Поняття та види транспортно-експедиційних послугМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття та види транспортно-експедиційних послуг 

Договір транспортного експедирування є новелою у новому ЦК України і більш детально врегульований спеціальним законом. О.В.Дзера вважає його видом договору, за яким експедитор зобов’язується за рахунок клієнта і від його чи від власного імені відправляти або приймати належні клієнтові вантажі (багаж, поштові відправлення тощо), виконувати інші необхідні для цього дії, а клієнт – здавати вантажі для відправлення, приймати їх від експедитора, оплачувати його витрати і послуги. Такий договір розглядається як додатковий до договору перевезення вантажу[272].

Оскільки цей договір – новела у системі передбачених ЦК договірних зобов’язань, то для з’ясування особливостей договору на надання транспортно-експедиційних послуг слід встановити категоріальну його основу, що визначена в чинному законодавстві та зокрема в ЗУ “Про транспортно-еспедиторську діяльність”. Основне стосується встановлення правової природи такого договору. ЦК та вказаним законом він віднесений до договорів із надання послуг. Ним визначено що транспортно-експедиторська послуга – робота, що безпосередньо пов’язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування. Тож очевидно, що спеціальним законом дещо звужені обсяг послуг попри ті, які визначені у довідковій та спеціальній літературі. Зокрема експедитор так чи інакше повинен легалізувати свої операції із вантажем клієнта та зокрема проводити його документальне оформлення, та представляти інтереси клієнта у інших інституціях без яких неможливо відправлення вантажу.

Стосовно транспортних у тім числі експедиційних послуг визначені національним законодавством та міжнародними правовими актами певні вимоги. Експедитори надають клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та держав, територією яких транспортуються вантажі, згідно з переліком послуг, визначеним у правилах здійснення транспортно-експедиторської діяльності, а також інші послуги, визначені за домовленістю сторін у договорі транспортного експедирування, зокрема, пов’язані з митними правилами. Так експедитори за дорученням клієнтів: забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до умов договорів (контрактів), укладених відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс»; фрахтують національні, іноземні судна та залучають інші транспортні засоби і забезпечують їх подачу в порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об'єкти для своєчасного відправлення вантажів; здійснюють роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів; ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об'єктів; організовують охорону вантажів під час їх -перевезення, перевалки та зберігання; організовують експертизу вантажів; здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю; надають в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження; забезпечують виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли в некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам перевізників; здійснюють страхування вантажів та своєї відповідальності; забезпечують підготовку та додаткове обладнання транспортних засобів і вантажів згідно з вимогами нормативно-правових актів щодо діяльності відповідного виду транспорту; забезпечують оптимізацію руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з метою досягнення мінімального рівня витрат; здійснюють розрахунки з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів; оформляють документи та організовують роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог; надають підготовлений транспорт, який має додаткове обладнання згідно з вимогами, передбаченими законодавством; надають інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно-експедиторські послуги, що передбачені договором транспортного експедирування і не суперечать законодавству.

 

2. Договір транспортного експедирування та його характеристика

 

Договір транспортного експедирування передбачений гл. 65 ЦК України та спеціальним законом. Відповідно до ч.1 ст. 929 ЦК за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Цей договір сконструйовано як двосторонній, оплатний та консенсуальний. Зважаючи на права та обов’язки експедитора він здебільше є змішаним. Так відповідно до ч. 2 цієї ж статті цим договором може бути передбачене обов’язок експедитора організовувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, який вибраний експедитором або клієнтом. Зобов’язання експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші зобов’язання, пов’язані із перевезенням вантажу. Він відноситься до господарських договорів, а оскільки тарифи чи розцінки на зазначені та інші послуги визначаються експедитором, то – до договорів про приєднання.

Цей договір укладається у письмовій формі. У ст. 930 визначено, що цей договір укладається у письмовій формі. При тому клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона є необхідною для виконання обов’язків експедитором. Йдеться про ті випадки, коли експедитор діє від імені клієнта. У тому разі коли він виключно діє від власного імені така довіреність йому не потрібна.

В ст. 931 ЦК України серед умов договору транспортного експедирування вказано лише плату. На практиці встановлюють тарифи на такі послуги. Відповідно їх набір впливає на кінцеву плату. Наприклад, транспортне експедирування предметів домашнього вжитку із доставкою в визначене житлове приміщення визначається в залежності від наявності вантажних ліфтів, висоти, громіздкості речей тощо. Крім того, встановлюються певні знижки залежно від вантажів, маршрутів його перевезення та правового становища клієнтів.

Інші умови визначені ЗУ “Про транспортно-експедиторську діяльність”, зокрема істотними умовами є: відомості про сторони договору, у тім числі: 1) для юридичних осіб - резидентів України; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в ЄДРПО України; 2) для юридичних осіб — нерезидентів України; найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу; 3) для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім'я, по батькові, адресу місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у ДРФО - платників податків та інших обов'язкових платежів; 4) для фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу місця проживання за межами України; вид послуги експедитора; вид та найменування вантажу; права, обов'язки сторін; відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили; розмір плати експедитору; порядок розрахунків; пункти відправлення та призначення вантажу; порядок погодження зміни маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта; строк (термін) виконання договору; а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (домовленості).

Для систематичного надання послуг експедитора можуть укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортного експедирування. У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного експедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може виступати від свого імені або від імені клієнта.

За договором транспортного експедирування експедитор може організувати перевезення за одним товарно-транспортним документом вантажів кількох різних клієнтів, які прямують з одного пункту відправлення та/чи в один пункт призначення, за умови, що експедитор виступає від імені усіх цих клієнтів як вантажовідправник та/чи вантажоодержувач.

Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування. У плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування. Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади.

Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. Такими документами можуть бути: авіаційна вантажна накладна (Air Waybill); міжнародна автомобільна накладна (СМR); накладна СМГС (накладна УМВС); коносамент (Billl of Lading); накладна ЦІМ (СІМ); вантажна відомість (Cargo Manifest); інші документи, визначені законами України. Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.75.30 (0.005 с.)