Що таке просвітлення легеневої тканини?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що таке просвітлення легеневої тканини? 1. Зниження ступеню прозорості легеневої тканини.
 2. Збільшення розмірів легень.
 3. Збільшення ступеня прозорості легеневої тканини.
 4. Збільшення розмірів легені.
 5. Зміщення середостіння ліворуч.

 

3. Якими ознаками характеризується нормальний судинний компонент легеневого малюнку?

 1. Судини однакової ширини протягом всієї довжини, доходять до краю легені, край їх не чіткий.
 2. Судини не змінюють свій розмір на всьому протязі, тіней не видно в латеральній зоні легені.
 3. Діаметр судин поступово зменшується по периферії і їх не видно в латеральній зоні, краї їх не рівні, чіткі і судини поступово діляться на більш дрібні.
 4. Судини видно тільки в медіальній зоні легені.
 5. Діаметр судини поступово зменшується до периферії, їх видно в латеральній зоні, краї їх не чіткі, ширина просвіту збільшена, кількість збільшена.

Які відділи виділяють в коренях легень?

 1. Внутрішній, зовнішній.
 2. Голова, тіло, хвіст.
 3. Вентральний, дорзальний.
 4. Передній, задній.
 5. Верхній, нижній.

Яка нормальна довжина коренів легень?

 1. Від 2 до 4 ребра по передніх відрізках ребер.
 2. Від 1 до 5 ребра по передніх відрізках ребер.
 3. Від 3 до 6 ребра по передніх відрізках ребер.
 4. Від 4 до 6 ребра. по передніх відрізках ребер.
 5. Від 2 до 6 ребра по передніх відрізках ребер.

Які тіні називаються осередковими?

 1. Розміри яких 3 см.
 2. Розміри яких 1,5 см і менше
 3. Розмір яких менше 1 см .
 4. Розмір яких менше 0,1 мм.
 5. Менше 5 см.

Які тіні називаються фокусними?

 1. Розмір яких менше 0,5 см.
 2. Розмір яких більше 1,5 см.
 3. Розмір яких менше 1 см.
 4. Розмір яких більше 3 мм.
 5. Розмір яких більше 6 мм.

Скільки ступенів щільності – інтенсивності тіні існує?

1. -1. 2.- 3. 3.- 5. 4.- 4. 5.- 6.

Що ми розуміємо під структурою тіні?

 1. Інтенсивність.
 2. Однорідність.
 3. Величина.
 4. Контрастність.
 5. Просторове розрішення.

Які ознаки характерні для нормального кореня справа?

 1. Він структурний, диференційований, зовнішній край його чіткий, ширина кореня 1,5 см, щільність його середня.
 2. Він не структурний, диференційований, зовнішні його краї чіткі, ширина тіла кореня 2,5 см, щільність збільшена.
 3. Він структурний, диференційований, зовнішні його краї не чіткі, ширина тіла кореня 1,5 см, щільність збільшена.
 4. Він структурний диференційований, зовнішній край його чіткий, ширина кореня 4,5 см, щільність середня.
 5. Він структурний диференційований, зовнішній край його чіткий, ширина кореня 1 см, щільність мала.

 

Еталони відповідей до теми: „Норма рентгенологічного зображення легень” №3 – І рівня.

Задачі І рівня:

 1. Хворого з підозрою на сегментарну тінь в S ІІІ зправа, яку виявили на обзорній рентгенограмі грудної клітини в прямій проекції, для уточнення стану направили на УЗД. Чи вірно це зроблено?
 2. У хворого М на обзорній рентгенограмі грудної клітини в прямій проекції виявили безструктурний поліциклічний розширений лівий корінь. Для уточнення стану направили на лінійну томографію. Чи вірно це зроблено?

3. Хлопчик» 5 років з діагнозом осередкова пневмонія правобічна в 8-УІ для виключення наявності супутнього плевриту наявності невеликої кількості рідини в задньому відділі косто-діафрагмального синуса на боці ураження застосовували УЗД. Чи правильно це зроблено ?

 1. Дівчинку 10 років для уточнення характеру тіні в 8-УІІ зправанаправлено на УЗД. Чи правильно це зроблено? Так, ні. Обгрунтуйте.
 2. Для більшої деталізації зображення тіні в 8-УІ справа, якувиявили у хлопчика 4 років на звичайних рентгенограмах і КТ, йогонаправили на МРТ. Чи це доцільно ?

Задачі ІІ рівня:

1. У дівчинки 12 років виявлені правобічний тотальний ексудативний плеврит, на тлі якого зображення легені на звичайних рентгенограмах роздивитись неможливо. Для оцінки стану цієї легені, дитину направили на КТ. Чи правильно це зроблено ? Так. Ні.

2. Дитину з хронічною пневмонією для обстеження стану капілярів легень направили на сцинтіграфію з ш Не. Чи правильно це зробили ? Так. Ні. Якщо так, яким чином ш Не будуть вводити ? Як зветься цей метод дослідження?

3. Дитину 6 років направили на визначення об'ємів легень з допомогою радіонуклідних методів.Чи доцільно це дослідження ? Як воно зветься ? Який радіонуклід застосовують ? Який альтернативний йому метод інсуе ? Як вводиться радіонуклід ?

4. На оглядовій рентгенограмі грудної клітки в прямій проекції правий талівий куполи діафрагми у новонародженого розташовані на рівні передньоговідділу ІУ ребра. Чи нормально це ? Якщо ні, то на якому рівні вони повинні бути?

5. На оглядовій рентгенограмі грудної клітки дитини 2 років тіміко-торакальний індекс на рівні роздвоєння трахеї 0,42. Чи нормально це ? Якщо так, ні, на що вказує.

 

Задачі ІІІ рівня:

 1. У хворого з підозрою на дифузне ураження сполучної тканини легень, необхідно дослідити стан капілярів. У лікарні є можливість застосувати радіонуклідний або ангіографічний методи дослідження. Що треба застосувати? Якщо радіонуклідний, то який радіонуклід треба застосувати? Яким чином треба його вводити? Яку інформацію ми одержимо за допомогою цієї можливості?
 2. На оглядовій рентгенограмі грудної клітки дитини 4 років тіньсередостіння розширена за рахунок збільшення тимуса, правий край якого заходить в латеральну половину правої легені, а нижня його межа заходить внижнє легеневе поле. Яка ступінь збільшення тимуса по Дадамбаєву Е.Д і Матковському Г.В.
 3. У новонародженої дитини на оглядовій рентгенограмі грудної клітки покровні м'які тканини мають однорідну структуру, прозорість легень майже однакова у всіх зонах, судинний легеневий малюнок майже не простежується вже в середній зоні, корені не видні. Куполи діафрагми на рівні 4 ребра, майже випукли. Нормально це чи ні ?

Відповіді на ситуаційні задачі

Задачі І рівня

1. Ні.

2.Да.

3. Так, для цих цілей застосовують УЗД.

4. Ні, УЗД для цього незастосовують, т. я. ультразвуковий промінь крізь легеневу тканину не проходить.

5. Так.

Задачі ІІ рівня

1. Так.

2. Так.Внутрішньовенно. Перфузійна сцінтіграфія.

3. Ні. Радіосцінтіграфія. 133Не. Крізь дихальні шляхи. Спірографія.

4. Нормально.

5. Ні. Вказує на збільшення тимуса.

Задачі ІІІ рівня.

1. Радіонуклідний. 2. 133Хе. Його треба вводити внутрішньовенно. Оцінюємо характер перфузії радіонуклідів крізь стінку капіляра

2. Друга по Дадамбаєву Е.Д., третя по Матковському П.В.

3. Нормально

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи

4.1.Перелік навчальних практичних завдвнь, які необхідно виконати на практичному занятті

Ø Знать порядок описання рентгенограм органів грудної клітки в нормі.

Ø Скласти протокол описання рентгенограми органів грудної клетки в нормі.

Ø Скласти протокол описання рентгенограми органів грудної клетки із зміненим легеневим малюнком.

Ø Скласти протокол описання рентгенограми органів грудної клетки із зміненим легеневим корнем.

Ø За допогою протоколу дослідження, складеного|составного| спеціалістом по променевій діагностиці, розпізнати норму і деякі|некие| патологічні зміни легень.|станы|

 

 

Тести ІІІ рівня

Тести до теми: “Норма рентгенологічного зображення легень” №2 – ІІІ рівня.

Вкажіть рівень розташування лівого купола діафрагми в нормі?

1.Вище правого куполу на рівні переднього відділу Vребра.

2.На одному рівні з правим куполом на рівні переднього відділу ΙV ребра.

3.На одне ребро нижче правого куполу на рівні переднього відділу VΙ ребра.

4.На рівні переднього відділу VΙΙ ребра.

5.На рівні переднього відділу X ребра.

Який контур куполу діафрагми в нормі?

1.Нечіткий, хвилястий.

2.Рівний, дугоподібний.

3.Нерівний.

4.Нерівний за рахунок спайок.

5.Горизонтально розташований.

Яка структура правого піддіафрагмального простору в нормі?

1.Однорідне, гомогенне, високої інтенсивності затемнення.

2.Однорідна , у вигляді зони просвітлення.

3.Однорідна , у вигляді зони інтенсивного затемнення.

4.Неоднорідна за рахунок зони просвітлення.

5.Неоднорідна за рахунок ділянок звапнень.

Яка структура лівого піддіафрагмального простору?

1.Однорідна в зоні просвітлення.

2.Однорідна в зоні затемнення.

3.Неоднорідна за рахунок чередування зон просвітлення та затемнення.

4.Неоднорідна за рахунок ділянок звапнення.

5.Неоднорідна за рахунок зони просвітлення на тлі затемнення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.035 с.)