кут отвору Гігієнічна оцінка якості питної води. А. Про інтенсивне загальне забруднення води органічними речовинами А. Хлорпотреби і залишкового хлору Гігієнічна оцінка якості грунту В. Маса тіла, зріст, обвід грудної клітки А. Фізичне динамічне навантаження В. латентний період і швидкість зоро-слухомоторної реакції С. Зменшення утворення біфідумбактерій у травному каналі A. Зернові олійні, бобові культури Методика вивчення та оцінки харчового статусу людини. С. Ураження хліба пігментоутворюючими бактеріями А. Для збільшення густини молока В. Розташування обсерваційного відділення на третьому поверсі Е. Провести заходи для рівномірного опалення приміщення Гігієна праці військовослужбовців. B. Нешкідливість у токсикологічному відношенні В. середньорічного індексу територіального навантаження А. Са, Zn, віт С, харчові волокна Я очутилась у врат Ада и Рая Какие чудеса сотворил со мною Бог Перь иди и приведи ко мне сюда всех, кто Чтобы Я помог сохранить верность жене Которого ты почитала, были деньги. Ты Ребёнка – это всё равно, что не кормить и гово- Ведь была уверена, что тут мне всё спишется, по- Мне было страшно, потому что я не знала, И она смогла привлечь его внимание. Лась, я уже не была той же самой, что раньше. Это ежедневное истребление множества детей. Крови невинных детей. Совсем по-другому, чем Уже не могу быть на стороне Бога, тем самым я Сейчас я умру, и санитарки тут же разворуют мои Постучать в дверь. Никто бы по ней не заметил, у Скольку Он никогда не проклинал меня, но я сама Ный крестьянин, который не ругал Бога и не Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, / Сей мой Бог, и прославлю Его, / Бог отца моего, и вознесу Его. Елика обещах, воздам Тебе во спасение мое, Господеви. Навчально-методичний посібник Еталон гігієнічного висновку. Кількісні показники оцінки забруднення атмосферного повітря (ДСП-201-97) Еталон гігієнічного висновку Тема 7. Медичний контроль за організацією лікувального (дієтичного) харчування в лікувально-профілактичних закладах та в системі суспільного харчування. Еталонна задача «Харчові отруєння як гігієнічна проблема» Організація проведення медичних оглядів роботодавцем Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та ведення обліку. Облік, реєстрація та розслідування хронічних професійних захворювань і отруєнь ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ Змістовий модуль 4. Гігієна дітей та підлітків. Схема гігієнічної оцінки розкладу уроків

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.138.69 (0.039 с.)